دارو شناسی دامپزشکی

تعریف دارو :
 دارو به موادی گفته می شود كه به منظور تشخیص – تخفیف – تسكین – پیشگیری و یا درمان بیماری در انسان یا دام به كار رود . به عبارت دیگر به موادی غیر از غذا كه به منظور تحت تاثیر قراردادن ساختمان و یا عمل بدن به كار رود دارو گفته می شود .


اسامی دارویی : داروها حداقل 3 نام متفاوت می توانند دارا باشند كه عبارتند از :

الف : نام غیر تجاری یا غیر اختصاصی : دیازپام

ب : نام تجاری یا اختصاصی : والیوم
ج : نام شیمیایی : 7 ،كلرو ،1 ، 3 دی هیدرو ، 1، متیل ،5 ، فنیل   ، 2 هیدروژن ، 1، 4، بنزو دیازپین ، 2، اون

فارماكوگنوزی:

داروها براساس منبع و منشاء به دو گروه تقسیم می شوند

گروه اول : منشاء ساختگی : امروزه بیشتر داروها بدین صورت سنتزو عرضه می شوند

گروه دوم : منشا ء طبیعی : كه خود به 3 دسته تقسیم می شوند

1- مواد معدنی         2- مواد حیوانی           3- مواد گیاهی

داروهای گیاهی خود به گروههای مختلف زیر تقسیم می گردند

1- آلكا لوئیدها   2- گلیكوزیدها     3- رزین ها     4- صمغ ها    5- تانن ها      6- روغن ها

اشكال دارویی :

1- اشكال خوراكی         2- اشكال عمومی       3- اشكال استنشاقی       4- اشكال موضعی
 1- اشكال خوراكی

اشكال خوراكی بر حسب شكل ظاهری و فیزیكی به دو صورت عرضه می شوند

الف : فراورده های جامد مانند : پودر قرص – كپسول – بلوس – مروارید

ب: فراورده های مایع مانند : قطره – شربت – امولوسیون – الكسیر – مخلوط
2- اشكال عمومی

 اشكال عمومی بر حسب اهداف درمانی به دو صورت عرضه می شوند:

الف : تزریقی مانند : آمپول – ویال – محلول های حجیم  - كارپول

ب : كاشتنی مانند : پلت

3- اشكال استنشاقی :

الف : گازی       ب: آئروسل            ج) مایعات فرار

4 – اشكال موضعی

 اشكال موضعی : براساس نوع كاربرد : الف : اشكال خارجی     ب: اشكال موضعی

اشكال خارجی : به منظور رفع ناراحتی های پوست و سطح خارجی بدن به كار می روند .

شامل : لینمان – پماد – پودر پانسمان كننده – كلودیون – لوشن – كرم – اسپری – محلول

اشكال موضعی : داروهایی كه دراین گروه قرار می گیرند عمدتاً در مجاورت مخاط اعضای مختلف بدن قرار می گیرند :

شامل : شیاف – اوول – پماد – تنقیه – محلول – كرم

 

مراحل عرضه دارو :

تا قبل از سال 1950 ، بیشتر داروها دارای منشاء طبیعی بودند ولی ازآن به بعد داروها به صورت ساختگی تهیه شده اند كه مراحل عرضه آنها به ترتیب زیراست .

1- سنتز مواد اولیه كه توسط شیمیدان مواد آلی صورت می گیرد

2- آزمایشات اولیه : ابتدا باید یكسری آزمایشات مقدماتی برای داروی جدید انجام شود : تركیب دارویی برروی ارگانیسم های ساده مثل : باكتری – مخمر – قارچ آزمایش می شود .

3- آزمایشات پیش بالینی : (بی خطر بودن برای حیوان)  . چنانچه آزمایشات مقدماتی ، پاسخ مطلوبی نشان دادند ،گام بعدی انجام آزمایشات پیش بالینی است . این آزمایشات با استفاده از حیوانات

آزمایشگاهی و به منظور تعیین مقادیر مناسب دارو صورت می گیرد . چنانچه آزمایشات پیش بالینی رضایت بخش باشد شركت دارویی سازمان دولتی مناسبی را مبنی بر اینكه یك داروی جدید در حال

بررسی است مطلع می سازد .

