زمان ومدارک ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي نيمه‌ متمركز در آزمون سراسري سال 1390


با عرض تبريك و با آرزوي توفيق الهي براي پذيرفته ‌شدگان گرامي در توأم كردن علم ، تقوا و كسب رضاي

خالق و تلاش براي سربلندي ايران اسلامي ، بدين‌وسيله اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته‌هاي

مختلف تحصيلي نيمه متمركز دوره‌هاي روزانه و نوبت دوم «شبانه» دانشگاهها و مؤسسات آموزش ‌عالي

، مراكز آموزش دانشگاه پيام نور ، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و دوره‌‌هاي واحدهاي

  بين المللي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و دانشگاههاي علوم پزشكي كشوردر آزمون

سراسري سال 1390 اعلام مي‌گردد. 
براي اطلاع داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شدگان نهايي هر يك از رشته‌هاي تحصيلي

نيمه ‌متمركز در سايت سازمان سنجش آموزش كشور به آدرسwww.Sanjesh.org اعلام شده است

مي‌رساند كه لازم است براي ثبت ‌نام با در دست داشتن مدارك مورد نياز منحصراً براساس روزهاي تعيين

شده به مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند. عدم مراجعه داوطلبان در تاريخ مقرر براي ثبت ‌نام به

منزلة انصراف از تحصيل تلقي مي‌گردد.الف- مداركي كه پذيرفته ‌شدگان لازم است ارائه نمايند :1-پذيرفته

شدگان بايد داراي يكي از مدرك ‌پايان ‌دوره كارداني و يا گواهينامه پايان دوره پيش ‌دانشگاهي يا ديپلم

نظام قديم آموزش متوسطه كه بخش و شهر محل اخذ مدرك مشخص شده و با درنظرداشتن ضوابط تاريخ

اخذ مدرك كه قبلاً دردفترچه راهنماي انتخاب رشته (شماره 2 ) به اطلاع آنان رسيده براي  ثبت نام به

موسسه محل قبولي مراجعه نمايند. 2- اصل مدرك و يا گواهي تحصيلي متوسطه سال ما قبل مدرك و دو

سال ما قبل آن براي كليه پذيرفته شدگان اعم ازنظام جديد و يا  نظام ‌قديم آموزش متوسطه با مهر و

امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان به انضمام يك ‌برگ روگرفت آن كه بخش و شهر محل اخذ مدرك

تحصيلي در آن مشخص باشد. 3- اصل ‌و يا گواهي مدرك ‌پايان ‌دوره كارداني پيوسته آموزشكده‌هاي فني

و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش براي پذيرفته‌شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك

كارداني (حداكثر تا تاريخ 31/6/90) به انضمام روگرفت آن ، همچنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه ،

سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهر

محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم در آن مشخص شده باشد ، به انضمام يك

برگ روگرفت آن. 4- اصل شناسنامه و دو سري روگرفت از تمام صفحات آن و همچنين اصل كارت ملي و

روگرفت آن. 5- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري .-براي تمام داوطلباني كه براي

آنان معافيت تحصيلي در خواست مي گردد لازم است دوازده قطعه عكس همراه داشته باشند . 6-

مدركي كه وضعيت نظام‌وظيفه آنها را با توجه شرايط مربوط به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحات

35 و 36 دفترچه راهنماي شماره يك آزمون سراسري سال 1390 مشخص كند(براي برادران). 7- اصل حكم

مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان .8- معرفي نامه

رسمي از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا وزارت جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هر يك

از رؤساي ارگانهاي مذكور كه در آن قيد شده باشد. داوطلب با توجه به ماده 1 و تبصره‌هاي چهارگانه آن در

آئين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و

مؤسسات آموزش عالي و ساير شرايط مندرج در آيين نامه مذكور ، واجد شرايط استفاده از سهميه

رزمندگان مي‌باشند.9- پذيرفته شدگان لازم است به همراه تصويرگواهي پيش دانشگاهي خود به دفاتر

پستي محل سكونت خود مراجعه و درخواست تائيديه تحصيلي (ارزش تحصيلي ) از اداره آموزش وپرورش

محل تحصل خود را نمايند واين رسيدپستي را در زمان ثبت نام به دانشگاه محل قبولي خود ارائه

نمايند . 10- كليه پذيرفته شدگان نهايي لازم است قبل از حضور فيزيكي براي ثبت نام در دانشگاه محل

قبولي براي كسب اطلاعات بيشتر از زمان ،شرايط ومدارك اختصاصي موردنياز ثبت نام به آدرس سايت

دانشگاه محل قبولي نهايي خود مراجعه نمايند.11- بر اساس مصوبه شانزدهمين جلسه كارگروه ماده 4

قانون پذيرش دانشجو (مصوب‌ مجلس ‌محترم ‌شوراي اسلامي)، در آزمون سراسري سال1390، سوابق

تحصيلي ديپلمه‌هاي نظام جديد آموزش متوسطه (رشته‌هاي رياضي‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني

و علوم و معارف اسلامي) سال‌هاي 1384، 1385، 1386، 1387، 1388 و 1389 كه امتحانات آنان به صورت

كتبي و سراسري برگزار شده است، تا ميزان حداكثر 25% با تأثير مثبت در گزينش نهايي اعمال گرديده

است. ارائه اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا

سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه‌هاي نظام جديدآموزش متوسطه كه امتحانات آنان به صورت كتبي و

سراسري برگزار شده است در هنگام ثبت نام ضروري مي باشد. 12-  به موجب مصوبه شماره 204770

/ت 45394 هـ مورخ 14/9/89 هيات محترم وزيران كليه پذيرفته شدگان نهايي آزمون سراسري سال 1390

(اعم از متمركز و نيمه متمركز) مي بايست مبلغ 21000 ريال (معادل دو هزار و صد تومان) بابت مابه

التفاوت هزينه ثبت نام در اين آزمون را به حساب سيبا به شماره 2172119001003 نزد بانك ملي شعبه

بهجت آباد (تهران) كد 095 به نام سازمان سنجش آموزش كشور واريز و فيش دريافتي را به همراه ساير

مدارك ثبت نامي در زمان ثبت نام به دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل قبولي ارائه نمايند. تبصره:

پذيرفته‌شدگاني كه قبلاً  در رشته‌هاي متمركز قبول شده و فبش واريزي مبلغ فوق را به موسسه محل

قبولي رشته متمركز تحويل داده‌اند نيازي نيست كه مجدداً مبلغ فوق را واريز نمايند.ب- تذكرات خيلي

مهم در رابطه اعلام اسامي پذيرفته ‌شدگان نهايي :1- داوطلباني كه اسامي آنان در رشته هاي

تحصيلي تربيت بدني و علوم ورزشي(كد 127) دانشگاه شاهد ، رشته طراحي صنعتي (كد هاي 413 و

414) دانشگاه هنر اسلامي تبريز ، كليه رشته هاي تحصيلي موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سوره

(كدهاي 287 ، 327 ، 320 ، 401 و 5608 ) ورشته هاي مختلف تحصيلي (كدهاي 354،315و396و5592 )

دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ اعلام شده ،  مي بايست مطابق برنامه زماني تعيين شده براي

مصاحبه به محل مربوط مراجعه نمايند و درصورت احراز صلاحيت هاي عمومي ازسوي موسسه ذيربط و

مطابق ضوابط مندرج در دفترچه به عنوان پذيرفته شدگان نهائي تلقي خواهند شد.2- داوطلباني كه

اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شدگان نهايي هر يك از رشته‌هاي تحصيلي نيمه ‌متمركز اعلام گرديده ،

چنانچه جزء پذيرفته‌شدگان رشته متمركز آزمون سراسري سال 1390 نيز باشند ، برابر ضوابط اعلام ‌شده

قبولي آنان در رشته متمركز لغو مي‌گردد و منحصراً مي‌توانند در رشته پذيرفته ‌شده نيمه‌متمركز (قبولي

جديد) ثبت ‌نام و ادامه تحصيل دهند. و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد همچنينً براي

پذيرفته ‌شدگان دوره‌هاي روزانه نيمه متمركزيك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي منظور خواهد شد.3-

داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده نهايي دوره‌هاي روزانه درج گرديده ، خواه در مؤسسه

آموزش ‌عالي ذيربط ثبت ‌نام نمايند و يا ننمايند ، حق شركت در آزمون سراسري سال 1391 را نخواهند

داشت. 4- گزينش رشته‌ نيمه ‌متمركز تربيت ‌بدني ‌و علوم‌ورزشي‌دوره‌هاي‌ مختلف تحصيلي دانشگاهها و

مؤسسات‌آموزش‌عالي‌از بين داوطلباني كه در مراحل معاينه و آزمون عملي رشته تربيت بدني و علوم

ورزشي شركت نموده‌اند و از سوي كميته آزمون عملي واجد شرايط از نظر معاينه و آزمون عملي براي

گزينش نهايي اعلام شده‌اند با در نظر داشتن نمره علمي زيرگروه رشته ‌تربيت‌بدني و نمره هاي علمي و

عملي مكتسبه از بين گروه‌هاي آزمايشي (1، 2 و 3) انجام شده است و داوطلباني كه در آزمون عملي

شركت نموده و اسامي آنان اعلام نشده مردود مراحل معاينه و آزمون عملي و يا در گزينش نهايي مردود

علمي درمقايسه با ساير پذيرفته ‌شدگان نهايي شناخته شده‌اند. 5 - در ‌رشته‌‌ هاي تحصيلي دكتري

پيوسته رياضي دانشگاه شهيد باهنر كرمان (كد 1892) ، الهيات و معارف اسلامي- فقه و مباني حقوق

اسلامي (كد 5099) موسسه غيرانتفاعي و غير دولتي رفاه-تهران ، حسابداري (كد 8988) و مديريت

صنعتي(كد 8989) موسسه غيرانتفاعي و غير دولتي امام علي(ع)-تهران ، تربيت مربي عقيدتي

سياسي (كد 1383) مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم ، حقوق (كد 5130) و

مهندسي معماري (كد 5144) واحد بين المللي دانشگاه تهران- محل تحصيل پرديس بين المللي كيش ،

مهندسي دريا-كشتي (كد 1897) بورسيه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، مهندسي كشتي-

موتور (كد 1898) بورسيه شركت ملي نفتكش در دانشگاه ‌علوم ‌دريايي امام‌خميني(ره)- نوشهر و

مهندسي دريا-كشتي (كد 1891) بورسيه شركت ملي نفتكش در دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي

چابهار به دليل اينكه نتايج مراحل مصاحبه ، معاينه و ساير مراحل گزينش آنان از سوي مؤسسات ذيربط

به اين سازمان اعلام نشده ، نتايج آنان اعلام نخواهد شد.ج- محل و زمان مراجعه براي ثبت ‌نام

پذيرفته‌شدگان : 1- پذيرفته شدگان‌رشته‌هاي‌‌تحصيلي تربيت‌بدني‌و علوم‌ورزشي‌دوره‌هاي‌روزانه‌و نوبت

دوم «شبانه» دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش‌عالي(كدهاي 6472 و 6775) ‌ ، دانشگاه بين‌المللي امام

خميني(ره) قزوين (كد 6484) ،  موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي (كد 9289 ) ، موسسه

آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي ايوانكي ( كد 9292) و مراكز آموزشي دانشگاه ‌پيام ‌‌نور (كد

6936) داوطلباني كه در رديف پذيرفته ‌شدگان نهايي رشته‌‌هاي تحصيلي كارشناسي تربيت ‌بدني‌و

علوم ‌‌ورزشي (كد 6472 با مجموعه كد محلهاي 101 الي 149) دوره روزانه دانشگاهها و مؤسسات

آموزش ‌عالي و (كد 6775 با مجموعه كد محلهاي 150 الي 176) دوره شبانه دانشگاهها و مؤسسات

آموزش ‌عالي ، كارداني تربيت ‌بدني‌و علوم ‌‌ورزشي (كد 6484) دوره‌روزانه دانشگاه بين المللي امام

خميني(ره) قزوين ، مراكز آموزشي دانشگاه‌پيام‌نور (كد 6936 با مجموعه كد محلهاي 177الي 280) ،

دوره‌كارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي (كد 9289

با مجموعه كد محلهاي 281 الي 283) و كارداني تربيت‌بدني‌و علوم ‌‌ورزشي (كد 9292) موسسه آموزش

عالي غيرانتفاعي و غيردولتي ايوانكي قرار گرفته‌اند ، لازم است براي ثبت‌نام با در دست داشتن مدارك

مورد نياز طبق برنامه زماني مندرج در جدول زير به آدرس ذيربط مراجعه نمايند.جدول شماره 1- برنامه

زماني ثبت ‌نام پذيرفته‌‌شدگان رشته تربيت‌بدني و علوم‌ورزشي نامدانشگاه/ مؤسسه كدرشته

ساعتمراجعه روز و تاريخمراجعه آدرس   اراك 101-102150-151 12-816-13 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/

11/90 اراك – دانشگاه اراك   اروميه 103 12-816-13 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 اروميه –

دانشگاه اروميه. پذيرفته شدگان لازم است قبل از حضور براي ثبت نام به سايت http://www.urmia.ac.ir

 مراجعه وپس ازثبت نام اوليه به همراه كدرهگيري براي ثبت نام اقدام نمايند.   تربيت معلم آذربايجان-

تبريز 117-118 15-9 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 تبريز-كيلومتر 35جاده تبريز،آذرشهر-دانشگاه

تربيت معلم آذربايجان   اصفهان 104 12-816-13 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 اصفهان - دانشگاه

اصفهان   الزهراء(س) - تهران 105 الي 107152 الي 154 12-816-13 شنبه 29/11/90 ازحروف الف  تا 

شيكشنبه 30/11/90 ازحروف ص  تا  ي تهران- ميدان ونك- خيابان ونك- دانشگاه‌الزهراء(س)

http://edu.alzahra.ac.ir   بوعلي سينا - همدان  109-110 155-156 30/11-816-14 يكشنبه  30/11/90

