قیمت فرش ماشینی ٥٠٠ شانه تراکم ١٢٠٠ فرش مشهد

فرشکده: 

3-88112-bej_110x81.jpg

نقشه فرش : 88112-3

بافت فرش : ٥٠٠ شانه  

تراکم فرش : ١٢٠٠

الياف فرش : بایر آلمان صد در صد اکروليک هيت ست شده

تعداد رنگ : ٨ رنگ

رنگ زمينه : بژ

ابعاد فرش (متر): ١.٥ * ١- ٢.٢٥ * ١.٥- ٣ * ٢ - ٣.٥ * ٢.٥ - ٤ * ٣

قیمت فرش ٦ متری : 484000 تومان 

قیمت فرش ٩ متری : 705000 تومان 

قیمت فرش ١٢ متری : 939000 تومان  

توليد کننده : فرش مشهد

منبع: فرش آنلاین


کلمات مرتبط:

فرش،طرح فرش،نقشه فرش،عکس فرش،قیمت فرش،فرش ایران،فرش کاشان،خرید فرش،فروش فرش،سایت فرش،شرکت فرش،قیمت فرش ماشینی،صادرات فرش،فرش ماشینی کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500 شانه،تابلوفرش،تابلو فرش،قیمت تابلوفرش،قیمت تابلو فرش،فرش ماشینی،فرش تهران،فرش ساوین،فرش گلیم،گلیم فرش،فریز،قیمت فریز،قیمت گلیم فرش،قیمت فرش گلیم،فرش مشهد،فرش زمرد مشهد،فرش مشهد اردهال 


مطالب مشابه :


قیمت فرش ماشینی 500 شانه تراکم 1000 فرش شاهکار مشهد اردهال

قیمت فرش ١٢ صادرات فرش،فرش ماشینی کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500 شانه،تابلوفرش،تابلو
قیمت فرش ماشینی 700 شانه با تراکم 1500 کد FA01611

قیمت فرش ماشینی 700 شانه با کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500 شانه فرش ماشینی کاشان, قیمت
قیمت فرش ماشینی 700 شانه با تراکم 1500 کد FA01612

قیمت فرش ماشینی،صادرات فرش،فرش ماشینی کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500 شانه. برچسب‌ها: قیمت فرش,
قیمت فرش ماشینی 700 شانه با تراکم 2400 کد FA02041

قیمت فرش ماشینی 700 شانه با فرش،فرش ماشینی کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500 شانه
قیمت فرش ماشینی 700 شانه با تراکم 1500 کد FA01632

قیمت فرش ١٢ شرکت فرش،قیمت فرش ماشینی،صادرات فرش،فرش ماشینی کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500
قیمت فرش ماشینی 700 شانه تراکم 2550 فرش مشهد

قیمت فرش ١٢ صادرات فرش،فرش ماشینی کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500 شانه،تابلوفرش،تابلو
قیمت فرش ماشینی ٥٠٠ شانه تراکم ١٢٠٠ فرش مشهد

قیمت فرش ١٢ صادرات فرش،فرش ماشینی کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500 شانه،تابلوفرش،تابلو
قیمت فرش ماشینی 700 شانه با تراکم 2400 کد FA02006

قیمت فرش ١٢ صادرات فرش،فرش ماشینی کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500 شانه،تابلوفرش،تابلو فرش
قیمت تابلو فرش ماشینی طرح طبیعت کد FB01136

قیمت تابلو فرش قیمت فرش،فرش ایران،فرش کاشان،فرش 700 شانه،فرش 500 شانه
برچسب :