4- آزمایشات بالینی : آزمایشات بر روی گونه های مورد نظر باید ثابت كند كه داروی بی خطر و مؤثر است . همچنین مسمومیت بالقوه و اثرات جانبی ناسازگار مشخص شود . و درمورد حیوانات مولد غذا

اطلاعاتی در مورد باقی مانده بافتی و زمان قطع دارو جمع آوری شود واطلاعات در مورد مسمومیت احتمالی در دام های آبستن – و ایجاد ناقص الخلقه زایی فراهم گردد . و همچنین نیمه عمر نگهداری دارو

نیز به منظور تعیین تاریخ انقضاء ، مصرف دارو مشخص شود :

5- تقاضای پذیرش داروی دامی جدید مربوط به اداره نظارت بر غذا و دارو را تكمیل نماید .این كار در مورد حشره كش ها و فرآورده های بیولوژیك نیز انجام می شود .

6- بررسی نهایی توسط اداره نظارت برغذا ودارو : چنانچه سازمان صحت اطلاعات را تائید           كند ، مجوز و امتیاز ساخت دارو به شركت وا گذار می شود .

7- ارزیابی تركیب : تركیب دارویی كه به بازار عرضه می شود . دائما توسط شركت و دولت از نظر بی خطربودن وموثر بودن مورد ارزیابی قرار می گیرند .

تائید و ثبت دارو

به طور كلی مراحل تائید ثبت یك دارو 7 قسمت است :

شامل:

1- مطالعات مربوط به مؤثر بودن دارو

2- سالم بودن دارودرحیوانی هدف

3- آزمایش توكسیكولوژی

4- آزمایش مربوط به باقی مانده ها

5- پروسه ساخت

6- اثرات در محیط زیست

7- پروسه ارتباط تبادل نظر و مذاكره با FDA :

كه 6 مرحله اولیه 6 تا 8 سال طول می كشد

مرحله  7 ، 90 روز طول می كشد

ثبت دارو :Drug registration

هردارویی كه در یك كشور معرفی و مصرف می شود بایستی ثبت شود و لیستی از داروهایی كه می خواهد ثبت شود تهیه شود و توسط تیم تخصصی در تشكیلات كنترلی كه اطلاعات لازم را جمع آوری

می كنند ثبت انجام می شود .

لازم است بعد از این كه لیستی از داروها تهیه شد یك دارو نامه رسمی نیز داشته باشیم .

فرق بین لیست و دارونامه رسمی :           در لیست : داروها می توانند ثبت شوند
                                                   در دارونامه رسمی: داروها حتماً ثبت شده اند

طبقه بندی داروها :Drug classification

عمل طبقه بندی توسط افراد متخصصی با توجه به شرایط منطقه ای كشوری انجام می شود . (مانند كشوری كه وسیع است  یا واحدهای سنتی و صنعتی ویا كشوری كه فاقد طیور است طبقه بندی

داروها فرق دارد ).

طبقه بندی شدن داروها باید در (packaging) و (labeling) مورد توجه قرار بگیرد و این تقسیم بندی در موقع ثبت كردن دارو مشخص می شود :

طبقه بندی داروها شامل:

      1-prescription     only                        نسخه ای

      2- pharmacy                                     فقط در داروخانه فروخته شود                      3-authorized  dealer         توسط واسطه های توزیع ، دارو فروخته شود                   

      4- general sale براحتی خریداری شوند                          

1- نسخه ای : داروهایی كه باید تحت كنترل و احتیاط خاصی قرار بگیرند و امكان دارد مصرف نابجا آنها و عدم رعایت ، خطرات زیادی متوجه دام و یا بهداشت عمومی بكند مانند آنتی بیوتیك ها

2- فقط در داروخانه فروخته شود : نیاز به یك دستورالعمل خاصی دارد . مثل تداخل دارویی ، عوارض جانبی كه دامپزشك داروخانه به فارمر اطلاع رسانی كند

3- توسط واسطه های توزیع دارو فروخته شود : توزیع كنندگان دارای مجوز

4- داروهایی كه براحتی خریداری می شوند : مثل داروهای OTC

الف : ضد عفونی كننده ها : با تركیبات : ستریمید – كلروهگزین – كلرین – گلوتارال ، آیودین

