ارتقا عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه یزد به درجه استادی

بخشی از فعالیتهای علمی و پژوهشی دکتر کمال امیدوار دکتری و استاد اقلیم شناسی و عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه یزد

 

 

 

-              كارشناسی در رشته جغرافیای طبیعی، 1359، دانشگاه اصفهان

 

-              كارشناسی ارشد در رشته جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومورفولوژی- هیدرولوژی)، سال 1374، دانشگاه تربیت مدرس

 

-              دكترای اقلیم شناسی از دانشگاه تربیت مدرس، سال 1380

 

-              موضوع پایان نامه كارشناسی ارشد " تحلیل روابط ژئومورفولوژی و لیتولوژی با فرسایش خاك در حوضه تفت" به راهنمایی دكتر ابراهیم امین سبحانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1374.

 

-              موضوع رساله دكترای اقلیم شناسی " امكان سنجی باروری ابرها در ارتفاعات جنوبی كرمان" به راهنمایی  دكتر هوشنگ قائمی، دانشگاه تربیت مدرس، 1380.

 

     الف – کتاب :

 

1-    مقدمه ای بر آبخیزداری ، انتشارات دانشگاه یزد ، 1386 .

 

2-     تالیف بخشهای جغرافیای طبیعی ( ناهمواریها ، اقلیم ، منابع آب و بیابانها ) از کتاب جغرافیای استان یزد ، انتشارات وزارت آموزش و پرورش ، 1379 .

 

3- كتاب اقلیم شناسی دینامیك، انتشارات دانشگاه یزد، 1389.

 

4- كتاب آب و هواشناسی همدیدی، انتشارات دانشگاه یزد،1389 .

 

5- کتاب درآمدی بر حفاظت خاک و آبخیزداری ، انتشارات دانشگاه یزد، 1389.

 

6- کتاب  مخاطرات طبیعی ، دانشگاه یزد ، 1390.

 

ب –  طرحهای پژوهشی :  

 

1- بررسی و تحلیل شرایط سینوپتیکی و ترمودینامیکی رخداد بارش در شیرکوه ، دانشگاه یزد ، 1383 .

 

2- مطالعه و ارزیابی رژیم بارش در استان یزد به منظور امکان سنجی اجرای پروژه های افزایش بارش در استان یزد ، دانشگاه یزد ، 1383 .

 

3- بررسی و تحلیل سینوپتیکی طوفانهای ماسه در دشت یزد – اردکان ، دانشگاه یزد ، 1384 .

 

4- بررسی و پیش بینی سیلابها بر اساس موقعیتهای سیستمهای سینوپتیکی در استان یزد ، دانشگاه یزد ، 1385 .

 

5- مشاور طرح تجدید نظر هادی روستایی بفروئیه، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان یزد، 1382.

 

ج- مقالات همایشهای علمی :

 

1- امکان سنجی باروری ابرها با تاکید بر بارش سیستمهای باران زا در کرمان ، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی ، دانشگاه شهید باهنرکرمان ، اسفند ماه 1379 . صص 463-473.

 

2- تفاهم و همگرایی در حوزه فرهنگی اسلام ، مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام ، هتل لاله تهران ،27-25 شهریور ماه 1382 . صص 19-18

 

3- طبیعت خشک یزد و جاذبه های اکوتوریسم ( مطالعه موردی : شهرستان اردکان ) ، مجموعه مقالات برگزیده همایش تحول در توسعه استان یزد ، دانشگاه یزد ، تیرماه 1383 .  صص 26-16.

 

4- مطالعه سینوپتیکی بادهای شدید و طوفانهای گرد و خاک ماههای آوریل و می 2003 ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرسایش بادی ، دانشگاه یزد ، 6-4 بهمن ماه 1384 . صص 123-111

 

 5- دشت خشک یزد – اردکان و جاذبه های طبیعی گردشگری در آن ، مجموعه مقالات همایش علمی – منطقه ای معماری کویر ، دانشگاه آزاد اسلامی اردستان ، 1385 .