دوشنبه  1/12/90 همدان-خيابان مهديه-خيابان شهيد فهميده-روبروي پارك ملت-سازمان مركزي دانشگاه

  بيرجند 111-112 12-816-13 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 بيرجند- خيابان طالقاني- حوزه

معاونت آموزشي دانشگاه بيرجند   تبريز 113 الي 115157 الي 159 12-816-13 شنبه  29/11/90

يكشنبه  30/11/90 دانشگاه تبريز– ساختمان دانشكده شيمي- مديريت خدمات آموزشي  

تربيت ‌معلم ‌تهران(محل تحصيل كرج) 119-120 12-816-13 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 آدرس:

كرج - حصارك - دانشگاه تربيت معلم- اداره كل آموزش دانشگاه   دانشگاه تهران(دانشكده تربيت بدني)

122 12-816-13 (ثبت نام به صورت اينترنتي مي باشد)شنبه  29/11/90يكشنبه30/11/90مراجعه

حضوري است تهران –كارگرشمالي-روبروي كوي دانشگاه. پذيرفته شدگان لازم است قبل از مراجعه

دريكي از اين روزهاي به سايت دانشگاه به نشاني:‌ http://ereg.ut.ac.ir مراجعه و پس ازثبت مشخصات

براي ثبت نام اقدام نمايند.   دانشگاه شاهد – تهران داوطلبان اعلام شده بايدساعت8صبح براي مصاحبه

مراجعه نمايند 127   8 يكشنبه  30/11/90 تهران- خيابان جمهوري اسلامي – بعد ازتقاطع وليعصر جنب

مسجد جامع ساختمان شماره 2 دانشكده هنردانشگاه شاهد، ضمناًحضورداوطلب و همراه داشتن

شناسنامه  وكارت ملي وتصويري ازآنان با يك قطعه عكس الزامي است   شهركرد 129-165 12-816-13

شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 دانشگاه شهركرد - اداره كل امور آموزش   ‌شهيد ‌باهنر‌ كرمان 130-

166 12-816-13 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 كرمان-انتهاي بلوار22بهمن-دانشگاه‌شهيدباهنر-

اداره‌كل‌‌آموزش تلفن:50-3220041 (كد 0341)   شهيد بهشتي تهران 131 12-816-13 شنبه  29/11/90

يكشنبه  30/11/90 تهران-اوين- دانشگاه شهيد بهشتي-اداره كل امور آموزش ‌شهيد ‌چمران ‌اهواز 132-

167 12-816-13 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 اهواز- دانشگاه شهيد چمران اهواز-ساختمان

مركزي- اداره خدمات آموزشي تلفن 3333574-0611 شيراز 133 12-816-13 شنبه 29/11/90 يكشنبه 30

/11/90 شيراز – خيابان ساحل غربي بالاتر از مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه . ضمناً كليه پذيرفته

شدگان نهايي قبل از مراجعه حضوري براي تكميل فرم هاي ثبت نامي به سايت دانشگاه به

نشاني: www.shirazu.ac.ir مراجعه نمايند. شاهرود 128-164 12-816-13 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/

11/90 شاهرود- ميدان هفت تير- دانشگاه شاهرود‌ - اداره‌كل آموزش فردوسي مشهد 134-168 12-816-

13 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 مشهد- بلوار وكيل آباد- پرديس دانشگاه فردوسي- جنب

دانشكده مهندسي كردستان- سنندج 137 12-816-13 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 سنندج -

دانشگاه كردستان گيلان- رشت 138 الي 140 171 الي 173 12-816-13 (ثبت نام به صورت اينترنتي مي

باشد)شنبه  29/11/90يكشنبه30/11/90مراجعه حضوري است رشت – كيلومتر 5 جاده رشت تهران

مجتمع آموزشي-ساختمان شماره 2همچنين مي بايست كليه پذيرفته شدگان قبل از مراجعه حضوري

براي اطلاع از شرايط و ضوابط و  مدارك مورد نياز براي ثبت نام به سايت دانشگاه به

نشاني: www.guilan.ac.ir   مراجعه نمايند محقق اردبيلي- اردبيل 145-174 12-816-13 شنبه  29/11/

90يكشنبه  30/11/90 اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي مازندران- بابلسر 142 الي 144 12-816-13

شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 بابلسر- دانشگاه مازندران يزد 147-175 12-816-13 شنبه  29/11/

90يكشنبه  30/11/90 يزد- صفائيه- خيابان پژوهش- ساختمان شماره 3 فني و مهندسي- اداره‌كل

آموزش ‌ رازي كرمانشاه 123-162 12-816-13 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 كرمانشاه - دانشگاه

رازي سمنان 126 12-816-13 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 سمنان- دانشگاه سمنان زنجان 125

12-816-13 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 زنجان - دانشگاه زنجان ‌تربيت ‌معلم ‌سبزوار 121-161 12

-816-13 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 سبزوار- دانشگاه تربيت معلم قم 135-169 13-9 الف تا

سشنبه  29/11/90 قم- جاده قديم اصفهان-دانشگاه قمتلفن:2853311(كد 0251)ضمناً كليه پذيرفته

شدگان قبل از مراجعه حضوري براي اطلاع از شرايط و ضوابط و  مدارك مورد نياز براي ثبت نام به سايت

دانشگاه به نشاني: www.qom.ac.irمراجعه نمايند ش تا ييكشنبه  30/11/90 بين المللي امام‌خميني

(ره) قزوين 6484 12-816-13 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 قزوين- دانشگاه بين المللي امام

خميني(ره) -قزوين پيام نور 177 الي 280 12-816-13 شنبه  29/11/90 لغايتدوشنبه  1/12/90 كليه مراكز

آموزشي دانشگاه پيام نور(ثبت نام درتاريخ هاي فوق و فقط بصورت اينترنتي به آدرس سايت دانشگاه به

نشاني http://reg.pnu.ac.ir امكان پذير مي باشد) كاشان 136-170 12-816-13 شنبه  29/11/90

يكشنبه  30/11/90 كاشان –دانشگاه كاشان ولي عصر(عج)-رفسنجان 146 12-816-13 شنبه  29/11/90

يكشنبه  30/11/90 رفسنجان – دانشگاه ولي عصر(عج)-رفسنجان مجتمع آموزش عالي جهرم 148-176

12-816-13 يكشنبه  30/11/90 جهرم- بلوار سپاه-مجتمع آموزش عالي جهرم.كليه پذيرفته شدگان جهت

كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه به نشاني:  www.jahrom.ac.ir مراجعه نمايند. مجتمع آموزش

عالي گنبد كاووس 149 12-816-13 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 گنبد كاووس - مجتمع آموزش

عالي گنبد كاووس بجنورد 108 12-816-13 يكشنبه  30/11/90 بجنورد-كيلومتر 4 جاده اسفراين-دانشگاه