ب: نمك های معدنی و قلیاها : نمك سولفات روی – سولفات مس – سولفات منیزیم ، سیترات

پتاسیم – هیدرو اكسید آلومینیوم – هیدروكسید منیزیم – بی كربنات سدیم

پ : درمان علامتی كتوز: گلیسیرین – پروپیلن گلیكول

ت : سموم : فلومترین – نوارفلووالنیات

ث : ضد نفخ : اكسید روی – كائولین – نمك های بیسموت

ج : افزودنیها : پرمیكس های ویتامینه – مینراله – آنزیم ها – پروبیوتیك ها

لیست فوق در مورد مصرف در آبزیان پرورشی تسری نمی یابد .
چرا در داروهای دامپزشكی قانون باید حاكم باشد ؟

فلسفه تشكیل WHO (سازمان تجارت جهانی ) این بود كه قوانین دست و پا گیر را حذف كند و از طرفی قوانین بهداشتی سخت تر شود . یكی از سازمانهای مرجع در روابط تجارت جهانی سازمان

دامپزشكی و سازمان های بهداشتی هستند كه تایید كننده واردات و صادرات هستند .

به طور كلی در كنترل داروهای دامپزشكی 3 موضوع  1- quality    2- safety
3-efficacy  را باید مد نظر داشت

تعریف quality (كیفیت) : یعنی دارو با روش های مناسب كنترل كیفیت در جای مناسب و تحت لیسانس و كنترل مراجع رسمی ساخته شده باشد و این دارو مطابق با رعایت اصول GMP تولید شده باشد .

تعریف Safety (ایمنی) : داروی مورد مصرف در دام فاقد عوارض جانبی باشد و همچنین برای افراد در تماس با دام و یا دارو فاقد عوارض جانبی باشد یعنی فردی كه دارو را به دام     تزریق می كند و یا از

محصولات دامی استفاده می كنند عوارض جانبی نداشته باشد .

تعریف efficacy (اثربخشی) : داروی مورد استفاده بر علیه بیماریهای مورد نظر موثر واقع شود و این نوع مؤثر بودن باید مشخصا گفته شود در چه نوع دامی  و با چه نسبتی و با چه دوزاژی و چه راه تجویز و در

چه مدت زمانی دارو مؤثر است .

اگر فرض كنیم داروهای دامپزشكی تحت كنترل قرار نگیرید چه مشكلاتی پیش می آید ؟

داروهای ناشناخته از نظر كیفیتlabel  نشده و تاریخ مصرف گذشته وارد بازار می شود و یا به منظور صرفه های اقتصادی داروهایی تولید می شود كه از نظر قیمت نازل ولی از نظر كیفیت بسیار پایین است

. و بیشتر مصرف كنندگان مردم عامی هستند بنابراین اطلاعات دارویی مناسب در اختیارشان قرار نمی گیرد و در مصرف دچار مشكل می شوند و در حیوانات مولد غذا ، زمان قطع مصرف دارو رعایت نمی

شود و عدم رعایت باقی مانده های دارویی واردات و صادرات محصولات دامی را مشكل ساز می كند .

تكرار این مشكلات و تكرار عدم رعایت موارد فوق به صورت زنجیره وار گسترش پیدا می كند ومسائل بهداشتی و اقتصادی در سطح جامعه حتی بین الملل ایجاد می كند .

هدف اصلی كنترل داروهای دامپزشكی :

تامین سلامتی حیوانات – بهبود محصولات دامی – وحفاظت از بهداشت عمومی است .

مقررات و قوانین باید این تضمین را ایجاد كنند كه در ساخت – واردات – توزیع – فروش ،        quality   ، safety ،  efficacy ، دارو حفظ می شود .

توزیع دارو یكی از مهمترین راههایی است كه دسترسی آسان و مطمئن همراه با حفظ كیفیت مطلوب دارو را برای مصرف كننده تضمین و تسهیل نموده و موجب می گردد تا دارو در زمان ، مكان وبا كیفیت

مناسب در اختیار متقاضی قرار گیرد .