 

6- بررسی نقش استراتژیک تنگه هرمز در خلیج فارس ، همایش ملی جایگاه خلیج فارس در تحولات استراتژیک جهان ، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار ، 23 و 22 آبان ماه 1387 . صص 797-775

 

7- بررسی سیر تحولات تاریخی – اقتصادی جزیره قشم ، همایش ملی جایگاه خلیج فارس در تحولات استراتژیک جهان ، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار ، 23 و 22 آبان ماه 1387 . صص 321-343

 

8- تاثیر صنعت گردشگری بر فعالیت های نوسازی و بهسازی بافت تاریخی:شهر میبد ، خلاصه مقالات اولین همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری ، مشهد ، آذرماه 1387 .

 

9- تاثیر گردشگری بر پایداری و احیاء بافت تاریخی : شهر یزد،خلاصه مقالات اولین همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری ، مشهد ، آذرماه 1387 .

 

10- تعیین روند و پیش بینی تغییرات دما و بارش شهر بوشهر، همایش بین المللی خلیج فارس، تهران، 31-29 اردیبهشت 1388. تهران ، صص 102-89

 

11- بررسی خشكسالی در استان خوزستان با استفاده از شاخص­های PN, RU, SPI  و SIAP، مجموعه مقالات دومین همایش ملی اثرات خشكسالی و راهكارهای مدیریت آن، اصفهان، 30 و 31 اردیبهشت 1388.

 

12- ارزیابی چند شاخص خشكسالی در حوضه زاینده رود، مجموعه مقالات دومین همایش ملی اثرات خشكسالی و راهكارهای مدیریت آن، اصفهان، 30 و 31 اردیبهشت 1388.

 

13- بررسی خشكسالی در ایستگاههای خرم آباد و بروجرد با استفاده از شاخص­های درصد از بارش میانگین، RU, SPI, SIAP، مجموعه مقالات دومین همایش ملی اثرات خشكسالی و راهكارهای مدیریت آن، اصفهان، 30 و 31 اردیبهشت 1388.

 

14- ارزیابی روش كریجینگ در تعیین مدلی بهینه جهت پایش شاخص بارندگی استاندارد در محیط GIS (مطالعه موردی: استان یزد)، مجموعه مقالات دومین همایش ملی اثرات خشكسالی و راهكارهای مدیریت آن، اصفهان، 30 و 31 اردیبهشت 1388.

 

15- بررسی تاثیرات اقلیمی بر معماری بومی سواحل جنوبی ایران: بندرعباس، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین­المللی جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان،  27-25 فروردین 1389.

 

16- گفتکوی تمدن­ها و همگرایی قومیت­های مذهبی در استان یزد، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین­المللی جغرافیدانان جهان اسلام،  زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان، 27-25 فروردین 1389.

 

17- تحلیل شبکه شهری استان هرمزگان و متعادل سازی توزیع فضایی جمعیت در کانون های شهری برای سال 1395، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین­المللی جغرافیدانان جهان اسلام،  زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان، 27-25 فروردین 1389.

 

18- بررسی خشکسالی هیدرولوژی حوضه آبریز رودخانه قزل اوزن ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی آب ، مدیریت و نوآوری ، دانشگاه پیام نور مهریز ، مهر 1389.

 

19- تحلیل خشکسالی های شهر سنندج با تاکید بر منابع آبی طی دوره سی ساله ( 1978-2007) ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی آب ، مدیریت و نوآوری ، دانشگاه پیام نور مهریز ، مهر 1389.

 

20- بررسی الگوی زمانی خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده ( مطالعه موردی شهرستان دزفول ) ، همایش منطقه ای کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد ، 5 و 6 خرداد 1389.

 

21- تاثیر خشکسالیهای اقلیمی بر منابع آب شهرستان مهریز ، اولین همایش ملی آب ، مدیریت و نوآوری ، دانشگاه پیام نور مهریز ، مهر ماه 1389.

 

22- ارزیابی اثرات خشکسالی بر منابع آب زیر زمینی (دشت کرمانشاه) ، اولین همایش ملی آب ، مدیریت و نوآوری ، دانشگاه پیام نور مهریز ، مهر ماه 1389.

 

23- پهنه بندی خشکسالی حوضه زاینده رود ، اولین همایش ملی آب ، مدیریت و نوآوری ، دانشگاه پیام نور مهریز ، مهر ماه 1389.

 

24- مطالعه و تعیین الگوهای جوی رخداد توفان های گرد و غبار در دشت یزد – اردکان ، مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرسایش بادی و توفان های گرد و غبار ، دانشگاه یزد ، 27 – 28 بهمن 1389.

