متن کامل سی دی مجلس ختم {مهندس دژاکام}

(( بنام قدرت مطلق ، الله ))

متن کامل سی دی مجلس ختم{مهندس دژاکام}

d068c869fd3e.jpg

ما یک اطلاعات بسیار قوی و غنی در فرهنگ خودمان داریم چه در دین کلاسیک و چه در فرهنگ ادبیات و همینطور در فرهنگ عرفان خودمان و حتی در فرهنگ قصه و امثال و حکم هم نسبت به جاهای دیگر غنی هستیم، خوب گذشتگان ما قوی بودند من در یک جائی میخواندم اصلاً اروپا وان حمام نداشت یا توالت نبود به دربار ایران آمدند و وان حمام را از اینجا یاد گرفتند! البته اینها باعث افتخار نیست،  داشتم داشتم مهم نیست دارم دارم مهم است، مسئله مهم این است که ما یک فرهنگ غنی و قوی داریم ولی این فرهنگ قوی و آموخته ها یا این انبوه علم و دانشی که روی هم انباشته شده باید به زبان امروزی در آید، مثلاً شما نمی توانید کتب "اسفار اربعه" ملاصدرا که چهار جلد است بخوانید! چون متوجه نمیشوید، یک نفر مترجم میخواهد اگر چنین کاری بخواهد انجام بگیرد اول آن شخص باید خودش فهمیده باشد، اگر شخص فهمیده نباشد نمی تواند به شما منتقل کند، میگوئیم علم پیچیده نیست هر چیزی کلیدی دارد اگر شما چیزی در مورد نجوم یا فرضیه انیشتن فهمیده باشید می توانید به یک پیر زن نود ساله که سواد هم ندارد منتقل کنید، اگر نتوانید منتقل کنید یعنی خودتان هم نفهمیدید، سهروردی در کتاب حکمت الاشراق حکما را به دو دسته تقسیم میکند: حکمای بحثی وحکمای ذوقی، حکمای بحثی به آنهایی گفته میشود که در مدرسه و با مشق و درس ومعلم و بحث و کلاس یکسری علوم را  آموزش می بینند و یاد می گیرند یکسری حکما داریم که به آنها میگویند حکمای ذوقی  یا حکمای الهی این دسته همان دسته ای هستند که: "نگار من به مکتب نرفت و خط ننوشت   بغمزه مسئله آموز صد مدرس شد" سهروردی میگوید حکمای الهی کسی است که در آن واحد خلع کالبد کند و به عالم بالا در آید و به هر شکل، فرم و صورتی که بخواهد به آن شکل در آید، پس این اندوخته عظیم خود را گذاشتیم کنار و کسی نیست آن را ترجمه کند و بدست ما برساند، اینجاست که شاعر میگوید: سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد        آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کردگوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود       طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد  کوهی از مطالب انسان، علوم انسان، شناخت انسان داریم و نتوانستیم آن را بیرون بکشیم ما حتی نفهمیدیم که شمس تبریزی یک استاد مکاشفه ای است، یک کشف و شهود است و در بعد جهان فیزیک نیست، منظورم این است و میخواهم بگویم که ما یکسری اطلاعات بسیار قوی داریم ولی از این اطلاعات استفاده نمیکنیم! هم در طب، و هم در روانشناسی و شناخت انسان وسایر علوم مطلب داریم ولی چسبیدیم به آدمی که تا آخر عمرش کوکائین می کشید بعد آن به ما بگوید که ما چکار کنیم! رنج بشر از نادانی نیست از دانشهای کشف نشده است چگونه است که با این پیشرفت علم هنوز درمان اعتیاد حل نشده است؟(من کلی ودر سطح جهان میگویم و منظورم کشور خودمان نیست) در مقوله اعتیاد ما با قشری در جهان روبرو هستیم انگار با مرضی روبرو شده اند مثل ذات الریه، حالا ذات الریه تبدیل به سل مزمن شده است که قابل درمان نیست، حالا حکما میگویند: اینها را ول کنیم در بیابان تا خودشان بمیرند! یعنی بحث درمان نیست دارند روی نوع مرگ فکر میکنند، یا میگویند باید تا آخر عمر به آنها دارو بدهیم که اصطلاحاً نگهدارنده است یا عده ای میگویند باید تا آخر عمرشان کلاس بیایند، چرا ؟ چون اگر بیست سال هم مواد استفاده نکنند باز هم معتاد هستند!!! البته علمای علمی عمداً این کار را نکردند، آنها یک قسمت بزرگی از انسان را نادیده گرفتند، یعنی صور پنهان انسان را نادیده گرفتند، وقتی صور پنهان نادیده گرفته شد در نتیجه این آشی است که در سطح جهان پخته شده است،
که اعتقادی به هیچ روش درمانی ندارند ولی ما در سیستم خودمان بالای ده هزار نفر درمان شده کامل داریم، ولی نگاه به آن نمی شود اینجاست که میگوید:  سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد        آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد برای پیشگیری باید تمام فیزیولوژی اعتیاد را بشکافیم اینکه فقط بگوئیم اعتیاد بد است کافی نیست، یک جوان باید بداند اگر از مواد مخدر برای غریزه جنسی استفاده میکند اولین چیزی را که مواد مخدر نابود میکند و از او می گیرد غریزه جنسی است، اگر در خوابیدن به آن کمک می کند اولین چیزی که از آن میگیرد خواب است، مواد در هر چیزی که اول به او کمک می کند اولین چیزی که بصورت شش دانگ از او می گیرد همان چیز است! اینها همه فیزیولوژی است ما باید بگوئیم طول درمان اعتیاد چقدر است، باید بگوئیم مواد چگونه مغز را از کنترل خود خارج میکند، یکی از بزرگان ما میگفت که باید علوم انسانی ما مورد تجدید نظر صورت گیرد واقعاً همین طور است، ببینیم کدامیک به ما جواب میدهد؟ اینکه در یک رشته روانشناس شده ولی نمی تواند مشکلات روانی خود را حل کند چگونه می تواند به دیگران کمک کند؟ پس صور پنهان کلاً دیده نشده و صور آشکار هم به طور کامل دیده نشده است و مشکل از آنجا شروع شد که اعتیاد را سرسری و پیش پا افتاده گرفتند، تحصیلاتی هم در مورد اعتیاد نداریم گفتند کاری ندارد، تریاک میکشد، خوب حالا نکشد، الکل میخورد خوب حالا نخورد!  در دنیا چندین میلیون  نفر معتاد داریم ولی رشته تحصیلی  برای درمان اعتیاد نداریم!! به درون بیماری رسوخ نکردند و خروجی ندارد اعتیاد یک علم کامل است، که صور پنهان، ایمان، خداوند را نادیده گرفتند و گفتند خداوند مرده است و نتیجه اش همین میشود. اما سفر اولی ها در شرائط بسیار خوبی قرار گرفته اند و در مکانی پا گذاشتند که همه چیز را برایشان مشخص میکنند، که طول درمان اینقدر است، داروی درمان چه است، بعد از یازده ماه باید به درمان برسید، نباید قرص بخوری و یا الکل بخوری و... بعدش به درمان می رسید  وتعادل هم دارید وسوسه هم ندارید، خوب باید از این فرصت استفاده کنند. در هیچ جا چنین شرایط و امکانات و سرویس مجهز و رایگان نیست، بیش ازهشتصد نفر مصرف کننده پس از درمان و دیدن آموزش تبدیل به استاد شدند هم آقایان و هم خانمها که خیلی خوب درمان اعتیاد را آموزش دیده و انجام میدهند، بنابراین سفر اولی باید بازیگوشی را کنار بگذارند وبا تمام توان کار کنند حرف راهنما را گوش کنند، ببیند در کمپ چه میگذرد البته نه همهء کمپ ها، ولی اینجا می آیند و به شما احترام میگذارند چای میدهند و... باز سفر اولی ها بازیگوشی میکنند!! سفره ای که پهن است که غذا بخورید بالگد میروید روی آن، بنابراین این شرایط بهترین شرایط است البته سفر اولی ها  اکثراً خودشان را تطبیق میدهند     و علوم را یاد میگیرند، در کجا چنین شرایطی فراهم است که هیچ موادی و قرصی مصرف نکنید و حالتان هم خوب باشد؟ اینها بر میگردد به شناخت انسان، سفر اولی باید تمام سعی خود را بگذارد روی   کارشان و به حرف راهنما گوش کنند، راهنما هم باید صور پنهان و صور آشکار سفر اولی را ببیند. اگر در صراط مستقیم باشد حتماً میبیند امکان ندارد که نبیند که شاگردش درست است یا نه، بعضی راهنماها با نگاه نافذ تمام حرکات شاگردان را در طول سفر زیر نظر دارند، اگر هدفش به رهائی رساندن شاگرد باشد همه حرکات را به وضوح میبیند که چه شرایطی دارد،  بعضیها هر کاری میکنی در صراط مستقیم نیستند اینها بعداً گرفتار تنبیهات الهی میشوند، اگر از آموزگار آموختی که آموختی و گرنه باید از روزگار بیاموزی! ولی وظیفه ما ارشاد و نجات انسانهاست و دستیابی به عقل و ایمان بیشتر است هر چه به عقل بیشتری برسیم به صلح و آرامش بیشتری میرسیم، ما امروز در اثر حرکتهای غلط یا خواسته های نفسانی خودمان یا هوسهای خودمان یا خود خواهی خودمان یا تکبر خودمان یکسری مشکلات برای خودمان بوجود میآوریم و اگر اینها را بوجود میآوریم بعلت کمبود عقل و کمبود ایمان است، دست به کار هائی میزنیم که در یکسال آینده دچار بحرانی میشویم که گاهی اوقات خطرناک و وحشت آفرین است، ولی اگر به عقل و ایمان دست یابیم این کارها را نمی کنیم، در فکر انسانی که با عقل کاری ندارد هیچ موضوعی شکل نمی گیرد بجز خوروخواب و خور و خواب ایجاد مشکل می کند، بیشتر خوف کژ روان از خداوند نیست ولی خداوند در دل آنها یک خوفی بوجود می آورد تا آنها را بیدار و آگاه کند پس مطلب امروز این بود که ما گنجینه های زیادی داریم که امیدوارم کسانی بتوانند اینها را پیدا کنند و اندیشه های راستین را تبدیل به کتاب کنند اگر بخواهی قرص بخوری یا تریاک بکشی و بعد راجع به مسائل صحبت کنید درست نیست امیدوارم بتوانند علوم را به زبان امروز در آورند ما باید مطالب قدیم را تبدیل به خوراک امروز کنیم چه کسی می تواند چهل جلد کتاب ششصد صفحه ای ابن عربی را بخواند که بعضی ها اعتقاد دارند که پدر عرفان است و یا کتاب حکمةالاشراق سهروردی را هر کسی نمی تواند بخواند بشر امروزی از این وقتها ندارد! باید اینها چکیده شود و عصاره شود و به زبان امروزی در آید و ما از آنها استفاده کنیم .
منبع : وبلژیون آقای عباس امیر معافی