بر همگان مبرهن است حتی اگر دارویی با بهترین كیفیت براساس GMP :

(Good manufacturing practices ) : روشهای خوب تولید ساخته شود چنانچه شرایط مناسب و استاندردهای نگهداری ، حمل و نقل و توزیع مناسب دارو برای آن مهیا نباشد موجب كاهش كیفیت محصول

دارویی شده و تلاشهای صورت گرفته در بخش تولید را با مشكل روبرو می كند .

اصول GMP : روشهای خوب تولید

چند نوع GMP داریم :

1-  CGMP: Current good manufacturing practices GMP) جاری): شرایط تولید دارو  را گویند

2- GSP : Good storage practices  : شرایط خوب انبارداری

3- GDP : Good distribution practices : شرایط خوب توزیع

4- GLP :     laboratory  practices Good:   شرایط خوب آزمایشگاهی

5- GCP :  clinical practices     Good: شرایط خوب نگهداری حیوان بیمار

CGMP : 14 اصل می باشد كه شامل :

1- تضمین كیفیت

2-  كاركنان

3- محل و ساختمان

4- دستگاه ها

5- مواد اولیه

6- مستند سازی بایگانی

7- معتبر سازی

8- بهداشت و نظافت

9- شكایات

10- جمع آوری محصول

11- خود بازرسی

12- كنترل پایداری

13- آموزش

14- ساخت و آنالیز قراردادی.

شرایط انبارهای نگهداری داروهای دامپزشكی :

1- كف انبار می بایست از موادی باشد كه قابل شستشو بوده و در مقابل مواد شیمیایی كه خاصیت خورندگی دارند مقاوم باشد : مانند اپوكسی – موزائیك

2- اگر انبار به صورت سوله طراحی شده است – سقف انبار باید دارای عایق بندی مناسب بوده تا در تابستان از بالارفتن دما جلوگیری نمایند .

3- انبار باید مجهز به دماسنج ( حداقل و حداكثر ) و رطوبت سنج بوده و مسئول انبار موظف است به طور روزانه نسبت به ثبت دما و رطوبت دركارت اقدام نماید .

4- تهویه مناسب از الزمات یك انبار نگهداری دارو می باشد .لذا این قبیل انبارها می بایست دارای مقدار كافی هواكش با توجه به اندازه و ابعاد انبار باشد .

5- توصیه می گردد در انبارها از سیستم قفسه بندی استفاده شود و از قراردادن داروها در كف انبار خودداری شود . داروها در انبار می بایست براساس دسته دارویی در قفسه ها چیده شود.

همچنین در نحو چیدن داروها باید دقت شود تا سیستم (first in  - first out) به خوبی انجام گرفته و از منقضی شدن داروها به علت عدم دسترسی جلوگیری شود همچنین قفسه بندی و راهروبندی

مناسب باعث تسهیل و تسریع در جابجایی و ورود و خروج داروها شده و سرعت توزیع دارو را به طور قابل توجهی افزایش می دهد در صورت عدم استفاده از سیستم قفسه بندی استفاده از سیستم پالت

ضروری است .

6- در صورتیكه در سبد دارویی شركت متقاضی داروهای یخچالی هم موجود باشد می بایست انباردارویی دارای سردخانه به ابعاد مناسب جهت نگهداری این قبیل داروها و یا تعداد كافی یخچال باشد .

7- انبار نباید راهرو مشترك با منازل مسكونی داشته باشد

8- انبار نباید در مجاورت واحدهای آلوده كننده محیط زیست باشد .

9- شركت هایی كه نیاز به سردخانه و یخچال جهت نگهداری داروهای یخچالی دارند می بایست برق اضطراری داشته باشند .

10 – كارت كالا برای تمامی اقلام دارویی الزامی بوده و می بایست بر روی هر یك از اقلام نصب شده باشد تا موجودی كالا ، میزان وارد شده ، خارج شده و حتی المقدور شماره بچ - تاریخ تولید – تاریخ

انقضاء در این كارت ثبت گردد .

11- وسایل اعلام و اطفاء حریق به حد كافی باید درانبار موجود باشد .

