آموزش حروف الفبا با شعر

آموزش نشانه آ ا با شعر

نگاه کنید به اینها

دو شکل یک صدایند

هر دو تو یک خونه

ولی زهم جدایند

آ اول و ا دوم

دو شکل یک صدایند

هر دو توِی یک خونه

ولی زهم جدایند

آ اول، آ اول

اول میاد همیشه

ا دوم، ا دوم

دوم میاد همیشه

آ اول، آ اول

اول میاد همیشه

تو شهرک الفبا

هر کی به جای خویشه

ا دوم، ا دوم

دوم میاد همیشه

دومین صدای، هر بخشه

به غیر از این نمیشه

شعر از عمو فردوس

 

قوربا غه                                                    جغد                 

 

آموزش نشانه  غـ ﻐ ﻎ غ با شعر

 

ما چهار تا غين هستيم                      كنار هم نشستيم

هم تنهاييم ،هم چسبان                     مهربانيم و خندان

آمده ايم  در هر جا                             يك نقطه داريم بالا

نشسته ايم درباغچه                        آمده ايم  در غنچه     

در آخر تيغ هستيم                            در آخر جيغ هستيم

آمده ايم آخر باغ                                هستيم آخر داغ

 

 آموزش نشانه  ط با شعر

ط      

بچّه هامن(طا) هستم

با(تـ ت)همصداهستم

يك شكل دارم بچّه ها

مي آيم در همه جا

در هر كجا بيايم

با همين شكل مي آيم

در سر نقطه ندارم

كشيده نيست صدايم

من هستم وسط سطل

در خط وطوطي وطبل 

 

حوض


آموزش نشانه  ضـ ض باشعر

ضـ غير آخر   ض آخر

ما هستيم دو برادر

غير آخر و آخر

با(ز-ذ)همصدا هستيم

ازآن ها جدا هستيم

دو شكل داريم بچّه ها

كشيده است اين صدا

نشسته ايم در قاضي

آمده ايم  در  رياضي


 

آموزش نشانه حـ ح با شعر

آموزش نشانه  حـ ح با شعر

                              حلزون            تمساح 

حـ غير آخر                         ح آخر

ما دو نفر برادر                                 غير آخر و آخر

باهـ ـهـ ـه ه همصداهستيم              از آن ها جدا هستيم

هيچ نقطه اي نيست با ما                  نه در پايين ،نه در بالا

مي گوييم اي بچّه ها                       كشيده است اين صدا

اوّل حوله هستيم                            تويِ صبحانه هستيم

در آخر صبح هستيم                         در آخر صلح هستيم    

 

آموزش نشانه ثـ ث باشعر

آموزش نشانه  ثـ ث باشعر

ما  هستيم  دو  برادر                        
                          غيرآخر وآخر

با(س،ص)همصدا هستيم 

                             از آنها جدا هستيم                       

دو شكل داريم ،بچّه ها

                        سه نقطه داريم بالا                       

كشيده داريم صدا 

                      نشستيم در  ثريّا                      

آخر باعث هستيم   

                      در مثلّث نشستيم                      


, | آموزش نشانه عـ ﻌ ﻊ ع با شعر

آموزش نشانه   عـ  ﻌ         ع   با شعر

 عقاب                            شمع


 عـ    ﻌ         ع

                                    

(عـ)عين غير آخرهستم                       اوّل،وسط ،نشستم

مرا ببين در عاقل                                 در مزرعه و عادل            

( )من عِين وسط هستم                      باز كرده ام،دو دستم                        

در وسط مي نشينم                              دست دوستي مي گيرم 

در شعر وبعد نگاه كن                         شكل مرا پيدا كن

 ( ﻊ )عين آخر چسبانم                        من دوستي مهربانم           

درآخر مي نشينم                                دست دوستي مي گيرم

مرا ببين در بَع بَع                              در موقع و مربّع

)آخر تنهايم                                   تنها تنها مي آيم

آمده ام،در شروع                               نشسته ام در طلوعآ

 

     آموزش نشانه( ذ)    

