فرم پروپوزال

   
فرم پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

 


این قسمت توسط حوزه معاونت پژوهشی واحد تکمیل می گردد
تاریخ صدور کد:   _________________
کد:  ______________________________
فرم طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان پایان نامه را به فارسی با فونت B Titr سایز 16 در اینجا تایپ کنید
Type the Thesis Title Here (Font: Time New Roman; Size:
نام و نام خانوادگی دانشجو:
اینجا بنویسید
دانشکده:
اینجا بنویسید
رشته تحصیلی:
اینجا بنویسید
گروه تحصیلی:
اینجا بنویسید
نیمسال و سال ورود:
اینجا بنویسید
گرایش:
اینجا بنویسید
نام و نام خانوادگی استاد راهنما :
اینجا بنویسید
نام و نام خانوادگی اساتید مشاور:
1-  اینجا بنویسید
2- اینجا بنویسید              
 
این قسمت توسط دانشکده تکمیل می گردد
تاریخ تصویب در شورای تخصصی گروه:    _________
شماره صورتجلسه شورای تخصصی گروه:   _________
بررسی و تایید کارشناس پژوهشی دانشکده:
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشکده: _________
شماره صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده: _________
این قسمت توسط حوزه معاونت پژوهشی واحد تکمیل می گردد
تاریخ دریافت توسط حوزه امور پژوهشی واحد:________
بررسی و تایید کارشناس پژوهشی واحد
 