12- در حد امكان قسمت اداری انبار می بایست از انبار نگهداری دارو جدا باشد تا از انتشار آلودگیهای احتمالی خود داری شود .

13- انبار می بایست در فواصل زمانی مشخص شسته و با مواد مناسب ضد عفونی گردند .

درجه حرارت انبارها :            

بر حسب محصولات چند جور انبار داریم :                                       

                                             1- فریزر : c º 70– تاc  º10-  برودت

                                             2 - سردخانه (cold place) :2 -8º c

                                            3- اتاق خنك (cool place):8-15 º c

                                            4- اتاق معمولی (Room tempratur)  15-30 º c :

                                           5- اتاق گرم (warm place) : 30-40 º c

                                         6- حرارت فوق العاده (Excessive - heat)  : بالاترازº c40

 هر روز انبار بایستی كنترل شود یك كارت در هر انبار بر روی دیوار نصب شود :

تاریخ               ساعت             درجه حرارت                 رطوبت              كنترل كننده

داروهای دامی باید به شیوه صحیح مطابق با موارد مندرج در برچسب آنها در انبار نگهداری شود . واین نكته كاملا مدنظر باشد كه شرایط حساس برای داروها مختلف است . به طوریكه برخی از داروها دما

برای آنها بسیار حیاتی است و برخی دیگر درمقابل نور یا رطوبت نامناسب ممكن است دچار آسیب شوند .

كلیه داروهای دامی باید در محلی امن و دارای قفل و نیز دور از دسترس كودكان وحیوانات نگهداری شوند .

 

سولفا دیمیدین

سولفادیازین و تری متوپرم

پانتریسول

سولفا كلوزاین

سولفا كینوكسالین

 
دسته بندی داروها :                         

1- آنتی بیوتیك ها :     
 گروه سولفانا میدها و تری متدپریم

 

اكسی تترا سیكلین

تتراسیكلین

كلرتتراسیكلین

رولی تتراسیكلین

داكسی تتراسیكلین
                  

گروه تتراسیكلین ها :

 

 

تایلوزین

تیل مایكوزین

اریترومایسین

كیتازامایسین

لینكومایسین
 

 گروه ماكرولیدها و لینكوزامیدها

 

 

 

پنی سیلین G

آمپی سیلین

سفتیفورسدیم
گروه پنی سیلین و سفالوسپورین ها :

 

گروه كلرافنیكل و مشتقات آن :   كلرا فنیكل

                                          فلورفنیكل

 

گروه آمینوگلیكوزیدها و آمینوسیكلیتول ها :    استرپتوماسین

                                                          جنتا مایسین

                                                         نئومایسین سولفات

                                                         پنی سیلین ركانا مایسین

                                                         لینكواسپكتین

 

گروه آنتی بیوتیك های متفرقه :    باسیتراسین

                                            تیامولین

                                           ویرجینا مایسین

                                           فلاوو فسفولیپول

                                           كلیستین

2- ضد انگل ها :

داروهای ضد نماتود:    بنز یمیداوزل ها

                            ارگانوفسفات ها

                           تتراهیدرو پیرمیدین ها

                          ایمیدازو تیازول ها

                          آور مكتین ها

                          سایر داروها

داروهای ضد سستود : مانند   پرازی كوانتل

                                     اپسی پرانتل

 

داروهای ضد ترماتود :  مانند كلرسولون

                                    آلبندازول

                                   پرازی كوانتل

 

داروهای ضد تك یاخته :     دراوهای ضدكوكسیدیا : مانند : موننسین ( بوقلمون جدید)

                                                                          آمپرولیوم ( گوساله ها )

                                                                        مادورامیسین آمونیوم

                                  داروهای ضد ژیاردیا : مانند:           مترونیدازول                            

                                                                               آلبندازول

                                  داروهای ضد بابزیا: مانند                 ایمیزول

 

 

3- ضد عفونی كننده ها و شوینده ها : مانند

تركیبات آمونیوم چهارتایی

فنلیك ها

هالوژن ها

كلرهگزیین گلوتارآلدئید

الكل ها :