 

25- کاربرد گلباد و گل غبار در تحلیل زمانی و فضایی پدیده گرد و غبار در سبزوار ، مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرسایش بادی و توفان های گرد و غبار ، دانشگاه یزد ، 27 – 28 بهمن 1389.

 

26- احیاء و بازسازی بافت تاریخی و تأثیر آن بر گردشگری پایدار: شهر یزد خلاصه مقالات همایش ملی توسعه پایدار شهری، دانشگاه گیلان، اسفند 1389.

 

27- بررسی امکان افزایش بارش با استفاده از فناوری بارورسازی ابرها با تأکید بر بارش سامانه های باران زا در کرمان، مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب، زنجان، 28 و 29 اردیبهشت 1390.

 

28- بررسی وضعین بارش در ارتفاعات جنوبی کرمان به منظور ارزیابی امکان اجرای پروژه های بارورسازی ابرها، مجموعه مقالات یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، دانشگاه شهید بهشتی، 24 و 25 شهریور 1390.

 

29- بررسی و تحلیل سینوپتیک پدیده گرد و غبار اسفند 1387 در منطقه یزد،‌اولین کنگره بین المللی پدیده گرد و غبار و مقابله با آثار زیان بار آن ،‌دانشگاه رامین اهواز، 26-28 بهمن 1390.

 

30-تأثیر صنعت گردشگری بر فعالیت های نوسازی و بهسازی بافت تاریخی، مجموعه مقالات اولین همایش ملی بافت های فرسوده شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، آذر 1387.

 

31- سنجش و ارزیابی چند نمایه خشکسالی در استان یزد ،مجموعه مقالات یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ، دانشگاه با هنر کرمان 20-18 بهمن  1390.  

 

32 – تحلیل آماری و سینوپتیکی توفان شدید گرد و خاک 18 مارس 2002 در شمال شرق کشور ، مطالعه موردی شهرستان سبز وار ، اولین کنگره بین المللی پدیده گرد و غبار و مقابله با آثار زیانبار آن ،دانشگاه رامین اهواز ، 26 تا 28 بهمن 1390.

 

33 – امکان سنجی تاسیس نیروگاه بادی در منطقه سامان ، مجموعه مقالات دومین کنفرانس انرژ ی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران ،دانشگاه تهران ، 17-18 اسفند 1390.

 

34 – برسی و تحلیل همدیدی سیلاب 28 فروردین تا 3 اردیبهشت 1382به منظور تقویت سفره های آبی زیر زمینی و قنات های استان یزد ، مجموعه مقالات همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب ، یزد 2-4 اسفند 1390.

 

35- تأثیر صنعت گردشگری در پایداری و احیای بافت تاریخی شهر یزد، مجموعه مقالات اولین همایش ملی بافت های فرسوده شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، آذر ماه 1387.

 

36- Geotourism Attractions in the Bare Nature of Yazd Province World Scientific and Engineering Academy and Society' 7th WSEAS International Conference on Enviroment, Ecosystem and Development , Spain, December 14-16, 2009.

 

 

 

 

 

د – مقالات علمی – پژوهشی : 

 

1- بررسی و تحلیل سینوپتیکی طوفانهای ماسه در دشت یزد – اردکان ، مجله علمی – پژوهشی فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، تابستان 1385 ، سال 21،  شماره 81 . صص 58-43

 

2- بررسی و تحلیل سینوپتیکی و ترمودینامیکی رخداد بارش در منطقه شیرکوه یزد ، مجله علمی – پژوهشی پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تهران ، بهار 1386 ، سال 39 ،شماره 59. صص 94-81

 

3- مطالعه فرصتهای زمانی – مکانی افزایش بارش در استان یزد ، مجله علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان ، بهار و تابستان 1385 ، جلد 20 ، شماره 1 . صص 120-93.

 

4- مطالعه و تحلیل بادها و جریانهای هوا در ترازهای مختلف جو در ماهها و روزهای بارشی در منطقه شیرکوه یزد ، مجله علمی – پژوهشی فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 19، پاییز 1383، شماره 74 . صص 177-159.

 

5- اقلیم شناسی بارش در کرمان بمنظور ارزیابی امکان اجرای پروژه های بارورسازی ابرها ، مجله علمی – پژوهشی پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تهران ، سال 36، بهار 1383 ، شماره 47 . صص 29-15.

