دانشگاه علوم پزشکی برای بیمارستان و شبکه بهداشت درمانی نیرو استخدام میکند

« بسمه تعالی » « آگهی استخدام پیمانی » دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز برای تأمین نیروی نسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرائی در نظر دارد از محل سهمیه استخدامی شماره 43957/200 مورخه 23/08/1389 ، 34929/200 مورخه 10/08/1389 و 47782/200 مورخه 17/09/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعداد 899  نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی ، تخصصی وگزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید: جدول نیازهای استخدامی

ردیف عنوان رشته شغلی محل جغرافیائی جنسیت مورد نیاز تعداد مورد نیاز شرایط احراز
1 پرستار تبریز 438 نفر بیمارستان باباباغی تبریز یک نفر – اهر 15 نفر – آذرشهر 4 نفر – اسکو 3 نفر – بناب 32 نفر – بستان آباد 3 نفر – سراب 16 نفر – شبستر 9 نفر – کلیبر 4 نفر – عجب شیر 4 نفر – میانه 15 نفر – مرند 17 نفر – مراغه 35 نفر – ملکان 4 نفر – هادیشهر جلفا 4 نفر – هشترود 9 نفر – هریس 4 نفر زن  مرد* 617 نفر دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در رشته پرستاری
2 کاردان اتاق عمل تبریز22 نفر بناب 4 نفر – میانه – مرند – مراغه ( هر کدام 2 نفر ) اهر – آذرشهر – اسکو – بستان آباد – سراب – شبستر – کلیبر – عجب شیر – ملکان – هادیشهر جلفا – هشترود ( هر کدام یک نفر ) زن  مرد 43 نفر دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته اتاق عمل
3 کاردان بیهوشی تبریز 23 نفر بناب 4 نفر – اهر – میانه – مرند – مراغه ( هر کدام 2 نفر ) آذرشهر – اسکو – بستان آباد – سراب – شبستر – کلیبر – عجب شیر – ملکان – هادیشهر جلفا – هشترود ( هر کدام یک نفر ) زن مرد 45 نفر دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بیهوشی
4 ماما تبریز 12 نفر اهر 3 نفر – آذرشهر – سراب – میانه – مرند –   هشترود ( هر کدام 2 نفر ) اسکو – بناب – بستان آباد – شبستر – کلیبر – عجب شیر – ملکان – هادیشهر جلفا – هریس ( هرکدام یک نفر ) زن 34 نفر دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در رشته مامایی
5 تکنسین فوریت های پزشکی تسوج شبستر کوهسار میانه – قافلانکوه میانه – نظر کهریز هشترود ( هر کدام 4 نفر ) چاراویماق – قره چمن بستان آباد – خراجوی مراغه ( هر کدام 3 نفر ) – عجب شیر – جزیره اسلامی اسکو – کلیبر – اهر شبستر – هریس – گوگان آذرشهر - ینگجه هریس – خواجه هریس – بستان آباد – سراب – هشترود ( هر کدام 2 نفر ) ورزقان – اسکو – ایلخچی اسکو – کندوان اسکو – سهند اسکو – جلفا- سیه رود جلفا – آذرشهر – آبش احمد کلیبر – خمارلو کلیبر شبلی بستان آباد – ممقان آذرشهر – ملکان - دوز دوزان سراب ( هر کدام یک نفر ) مرد 63 نفر دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های پرستاری ، هوشبری ، فوریت های پزشکی و دارای گواهینامه رانندگی با معاینه اختصاصی و دارا بودن سلامت کامل جسمی و روانی
6 اپراتوربی سیم اهر 2 نفر زنوز مرند  - هوراند اهر ( هر کدام  1 نفر ) مرد 4 نفر دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های پرستاری ، هوشبری ، فوریت های پزشکی و دارای گواهینامه رانندگی با معاینه اختصاصی و دارا بودن سلامت کامل جسمی و روانی
7 پزشک عمومی شیرامین آذرشهر تیکمه داش بستان آباد – باشسیز کوه بستان آباد – کردکندی بستان آباد – قره بابا بستان آباد – مهماندار عجب شیر – داش آتان مراغه – آغچه ریش چاراویماق – ذاکر کندی چاراویماق – جهیز دان سراب – بهرمان سراب – مهین بیجند سراب – دانباران سراب – اسفستان سراب – قره قیه کلیبر – مولان کلیبر – لاریجان کلیبر – مردانقم کلیبر – هرزند جدید مرند – بالقوز آغاج مرند – طور آغای ملکان – لکلر ملکان – آغمتار ملکان – تخمدل ورزقان – آقا بابا فرامرزی ورزقان –   ملک میانه – صومعه علیا میانه – قره بلاغ میانه – غریب دوست میانه – گوگدرق میانه – خرمالو هریس – خشکناب هریس -  بایقراکوه هشترود – نظر کهریز هشترود - قره چپق بناب – چپقلوی بناب – زاوشت بناب زوارق بناب اردها سراب – ابرغان سراب – بنیس شبستر – تیل شبستر – شیراز عجب شیر –   پیام مرند – بنگین مرند – ارسی مرند – النجق مرند – دیزج حسین بیگ مرند  – بایقوت ملکان –   بیلوردی هریس – آچاچی میانه - آغجه دیزج ملکان – قوریجان ملکان ( هر کدام یک نفر ) زن مرد 53 نفر دارا بودن مدرک تحصیلی دکترای در رشته پزشک عمومی
8 کاردان بهداشتی مرد ( مبارزه با بیماریها ) نوجه مهر جلفا قره چمن بستان آباد – اسفستان سراب – مهین بیجند سراب – قلعه جوق سراب – عاشقلو کلیبر – مردانقم کلیبر – طورآغای ملکان – یالقوز آغاج مرند – اربطان مرند – صومعه علیا میانه – گوگدرق میانه – طوق میانه – سرند هریس ( هر کدام یک نفر ) مرد 14 نفر دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس  بهداشت عمومی یا حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
9 کاردان بهداشتی زن  ( خانواده ) فیروز سالار آذرشهر قره چمن بستان آباد – باشسیز کوه بستان آباد – کرکان جدید  بستان آباد – ورقه علیا چاراویماق – دانباران سراب – دیزج حسین بیگ مرند – علیشاه شبستر نظرلو شبستر – مزرعه شبستر – هرزند جدید مرند پیغانچای کلیبر – مولان کلیبر – اربطان مرند گلین قیه مرند – سرند هریس – یکانکهریز مرند ( هر کدام یک نفر) زن 17 نفر دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مامایی یا بهداشت عمومی
10 کاردان بهداشتی زن ( بهداشت محیط ) اسفستان سراب ( 1 نفر ) زن 1 نفر دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته بهداشت محیط
11 کاردان بهداشتی مرد ( بهداشت محیط) خانیان عجب شیر ملک میانه ( هر کدام یک نفر) مرد 2نفر دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته بهداشت محیط
12 کارشناس بهداشتی مرد ( مبارزه با بیماریها) تیمورلوی آذرشهر دیزج امیر مدار اسکو- داران جلفا – لاریجان کلیبر – بایقراکوه هشترود (هر کدام1 نفر ) مرد 5 نفر دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس بهداشت عمومی یا حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
13 کارشناس بهداشتی مرد آچاچی میانه 1 نفر مرد 1 نفر دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس  در رشته بهداشت محیط  
جهت اطلاع از نحوه ثبت نام به سایت دانشگاه مراجعه نمایید.:  جهت اطلاع از شرایط به این آدرسروی همین لینک کلیک کنید