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی واحد:     _________
شماره صورتجلسه شورای پژوهشی واحد:    _________
تایید امور پژوهشی دانشکده
تایید ریاست دانشکده
تایید مدیر امور پژوهشی
تایید معاون پژوهش و فناوری        
توجه :جهت تکمیل این فرم، راهنمای مربوطه را به دقت مطالعه نموده و با مساعدت و هدایت استاد راهنما اقدام به تکمیل فرم نمایید.
تذکرات:
1-    دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می توانند یک استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاور انتخاب نمایند (وجود یک استاد راهنما و یک استاد مشاور الزامی است).
2-    در صورتی که اساتید راهنما و مشاور مدعو می باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو، راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته اند، به همراه مدارک مربوطه و همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه گردد.
3-    اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش طرح تحقیق (پروپوزال)، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشکده و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه طرح تحقیق و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی و دانشکده خواهد بود.
4-    فرم های شماره 1 و 2 باید همزمان با مرحله تصویب طرح تحقیق در دانشکده توسط دانشجویان، اساتید راهنما و مشاور تکمیل گردیده و به همراه طرح تحقیق به حوزه معاونت پژوهشی واحد ارسال شود.
5-    تاریخ دفاع از پایان نامه حداقل 6 ماه پس از تصویب طرح تحقیق در شورای پژوهشی واحد می باشد.
1-اطلاعات مربوط به دانشجو:
 نام:
اینجا بنویسید
نام خانوادگی:
اینجا بنویسید
شماره دانشجویی:
اینجا بنویسید
گروه تحصیلی:
اینجا بنویسید
رشته تحصیلی:
اینجا بنویسید
گرایش:
اینجا بنویسید
دانشکده:
اینجا بنویسید
نیمسال و سال ورود:
اینجا بنویسید
تلفن ثابت:
اینجا بنویسید
تلفن همراه:
اینجا بنویسید
پست الکترونیک:
Type Here
نشانی پستی:
اینجا بنویسید
2-اطلاعات مربوط به استاد راهنما:
نام و نام خانوادگی:
اینجا بنویسید
تخصص اصلی:
اینجا بنویسید
تخصص جنبی:
اینجا بنویسید
آخرین مدرک تحصیلی :
(دانشگاهی       حوزوی  )  - اینجا بنویسید
رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی) :
اینجا بنویسید
شغل و سمت فعلی:
اینجا بنویسید
نحوه همکاری:
تمام وقت           نیمه وقت           مدعو
سنوات تدریس (ارشد/ دکترا) :
اینجا بنویسید
پست الکترونیک (E-mail) :
Type Here
تلفن تماس:
اینجا بنویسید
نشانی محل کار:
اینجا بنویسید
تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمائی شده:
اینجا بنویسید
واحد علوم و تحقیقات فارس:
اینجا ...
مجموعه دانشگاه آزاد:
اینجا ...
سایر دانشگاه ها:
اینجا ...
تعداد رساله های دکترای راهنمائی شده:
اینجا بنویسید
واحد علوم و تحقیقات فارس:
اینجا ...
مجموعه دانشگاه آزاد:
اینجا ...
سایر دانشگاه ها:
اینجا ...
مشخصات پایان نامه های در دست راهنمایی (عنوان پایان نامه، نام دانشجو، مقطع تحصیلی، تاریخ شروع، نام دانشگاه):
1-                    
3- اطلاعات مربوط به اساتید مشاور:
استاد مشاور اول
نام و نام خانوادگی:
اینجا بنویسید
تخصص اصلی:
اینجا بنویسید
تخصص جنبی:
اینجا بنویسید
آخرین مدرک تحصیلی :
(دانشگاهی       حوزوی  )  - اینجا بنویسید
رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی) :
اینجا بنویسید
شغل و سمت فعلی:
اینجا بنویسید
نحوه همکاری:
تمام وقت           نیمه وقت           مدعو
سنوات تدریس (ارشد/ دکترا) :
اینجا بنویسید
پست الکترونیک (E-mail) :
Type Here
تلفن تماس:
اینجا بنویسید
نشانی محل کار:
اینجا بنویسید
تعداد پایان نامه های در دست مشاوره:
استاد مشاور دوم
نام و نام خانوادگی:
اینجا بنویسید و چنانچه مشاور دوم ندارید، این فیلد پاک شود
تخصص اصلی:
اینجا بنویسید و چنانچه مشاور دوم ندارید، این فیلد پاک شود
تخصص جنبی:
اینجا بنویسید و چنانچه مشاور دوم ندارید، این فیلد پاک شود
آخرین مدرک تحصیلی :
(دانشگاهی       حوزوی  )  - اینجا بنویسید و چنانچه مشاور ...
رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی) :
اینجا بنویسید و چنانچه مشاور دوم ندارید، این فیلد پاک شود
شغل و سمت فعلی:
اینجا بنویسید و چنانچه مشاور دوم ندارید، این فیلد پاک شود
نحوه همکاری:
تمام وقت           نیمه وقت           مدعو
سنوات تدریس (ارشد/ دکترا) :
اینجا بنویسید و چنانچه مشاور دوم ندارید، این فیلد پاک شود
پست الکترونیک (E-mail) :
اینجا بنویسید و چنانچه مشاور دوم ندارید، این فیلد پاک شود
تلفن تماس:
اینجا بنویسید و چنانچه مشاور دوم ندارید، این فیلد پاک شود
نشانی محل کار:
اینجا بنویسید و چنانچه مشاور دوم ندارید، این فیلد پاک شود
تعداد پایان نامه های در دست مشاوره:
4- اطلاعات مربوط به پایان نامه:
عنوان پایان نامه به زبان فارسی:
اینجا بنویسید
عنوان پایان نامه به زبان انگلیسی:
Type Here
نوع کار تحقیقاتی:
بنیادی تجربی       بنیادی نظری       کاربردی         عملی
تعداد واحد پایان نامه:
اینجا بنویسید
پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق):
اینجا بنویسید
توضیحات: ·تحقیق بنیادی : اين تحقيقات که گاه تحقيقات مبنايى يا پايه‌اى خوانده مى‌شود، در جستجوى کشف حقايق و واقعيت‌ها و شناخت پديده‌ها و اشياء بوده، که مرزهاى دانش عمومى بشر را توسعه مى‌دهند و قوانين علمى را کشف نموده، به تبيين ويژگى‌ها و صفات يک واقعيت مى‌پردازند. دراين تحقيقات ممکن است نظريه‌اى انشاء شود يا اصول، فرضيه‌ها يا قضاياى نظريه‌اى مورد آزمايش قرار گيرد. در این نوع تحقیق، پژوهشگر توجهی به قابل استفاده بودن نتایج حاصل، در مسایل زندگی ندارد. اگرچه در بیشتر موارد کشف حقایق حاصل از این نوع تحقیقات ممکن است در زمان انجام تحقیق، کاربردی نداشته و مورد توجه قرار نگیرد ولی اغلب پس از گذشت مدتی نتایج تحقیقات بنیادی به صورت کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیق بنیادی تجربی: در اين تحقيقات داده‌ها و اطلاعات اوليه با استفاده از روش‌هاى آزمايش، مشاهده، مصاحبه و ... گردآورى مى‌شود و با استفاده از روش‌ها و تکنيک‌هاى آمارى و معيارهاى پذيرفته شده مورد تجزيه‌وتحليل قرار مى‌گيرد. البته عقل و فکر محقق در نحوه­ی بکارگيرى روش‌ها و نيز تحليل نتايج بدست ‌آمده سهم زيادى دارد.    تحقیق بنیادی نظری: در اين تحقيقات اطلاعات و مواد اوليه­ی تحليل به روش کتابخانه‌اى گردآورى مى‌شود و سپس با روش‌هاى مختلف استدلال مورد تجزيه و تحليل عقلانى قرار گرفته، نتيجه‌گيرى مى‌شود.    ·تحقیق کاربردی : اين تحقيقات با استفاده از زمينه و بستر شناختى و معلوماتى که از طريق تحقيقات بنيادى فراهم شده براى رفع نيازمندى‌هاى بشر و بهبود و بهينه‌سازى ابزارها، روش‌ها، اشياء و الگوها در جهت توسعه­ی رفاه و آسايش و ارتقاى سطح زندگى انسان مورد استفاده قرار مى‌گيرند. برخی از صاحبنظران معتقدند که تحقیق کاربردی همان تحقیق بنیادی است، با این تفاوت که علاوه بر  بدست آوردن دانش علمی یا فنی جدید، از ابتدا برای رسیدن به هدف عملی مشخص جهت داده می شود و نتایج آن اساسا برای بهبود وضعیت موجود به کار گرفته می شود. ·تحقیق عملی : نوعى تحقيق کاربردى است که خصلت محلى و موضعى دارد و معمولاً خاصيت تعميم‌پذيرى زياد ندارد. هدف اصلی پژوهش در عمل، حل مسئله خاص بوده و کمک به توسعه علم نیست. اين تحقيقات نيز بر داده‌هاى تحقيقات بنيادى تکيه دارند؛ زيرا از معلومات و قوانين آنها استفاده مى‌شود.
 
5- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی:
 (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و بیان اهداف کلی تحقیق)
اینجا بنویسید
6- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق و جنبه های نوآوری آن:
(این قسمت با توجه به نوع کار تحقیقاتی – بنیادی، کاربردی و عملی – توسط استاد راهنما تکمیل و امضا می گردد.)
اینجا بنویسید
7- اهداف برجسته تحقیق و نام بهره وران:
(شامل اهداف اصلی و جنبی، و در صورت داشتن اهداف کاربردی نام سازمان ها، صنایع و بطور کلی ذینفعان و همچنین در صورت مطالعه موردی محل اجرای آن ذکر گردد.)
اهداف برجسته تحقیق:
1-    اینجا بنویسید
 
 
بهره وران:
اینجا بنویسید
 
8- پرسش ها و فرضیه های تحقیق
 (منظور از پرسش ها، سوالاتی هستند که طی انجام این تحقیق به دنبال جواب برای آنها هستید و منظور از فرضیه ها، جواب های حدسی پرسش های تحقیق هستند که فکر می کنید به آنها خواهید رسید.)
اینجا بنویسید
 
9- : مرور ادبيات و سوابق مربوطه:
.( منظور، بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشور پيرامون موضوع تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق است)
اینجا بنویسید
 
10- روش انجام تحقیق:
(شرح كامل روش تحقیق،جامعه آماری،نمونه و روش نمونه گیری، تشریح متغيرها و پارامترهای مورد بررسي، نحوه گردآوری و تحلیل داده ها و ابزارهای مورد استفاده)
اینجا بنویسید
 
11-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:
 
اینجا بنویسید
 
       
    
12-فهرست مراجع و منابع:
 (تمام مراجع و منابعی که در متن «پیشنهاد پایان نامه» به آنها ارجاع داده شده است، باید در این قسمت فهرست شوند. برای آشنایی با نحوه­ی ارجاع در متن و نحوه­ی فهرست نمودن آنها به راهنمای تکمیل فرم پیشنهاد پایان نامه مراجعه نمایید.)
 
