گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در سیستم بانکی

'گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) به سپرده اي اطلاق مي شود كه نزد بانك با سررسيد مشخص افتتاح مي شود و بانك در ازاي آن اقدام به صدور گواهي به همين نام مي نمايد.  

  • گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) با نام يا بي نام بوده و شرايط عمده قرارداد سپرده‌گذاري درآن ذكر مي گردد.
  • گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) قابل انتقال به غير بوده و سپرده گذاران مي توانند اين گواهي را بدون فسخ عقد وكالت در سازمان بورس اوراق بهادار، بانكها و يا مؤسسات اعتباري معامله وحقوق خود را صلح نمايند.
    در اين حالت رابطه وكالت بين بانك و خريداران بعدي اوراق برقرار خواهد شد.
  • تازماني كه اين اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار قابل پذيرش و معامله نيستند بانك ميتواند نسبت به قبول سفارش از طرف متقاضيان حقيقي يا حقوقي براي خريد گواهي سپرده ويژه سرمايه‌گذاري (عام) اعم از آن كه خود ناشر آن باشد يا نباشد اقدام نمايد.
  • مدت و سود علي الحساب اين گونه سپرده ها متناسب با ساير سپرده ها تعيين مي شود.
  • بازخريد گواهي سپرده مدت دارويژه سرمايه گذاري (عام) قبل ازسررسيد توسط بانك صادركننده مشروط بر آن كه بازخريد در بازار دست دوم (درصورت ايجاد) صورت پذيرد بلا مانع است.
  • نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) همانند نسبت سپرده هاي قانوني سپرده هاي متناظر در سيستم بانكي مي باشد. همچنين نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) با سررسيد بيش از ۵ سال نيز همانند نسبت سپرده قانوني سپرده هاي ۵ ساله نزد سيستم بانكي مي باشد.


مطالب مشابه :


گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در بانک

گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) قابل انتقال به غير بوده و سپرده گذاران مي توانند
عرضه گواهي سپرده ويژه سرمايه‏گذاري عام از سوي بانک ملت

بانک ملت اوراق گواهي سپرده ويژه سرمايه‏گذاري عام با نرخ سود علي الحساب 15 درصد عرضه مي‏کند.
گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در سیستم بانکی

'گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) به سپرده اي اطلاق مي شود كه نزد بانك با سررسيد
نرخ سود ویژه انواع سپرده های سرمایه گذاری

bank - نرخ سود ویژه انواع سپرده های سرمایه گذاری - بانک و بانکداری
اجراي طرح ويژه بيمه بدنه اتومبيل براي سپرده‌‏گذاران پاسارگاد

اجراي طرح ويژه بيمه بدنه اتومبيل براي سپرده‌‏گذاران پاسارگاد . مدير روابط عمومي بانك
ابزارهای سياست پولی در جمهوری اسلامی ايران

سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی: يكی از مهمترين اقداماتی كه در جهت استفاده مطلوب از
ابزارهای سياست پولی در ايران

2-3- سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی: يكی از مهمترين اقداماتی كه در جهت استفاده مطلوب از
برچسب :