آموزش نرم افزار Civil 3D 2014

 

 1. آشنایی با نرم افزار
 2. آشنایی با محیط کار
 3. دستورات Autocad مورد نیاز
 4. توپوگرافی چیست؟
 5. آماده سازی توپوگرافی قبل از شروع کار
 6. نحوه ساخت سورفیس
 7. نحوه ساخت سورفیس با فایل نقاط
 8. کار با نقاط
 9. واریانت راه
 10. ایجاد مسیر راه یا الاینمنت
 11. Label برای Alignment
 12. نحوه ترسیم پروفایل(خط زمین)
 13. Edit View Style در پروفایل
 14. تغییر نام پروفایل از طریق تغییر نام Alignment
 15. آشنایی با Toolspace
 16. نحوه ترسیم پروفایل(خط پروژه)
 17. مقطع عرضی(Assembly)
 18. نوار کریدور(Corridor)
 19. ساخت سورفیس برای کریدور
 20. معرفی Sample lines
 21. ترسیم Section


لینک دانلود1
(حجم:2.79 مگابایت)


 بخش دوم(آموزش پیشرفته و جزئیات در Civil 3D):

فصل ۱: نقاط

روش کار با نقاط

تغییر استایل یک Point Group

اولویت بندی نوع نمایش نقاط

روش ساخت توده نقاط

تغییر استایل توده ی نقاط

ساخت سورفیس با استفاده از توده نقاط

فصل ۲: سورفیس

جابجا کردن لبه ها و خط های سورفیس

پاک کردن خطوط اضافی سورفیس

مخفی کردن بخشی از سورفیس

هموار کردن خطوط سورفیس

نمایش اعداد روی منحنی های میزان

تشخیص مسیر جریان آب

مشکل ارتفاع خطوط توپوگرافی

عکس های برداشت شده از Google Earth

توپوگرافی از Google Earth به Civil3D 2012

فصل ۳: نقشه برداری

ساخت دیتابیس نقشه برداری

تنظیمات استایل برای Survay

وارد کردن نقاط نقشه برداری (fbk file)

به روز رسانی نقاط وارد شده Survey

فصل ۴: الاینمنت

ترسیم قوس ساده و کلوتئید

روش ترسیم قوس مرکب دو مرکزی

محاسبه دور برای یک مسیر در پروژه راهسازی

روش تعریض جاده

فصل ۵: پروفایل

ترسیم خط پروژه روی پروفیل طولی در پروژه راهسازی یک

ترسیم قوس قائم مقعر و محدب روی خط پروژه در پروژه راهسازی

ویرایش پروفیل طولی در پروژه راهسازی

فصل ۶: اسمبلی

روش ساخت Assembly

بررسی مقاطع عرضی در Section Editor

ساخت اسمبلی شرطی(ساب اسمبلی نوع اول)

ساخت اسمبلی شرطی(ساب اسمبلی نوع دوم)

دستور Drive

فصل ۷: پارسل

تبدیل خطوط به پارسل

ساخت پارسل توسط ترسیم آزاد

ترسیم پارسل توسط Slide Line

ترسیم همزمان چند پارسل

ترسیم پارسل با استفاده از Swing Line

ویرایش پارسل ها با روش Sliding

ویرایش پارسل ها با روش Swinging

نکاتی در رابطه با ویرایش پارسل (یک)

نکاتی در رابطه با ویرایش پارسل (دو)

فصل ۸: گریدینگ(Grading)

آشنایی با تنظیمات گریدینگ

تولید ضوابط برای گریدینگ

ساخت استایل جدید برای گریدینگ

ترسیم فیچر لاین(feature line)

ترسیم فیچرلاین ۲

ویرایش ارتفاع در فیچر لاین

اضافه کردن یک نقطه ارتفاعی به فیچرلاین

گرفتن ارتفاع سورفیس روی خط فیچرلاین

نحوه ترسیم گریدینگ

فصل ۹: محاسبه احجام

آموزش ترسیم منحنی بروکنر

متعادل کردن منحنی بروکنر

نکاتی درباره تنظیمات منحنی بروکنر

محاسبه حجم رویه و اساس

محاسبه حجم خاک در گودبرداری

فصل ۱۰: شبکه لوله

تبدیل پلی لاین به خط لوله

ساخت شبکه لوله با استفاده از Layout

اضافه کردن لوله بین اجزای رسم شده

ویرایش لیست های لوله ها و اتصالات آنها

نکاتی درباره شبکه لوله(سورفیس، الاینمنت و ضوابط رسم)

اضافه کردن یک انشعاب به خط لوله

ترسیم خط لوله در پروفیل طولی

لیبل زدن به لوله ها در پلان و پروفیل

ویرایش لوله ها در پروفیل طولی

تغییرات استایل لوله ها در پروفیل طولی

نمایش خط لوله در مقطع عرضی

ترسیم جدول خط لوله

فصل ۱۱: آماده سازی برای پرینت

نحوه آماده سازی پلان و پروفیل راه برای خروجی و پرینت – قسمت اول

نحوه آماده سازی پلان و پروفیل راه برای خروجی و پرینت – قسمت دوم

پرینت گرفتن از مدل به طور مستقیم

ایجاد چند ViewPort و آموزش نمایش تصویر رندر شده

فصل ۱۲: آشنایی با Subassembly Composer

نصب Subassembly Composer در Civil3D 2014

ساخت ساب اسمبلی دلخواه با Subassembly Composer

روش استفاده از Subassembly Composer

فصل ۱۳: ترفندها

فعال کردن نوار خط فرمان یا Command Line

اختصاص تراز سورفیس، به هر ورتکس پلی لاین

 

لینک دانلود2 (حجم:11.8 مگابایت)منبع: www.omran-omran.com


مطالب مشابه :


GPS و فتوگرامتری چسیت؟

نقشه برداری - gps و فتوگرامتری چسیت؟ - نقشه برداری ماهواره های gps 24 عدد ماهواره gps در
نقشه برداری زیر زمینی

نقشه برداری - GPS-GIS-RS- Civil - نقشه برداری زیر زمینی - همه چیز درباره نقشه برداری و نرم افزارهای
آموزش نرم افزار Civil 3D 2014

نقشه برداری - GPS-GIS-RS- Civil - آموزش نرم افزار Civil 3D 2014 - همه چیز درباره نقشه برداری و نرم افزارهای
فتوگرامتری در ثبت آثار باستانی

نقشه برداری - GPS-GIS-RS- Civil - فتوگرامتری در ثبت آثار باستانی - همه چیز درباره نقشه برداری و نرم
تجربیات کارگاهی- نقشه برداری پروژه عمرانی

نقشه برداری - GPS-GIS-RS- Civil - تجربیات کارگاهی- نقشه برداری پروژه عمرانی - همه چیز درباره نقشه
محاسبه حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی با نرم افزار Auto Cad Land Desktop

نقشه برداری - GPS-GIS-RS- Civil - محاسبه حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی با نرم افزار Auto Cad Land Desktop
ْGPS تك فركانسه

نقشه برداری - ْgps تك فركانسه - - نقشه برداری این وبللگ به منظور اطلاع رسانی بیشتر به جامعه
برچسب :