انجمن اولیا و مربیان

 

اداره آموزش و پرورش

دبیرستان

ولی محترم دانش آموز

ضمن تبریک اعیاد مبارک قربان و ولایت( غدیرخم) با عنایت به مصوبه جلسه 18/08/89 – ش2 اعضای انجمن و اولیا که به منظور بررسی برنامه های آموزشی و پرورشی در پیش رو  تشکیل گردید  مقرر گردید تا نسبت به ارتقا و بهبود سطح کیفی و کمی  آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری اولیای محترم هر دانش آموز  با مساعدتها و مشارکتهای داوطلبانه مادی و معنوی خویش  و با پرداخت مبلغ 15000 تومان  بصورت نقدی و یا در دو قسط لغایت آذر و دی ماه در این امر ضروری مشارکت کنند .29/08

·         شایان ذکر است کمک های مردمی تحت عنوان مشارکتهای داوطلبانه  به امور مدرسه دریافت وبه  حساب مدرسه واریز می گردد.

**اینجانب .......................  ولی دانش آموز ..................... کلاس ....... بدینوسیله  مبلغ ...................... تومان جهت کمک به ارتقا و بهبود سطح کیفی مدرسه بصورت نقد / در دو قسط  آبان و آذر به انجمن اولیا و مربیان دبیرستان خیام  اهدا می کنم.

امضا

 


مطالب مشابه :


هفته پیوند اولیاء و مربیان

انجمن اولیاء و مربیان، مظهر و همفکری با مدیر و مربیان مدرسه در مورد برنامه های
انجمن اولیا و مربیان، در هر مدرسه هیأت منتخبی است از اولیای دانش‌آموزان و مربیان همان مدرسه

انجمن اولیا و مربیان، در هر اساس‌نامهٔ انجمن در سال ۱۳۶۷ مورد و متن ادبی | اخلاق در
انجمن اولیا و مربیان

انجمن اولیا و مربیان برنامه های آموزشی و پرورشی در پیش رو تشکیل متن و پخش
متن های اداری و ادبی تبریک سال جدید ۱۳۹۰

متن ادبی و دوستانه. پیام نوروز این است.دوست داشته باشید و زندگی کنید.زمان همیشه از ان شما
چرا والدین در جلسات انجمن اولیا و مربیان شرکت نمی کنند؟

چرا والدین در جلسات انجمن اولیا و انجمن اولیا و مربیان و متن ادبی | اخلاق در
اساسنامه انجمن اولیا و مربیان تغییر کرد/تغییر اساسنامه انجمن اولیا و مربیان پس از 17 سال ....انجمن ا

اساسنامه انجمن اولیا و مربیان مورد بازنگری قرار گرفت و و متن ادبی | اخلاق در
دلایل کسب رتبه نخست انجمن اولیا و مربیان مدرسه ...

هرساله ‪ ۱۵‬انجمن اولیا و مربیان در منطقه و متن ادبی | اخلاق در مورد نیاز برای
اهمیت انجمن اولیا و مربیان سایت سازمان انجمن اولیا و مربیان ایران پیشنهاداتی برای انجمن اولیا و

اهمیت انجمن اولیا و مربیان سایت انجمن اولیا (مورد و متن ادبی | اخلاق در
وظایف انجمن اولیاومربیان . شورای معلمان/ انجمن اولیا و مربیان پیشنهاداتی برای انجمن اولیا و مربیا

شورای معلمان/ انجمن اولیا و مربیان پیشنهاداتی برای انجمن اولیا و و متن ادبی | اخلاق در
متن صورتجلسه یکی از جلسات انجمن اولیا

آیات و احادیث وفرمایش بزرگان در مورد تعلیم و انجمن اولیا در و متن ادبی | اخلاق در
برچسب :