4- نهاده های تغذیه ای : مانند اكسید منگنز- پریمیكس – مكمل ها – كنستانتره

5- ویتامین ها – عناصر معدنی – الكترولیت ها مانند : آمینواسیدها – ویتامین AD3E

6- داروهای ضد قارچ : مانند دی كلروفن – لیكودرم

7- هورمون ها : مانند : كلو پرستنول – گنادورلین – لوتالایز – اكسی توسین – پروژسترون - پروستاگلندین

8- بی هوش كننده و بی حس كننده و ضد التهاب : مانند آسپرومازین – دگزامتازون – فلوندكسین گلومین - كتوپروفن

9- پمادهای بستانی : پماد MC و DC

10 – داروهای سوء هاضمه : مانند پودر اشتها آور – دایمیتیكون

11- محرك های رشد : مانند فلاوفسفولیپول – ویرجینا مایسین - تپاكس

12- الكترولیت ها : مانند ORS

13- آنزیم ها : مانند فیتاز – ناتوزیم 510 – مولتی آنزیم

14-داروهای زنبور عسل : مانند آپی گارد و آپی ستان

15- سموم : مانند مكتومیل – مكسیدول – آجیتا - دیازینون

16- داروهای متفرقه : مانند پماد شاخ سوز – منتوفین – مگنت دامی – شیر خشك مخصوص طیور

17- واكسن ها : واكسن های دامی – واكسن های طیور

شرایط نگهداری داروها به تفكیك:

1- آنتی بیوتیك ها : اكثر آنتی بیوتیك ها در درجه حرارت c º 30-15  در جای خشك دور از نور نگهداری می شوند  به جزء برخی آنتی بیوتیك ها مثل : الف –سفتیفورسدیم (اكسنت Accent) : نسل جدید

سفالو سپورین ها كه در دمای c º8-2  (سردخانه : cold place )دور از نورو جای خشك نگهداری می شود .

ب)كامبی كل (دی هیدرواسترپتومایسین سولفات + پروكائین بنزیل پنی سیلین + بنزاتین پنی سیلین ) : در دمای پایین تر از c  º8 دور از نور و جای خشك نگهداری می شود .

ج) نوفلور (فلورفنیكل) : دمای 2 تا c  º 30  نگهداری می شود رنگ دارو از زرد روشن تا زرد تیره متغیر بوده این تغییرات رنگی با قدرت و تأثیر دارو ارتباطی ندارد .

2- ضد انگل ها : اكثر ضد انگل ها در درجه حرارت ( c  º 25-15) دور از نور نگه داری می شود به جز برخی از ضد انگل ها :

 الف : ایمیدوكارپ دی پروپیونیت (ضدتك یاخته آناپلاسموز) : دمای ( c  º  8-2 ) دور از نور نگهداری شود و از انجماد دارو جلوگیری شود .

ب: ایمیزول :  در دمای  ( 2 تا  c  º  25) نگهداری شود

3- داروهای ضد كوكسید یوز: اكثراً در درجه حرارت  (c  º  25-15) جای خشك و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود .

4- ضد عفونی و شوینده ها : درب ظرف كاملا بسته در مكان خشك و خنك با تهویه مناسب و دور از نور و دور از دسترس اطفال قراردهید به  جزء برخی ضدعفونی كننده ها مانند

1- پاویدون آیوداین 10% : جهت ضد عفونی بسیار قوی : محلول دور از نور مستقیم و در جای خنك  ( c  º  15-8 )  نگه داری شود محلول با مواد حشره كش و دیگر مواد شیمی و قلیایی مخلوط نشود این

محلول دارای رنگ قهوه ای و نسبتا غلیظ با بوی مخصوص می باشد . محلول بی رنگ شده خاصیت ضد عفونی ندارد و بایستی مجددا تهیه شود .

2- ضد عفونی قوی چند فعلی شماره 1به آسا : دور از نور مستقیم در جای خنك  ( c  º  15-8 )  نگه داری شود . با آب داغ بیش از c  º 40 درجه رقیق نشود. كدورت یا تغییر رنگ حاصل از رقیق كرن تاثیری

بر قدرت میكروب كشی محلول ندارد .