مطالب مشابه :


استخدام در شهرستان جلفا و.....

استخدام در شهرستان جلفا و در واحدهاي تابعه به شرح زير استخدام منطقه آزاد ارس.
دانشگاه علوم پزشکی برای بیمارستان و شبکه بهداشت درمانی نیرو استخدام میکند

و منطقه ی آزاد ارس،با توجه به اینکه مرکز جمعیتی شهرستان جلفا در ذیل استخدام
استخدام در شهرستان جلفا و.....

روزی مسئولین شهرستان و منطقه ی آزاد ارس،با توجه به اینکه استخدام در شهرستان جلفا و
قنات های هادیشهر

قرار دادن هادیشهردر داخل محدوده منطقه آزاد ارس منطقه جلفا با استخدام "کن
مدير بيمارستان دكتر ساجدي هاديشهر منصوب شد

قرار دادن هادیشهردر داخل محدوده منطقه آزاد ارس. 4 رفع مناطق پر خطر راه مرزی جلفا
ملا خداوردی کیست ؟

قرار دادن هادیشهردر داخل محدوده منطقه آزاد ارس ( جلفا از زنوز استخدام می شوند
سالروز درگذشت ستارخان/25 آبان

جامع ترین اخبار منطقه آزاد ارس و جلفا. به استخدام دولت منطقه آزاد ارس
مصاحبه با محرم محمد زاده گزارشگر شبکه سهند محرم میهمان آناج: وقتی صدای خودم را از رادیو می شنیدم خند

قرار دادن هادیشهردر داخل محدوده منطقه آزاد ارس جلفا خدافرین که من بود استخدام شده
فرق منطقه ویژه اقتصادی با منطقه آزاد تجاری چیست؟

منطقه ازاد ارس-جلفا-تقاطع خ د- مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در
مزیت منطقه آزاد ارس در هدایت توانمندیهای كشور به سمت صادرات

منطقه جلفا علاوه بر تسهیلات مذکور منطقه آزاد ارس با موقعیت جغرافیایی بی استخدام و
برچسب :