 

6- برخی ویژگیهای اقلیم شناسی ابر در ارتفاعات جنوبی کرمان بمنظور امکان اجرای پروژه های افزایش بارش ، فصلنامه علمی – پژوهشی مدرس علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس ، دوره 6، شماره 4، زمستان 1381 ، شماره 27 . صص 49-37.

 

7- تحلیل سینوپتیکی سیستمهای باران زا و امکان افزایش بارش آنها به وسیله باروری ابرها در کرمان ، مجله علمی – پژوهشی پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تهران ، سال 33، مهر 1380 ، شماره 40 . صص 32-19.

 

8- تحلیل بادها و جریانهای جوی در دوره های بارانی ... در ایران مرکزی ، فصلنامه علمی – پژوهشی مدرس علوم انسانی ، زمستان 1383 ، شماره 35 . صص 30-1.

 

9- امکان سنجی باروری ابرها با تاکید بر وضعیت ابرها در منطقه کرمان ، کاوشنامه علمی – پژوهشی علوم انسانی ، دانشگاه یزد،  پاییز و زمستان 1380 ، شماره 3 . صص 60-51.

 

10- تحلیلی از رژیم بادهای شدید و طوفانی یزد ، فصلنامه علمی – پژوهشی مدرس علوم انسانی – برنامه ریزی فضا ، دانشگاه تربیت مدرس ، دوره 14،  شماره 65 بهار 1389 . صص 105-83.

 

11- بررسی سیلابها بر اساس موقعیتهای سیستمهای سینوپتیکی در استان یزد ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، دانشگاه اصفهان ، بهار 1387. سال 23،  شماره 88. صص 165-137.

 

12- پهنه بندی شدت یخبندان در استان یزد، مجله جغرافیا، نشریه علمی-پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، سال 7، شماره 20 و 21، بهار و تابستان 1388. صص 127-113.

 

13- بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در سواحل شمالی خلیج فارس با استفاده از آزمون کندال، مجله علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه اصفهان، سال 21، شماره 38 ، تابستان 1389. صص 46-33.

 

14- پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی در حوضه آبریز کنجانچم با استفاده از  GIS ، مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی ، دانشگاه تهران شماره 72 ، تابستان 1389.  صص 89-73.

 

15- ارزیابی میزان توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان ، مجموعه مقالات جشن نامه دکتر محمد حسین پاپلی یزدی ، دانشگاه اصفهان ، 1389. صص 507-487.

 

16- امکان سنجی تجدید حیات و ساماندهی بافت قدیم شهر خرم آباد با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی محله زیدبن علی ، مجله صفه ، نشریه علمی پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ، 1391.

 

17- تحلیل همدیدی اثرات سرد چال در وقوع بارش های مرکز و جنوب غرب ایران ، مجله مدرس ، علوم انسانی – برنامه ریزی فضا ، دانشگاه تربیت مدرس ، دوره 14، شماره 4، زمستان 1389. صص 189-161.

 

18- پتانسیل سنجی و برآورد مشخصه های نیروی باد جهت تولید انرژی در ایستگاه های سینوپتیک استان یزد ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، دانشگاه اصفهان ، پذیرش اسفند 1389.

 

19- مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و مدل HEC-HMS در برآورد بارش-رواناب در حوضه آبریز رودخانه اعظم هرات، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، پذیرش 1390.

 

20- کاربرد گلباد و گل غبار در تحلیل پدیده گرد و خاک و تعیین رژیم فصلی بادهای همراه با این پدیده (سبزوار) ، پژوهش های جغرافیایی طبیعی،‌شماره 76،‌تابستان 1390، صص 104-85.

 

21- مطالعه روند تغییرات دما و بارش در غرب و شمال غرب ایران با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری، مجله جغرافیا انجمن جغرافیای ایران، پذیرش آذر ماه 1390.

 

22- تحلیل همدیدی موج سرمای شدید 25-16 دی 1386 در ایران مرکزی،‌مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه اصفهان، شماره 45 ،بهار 1391، صص98-81..

 

23- تحلیل و ارزیابی شاخص های اقتصادی – اجتماعی توسعه پایدار در محلات شهر تاریخی میبد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دانشگاه اصفهان، پذیرش مرداد 1390.

