عید سعید فطر بر همگان مبارک

ramazan.jpg

 

ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان

 ادعیه روز آخر ماه مبارک رمضان و شب عید فطر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/قسمت اول/حاج رضا بکایی ejra_01.gif 7,041 0:30:01
2 دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/قسمت دوم/حاج رضا بکایی ejra_01.gif 10,447 0:44:32
3 دعای شب عید فطر/حاج رضا بکایی ejra_01.gif 3,901 0:16:37


ادعیه روز عید فطر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای امام سجاد در روز عید فطر(دعای 46 صحیفه) ejra_01.gif 3,221 0:13:43
2 ترجمه دعای امام سجاد در روز عید فطر (دعای 46 صحیفه) ejra_01.gif 1,490 0:06:20 

دعای شب آخر ماه شعبان و اول ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای ورود به ماه رمضان - حاج رضا بکایی ejra_01.gif 3,675 0:15:39
2 منصور ارضی (بخش اول) ejra_01.gif 1,707 0:09:41
3 منصور ارضی (بخش دوم) ejra_01.gif 1,315 0:07:27


دعای مشلول موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای مشلول ejra_01.gif 1,263 0:20:27


ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

1  ادعیه هر روز ماه مبارک رمضان (30 روز ماه مبارک رمضان)
2  شرح ادعیه هر روز ماه مبارک رمضان (30 روز ماه مبارک رمضان)


ادعیه وارده شده در زمان افطار

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت ejra_01.gif 115 0:00:18
2 بسم الله اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا فتقبل منا... ejra_01.gif 105 0:00:16
3 یا واسع المغفره اغفر لی ejra_01.gif 70 0:00:10


ادعیه هر روز و شب ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 یا علی و یا عظیم ... ejra_01.gif 750 0:02:32
2 اللهم ادخل علی اهل القبور السرور ejra_01.gif 794 0:02:41
3 اللهم هذا شهر رمضان ejra_01.gif 3,946 0:29:52
4 اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام ejra_01.gif 293 0:02:11


دعای سحر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 موسوی قهار ejra_01.gif 4,468 0:19:02
2 محمد اصفهانی ejra_01.gif 3,483 0:14:50
3 عباس صالحی (قسمت اول) ejra_01.gif 5,376 0:30:34
4 عباس صالحی (قسمت دوم) ejra_01.gif 5,440 0:30:55
5 دعای سحر ejra_01.gif 561 0:09:00
6 استاد فرهمند ejra_01.gif 2,706 0:11:32


دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مرشدلو ejra_01.gif 9,461 1:04:34
2 موسوی قهار ejra_01.gif 16,767 1:11:30
3 شیخ باقر مقدسی ejra_01.gif 1,876 0:30:25
4 محمدرضا طاهری ejra_01.gif 20,640 1:28:02
5 سید مهدی میرداماد ejra_01.gif 21,703 1:32:35
6 دعای جوشن کبیر1 (قسمت اول) ejra_01.gif 1,240 0:20:05
7 دعای جوشن کبیر1 (قسمت دوم) ejra_01.gif 1,242 0:20:07
8 دعای جوشن کبیر2 ejra_01.gif 16,570 1:10:40
9 دعای جوشن کبیر3 ejra_01.gif 17,351 1:14:00


دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ... (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج محمد رضا طاهری ejra_01.gif 6,391 0:18:10
2 حاج سعید حدادیان ejra_01.gif 7,480 0:21:16


دعای مجیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج سعید حدادیان ejra_01.gif 6,542 0:37:11
2 حاج مهدی منصوری ejra_01.gif 6,260 0:21:11
3 حاج منصور ارضی ejra_01.gif 2,564 0:41:37
4 حاج منصور ارضی (بخش اول) ejra_01.gif 3,601 0:20:27
5 حاج منصور ارضی (بخش دوم) ejra_01.gif 3,801 0:21:36


دعای جوشن صغير

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 شيخ باقر مقدسی ejra_01.gif 1,242 0:20:06


دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج سعید حدادیان ejra_01.gif 4,974 0:28:16
2 حاج منصور ارضی ejra_01.gif 10,793 1:01:23
3 حاج محمد رضا طاهری ejra_01.gif 8,674 0:49:19
4 حاج مهدی سماواتی ejra_01.gif 7,634 0:25:53
5 دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت اول) ejra_01.gif 1,720 0:09:45
6 دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت دوم) ejra_01.gif 2,719 0:18:38
7 دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول) ejra_01.gif 3,204 0:18:12
8 دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم) ejra_01.gif 3,311 0:18:48
9 دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول) ejra_01.gif 3,703 0:21:02
10 دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم) ejra_01.gif 3,823 0:21:43
11 دعای افتتاح ejra_01.gif 2,034 0:32:58
12 شیخ باقر مقدسی ejra_01.gif 920 0:14:52


دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول) ejra_01.gif 8,998 0:38:23
2 حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم) ejra_01.gif 10,992 0:46:35
3 حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم) ejra_01.gif 10,116 0:43:09
4 میثم تمار (قسمت اول) ejra_01.gif 2,992 0:09:57
5 میثم تمار (قسمت دوم) ejra_01.gif 2,992 0:09:57
6 میثم تمار (قسمت سوم) ejra_01.gif 2,992 0:09:57
7 میثم تمار (قسمت چهارم) ejra_01.gif 2,992 0:09:57
8 میثم تمار (قسمت پنجم) ejra_01.gif 2,992 0:09:57
9 میثم تمار (قسمت ششم) ejra_01.gif 2,250 0:07:39
10 رفیعی - قسمت اول ejra_01.gif 6,465 0:36:45
11 رفیعی - قسمت دوم ejra_01.gif 6,215 0:35:21
12 حاج مهدی منصوری - قسمت اول ejra_01.gif 5,183 0:29:11
13 حاج مهدی منصوری - قسمت دوم ejra_01.gif 5,633 0:32:01
14 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت اول ejra_01.gif 10,602 0:36:10
15 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت دوم ejra_01.gif 9,398 0:32:03
16 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت سوم ejra_01.gif 9,942 0:33:55
17 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت چهارم ejra_01.gif 10,515 0:35:42
18 حاج مهدی سماواتی2 ejra_01.gif 9,297 0:39:38
19 حاج مهدی سماواتی3 ejra_01.gif 9,664 0:41:12


مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) (مسجد کوفه)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت اول) ejra_01.gif 2,035 0:11:34
2 مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت دوم) ejra_01.gif 1,634 0:09:17
3 مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت سوم) ejra_01.gif 1,076 0:06:06
4 مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت چهارم) ejra_01.gif 1,075 0:06:06
5 مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) ejra_01.gif 1,280 0:20:44
6 مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) ejra_01.gif 1,081 0:17:29


دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 فرهمند ejra_01.gif 627 0:10:05
2 دعای عهد ejra_01.gif 542 0:08:42
3 سید ولید المزیدی ejra_01.gif 588 0:09:27

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون ejra_01.gif کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید, 

kvsh8.jpg

 
ردیف کوتاه و شنیدنی حجم کلیپ
(kb)
پخش کلیپ
(play)
114 ویژه عید فطر از زبان رهبری... (جدید) ویژه عید فطر --- ---
113 اللهم اهل الکبریاء والعظمه
با صدای محمود مرتضایی فر
(جدید)
426
112 نماز جمعه،عید فطر و قربان، ستون های حکومت دینی (آیت الله جوادی آملی) 849
111 فلاح زاده، زکات فطره (جدید) 269
110 فلاح زاده، زکات فطره و ارزش آن (جدید) 87
109 فلاح زاده، وجوب فطره (جدید) 716
108 فلاح زاده،فطره مستاجر (جدید) 374
107 فلاح زاده، فطره مهمان (جدید) 555
106 فلاح زاده، فطره بیکار (جدید) 149
105 حکم زکات فطره 274
104 قطعه ای زیبا از سخنان امام خطاب به جوانان د


مطالب مشابه :


دانلود دعا و مناجات ویژه ماه مبارک رمضان

دانلود تواشیح جوشن کبیر ویژه ماه مبارک دانلود دعای کمیل با صدای حاج مهدی سماواتی.
عید سعید فطر بر همگان مبارک

دعای جوشن کبیر. حاج مهدی سماواتی: 7,634: با صدای آقای حیاتی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی
دانلود دعا و زیارات و مناجات ..

، دعای توسل ، دعای سمات ، دعای جوشن حاج مهدی سماواتی. دانلود دعای ندبه با صدای حاج
دانلود دعای توسل با ترجمه فارسي

دانلود دعای توسل با توسل، با صدای حاج مهدی سماواتی دعای جوشن کبیر با ترجمه
ادعیه وزیارات..صوتی

دعای کمیل بن زیاد علیه الرحمة، حاج مهدی سماواتی: دعای جوشن کبیر (قسمت اول) 1,240: (با معنی)
مداحی های کمیاب

نوحه حسنم غریبه، با صدای هلالی** دعای جوشن کبیر ویژه حاج مهدی سماواتی و مناجات ها و
دانلود دعای مجیر همراه با ترجمه فارسی

دانلود با لینک حاج مهدی سماواتی فايل pdf دعاي جوشن كبير » متن کامل دعای جوشن کبیر
برچسب :