3- سانوسیل سوپر 25- سانوكلین فورت – سانوسیل HWP – ظروف به صورت عمودی در محل خنك دور از اجسام احتراق پذیر باشد . در صورتی كه محلول از ظرف اصلی خارج شود هرگز نباید آنرا مجددا به

ظرف اصلی بازگردانید .

4- دسپاداك : در ظروف كاملا دربسته و در محل خنك نگهداری شود .زمان پایداری 4 سال در دمای  c  º 25 و رطوبت 60% است و 1 سال در دمای 40 درجه و رطوبت 75% است .

5- نهاده های تغذیه ای : در جای خشك و خنك با تهویه مناسب نگهداری شود . مانند بایوساف (مخمر فشرده فعال ) – پرمیكس ویتامین ب كمپلكس  كلسی مین – كلسی ویت و غیره ...

6- ویتامین ها – عناصر معدنی – الكترولیت : در جای خشك و خنك ( º25-10) دور از نور نگهداری شود مانند AD3E

7- داروهای ضدقارچ : در جای خشك و خنك نگه داری شود .

8- هورمون ها :

كلوپروستنول : پروستا گلندین – دمای ( c  º 30-15) دور از نورنگهداری شود

استروپلن : PG : دمای كمتر از c  º 25 دور از نور نگهداری شود

گنابرید : گنادورلین : دمای كمتر از c  º 25 دور از نور نگهداری شود

لوتالایز : پروستاگلندین α F2 : دمای كمتر از c  º 30 نگهداری شود

PMSG : گنادوتروفین سرم مادیان آبستن: كمتر از c  º 8 در یخچال دور از نور نگهداری شود

پروژسترون  : سیدرگاوی و گوسفندی در دمای c  º 30-15 دور از نور نگهداری شود .

9- بی هوش كننده – بی حس كننده و ضد التهاب : دمای c  º 25-15 دور از نور نگهداری شود به جزء برخی مانند زایلازین : آرام بخش : در جای تاریك زیر c  º 20 نگهداری شود

فنیل بوتازون : ( ضد التهاب غیر استروئیدی ) دمای c  º 15 –8 دوراز نور نگهداری شود .

كتوپروفن ( ضد التهاب غیر استروئیدی ) از یخ زدگی دارو جلوگیری شود و در دمای كمتر از   c  º 30 و دوراز نور نگهداری شود .

10 – پمادهای پستانی : در جای تاریك و درجه حرارت c  º 20-15 نگهداری شود

مانند : دپولاك : درمان ورم پستان در گاو خشك :DC

مگالون : درمان ورم پستان در گاوه شیرده : MC

11- داروهای سوء هاضمه : دربسته – دور از رطوبت – جای خشك  و خنك ( دمای اتاق ) نگهداری شود مانند : پودر اشتهاآور – بلوترول – دایمیتیكون

12- محرك های رشد : درجای خشك و خنك و دور از نور نگهداری شود : مانند : فلاوفسفولیپول – تپاكس ویرجینا مایسین .

13-الكترولیت ها : در دمای اتاق درجا ی خشك نگهداری شود . مانند : الكتروسپ – ORS دامی – الكتروبالانس

14- آنزیم ها : در حرارت كمتر از c  º 25 در بسته بندی اصلی نگهداری شود در جای خشك دور از نور نگهداری شود مانند آنزیم فیتاز – مولتی آنزیم – ناتوزیم

15- داروهای زنبور عسل :

آپی گارد – آپی ستان –در دمای معمولی اتاق یا كمتر از آن نگهداری كنید حداقل دما صفر درجه و حداكثر دما c  º 30 دور از نور مستقیم آفتاب – ومحصول را در مجاورت آفت كش یا سابر مواد شیمیایی كه

باعث آلودگی آن می شوند قرار ندهید . دارو در بسته بندی اصلی نگهداری و تازمان استفاده باز نكنید .

16- سموم : در انبار دربسته – دور از آفتاب – رطوبت – خنك – دوراز دسترس اطفال نگهداری شود .

آجیتا : در انبار با تهویه مناسب دور از نور آفتاب و رطوبت و درجه حرارت (c  º30تا10) نگهداری شود .

