مشخصات فنی پیکان

پیکان:شرکت ایران خودروتولید آن راازسال۱۳۴۶شمسی آغازکردوحدود۴۰سال آن راادامه داد.

ازسال ۱۳۴۶پیکان بادو مدل دولوکس وباکارلوکس به بازارعرضه شدودراین سال ها وانت پیکان به آن اضافه شدوپیکان اتوماتیک نیزدرسال۱۳۴۹ به تولیدات افزوده شد.درسال۱۳۵۰و۱۳۵۱شش مدل پیکان تولیدمیشودکه عبارت بودازدولوکس،وانت،کار،جوانان،تاکسی واتوماتیک.

مدل ها:

کارلوکس:تولید ازسال ۱۳۴۶/حجم موتور۱۷۲۵ سیسی/داشبورت چوبی.

پیکان جوانان:

تاریخ تولید:۱۳۵۰باحجم مفید۱۸۰۰سی سی/قدرت موتوربیشتر

ودوکابراتوربوده.

پیکان پژویی:

درسال ۱۳۷۰ایران خودروبااستفاده ازسیستم تعلیق وموتورپژو۴۰۵برروی بدنه پیکان وتا۶سال تولیدشد.

پیکان۱۶۰۰:

تولیدآن ازشهریور۱۳۷۱ باتولیدموتور۱۶۰۰سی سی مگاموتور درایران واستفاده ازگیربکس هایی(ازکشورهای آلمان،آرژانتین وسرانجام تولیدداخل)اکسل هاتولیدایران،آغازشدوتا۱۳سال ادامه یافت.


مطالب مشابه :


مشخصات فنی پاژن V63000

مشخصات وانت بار دوگانه مشخصات فنی پاژن v63000. مشخصات فنی
مشخصات فنی وانت بار دوگانه سوز

مشخصات فنی پاژن v63000. مشخصات فنی مشخصات فنی وانت بار دوگانه
مشخصات فني دوکابین

مشخصات فنی پاژن v63000. مشخصات فنی مشخصات فنی وانت مزدا تک کابين و دو
معرفي پاژن

مشخصات فنی : در دو مدل استیشن glv و وانت دوکابین پاژن با عبور از سرعت گیر ها و دست
مشخصات کاپرا "گروه بهمن"

در زمینه قیمت جا بگذارد و در رقابت با نیسان پیکاپ که پر فروش ترین وانت مشخصات فنی
مشخصات فنی میتسو بیشی و تویوتا

مشخصات فنی (Toyota Hilux 2700) در گروه وانت ها مشخصات فنی پاژن; پاترول(هارتاپ)
مشخصات فنی پیکان

شد.درسال۱۳۵۰و۱۳۵۱شش مدل پیکان تولیدمیشودکه عبارت بودازدولوکس،وانت مشخصات فنی پاژن.
مشخصات فنی ایسوزو NKR

مشخصات وانت بار دوگانه مشخصات فنی پاژن v63000. مشخصات فنی
برچسب :