مطالب مشابه :


خلاصه ای از سی دی (( آغاز شگفت انگیز 1))

همسفران کنگره 60 نمایندگی اهواز - خلاصه ای از سی دی (( آغاز شگفت انگیز 1)) - لژیون همسفر خانم
جلسه ویژه همسفران در روز دوشنبه مورخ93/12/25

همسفران کنگره 60 نمایندگی اهواز - جلسه ویژه همسفران در روز دوشنبه مورخ93/12/25 - لژیون همسفر خانم
جلسه لژیون روز دوشنبه نمایندگی اهواز مورخ 93/11/27

همسفران کنگره 60 نمایندگی اهواز - جلسه لژیون روز دوشنبه نمایندگی اهواز مورخ 93/11/27 - لژیون
نوشتار سی دی جهان ذهنی به استادی امین دژاکام

همسفران کنگره 60 نمایندگی اهواز - نوشتار سی دی جهان ذهنی به استادی امین دژاکام - لژیون همسفر
گفتگو با همسفر نرگس یعقوب زاده از کمک راهنمایان گروه خانواده

همسفران کنگره 60 نمایندگی اهواز - گفتگو با همسفر نرگس یعقوب زاده از کمک راهنمایان گروه
متن کامل سی دی مجلس ختم {مهندس دژاکام}

همسفران کنگره 60 نمایندگی اهواز - متن کامل سی دی مجلس ختم {مهندس دژاکام} - لژیون همسفر خانم
متن کامل سی دی فضولی و آسایش ( مهندس دژاکام )

همسفران کنگره 60 نمایندگی اهواز - متن کامل سی دی فضولی و آسایش ( مهندس دژاکام ) - لژیون همسفر
جلسه ویژه همسفران در روز دوشنبه مورخ93/12/11

همسفران کنگره 60 نمایندگی اهواز - جلسه ویژه همسفران در روز دوشنبه مورخ93/12/11 - لژیون همسفر خانم
برچسب :