 ذ

چه شکل خوبی دارم                           چه رنگ و رویی دارم

با ز هم صدا هستم                            از ان جدا هستم

شکل من هست خمیده                      صدایم است کشیده

من ذالم و من ذالم                             کمری شکسته دارم

شکل من هست مثل دال                    در پیشانی دارم خال

این خال همان نقطه است                   روی سرم خفته است

امده ایم در لذّت                                در لذیذ و در ذرّت


آموزش نشانه صـ ص با شعر

آموزش نشانه صـ ص  با شعر

صبح که از خواب پا میشم

مثل  یه گل  وا میشم

مامان جون یه صابون

آورده  بود  برامون

صورتم را  می شویم

تا که تمیز وناز شم

دندانهایم را میشویم

با یه مسواک مخصوص

حالا  دیگه  عزیزم

پیش  همه  عزیزم

مادونفر برادر

غیر آخر وآخر

با سـ س هم صدا هستیم

از آنها جدا هستیم

آمده ایم در هر جا

کشیده داریم صدا

در صابون و قرص هستیم

دو جای مخصوص هستیم

 

آموزش ّ (تشدید)با شعر

آموزش  ّ  (تشدید)با شعر

داستان تشدید این است

چه داستانِ شیرین است

اگر  دیدی  شکلی  را

نشسته است در دوجا

در  دو  تا بخش  جدا

با هم داشتند یک صدا

یکی  کناره  گیرد

جایش تشدید نشیند

شکلی دندانه دار است

رو دیگری  سوار است

کار تشدید همین است

دائم  بالا  نشین است

نشسته  است در بنّا

آمده  است  در  اَمّا

دیده شود  در کفّاش

در  نجّار و  در نقّاش 

آموزش نشانه هـ ـهـ ـه ه

 آموزش نشانه هـ ـهـ ـه ه باشعر

 ماه    ستاره ها     مهتاب             نُه    

 

هـ اول      ـهـ وسط      ـه آخر چسبان               ه آخر تنها

          ما،چهار تابرادَر              

وسط وغیرآخر

هم اول وهم آخر

هم تنهاییم ،هم چسبان

مهربانیم و خندان

می گوییم، ای بچه ها

         کشیده است این صدا

          

آموزش نشانه قـ ق با شعر

آموزش نشانه قـ ق   با شعر

    

بشقاب

  قاشق      

 

             قـ غیرآخر  ق آخر

ما  دو  نفر برادر          غـیر  آخـر  و  آخـر

قد خمیده داریم         درسردونقطه داریم

قـ غیرآخررانگاه کن      کنارقند و قندون

ق آخرچه خسته        توی اُتاق نشسته

 

آموزش نشانه خـ خ با شعر

       آموزش نشانه خـ خ با شعر

خانه                                          ملخ   

خـ غیر آخر                    خ آخر

ما دونفربرادر                 غیر آخروآخر

شکلی داریم خمیده        صدا داریم کشیده

آمده ایم در هر جا           یک نقطه داریم در بالا

اول خانه هستیم             وسط شاخه هستیم

آمدیم آخر نخ                 نشستیم آخر یخ

                     

|آموزش نشانه فـ ف با شعر

آموزش نشانه فـ ف  با شعر

 

 برف                         آدم برفی


فـ غیرآخر    ف آخر

 فهمیدم وفهمیدم   معلّم عزیزم
بگو برام بدونم           فکر کنم و بخونم
این یکی غیر آخر        با فکر میاد همیشه
آهای آهای نگاه کن    یه نقطه هم که روشه
ف آخرشده خسته     ببین آخر نشسته


آموزش نشانه گـ گ با شعر

آموزش نشانه گـ گ  با شعر

                         

گل        گلدان                                رنگین کمان

 

گـ غیر آخر    گ آخر

گـل با گلدون اومده

گ با مامان اومده

گ یه گل سر داره

اونو رو سر میزاره

گـ وسط اَنگوره

گ آخر،با  زنگه

گ ،آخر میاد  زرنگه

                  

