آیات سوره یاسین وخواص ان

والقران الحکیم-------زیادی نعمت

انک لمن المرسلین----------جهت مصروع ودیوانه

علی صراط مستقیم-------اطاعت ودوستی باخدا

آیه۶---------خوف ازدشمن

آیه۷----------ترس وتنهایی

آیه۱۱---------بستن زبان(برسرقبرکهنه )

ایه۱۸----------رام کردن

ایه۳۰---------------جهت فرزنددارشدن

ایه۲۴-----------جهت رفع چله زنان

ایه۲۵-----------رفع تب

ایه۲۷-----------رفع دردکمر

ایه۵۲-----------بستن زبان خلق

ایه۵۶------------محتاج نشدن

ایه۶۰-----------عزیزومحترم شدن درچشم مردم

ایه۶۵------------شکم درد

ایه۶۹-----------چشم درد

ایه۷۲-------------زیادشدن شیرمادران

ایه۷۳------------------رفع گریه اطفال

ایه۷۹------------------چشم زخم

ایه۸۱-------------پنهان شدن ازدشمن

ایه۳۹سوره سباء-----------رزق وروزی


مطالب مشابه :


شرایط نوشتن دعا (1)

رازهای پنهان - شرایط نوشتن دعا (1) - علوم ماورالطبیه و علوم غریبه - رازهای اداب دعا نویسی.
ساعات ادعیه نوشتن

دعا نویسی - ساعات ادعیه نوشتن - الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وَ النَّجْمُ وَ
گریه وترس نوزاد

دعا نویسی - گریه وترس نوزاد - سلام تقدیم به نوزادان وکودکان
اسما’الله

دعا نویسی - اسما’الله - دعا نویسی
بخت گشایی

دعا نویسی - بخت گشایی - سوره الرحمن رادرروزجمعه یادوشنبه نوشته سپس اضافه میشود
باطل کردن سحروجادو

دعا نویسی - باطل کردن سحروجادو - بوسیله غسل دادن:این دعاراباکمی سدردرآب غسل حل کرده وشخص
زبان بند

دعا نویسی - زبان بند - زبان بندیاصک السان برای کسی که این دعانوشته وباخودحمل
آیات سوره یاسین وخواص ان

دعا نویسی - آیات سوره یاسین وخواص ان - والقران الحکیم-----زیادی نعمت. انک لمن المرسلین-----جهت
برچسب :