بجنورد.كليه پذيرفته شدگان جهت كسب اطلاعات تكميلي به سايت دانشگاه به نشاني:  www.ub.ac.ir

 مراجعه نمايند دانشگاه غيرانتفاعي شمال- آمل 281 12-816-13 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90

آمل- كيلومتر5جاده‌هراز-سه‌راهي امامزاده‌عبدا...(ع)- پرديس ‌شمال غيرانتفاعي آذرابادگان-اروميه 282 12

-816-13 شنبه  29/11/90يكشنبه 30/11/90 اروميه-بلوار شهيد باهنر-روبروي مجتمع فرهنگي شمس-

شماره 201 تلفن: 3828351-3827174(كد 0441)مدارك مورد نياز براي ثبت نام در سايت دانشگاه به

نشاني: www.uca.ac.ir  قابل رويت مي باشد غيرانتفاعي ايوانكي-ايوانكي 283-9292 12-816-13

شنبه  29/11/90يكشنبه 30/11/90 ايوانكي-بلوار طالقاني-خيابان دانشگاه موسسه آموزش عالي

ايوانكي تلفن:3-4621362(كد 0232)www.eyc.ac.ir   تربيت دبير شهيد رجايي-تهران 116-160 12-816-

13 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 تهران-دانشگاه شهيدرجايي زابل 124-163 12-816-13

شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 زابل-دانشگاه زابلwww.zabol.ac.ir لرستان-خرم آباد 141 12-816-

13 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 خرم آباد-دانشگاه لرستان-خرم آبادwww.lu.ac.ir 2- پذيرفته

شدگان ‌رشته ‌‌‌‌تحصيلي ‌‌‌دكتري ‌‌‌پيوسته ‌‌‌بيوتكنولوژي (كد 6494) ‌دانشگاه ‌‌تهران داوطلباني كه اسامي آنان

به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته‌ دكتراي ‌پيوسته ‌بيوتكنولوژي ‌ (كد 6494) دانشگاه تهران اعلام‌گرديده ،

لازم‌است ‌براي ثبت ‌نام ‌با دردست‌داشتن‌مدارك لازم در روز ‌شنبه مورخ 29/11/90 از ساعت‌ 9 صبح

به‌محل گروه بيوتكنولوژي پرديس علوم‌دانشگاه‌تهران ‌مراجعه ‌نمايند. 3- پذيرفته

شدگان ‌رشته ‌‌‌‌تحصيلي ‌‌‌دكتري ‌‌‌پيوسته فيزيك (كد 1895) مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه

زنجانداوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته‌ ‌‌‌‌‌‌دكتري پيوسته فيزيك (كد 1895)

مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان اعلام‌گرديده ، لازم‌است براي اطلاع از شرايط و ضوابط و مدارك

مورد نياز براي ثبت نام به سايت دانشگاه به نشاني:  www.jasbs.ac.ir   مراجعه نمايند. 4-

رشته‌هاي‌‌‌‌تحصيلي كاردان فني برق-الكترونيك (كد 1896) ، تلويزيون ‌‌و‌‌هنرهاي‌ديجيتالي(كد 5314) و

كارگرداني‌ تلويزيون (كد 5315) دانشكده صدا‌‌و ‌‌سيماي ‌جمهوري‌‌اسلامي ‌‌ايران داوطلباني كه اسامي آنان

به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته هاي تحصيلي كاردان فني برق- الكترونيك (كد 1896) ،

تلويزيون ‌‌و‌‌ هنرهاي ‌ديجيتالي(كد 5314) و كارگرداني‌ تلويزيون (كد 5315) دانشكده

صدا‌‌و ‌‌سيماي ‌جمهوري ‌‌اسلامي ‌‌ايران اعلام‌گرديده ، لازم‌است ‌براي       ثبت نام ‌با دردست‌داشتن‌مدارك

مورد نياز شامل اصل و روگرفت تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي- اصل و روگرفت گواهي پيش

دانشگاهي و سه سال ماقبل آن - مداركي كه مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه باشد-فيش ارزش

تحصيلي تهيه شده از طريق اداره پست،6 قطعه‌عكس ‌ 4×3 جديد پشت نويسي شده-معرفي نامه

رسمي از سازمان هاي متبوع جهت استفاده كنندگان از سهميه به آدرس : ‌تهران- خيابان وليعصر(عج)-

ابتداي اتوبان نيايش-دانشكده صداوسيما-امورآموزش -واحد پذيرش و ثبت نام مراجعه نمايند و زمان ثبت

نام ازطريق موسسه وسايت دانشكده متعاقباً به داوطلبان اعلام خواهد شدتلفن تماس :  22014688

(كد 021)5-رشته تحصيلي مهندسي كشتي -موتور‌ (كد 1893) دانشگاه صنعت نفت  داوطلباني كه

اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته تحصيلي مهندسي كشتي -موتور‌ (كد 1893) دانشگاه

صنعت نفت اعلام‌گرديده ، لازم‌است‌ با در دست داشتن مدارك لازم و اصل كارت سلامت دريايي و يك

سري روگرفت آن ، در روز يكشنبه مورخ 30/11/90 جهت ثبت نام به آدرس مازندران-محمودآباد-خيابان

آزادي-انتهاي بلوار شهيد ناطق نوري-دانشگاه صنعت نفت- دانشكده علوم دريايي مراجعه نمايند.ضمناً

شماره تلفن دانشگاه 8-7740125 (كد 0122) مي باشد. جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه 

به نشاني:   www.put.ac.ir   مراجعه نمايند .6- پذيرفته شدگان‌رشته‌‌تحصيلي كتابت و نگارگري (كدهاي

5287 و 5369) دانشگاه هنر اصفهان داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي

رشته‌‌ تحصيلي كتابت ‌و نگارگري (كدهاي 5287 و 5369) دوره هاي روزانه و شبانه دانشگاه هنراصفهان

اعلام‌‌گرديده،لازم‌است‌براي ثبت نام ‌بادردست‌داشتن‌مدارك مورد نيازدريكي ازروزهاي شنبه مورخ 29/11/

90 و يا يكشنبه مورخ 30/11/90 ازساعت8تا14 به‌آدرس: اصفهان-خ‌حكيم‌نظامي-چهارراه ‌خاقاني- امور

آموزشي دانشگاه هنراصفهان مراجعه ‌نمايند. 7- پذيرفته شدگان ‌رشته‌‌تحصيلي كتابت و نگارگري (كد

5417 )مراكز آموزشي دانشگاه پيام نور داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي

رشته‌‌ تحصيلي كتابت و نگارگري (كد5417 با مجموعه كد محلهاي 430 الي 474) مراكز آموزشي دانشگاه

پيام نور اعلام‌‌گرديده ، لازم‌است‌براي ثبت نام در يكي ازروزهاي شنبه مورخ   29/11/90 الي دوشنبه

مورخ   1/12/90 با مراجعه به سايت دانشگاه به نشانيhttp://reg.pnu.ac.ir اقدام به ثبت نام