سیپرمترین های سیس : در ظرف اصلی و كاملاً در بسته دور از نور آفتاب و رطوبت
(c  º 30-0) نگهداری شود

دیازینون 60% : سموم ارگانوفسفره : در ظرف اصلی وكاملاً دربسته دور از نور و رطوبت و دمای (c  º 35-10) نگهداری شود .

كااوترین : سموم حشره كش : در مقابل نور و حرارت پایدار است دمای كمتر از º10 ممكن كدر شود . ولی در دمای بالاتر از º 10 به حالت شفاف اولیه باز می گردد .

سانفوس : سموم آفت كش : دسته بندی مناسب خودشان و دراتاق خشك و خنك نگهداری شود .

17- داروهای متفرقه : در جای خشك و خنك در داخل بسته بندی اصلی نگهداری شود .

منتوفین : زمان بروز مشكلات تنفسی به كار می رود ، موكولیتیك است در اتاق تاریك در دمای بالاتر از  º10 نگهداری كنید

پاراكوكس : 5 : واكسن تخفیف حدت یافته ضد كوكسیدیوز در طیور گوشتی دمای c  º 8-2 نگهداری كنید

پاراكوكس : 8 : واكسن تخفیف حدت یافته ضد كوكسیدیوز در طیور تخم گذار واجداد : دردمای c  º 8-2  از یخ زدگی جلوگیری شود .

 

18- واكسن ها :

شاربن – پاستورلوزگاو – آگالاكسی – قانقاریا – شاربن علامتی و پاستورلوز- شاربن و كزاز

لپتوس پیرا – آبله بزی – آبله گوسفندی – پاستورلوز طیور- در دمای c  º 8- 4 دوراز نور نگهداری شود

بروسلوز – آنتروتوكسی – تب برفكی – در دمای  º c4  دوراز نور نگهداری شود

آبله مرغان – لارنگوتر اكئیت – برونشیت طیور – نیوكاسل – در دمای c  º 8-2  دور ازنور نگهداری شود .

تیلویوز گوسفندی و گاوی : برودت c  º 70- درازت مایع و دور از نور نگهداری شود

طاعون گاوی در برودت c º 20- داخل فریزر دور از نور و حرارت نگهداری شود – درc  º 4 فقط به مدت 1 ماه قابل نگهداری است 


مطالب مشابه :


دارو شناسی دامپزشکی

لیست فوق در مورد 6- در صورتیكه در سبد دارویی شركت متقاضی داروهای یخچالی هم موجود باشد می
نمونه ای از سیستم اطلاعاتی در یک قسمت بیمارستانی

داروهای یخچالی را از داروهای دیگر جدا نموده و لیست داروهای مازاد را
توجه به نحوه نگهداری دارو در زمان سفر

که زیر نور آفتاب پارک شده است و یا در شیشه عقب خودرو قرار ندهند و داروهای یخچالی را در
جزوه آنلاین آموزش پرسنل داروخانه-نکات نسخه پیچی

در مواردی داروهای برگشتی به آورده شود، یخچالی است یا تازه لیست داروهای
آییـن نـامه اسـتانی مـرجوعی کـالا

ماده16-مرجوع نمودن دارو های یخچالی در صورتی که وفق ماده 8 باشد فقط - لیست داروهای مورد
لیست دوره های آموزشی انجمن پزشکی کوهستان وطبیعت ایران

کیت کمکهای اولیه تیم و لیست داروهای لازم انواع حمایت در مسیرهای یخچالی
و دیو ان همی گفت نشاید مرا جایگای! زهی خام حرف و نا پخته رای!...

یعنی شما 10.5% ضرر میکنید بابت این تاخیر یعنی عملا سود واقعی این داروهای یخچالی و و لیست
توصیه های نوروزی

در اختیار دارید چرا كه بسیاری از داروها مانند داروهای ضد تشنج، داروهای بیماری‌های
اطلاعات عمومی بهداشت و درمان - استاد نیکوفر (درمان دارویی ) گروه سه

برخی از داروهای نامحلول نمی توانند از روده جذب شوند و بدون هیچگونه تغییری از مجرای گوارشی
جلسات جهانبینی

لیست کامل در حال حاضر بسیاری از داروهای ما تابلوی در این تصویر شما یخچالی را می بینید
برچسب :