آموزش نشانه پـ پ با شعر

آموزش نشانه پـ پ  با شعر توپ

 پـ غیرآخر    پ آخر                             

پَر پَر پریدم

            سَر به هوا کشیدم                 

                      تو این هوای آزاد               

                      پرنده ای را دیدم              

روی بال پرنده

         پـ غیر آخر می خنده 

                 پ آخر رو نگاه کن

                      با یه توپ رو سبزه زاره

              

,آموزش نشانه و با شعر

آموزش نشانه  و با شعر


                        

ورزش                                داور                         سوار کار

               

یک شکل دارم, تنهایم

کشیده است,صدایم

من که یک شکلی هستم

درهمه جا نشستم

آمده ام در باور

درسرو نشستم آخر

آموزش نشانه کـ ک با شعر

آموزش نشانه کـ  ک  با شعر

 

کفش                   کبوتر                 کودک

کـ غیر    آخر  ک آخر 

من ک آخر هستم

همیشه آخر هستم

دوستم کـ غیر آخر

هیچ وقت نمیاد آخر

اول کمرو هستم

اول کمسو هستم

آمده ام آخر باک

نشسته ام آخر ساک

 

آموزش نشانه اُ ُ با شعر

آموزش نشانه اُ  ُ با شعر

 

اُردَک                                    شُتُر

                                                  (  اُ     ُ )

اُ  اول       -ُ  غیر اول 

  من اُ اول هستم

همیشه اول هستم

دوستم غیر اول 

هیج وقت نمیاد اول

چون که کمی ناقلاست

همه اش سوار حرفهاست

 

آموزش نشانه یـ ی با شعر

آموزش نشانه یـ    ی  با چای                                                

 

یـ    غیر آخر                                      ی آخر

مادونفر برادر                        غیر آخر وآخر 

دو شکل داریم بچه ها           کشیده داریم صدا

من ی آخر هستم                 همیشه آخر هستم

دوستم یـ غیرآخر                       هیچ وقت نمیاد آخر

یـ غیر آخر منم                                     رو خط دنباله داره منم

دو نقطه دارم در پایین              شکل  من را خوب ببین                          


 

آموزش نشانه شـ ش با شعر

آموزش نشانه شـ  ش  با شعر

                                            

شمع            آتش                     ماشین      

 

شـ  غیرآخر                ش آخر                                         

 شـ  سه تا دندونه داره             لب های خندون داره             

شب  شد و پر  ستاره                 مامان شامو میاره               

شـ  هم مثل شب ها                سه تا ستاره داره               

ما, دو نفر برادریم                      غیر آخر وآخریم                

سه تادندانه داریم                   رویش سه تانقطه داریم
                

می گوییم ای بچّه ها                کشیده هست این صدا

                   

آموزش نشانه( اِ ِـه ه ) با شعر

آموزش نشانه( اِ  ِـه ه ) با شعر

               

اِنسان                   دِرَخت                        نَرده      کاسه

 اِ اول     ِغیر اول     ـه آخر چسبان           ه آخرتنها

ماچهار تا اِهستیم

کنار هم نشستیم                 

به من میگن اِ اول


اِ اول است همیشه

به غیر از این نمیشه

 ِغیر اول خوب می داند

زیر شکل ها می ماند

 ـه  چسبان است در آخر

دوست است با غیر آخر

آمده است در خانه

در آخر برنامه

ه آخر دائم تنهاست

دائم با یک شکلی هاست

 

آموزش نشانه ز با شعر

آموزش نشانه ز  با شعر

                                                                            

 زنبور                              گوزن

                           ز

ز شیرین  زبونم                   یه شکل دارم مثل کمونم

شکل سرسره دارم               در سر یک نقطه دارم 

درهمه جا می آیم                 کشیده است صدایم

هستم با ر برابر                    ولی یک نقطه بر سر

آموزش نشانه ایـ یـ ی ای با شعر

آموزش نشانه ایـ  یـ  ی  ای  با شعر

                       سیب                      بستنی

ایران

ایـ اول     یـ وسط       ی آخر       ای آخر تنها

ماچهار تا ای هستیم              کنار هم نشستیم

ایـ  اول است همیشه             جایش عوض نمیشه

یـ  وسط  مهربونه                    در وسط ها می مونه

ی آخرخوب می دونه                که در آخر می مونه

 

