دانلود گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی

گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی

گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی (صنعت و معدن) در 45 صفحه بهمراه فهرست مطالب. دارای چارت سازمانی و همراه با شرح کامل قسمت های اداری و توضیح کارایی هر کدام از قسمت ها.

چکیده: سازمان پدیده ای اجتماعی است که به طورآگاهانه هماهنگ شده ودارای حدودثغورنسبتاًمشخصی بوده وبرای تحقق هدف یااهدافی ،براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند،تعریف ذکرشده ،بنظرمطول می آید،پس اجازه دهید،آنرابه قسمتهایی که بهم مرتبط اندتقسیم نمودوهرکدام راجداگانه تشریح نمائیم. عبارت به صورت آگاهانه هماهنگ شده دلالت برمدیریت دارد.پدیده اجتماعی ،دال براین معناست که سازمان ازافراد یاگروههایی که باهم درتعاملند،تشکیل شده است .الگوهای تعاملی که افرادداخل سازمان ازآن تبعیت می کنند،تصادفی بوجودنیامده ،بلکه درخصوص آنها قبلاًاندیشیده شده است .ازاینروچون سازمانهاپدیده های اجتماعی اند،لذاالگوهای تعاملی اعضاءآنها بایستی موزون وهماهنگ باشندتاابهام وسردرگمی حداقل گرددودرنتیجه اطمینان حاصل شودکه وظایف مهم سازمانی انجام می پذیرندنتیجه آنکه ،تعریف ماازسازمان بطورصریحی نیازبه هماهنگی درالگوهای تعاملی بین افراد را مسلم می داند.

فهرست:

 • مقدمه
 • معرفی سازمان
 • تعریف سازمان
 • ساختارسازمانی
 • وظایف سازمان بازرگانی استان درحوزه بازرسی ونظارت
 • فرآیندگردش کاردریک گزارش واصله به سازمان
 • معرفی فعالیت ها
 • عنوان فعالیت :امورات مربوط به واحد بازرسی
 • عنوان فعالیت:اموراداری وعمومی
 • عنوان فعالیت:امورمربوط به بیمه قالیبافی
 • عنوان فعالیت :امورات مربوط به اموراصناف (صدورپروانه کسب ایثارگری)
 • عنوان فعالیت:امورات مربوط به واحدبسیج اقتصادی
 • عنوان فعالیت:امورات مربوط به واحد بایگانی ودبیرخانه
 • عنوان فعالیت:امورات مربوط به تسهیلات وام
 • عنوان فعالیت :امورات مربوط به واحد رایانه (ثبت سوخت واحدهای صنفی)
 • عنوان فعالیت:کارت بازرگانی (صادرات وواردات)
 • عنوان فعالیت :اموراصناف –انجام انتخابات اتحادیه های صنفی
 • عنوان فعالیت:معاونت اداره
 • عنوان فعالیت:صدورنامه برای قالیبافان بهره مندی ازمزایای بیمه قالیبافی خانگی
 • عنوان فعالیت:صدورکارت شناسایی موقت قالیبافی
 • عنوان فعالیت:سوخت معرفی اصناف
 • عنوان فعالیت:مشارکتهای مردمی وناظران افتخاری
 • عنوان فعالیت :صدورمجوزبه شرکت های وپخش کالا
 • عنوان فعالیت:رسیدگی به شکوائیه های مردمی(ستادخبری)
 • عنوان فعالیت :راهنمایی وارائه آمارواطلاعات به دانشجویان
 • محیط سازمان وروابط (کارکنان ،رئیس ،ارباب رجوع)
...

فرمت فایل: DOC (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 45


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه :


گزارش نویسی و مکاتبات اداری 1

نطق پیش از دستور: این هفته در محل کار برایمان کلاس آموزش گزارش نویسی و مکاتبات اداری گذاشته
گزارش کار

اداره كتابخانه های عمومي شهرستان بهشهر - گزارش کار - كتابخانه عمومي شهرستان بهشهر، شماره 2
گزارش نویسی و مکاتبات اداری

سهراب فاضل - گزارش نویسی و مکاتبات اداری - گذری بر زبان و ادبیات فارسی, فن بیان, نگارش و
گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی

گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی (صنعت و معدن) در 45 صفحه بهمراه فهرست مطالب.
گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی

دانلود گزارش کاراموزی - گزارش کار دارای چارت سازمانی و همراه با شرح کامل قسمت های اداری و
گزارش شورای اداری رامسر

گزارش شورای اداری رامسر . نشست شورای اداری شهرستان رامسر با حضور شریعت نژاد نماینده شهرستان
گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی

گزارش کار آموزی رشته دارای چارت سازمانی و همراه با شرح کامل قسمت های اداری و توضیح کارایی
دانلود گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی

بزرگترین سایت دانلود گزارش دانلود گزارش کار آموزی رشته کامل قسمت های اداری و توضیح
گزارش آمریت مالی و اداری معارف ولایت غور

ریاست معارف ولایت غور - گزارش آمریت مالی و اداری معارف ولایت غور - انعکاس دهنده برنامه های
برچسب :