 
 
13- برنامه زمان بندی انجام تحقیق:
(حداقل زمان قابل قبول براي پيش‏بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايان‏نامه كارشناسي ارشد 6 ماه و حداكثر 12 ماه مي‏باشد و باید سعی شود با مندرجات تکمیل شده­ی جدول منطبق باشد.)
شرح فعالیت
زمان اجرا به ماه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 
13- تایید اعضای کمیته پایان نامه:
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:
 
امضاء
تاریخ:
نام و نام خانوادگی استاد مشاور اول:
 
امضاء
تاریخ:
نام و نام خانوادگی استاد مشاور دوم:
 
امضاء
تاریخ:
 
14- تایید کمیته تحصیلات تکمیلی گروه:
شورای تحصیلات تکمیلی گروه ____________ در تاریخ __________ در محل ____________ با حضور اعضای مربوطه تشکیل گردید و موضوع پایان نامه­ی خانم/آقای _________________________ با عنوان ___________________________________________________________________ مورد بررسی قرار گرفت و با تعداد _____ رأی از _____ رأی به تصویب رسید.
نام و نام خانوادگی اعضای شورا                                        امضاء
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
 
نام و نام خانوادگی مدیر گروه:                                          امضاء                      تاریخ
 
15- نتیجه بررسی در شورای پژوهشی دانشکده:
(هر طرح تحقیق توسط یک یا دو نفر از اعضای شورای پژوهشی دانشکده، با دقت، از نظر نحوه نگارش، تکمیل بودن اطلاعات خواسته شده، شیوایی در بیان مسئله - موضوع بند 5، تایید و امضای استاد راهنما در مورد اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و  جنبه­های نوآوری آن – موضوع بند 6، انسجام و شیوایی در بیان ادبیات و سوابق مربوطه، استاندارد بودن نحوه­ی ارجاع به مراجع در متن، استفاده از منابع و مراجع جدید و معتبر، استاندارد بودن فهرست مراجع، کامل بودن روش انجام تحقیق و برنامه زمانبندی، مورد بررسی قرار می گیرد. چنانچه مورد تایید باشد، با امضای شخص یا اشخاص بررسی کننده، تصویب شده و به همراه سایر مدارک لازم به حوزه معاونت پژوهشی واحد ارسال می گردد. در غیر این صورت بدون درج نام و امضای شخص بررسی کننده، اشکالات موجود، در این صفحه فهرست شده و به گروه آموزشی مربوطه جهت اصلاح موارد مطرح شده، برگشت داده می شود.)
موضوع و طرح تحقیق پایان نامه خانم /آقای ____________________________________ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ___________________ که به تصویب  کمیته  تخصصی  مربوطه رسیده بود در جلسه مورخ ______________ شورای پژوهشی دانشکده مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.
نام و نام خانوادگی و امضای بررسی کنندگان:


1-                                                     2-
 
            به علت وجود نواقص و مشکلات زیر، این طرح تحقیق به فرم فعلی قابل قبول نمی باشد. لذا خواهشمند است پس از رفع موارد ذکر شده، نسخه­ی اصلاح شده به همراه این نسخه، جهت بررسی مجدد به شورای پژوهشی دانشکده ارسال گردد.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________


مطالب مشابه :


آدرس و شماره تلفن دانشگاههای آزاد سراسر کشور قسمت4

آدرس و شماره تلفن دانشگاههای آزاد کیلومتر3 جاده مرودشت ،شماره یک،دانشگاه
آدرس و شماره تلفن واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور

آدرس و شماره تلفن واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی کیلومتر 18 جاده مرودشت، سد
فرم پروپوزال

فرم پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره صورتجلسه مجموعه دانشگاه آزاد:
آدرس و شماره تلفن دانشگاههای آزاد سراسر کشور قسمت 1

آدرس و شماره تلفن آدرس و تلفن واحدها و مراکز دانشگاه آزاد آموزشکده سما مرودشت: 1:
ثبت نام علوم و تحقیقات گلستان و واحد گرگان

دانشگاه آزاد اسلامي نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، رشته تحصیلی ،مقطع *- تلفن تماس
مرودشت

دانشگاه آزاد و اسلامی واحد مرودشت و دانشگاه پیام دانشگاه آزاد شماره تلفنهای
تفاوت هاي دختر ها و پسر هاي ايروني

دانشگاه آزاد ساعت 7 و 2 دقيقه و 24 ثانيه,اينم شماره تلفن من دانشگاه آزاد واحد مرودشت
برچسب :