روش تدریس دروس پایه ششم

راهنمای تدریس کار و فناوری ششم دبستان

pdf.jpgمقدمه (421 KB)
pdf.jpgبخش اول (911 KB)
pdf.jpgبخش دوم (880 KB)
pdf.jpgبخش سوم (411 KB)
pdf.jpgبخش چهارم (794 KB)
pdf.jpgبخش پنجم (766 KB)

 

راهنمای تدریس علوم تجربی ششم دبستان

pdf.jpgمقدمه (447 KB)
pdf.jpgبخش اول (891 KB)
pdf.jpgبخش دوم (1013 KB)

روش تدریس مطالعات اجتماعی ششم دبستان

    

pdf.jpgمقدمه (537 KB)
pdf.jpgبخش اول (941 KB)
pdf.jpgبخش دوم (749 KB)
pdf.jpgبخش سوم (991 KB)
pdf.jpgبخش چهارم (744 KB)
pdf.jpgبخش پنجم (626 KB)
pdf.jpgبخش ششم (660 KB)


مطالب مشابه :


روش تدریس کتب پایه ششم ابتدایی جهت دانلود

روش تدریس کتب پایه ششم ابتدایی جهت دانلود. حجم فایل :00 مگابایت. روش تدریس مطالعات اجتماعی
کتاب راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی ششم دبستان

کتاب راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی ششم پسران پایه ششم روش تدریس, مطالعات
روش تدریس ریاضی ششم ابتدایی

پایه ششم نظرآباد - روش تدریس ریاضی ششم ابتدایی نمونه سوال مطالعات اجتماعی پایه ششم نوبت
روش تدریس دروس پایه ششم

روش تدریس دروس پایه ششم - مطالعات و ارتباطات ششم مقطع : راهنمای تدریس دبستان
روش تدریس دروس پایه ششم

روش تدریس دروس پایه ششم . تاريخ : یکشنبه ۱۰ روش تدریس مطالعات اجتماعی ششم
روش تدریس ریاضی ششم (خلاصه)

روش تدریس ریاضی ششم شیوه نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مطالعات اجتماعی پایه ششم
روش تدریس درس ریاضی

روش تدریس درس ریاضی پایه ششم دبستان سوالات درس 21 مطالعات;
نمونه سوال مطالعات اجتماعی پایه ی ششم

آموزش فعال وكارآمد-روش تدریس-نمونه سوال-ارزشیابی و (اول تاششم ابتدایی)
برچسب :