رشته الكتروتكنيك(برق)

 

 بقاء و حيات توسعهي پايدار اقتصـادي هرجامعـه به ميـزان توليـد انـرژي الكتــريكي آن كشـور بستـگي دارد، بطـوري كه شـروع و ادامـه ي فعاليت هـر واحد صنعتي، توليـدي،خـدماتي واقتصـادي بـدون استفاده از اين انرژي ميسـر نيسـت. لـذا ارائه ي خـدمات رشته ي الكتروتكنيـك سبب گستـرش فعاليتهاي مختـلف جامعه گرديده و نقش اساسي در اجراي كليه عمليات و انجام فرآيندها دارد.

هنرجويان اين رشته در طي دوران تحصيلي با مباني برق،اصول انـدازه گيـري الكتـريكي، سيم كشـي ساختـمان، برق صنعتـي، ماشيـن هاي الكتـريكي AC و DC، مدارهـاي الكتريكي، طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي فشـار ضعيـف، سيـم پيچـي انــواع موتـورهـاي الكتــريكـي، تعميــر لــوازم بـرقي خانگـي و ... آشنـا مي شوند.

بطوركلي درصورت ادامه تحصيل در مجموعه رشته هاي برق در مقطـع كارشنـاسي داراي چهـار گرايش الكتــرونيـك، مخـابــرات، كنتـرل و قدرت ميباشد.

درضمن زمينه هاي شغلي رشته مذكور عبارت است از:

۞ نقشه كشي مدارات الكتريكي

۞ سيم كشي ساختمان

۞ نصب و راه اندازي سيستم برق ماشين آلات صنعتي

۞ تعمير و نگهداري ماشين هاي الكتريكي

۞ سرپرستي كارگاه سيم كشي، موتور پيچي، ترانس پيچي

۞ سرويس وتعمير وسايل خانگي الكتريكي

۞ سيم پيچي استاتور ماشينهاي الكتريكي

۞ سيم پيچي ترانسفورماتورها

۞ مونتاژ، نصب و راه اندازي تابلوهاي توزيع برق و فرمان الكتريكي

توانايي هاي لازم:

هنرجوي برق بايد ذهني خلاق و تحليلگر داشته باشد و در پايه دروس رياضي و فيـزيك قـوي باشـد و همچنين به كار با وسايل برقي علاقه مند باشد.

زمينه هاي شغلي رشته مذكور عبارت است از:

۞ نقشه كشي مدارات الكتريكي

۞ سيم كشي ساختمان

۞ نصب و راه اندازي سيستم برق ماشين آلات صنعتي

۞ تعمير و نگهداري ماشين هاي الكتريكي

۞ سرپرستي كارگاه سيم كشي، موتور پيچي، ترانس پيچي و...

۞ سرويس وتعمير وسايل خانگي الكتريكي

۞ سيم پيچي استاتور ماشينهاي الكتريكي

۞ سيم پيچي ترانسفورماتورها

۞ مونتاژ، نصب و راه اندازي تابلوهاي توزيع برق و فرمان الكتريكي

۞ و...

نحوه ادامه تحصيل هنرجويان:

كليه هنرجويان شاخه فني حرفه اي و كاردانش، پس از پايان دوره سه ساله و اخذ ديپلم مي توانند به طرق ذيل در سطوح بالاتر ادامه تحصيل دهند:

1- بدون گذراندن دوره پيش دانشگاهي در آزمون سراسري دوره كارداني پيوسته شركت نموده و پس از احراز قبولي در يكي از آموزشكده هاي فني حرفه اي سراسركشور ادامه تحصيل داده و موفق به اخذ مدرك كارداني شوند.

2- بدون گذراندن دوره ي پيش دانشگاهي در آزمون ورودي آموزشكده هاي وابسته به دانشگاه جامع تكنولوژي (علمي_ كاربردي)شركت نموده و پس از احراز قبولي ادامه تحصيل داده و موفق به اخذ مدرك كارداني شوند.

3- بدون گذراندن دوره پيش دانشگاهي در آزمون سراسري دانشگاه آزاداسلامي شركت نموده و پس از احراز قبولي، در دوره كارداني پيوسته ادامه تحصيل داده و موفق به اخذ مدرك كارداني شوند.

4- در آزمون تغيير رشته يكي از دوره هاي پيش دانشگاهي هنر،علوم رياضي، علوم تجربي،علوم انساني و علوم و معارف اسلامي شركت نموده وپس از احراز قبولي،دوره ي مذكور را گذرانده و سپس ازطريق آزمون سراسري دانشگاه هاي دولتي و آزاد اسلامي ادامه تحصيل داده و موفق به اخذ مدرك كارشناسي شوند.

5- فارغ التحصيلان تعدادي از رشته هاي كارداني پيوسته فني و حرفه اي كه دوره كارشناسي ناپيوسته رشته تحصيلي آنان مصوب گرديده است،مي توانند در آزمون ورودي مربوط شركت نموده و پس از احراز قبولي، دردانشگاه هاي طرف قرارداد وزارت آموزش وپرورش ادامه تحصيل داده و موفق به اخذ مدرك كارشناسي شوند.

6- كليه فارغ التحصيلان دوره كارداني پيوسته، مي توانند بدون گذراندن دوره پيش دانشگاهي درازمون سراسري دانشگاه هاي دولتي و آزاد اسلامي شركت نموده و پس از احراز قبولي ادامه تحصيل دهند.

آموزشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور

روزانه

الکتروتکنیک-تاسیسات الکتریکی

مردکاشان-انقلاب اسلامی تهران-مشهد1-سبزوار-بجنورد-بیرجند-دزفول-زاهدان1-ساری1-بندرعباس-ملایر-میبد-سمنان-استهبان

زن

------------------------

شبانه

الکتروتکنیک-تاسیسات الکتریکی

مردتهران1(انقلاب اسلامي) - سبزوار - بيرجند - مشهد(منتظري) - بجنورد (دارالفنون) - سمنان - زاهدان (باهنر) استهبان - ساري1 - ميبد(امام خميني)

زن

------------------------

روزانه

الکتروتکنیک-برق صنعتی

مردتبریز1-ارومیه1-اردبیل-مهاجر اصفهان-سروش-کاشان-گلپایگان-ایلام-بوشهر-انقلاب اسلامی تهران-کرج-شهرکرد-مشهد1-مشهد2-نیشابور-سبزوار-قوچان-گناباد-شیروان-بیرجند-اهواز1-اهواز2-زنجان-سمنان-زابل-شیراز1-آباده-لارستان-مرودشت-فسا-داراب-قزوین-قم-سنندج-کرمان1-سیرجان-بافت-زرند-جیرفت-کرمانشاه1-اسلام آباد غرب-یاسوج-گرگان-رشت-صومعه سرا-آستانه اشرفیه-خرم آباد-درود-ساری1-ساری2-بابل-رامسر-بهشهر-اراک-همدان2-یزد-اردکان-تفت

زن

------------------------

شبانه

الکتروتکنیک-برق صنعتی

مردتبريز1- اروميه( قاضي طباطبا يي ) -ايلام - اصفهان(مهاجر)- كاشان (رجايي) - بوشهر- گلپايگان - تهران ( انقلاب اسلامي ) - شهركرد - مشهد(منتظري) - نيشابور - سبزوار - قوچان - شيروان - بيرجند - اهواز(چمران) - زنجان - سمنان - شيراز (باهنر)- آباده (امام خميني) - لارستان - قزوين - سيرجان - كرمان(چمران)- سنندج(يزدان پناه)- كرمانشاه -اسلام آبادغرب- ياسوج-رشت(چمران)-كرج(بهشتي)-صومعه سرا- آستانه اشرفيه-خرم آباد - ساري(امام باقر)- بابل - رامسر- اراك- همدان 2 - يزد1 (صدوقي)- اردكان - تفت

زن

------------------------

 

هنرستانهای پسرانه

ناحیه1(ابوذر)

ناحیه3(اشرفی اصفهانی-رازی-نشرهنر)

ناحیه4(سروش)

ناحیه5(انقلاب اسلامی)

آران و بیدگل(علامه طباطبائی)

اردستان(شهید مدنی-بزرگمهر)

برخوار(بوعلی سینا)

تیران و کرون(ولیعصر(عج))

جرقویه سفلی(امام خمینی)

جی(شهید چمران)

خمینی شهر(شهید رجائی)

خوانسار(آیت الله طالقانی)

دهاقان(شهید ابوذر)

زرین شهر(امام خمینی(ره)-شهید باهنر)

گز(شیخ بهائی)

شاهین شهر(نواب صفوی)

شهررضا(شهید عابدی)

فریدن(شهید مفتح)

فلاورجان(شهید بهشتی)

کاشان(محمد نراقی)

کوهپایه(شهید اژه ای)

گلپایگان(شهید بهشتی)

مبارکه(علم و صنعت-جوار سیمان)

نائین(شهید قدوسی)

نجف آباد(دکتر شریعتی)

نطنز(والفجر)

هنرستانهای دخترانه

--------------------------

منابع آزمون تعداد سؤال

مدارهای الکتریکی 20

ماشین های الکتریکی

ACو DC 25

تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی-

تکنولوژی و کارگاه سیم پیچی 15

الکترونیک کاربردی 10


مطالب مشابه :


خبرهای هنرستان دارلفنون

قم - خبرهای هنرستان دارلفنون محتوای درسی و نمونه سوالات و احیانا اخبار هنرستان
درس دین و زندگی و چند نمونه سوال

هنرستان دارلفنون . قم - درس دین و زندگی و چند نمونه سوال - حسابداری. صنایع. کامپیوتر.معماری
تاریخچه آموزش فنی و حرفه ای در ایران

گروه کامپیوتر هنرستان فتح المبین قم میلادی به شیوه مدرسه دارالفنون و مدارس خارجی در
لیست هنرستان های فنی حرفه ای نمونه دولتی مشهد مقدس

استان قم استان دارالفنون: موضوع مطلب : هنرستان های نمونه فنی حرفه ای استان خراسان
دانشکده های فنی حرفه ای سراسر کشور

هنرستان آیت الله طالقانی شهر shahryardtb.edu.tvu.ac.ir قم آموزشکده فنی پسران قم تلفن (دارالفنون)
دقت در بیت المال

انجمن اسلامی هنرستان دارالفنون. در یکی از همین مأموریتها به قم، چیزی نگذشت که با عجله کفش
اطلاعات آموزشكده های فنی حرفه ای سراسر کشور

دفتر فنی هنرستان فنی حرفه ای موفقیان 17 آموزشكده فني قم قم (دارالفنون )
رشته الكتروتكنيك(برق)

به نام خلق هستی بخش بنده محسن رضازاده هنرجوی سال سوم هنرستان دارالفنون قم -سنندج
تصاویر زیبای زمستان روستای کرفس

استریو شباهنگ قم. آپلود هنرستان دارالفنون-نیکان قروه
آمار ازدواج و طلاق و تولد و مرگ در شهرستان رزن و تقدیر از دهیار روستای کرفس

استریو شباهنگ قم. آپلود هنرستان دارالفنون-نیکان قروه
برچسب :