نمايند.    8- پذيرفته شدگان‌رشته ‌تحصيلي كارداني مراقبت پرواز (كد 1894) مركز آموزش عالي هوانوردي

و فرودگاهي كشورداوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته‌ تحصيلي كارداني

مراقبت پرواز (كد 1894) مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور اعلام‌گرديده ، لازم‌است‌براي ثبت

نام‌با دردست‌داشتن‌مدارك مورد نياز شامل اصل و روگرفت تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي- اصل و

روگرفت گواهي ديپلم و پيش دانشگاهي و ريز نمرات آنان-كپي كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم

(درصورت دارا بودن)-رسيد پستي تائيديه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي- 6 قطعه‌عكس ‌ 4×3 جديد

روزهاي شنبه مورخ 29/11/90 و يكشنبه مورخ 30/11/90 از ساعت 9 لغايت 12 ظهر به‌آدرس‌تهران-

فرودگاه بين المللي مهرآباد- بلوار معراج- مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور- واحد ثبت نام

مراجعه نمايند. تلفن تماس :   66025120 (كد 021) آدرس سايت مركز www.catc.ac.ir 9- پذيرفته

شدگان‌رشته‌‌تحصيلي مددكاري اجتماعي (كد  2147) دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

تهرانداوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته‌‌تحصيلي مددكاري اجتماعي (كد

2147) دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران اعلام‌‌گرديده ، لازم‌است ‌براي ثبت نام‌با

دردست‌داشتن ‌مدارك مورد نياز دريكي از روزهاي شنبه مورخ 29/11/90 لغايت يكشنبه  30/11/90 از

ساعت 9 صبح الي 14 به‌آدرس تهران-اوين-بلوار دانشجو-خيابان كودكيار-انتهاي بن بست دانشگاه علوم

بهزيستي و توانبخشي-ساختمان ابن سينا-طبقه سوم مراجعه‌نمايند. 10- پذيرفته ‌شدگان

رشته‌تحصيلي كارداني فوريت‌هاي پزشكي (كدهاي 2148 و 2150 الي 2190) دانشگاه ها و

دانشكده‌هاي ‌علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني‌ داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان

پذيرفته ‌شده نهايي رشته تحصيلي كارداني فوريت‌هاي پزشكي دانشگاه ها و

دانشكده‌هاي ‌علوم‌پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني‌اعلام گرديده ، لازم است براي ثبت نام علاوه بر

سايرمدارك مندرج دربند(الف)اين اطلاعيه با در دست داشتن اصل شناسنامه و دو سري روگرفت از

تمام‌صفحات‌آن - 12 قطعه‌عكس‌ 4×3 جديد- اصل مدرك مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه به انضمام

روگرفت آن-پرينت كارنامه آزمون سراسري سال 1390- اصل حكم كارگزيني سالانه با موافقت كتبي و

بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت- اصل و روگرفت دفترچه بيمه (در صورت دارا بودن)-

معرفي نامه رسمي از سازمان يا ارگان مربوطه در صورتي ‌كه از سهميه خاص بهره‌مند شده‌اند و ساير

مدارك لازم در ساعت 8 صبح به آدرسهاي تعيين شده به شرح جدول ذيل مراجعه نمايند.جدول ‌شماره 2-

برنامه زمانبندي مراجعه پذيرفته شدگان رشته فوريتهاي پزشكي دانشگاهها و

دانشكده‌هاي ‌علوم ‌پزشكي نام دانشگاه/دانشكده كدرشته تاريخ مراجعه آدرس مراجعه آدرس سايت

وتلفن تماس علوم پزشكي اراك   2148 شنبه 29/11/90ثبت نام به صورت اينترنتي مي باشد) يكشنبه

30/11/90 حضوري است اراك- ميدان بسيج – سايت پرديس دانشگاه - معاونت آموزش و

تحقيقات  4173638(كد 0861) www.arakmu.ac.ir علوم پزشكي اروميه 2151 شنبه  29/11/90

يكشنبه  30/11/90 اروميه- انتهاي خيابان جهاد-‌جنب ‌اورژانس - ستاد مركزي دانشگاه 2237399-

2244686(كد 0441)            www.edu.umsu.ac.ir علوم پزشكي بندرعباس (عدم واگذاري خوابگاه)

2153 شنبه 29/11/90        يكشنبه30/11/90  بندرعباس-بلوار جمهوري‌اسلامي-ضلع ‌شرقي‌بيمارستان

شهيد محمدي- معاونت آموزشي 1-3337190(كد 0761)www.eduv.hums.ac.ir/edus علوم پزشكي

بوشهر 2154 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 بوشهر- بهمني-خ ري شهري – جنب بيمارستان

سلمان فارسي- سايت پرديس 4552247(كد 0771) علوم پزشكي بيرجند 2155 شنبه 29/11/90

        لغايتيكشنبه 30/11/90  بيرجند- خيابان ايت الله‌غفاري-سازمان ‌مركزي‌دانشگاه علوم پزشكي

www.bums.ac.ir علوم پزشكي تبريز (دانشكده پرستاري مراغه) 2156 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11

/90 تبريز- خيابان دانشگاه – مديريت امورآموزشي وتحصيلات تكميلي 3367206(كد 0411)

علوم‌پزشكي ‌ جندي ‌شاپور ‌‌اهواز (دانشكده پرستاري شوشتر) 2157 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/

90 شوشتر- چهار راه شهيد رجائي – ضلع غربي  پائين تر ازبيمارستان الهادي - دانشكده علوم پزشكي

شوشتر 6222323- ( كد 0612) علوم پزشكي زابل 2160 يكشنبه  30/11/90        زابل- چهاراه بهداشت

–خيابان شهيد رجايي-ساختمان معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه-طبقه سوم-آموزش كل 2230765

 (كد 0542) www.zbmu.ac.ir علوم پزشكي زنجان 2161 يكشنبه 30/11/90        زنجان- بلوار آزادي-

دانشگاه علوم پزشكي زنجان- معاونت آموزشي 4224767(كد 0241) www.zums.ac.ir علوم پزشكي

سمنان 21632164 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90  سمنان-بلوار بسيج-جنب استانداري –ستاد

مركزي دانشگاه علوم پزشكي-معاونت ‌آموزشي ‌ - واحد پذيرش و ثبت نام 8-4448996-4440225(كد

0231) www.sem-ums.ac.ir علوم پزشكي مازندران- ساري 2178 شنبه 29/11/90يكشنبه  30/11/90

ساري- ميدان امام(ره)-سه‌راه‌جويبار-ابتداي بزرگراه وليعصر(عج)- ستاد مركزي دانشگاه- طبقه سوم

2262586(كد 0151) www.mazums.ac.ir علوم پزشكي مشهد 2179الي2181 شنبه  29/11/90

يكشنبه  30/11/90 مشهد- ميدان سعدي-نبش سناباد 7- اداره كل امور آموزشي 24-842102383-

84504828416023(كد 0511) علوم پزشكي همدان 21822183 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90

همدان- خيابان شريعتي-چهارراه شريعتي-روبروي تالار مرمر- ساختمان شماره4 - معاونت آموزشي