 

آموزش نشانه نـ ن با شعر( درس نان)

آموزش نشانه نـ  ن با شعر                        

نان                         باران

نـ غیرآخر                 ن آخر           

ما دو نفر برادر                     غیر آخروآخر

شکلی داریم خمیده             صدا داریم کشیده

دو شکل خوشگل داریم         یک نقطه در دل داریم

دراول نان هستیم                در آخر باران هستیم

 

آموزش درس نان کلاس اول

 

آموزش نشانه  ر  با شعر

                     

         اَبر            باران          زَنبور

                      ر                    

کودک خوب و نازم                        من سرسره می سازم

 

شکل سرسره دارم                       در سر  نقطه  ندارم

 

در همه جا می آیم                        کشیده است صدایم

در اول  رام هستم                          در آخر  ابر  هستم     

 

آموزش نشانه ی او ، و باشعر

آموزش نشانه ی او ، و باشعر                                                                                                                                        

توت فرنگی                لیمو                   انگور    

 

او ، و            او اول        و غیر اول

ما دو تا او هستیم

کنار هم نشستیم  

من او اول هستم

همیشه اول هستم

خودم یک کلمه هستم

 به من می گن او اول

دوستم و غیراول هیچ وقت نمیاد اول  

آموزش نشانه ی ﺳ ، س باشعر

آموزش نشانه ی ﺳ ، س باشعر

                             

نرگس                                                             سبد


   غیرآخر، س  آخر

 

سبد سبد گل یاس

بچه های زرنگ کلاس

نگاه کنید ﺳ ، س هستم

من س آخر هستم

همیشه آخر هستم

دوستم   غیر آخر

هیچ وقت نمیاد آخر

 

 بادام                                               ماهی

                       مـ غیر آخر / م آخر

بچه ها جون سلام , سلام               دارم براتون یک پیام

 ما هستیم دو تا برادر                       غیر آخر و آخر       

من م آخر هستم                         همیشه آخر هستم

دوستم مـ غیر آخر                         هیچ وقت نمیاد آخر 

آمده ایم در هرجا                                        کشیده داریم صدا   

 

آموزش نشانه ی د باشعر

                                                                          باد                    بادکنک  

                                                        د

د کمرشکسته                      تنها رو خط نشسته

کمری دو لا داره                               اخلاقی زیبا داره

آمده در همه جا                                 کشیده نیست این صدا


مطالب مشابه :


آموزش حروف الفبا با شعر

از ابتدای آبان ماه معمولا آموزگاران به آموزش حروف الفبا می پردازند برای شاداب شدن کلاس ها
شعر حروف الفبای عمو پورنگ برای آموزش حروف الفبا

دروس ابتدایی - شعر حروف الفبای عمو پورنگ برای آموزش حروف الفبا - نمونه سوالات اول تا ششم
آموزش حروف الفبا با شعر

را ه هایی برای بهبود یادگیری نشانه آموزش حروف الفبا با شعر .
آموزش حروف الفبا با شعر

لطفا ما را از نظرات و پیشنهادات خود برای بهتر شدن مطالب وبلاگ »» آموزش حروف الفبا با شعر
دانلود+آموزش الفبا+شعر+اول

دانلود+آموزش الفبا+شعر ( عمران مرادنیا لیسانس آموزش ابتدایی با 14سال سابقه ی کاری
آموزش حروف الفبا باشعر

آموزش نشانه ایـ یـ ی ای با شعر. آموزش نشانه ایـ یـ ی ای
شعر حروف الفبا

مطالب این وبلاگ حاصل تلاش ها و تجربیات من در امر آموزش شعر تکمیلی برای شعر حروف الفبا
شعر حروف الفبا

شعر حروف الفبا از اینکه این وبلاگ را برای مشاهده انتخاب کردید اداری اموزش
برچسب :