2528058(كد 0811) ادامه جدول ‌شماره 2- برنامه زمانبندي مراجعه پذيرفته شدگان رشته فوريتهاي

پزشكي دانشگاهها و دانشكده‌هاي ‌علوم ‌پزشكي علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد 2185 شنبه  29/11/

90يكشنبه  30/11/90 (ساعت 8 لغايت 14) يزد- ميدان باهنر- ابتداي بلوار شهيد صدوقي- ساختمان

مركزي دانشگاه-طبقه سوم 5-7240171(كد 0351)  www.ssu.ac.ir علوم پزشكي بجنورد 2158

شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90  بجنورد- بين ميدان شهدا و كارگر-كوچه شهيدكريمي راد(برنجي)

ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه-اداره كل آموزش(ساعت مراجعه13-8) 2247282(كد 0584)

www.edk.Nkums.ac.ir علوم پزشكي سبزوار 2162 شنبه  29/11/90(الف –ر)يكشنبه30/11/90(ز-ي)

سبزوار- جاده تهران- ساختمان شماره 2 ‌ 4445991-44460304446070(كد 0571) www.medsab.ac.ir

علوم پزشكي شاهرود 2165 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 شاهرود- ميدان هفت تير- ساختمان

مركزي دانشگاه علوم پزشكي 3331850(كد 0273) www.shmu.ac.ir علوم پزشكي فسا 2168

شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 فسا- ميدان ابن سينا- دانشگاه علوم پزشكي فسا 6-2220994(كد

0731) www.fums.ac.ir علوم پزشكي كردستان- سنندج 2172 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90

سنندج- بلوار ‌پاسداران-پايين تر از بيمارستان قدس-‌پرديس دانشگاه-اداره كل آموزش 6131211(كد

0901) علوم پزشكي كرج 2188 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 كرج-بلوار باغستان بالاتر از پارك

تختي-خيابان اشتراكي-گلستان يكم- اداره كل آموزش 9-4336007(كد 0261) www.abzums.ac.ir علوم

پزشكي رفسنجان 2159 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 رفسنجان-بلوار امام علي(ع)-ساختمان

مركزي دانشگاه علوم پزشكي- اداره كل آموزش 42-8220038(كد 0391) www.rums.ac.ir علوم پزشكي

كرمانشاه 2173 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 كرمانشاه- بلوار شهيد بهشتي ساختمان شماره 2

دانشگاه طبقه سوم -معاونت آموزشي 8350177 - 8359795(كد 0831) www.vc.education.kums.ac.ir

علوم پزشكي گيلان 2175 دوشنبه  1/12/90 رشت-خ نامجو-خ شهيد سيادتي روبروي درب دوم

بيمارستان الزهرا(س)- معاونت آموزشي طبقه دوم-اداره پذيرش وثبت نام 3229045-32294783228845

(كد 0131) www.gums.as.ir علوم پزشكي لرستان 21762177 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 خرم

آباد-كمالوند كيلومتر4جاده خرم آباد بروجرد اداره‌كل‌آموزش 6200149(كد 0661)  آدرس سايت :

www.lums.ac.ir علوم پزشكي گناباد 2174 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 گناباد- حاشيه‌جاده

آسيايي سنتو- معاونت آموزشي پژوهشي و دانشجويي فرهنگي دانشگاه 7223028-7225027(كد

0533) www.G mu.ac.ir دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 2186 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90

زاهدان- بلوار خليج فارس ميدان دكتر حسابي–بلوار جنت- مجتمع اداري پرديس–اداره پذيرش وثبت نام 7

- 3414552(كد 0541)www.amouzesh  zdmu.ac.ir علوم‌پزشكي‌كهگيلويه و بويراحمد (ياسوج) 2184

شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 ياسوج-پرديس آموزشي‌‌دانشگاه-جنب بيمارستان‌امام سجاد(ع)-

معاونت آموزشي 2233700 - 2230444(كد 0741) www.yums.ac.ir علوم پزشكي شيراز(واحد ممسني

وگراش) 21672190 (ثبت نام به صورت اينترنتي مي باشد)شنبه  29/11/90يكشنبه30/11/90مراجعه

حضوري است شيراز- ميدان امام حسين (ع )خيابان زند- دانشكده پزشكي- اداره كل آموزش 2307953-

23079002305906-23059042305907(كد 0711) آدرس سايت :www.Amoozesh.sums.ac.ir علوم

پزشكي اردبيل 2150 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 اردبيل –دانشگاه علوم پزشكي اردبيل مديريت

آموزشي (واحد پذيرش و ثبت نام) 5513777(كد 0451) www.arums.ac.ir علوم پزشكي ايلام 2152  

يكشنبه 30/11/90 ايلام-خيابان پژوهش- بانگنجاب –مجتمع آموزشي دانشگاه-مديريت امور آموزشي

تحصيلات تكميلي 2227125-2227139(كد 0841) www.medilam.ac.ir ادامه جدول ‌شماره 2- برنامه

زمانبندي مراجعه پذيرفته شدگان رشته فوريتهاي پزشكي دانشگاهها و دانشكده‌هاي ‌علوم ‌پزشكي

علوم پزشكي شهركرد 2166 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 شهركرد-بلوار آيت الله كاشاني

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ساختمان معاونت آموزشي اداره پذيرش ثبت نام 3350341(كد 0381)

علوم پزشكي قزوين 2169 شنبه 29/11/90        يكشنبه 30/11/90 قزوين- بلوار شهيد باهنر-مجتمع

پرديس دانشگاه-اداره كل آموزش 2239254(كد 0281) www.qums.ac.ir علوم پزشكي قم 2170 شنبه

29/11/90        يكشنبه 30/11/90 قم-خيابان ساحلي-دانشگاه علوم پزشكي قم-طبقه دوم -اداره

خدمات آموزشي 7718687(كد 0251) www.muq.ac.ir علوم پزشكي دزفول 2187 شنبه  29/11/90

يكشنبه  30/11/90 دزفول-دانشكده علوم پزشكي دزفول 6269040(كد 0641) علوم پزشكي كاشان 2171

شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 كاشان-دانشگاه علوم پزشكي كاشان www.kaums.ac.ir علوم

پزشكي سيرجان 2189 شنبه  29/11/90يكشنبه  30/11/90 سيرجان-دانشكده علوم پزشكي سيرجان  

نكته مهم براي پذيرفتگان رشته فوريت پزشكي (كد 2157): براساس مجوزنامه شماره 566/522 مورخ 18

/10/90 دبير محترم شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش

پزشكي براي افزايش ظرفيت رشته فوريت پزشكي (كد 2157) از 25نفر به 45 نفر(درگروه آزمايشي علوم

تجربي2) كه كليه پذيرفته شدگان بومي شهر بستان وحومه براساس اين مجوز  براي دانشكده فوريت

پزشكي بستان پذيرش شده و بايد پس ازثبت نام درشوشتر به مركزآموزش شهر بستان براي ادامه

تحصيل مراجعه نمايند.11- پذيرفته شدگان ‌رشته‌‌هاي‌تحصيلي كارشناسي علوم‌انتظامي و

كارداني‌علوم‌پايه انتظامي‌ (كدهاي 6526 ، 6527 ، 9303 و 9304) دانشگاه علوم

پايه‌‌انتظامي‌نيروي‌انتظامي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌ و ‌رشته‌ تحصيلي ناوبري و فرماندهي كشتي (كد 1899)

بورسيه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه‌علوم ‌دريايي امام‌خميني(ره) -

نوشهرداوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده رشته‌ هاي تحصيلي كارشناسي علوم‌انتظامي

و كارداني‌علوم‌پايه انتظامي‌ (كدهاي 6526 ، 6527 ، 9303 و 9304) دانشگاه علوم

پايه‌‌انتظامي‌نيروي‌انتظامي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌و رشته تحصيلي ناوبري و فرماندهي كشتي (كد 1899)

اعلام‌گرديده‌ ، لازم است با دردست داشتن 1- اصل شناسنامه و كارت ملي به همراه يك سري رو گرفت

از آنها2-اصل مدرك ديپلم و پيش دانشگاهي به همراه يك سري رو گرفت از آنها3-اصل مدرك نظام وظيفه

عمومي(به استثناء متولدين 1372 و داوطلبان شاغل)4-سه قطعه عكس 4*3  به شرح جدول ذيل مراجعه

نمايند،ضمناً داوطلباني كه از سهميه استفاده نموده اند لازم است مدارك مربوطه را ارائه نمايند. -

پذيرفته‌شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شيراز- محل تحصيل كيش

(كدهاي 3678 الي 3680)   پذيرفته ‌شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 3678) ، داروسازي (كد

3679) و دندانپزشكي (كد 3680) واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شيراز( محل تحصيل كيش )

لازم‌است با در دست داشتن مدارك لازم در يكي از روزهاي شنبه و يكشنبه مورخ 29/11/90 و 30/11/90

از ساعت 9 صبح لغايت 12 و13:30 لغايت 18عصر به آدرس جزيره كيش ضلع غربي بازار مرجان –واحد بين

المللي دانشگاه علوم پزشكي شيراز مراجعه نمايند.ضمناًبه همراه داشتن سفته به مبلغ 000/000/400

ريال و امضاي آن توسط يكي از والدين در روز ثبت نام ضروري است.نكات مهم:ثبت نام اوليه به صورت

اينترنتي درپايگاه اداره كل آموزش دانشگاه به نشاني  paziresh.sums.ac.ir وبراي كسب اطلاعات

بيشتربه آدرس سايت دانشگاه به نشاني       http://Amoozesh.sums.ac.ir    مراجعه نمايند.22-

پذيرفته شدگان ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي مازندران- محل تحصيل

رامسر (كدهاي 3686 و 3687) پذيرفته شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 3686) و داروسازي(كد

3687) واحد بين‌الملل دانشگاه علوم پزشكي مازندران(محل تحصيل رامسر) لازم‌است ‌براي‌ثبت نام با در

دست‌داشتن‌مدارك مورد نياز در يكي از روزهاي شنبه و يكشنبه مورخ 29/11/90 و 30/11/90 به‌آدرس

ساري-ميدان امام خميني(ره)-سه راه جويبار-ابتداي بزرگراه وليعصر(عج)- ستاد مركزي دانشگاه-طبقه

سوم حوزه معاونت آموزشي دانشگاه  مراجعه نمايند. همچنين جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت

دانشگاه  به نشاني:   www.mazums.ac.ir   مراجعه نمايند . تلفن2265586-0151 23-

پذيرفته‌شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي كرمان- محل تحصيل بم

(كدهاي 3681 الي 3683)       پذيرفته شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 3681) ، داروسازي (كد

3682) و دندانپزشكي (كد 3683 ) واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي كرمان( محل تحصيل بم )

لازم‌است ‌براي‌ثبت نام در يكي از روزهاي شنبه ويكشنبه مورخ 29/11/90 و 30/11/90 به واحد بين الملل

دانشگاه به نشاني شهرستان بم- منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد –ميدان دانشگاه-مركز آموزش بين

المللي دانشگاه علوم پزشكي مراجعه نمايند.ضمناً شماره تماس ضروري اين واحد3462921-0344

مي‌باشد.همچنين اطلاعات تكميلي درسايت دانشگاه به نشاني    www.bu.kmu.ac.irقابل رويت مي

باشد. 24- پذيرفته‌ شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان- محل

تحصيل چابهار (كدهاي 3673 و 3674)     پذيرفته  شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 3673) و

دندانپزشكي (كد 3674) واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي زاهدان(محل تحصيل چابهار)

لازم‌است‌براي‌ثبت نام نهائي بادردست داشتن مدارك لازم از ساعت 8 صبح لغايت 12 ظهر ‌روز هاي

شنبه  و يكشنبه مورخ 29/11/90و30/11/90 به‌آدرس چابهار-خيابان امام خميني (ره) -واحد بين المللي

چابهار (سينا)مراجعه نمايند.شروع كلاس از1/12/90خواهدبود وهمچنين با استخراج فرم تعهد و ضمانت

نامه مالي از سايت و مراجعه به دفتر خانه هاي اسناد رسمي در خصوص تعهد نامه اقدام و اصل و يك

نسخه كپي از تعهد نامه و همچنين 000/000/400 ريال وثيقه ملكي جهت دانشجويان دندانپزشكي و

مبلغ 000/000/300 ريال وثيقه ملكي جهت دانشجويان پزشكي به عنوان ضمانت مالي و ارائه در زمان

ثبت نام ، ارائه اصل فيش واريزي دو نيمسال شهريه ثابت براي رشته هاي پزشكي 200/171/37 ريال و

رشته هاي دندانپزشكي 000/080/58 ريال  مراجعه نمايند .  تلفنهاي تماس زاهدان:  3415697-3416797

(كد 0541)  چابهار:  2221924-2223088-2221925 (كد 0545)ضمناً آدرس سايت دانشگاه علوم

پزشكي www.zaums.ac.ir   و واحد بين المللي www.imus.ir   مي باشد.25- پذيرفته

شدگان ‌رشته‌هاي تحصيلي واحدبين‌المللي دانشگاه علوم پزشكي جندي‌شاپور(واحد اروند)-

محل‌تحصيل آبادان (كدهاي 3670 الي 3672)   پذيرفته  شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 3670) ،

داروسازي (كد 3671) و دندانپزشكي (كد 3672) واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور

اروند- محل تحصيل آبادان ،  لازم‌است‌ ‌براي‌ثبت نام بادردست داشتن مدارك لازم  رشته ‌ دندانپزشكي روز

شنبه مورخ 29/11/90 ، داروسازي يكشنبه مورخ 30/11/90و پزشكي مورخ1/12/90 به‌آدرس آبادان-

روبروي ترمينال فرودگاه بين المللي-واحد بين الملل اروند مراجعه نمايند. ضمناً براي كسب اطلاعات

تكميلي درسايت دانشگاه به نشاني http://arvand.ajums.ac.irقابل رويت مي باشد وتلفن تماس3-

3331031(كد 0631) 26-پذيرفته شدگان ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي

گيلان- محل تحصيل بندرانزلي (كدهاي 3684 و 3685) پذيرفته شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد

3684) ودندانپزشكي (كد 3685) واحد بين‌الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان(محل تحصيل بندرانزلي)

لازم‌است‌براي‌ثبت نام با در دست‌داشتن‌ 16قعطه عكس 4*3 سايرمدارك مورد نياز در يكي از روزهاي

شنبه ويا يكشنبه مورخ 29/11/90 و 30/11/90 به‌آدرس دانشگاه واقع در بندرانزلي بلوار30متري-

بيمارستان سابق شهيدبهشتي از ساعت 9الي 14مراجعه و براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت

دانشگاه به نشانيwww.gums.ac.ir ارتباط برقرارنمايند،تلفن تماس( 3228845 كد 0131گيلان) و

(واحدانزلي4253185كد0181)مي باشد. 27- پذيرفته‌شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي واحد بين المللي

دانشگاه علوم پزشكي تهران- محل تحصيل كيش (كدهاي 3667 الي 3669)    ‌   

پذيرفته‌ شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 3667) ، داروسازي (كد 3668) و دندانپزشكي (كد 3669)

واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران (محل تحصيل جزيره كيش) لازم‌است‌ درخصوص زمان ثبت

نام ، شرايط و ضوابط و نحوه انتخاب واحد وساير موارد لازم به سايت دانشگاه به آدرس http://

ic.tums.ac.irمراجعه نمايند.تلفن تماس 81634213-81633786 (كد 021)28- پذيرفته

شدگان ‌رشته‌ تحصيلي پزشكي (كد 3663)واحد بين المللي دانشگاه علو م پزشكي هرمزگان-

بندرعباس محل تحصيل قشم پذيرفته‌شدگان ‌رشته‌ پزشكي (كد 3663) واحد بين المللي دانشگاه علوم

پزشكي هرمزگان- بندرعباس(محل تحصيل قشم) لازم‌است‌ درخصوص زمان ثبت نام ، شرايط و ضوابط ،

مدارك مورد نياز و ساير موارد لازم به سايت دانشگاه www.eduv. hums.ac.ir/edus مراجعه نمايند . تلفن

تماس 1- 3337190 (كد 0761)29- پذيرفته‌ شدگان ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي واحد بين المللي دانشگاه علوم

پزشكي شهيد بهشتي تهران- محل تحصيل قشم (كدهاي 3675 الي 3677)     پذيرفته

شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 3675) ، داروسازي (كد 3676) ، دندانپزشكي (كد 3677) واحد

بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران( محل تحصيل قشم) لازم‌است‌ درخصوص زمان

ثبت نام  ، شرايط، ضوابط وسايرمدارك و موارد لازم به سايت دانشگاه به نشاني www.Ivbs.ir مراجعه

نمايند.آدرس محل تحويل مدارك : تهران-خيابان وليعصر(عج)-انتهاي خيابان شهيدعباسپور(توانير)-جنب

پل همت-پلاك19 طبقه اول-امور آموزشي تلفن تماس 88209020 (كد 021)30-پذيرفته

شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي يزد- محل تحصيل احمدآباد مشير

(كدهاي 3688 الي 3690)      پذيرفته شدگان ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 3688) ، دندانپزشكي (كد

3689) و داروسازي ( كد 3690) واحد بين‌الملل دانشگاه علوم پزشكي يزد (محل تحصيل احمدآبادمشير)

لازم‌است‌ ‌براي ‌ثبت نام با دردست داشتن مدارك لازم دريكي از ‌روز هاي شنبه مورخ 29/11/90 ويا

يكشنبه مورخ 30/11/90 به‌آدرس يزد-كيلومتر 5 جاده بافق-پرديس بين الملل مراجعه نمايند. همچنين قبل

از مراجعه حضوري براي اطلاع از شرايط و ضوابط و  مدارك مورد نياز براي ثبت نام به سايت دانشگاه به

نشاني:  www.ssu.ac.ir مراجعه نمايند. تلفن تماس 8367668- 7247111  (كد 0351)31-

پذيرفته‌شدگان ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي تبريز- واحد بين الملل ارس در شهرستان

جلفا (كدهاي 3664 الي 3666)      پذيرفته‌شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 3664) ، داروسازي

(كد 3665)و دندانپزشكي (كد 3666) دانشگاه علوم پزشكي تبريز- واحد بين الملل ارس (محل تحصيل در

شهرستان جلفا) لازم‌است‌ درخصوص زمان ثبت نام  ، شرايط و ضوابط و  وساير موارد لازم به سايت

دانشگاه به نشانيhttp://aras.tbzmed.ac.ir/portal  وhttp://amouzesh.tbzmed.ac.ir مراجعه نمايند .

تلفن تماس           9- 3022778 (كد 0492) درپايان اعلام ‌مي‌دارد كه داوطلبان گرامي مي توانند سوال

خود در رابطه ‌با اعلام نتايج نهايي رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌‌متمركز آزمون سراسري سال 1390درساعت

اداري با شما


مطالب مشابه :


ثبت نام در رشته های خاص آزمون سراسری

1392 تا 15/4/1392 از طريق سايت شيراز ، مشهد و معافيت پزشكي از حوزه نظام وظيفه
زمان و شرایط دریافت کارت ورود به جلسه جدید کارشناسی ارشد دولتی سال 93

پرسشهای حوزه نظام و پرينت كارت به سايت سازمان به حوزه نظام وظيفه، دانشگاه
استخدام دانشگاه علوم پزشكي شيراز

استخدام دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سايت دانشگاه خدمت نظام وظيفه عمومي و
استخدام در شرکت ملی نفت

كرمانشاه/ شيراز/ بندرعباس براي حوزه نظام وظيفه مورد سايت مربوط به اين
رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

سراسري سال 1389 در سايت از حوزه نظاموظيفه. نظام وظيفه براي
زمان ومدارک ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي نيمه‌ متمركز در آزمون سراسري سال 1390

نيمه ‌متمركز در سايت سازمان سنجش خيابان طالقاني- حوزه . وضعيت نظام وظيفه
شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كه به روش نيمه متمركز دانشجو مي پذيرند

بودن وضعيت نظام وظيفه براي پزشكي از حوزه نظام وظيفه. شيراز الف) شرايط
هفده اسفند درگذشت آيت ‏اللَّه عبدالرحيم رباني شيرازي

زندگینامه حضرت‌ آیه الله‌ ربّاني‌ شيرازي‌ - جامعه مدرسین حوزه علمیه سايت اطلاع رساني
نحوه انتخاب رشته های دانشگاهی متمرکز با شرایط خاص

آزمون سراسري سال 1389 در سايت پزشكي از حوزه نظاموظيفه. 4 نفر)، شيراز(3 نفر
برچسب :