 

24 – تعیین مطلوبیت شرایط آسایش مدارس نوساز شهر یزد با استفاده از شاخص های زیست اقلیمی ، فصلنامه شهر و معماری بومی ، دانشگاه یزد ، شماره 1، صص 113-131.

 

25 – برسی و تحلیل همدیدی سه رخداد تگرگ شدید در استان فارس ، مجله جغرافیا و توسعه ، پذیرش سوم اسفند 1390.

 

26- سیر تحول و توسعه فیزیکی شهرهای اسلامی و تعیین جهات توسعه (اردکان یزد )، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی ،پذیرش.1391.

 

27 – بررسی و تحلیل پدیده سرمازدگی شدید بهاره باغ های پسته در استان یزد ،مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای ،پذیرش شهریور 1391.

 

28-Geotourism Attractions in the Bare Nature of Yazd Province , ISI ,WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT , Volume 6 Mars .2010 pp 225-234.

 

29- Evaluation of wind power potential for the generation of energy at Marvast synoptic station ,ISESCO science and  technology vision , Vol 6 – No 9 , May 2010 (30-34 ) .

 

30- Synoptic survey and analysis of sand storm in Yazd-Ardakan plain ,Word Applied Sciences Journal 19 (2) :pp 198-204 , ISI , September , 2012.

 

ه –  مقالات علمی :

 

1- جاذبه های اکوتوریستی در طبیعت برهنه استان یزد ، فصلنامه علمی مطالعات جهانگردی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، شماره 9، پاییز 1387 . صص 140-117.

 

2- مبانی نظری بارور سازی ابرها ، مجله علمی – فنی سپهر ، 1382 ، شماره 47 .

 

3- واحدهای ژئومورفولوژی و فرآیندهای فرسایش در حوضه تفت ، مجله رشد آموزش جغرافیا ، 1378 ، شماره 51 .

 

4- جاذبه های طبیعی گردشگری در استان یزد ، فصلنامه فرهنگی پژوهشی فرهنگ یزد ، زمستان 1383 ، شماره 21 . صص 28-18.

 

5- برنامه های تابستانی باروری ابرها در آمریکای مرکزی ، ترجمه ، مجله علمی – فنی سپهر ، 1383 ، شماره 51 .

 

6- اصول و مبانی فیزیکی افزایش بارش ، نشریه دانشگاه یزد ، 1382 ، شماره 73 .  

 

7- سنجش و ارزیابی چند نمایه خشكسالی در استان فارس (مطالعه موردی شهرهای شیراز و فسا)، فصلنامه جغرافیایی انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، سال اول، شماره 2، بهار 1388. صص 51-37.

 

8- چگونه ساختار شهری می تواند از نظر کیفیت هوا بر پایداری شهر تاثیرگذار باشد ، نشریه علمی–  فنی سپهر ، دوره 18 ، شماره 71 ، 1388.

 

9- تحلیل شبکه شهری و توزیع فضایی جمعیت در کانون های شهری استان هرمزگان ، فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس ، شماره 2 ، زمستان 1388. صص 132-109.

 

 


مطالب مشابه :


تفسیر گلباد(windrose) توسط کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اردبیل

هواشناسی گرمي - تفسیر گلباد(windrose) توسط کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اردبیل - وبگاه
دانلود نقشه های گلباد چند ماه کل ایستگاههای استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی(مهندس حسن فراهانی)

گلباد روشی ساده و مفید برای تفسیر وضعیت باد نقشه های گلباد چند ماه کل ایستگاههای استان
گُلباد

هواشناسی گرمي - گُلباد - وبگاه اختصاصي آب و هواشناسي گرمي - هواشناسی گرمي
نحوه ترسیم گلباد با نرم افزار WRPLOT view

دانشجوی اقلیم شناسی کاربردی - نحوه ترسیم گلباد با نرم افزار WRPLOT view تفسیر مدلهای پیش بینی
سونوگرافی شکم

چه کسی نتایج را تفسیر می کند و من چگونه می توانم به آنها دسترسی داشته
منابع آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی

دانلود نرم افزار ترسیم گلباد. اصول و مبانی تهیه و تفسیر نقشه ها و نمودار های اقلیمی
بررسی بازتاب طیفی محصولات کشاورزی

آموزش ویدیویی ترسیم گلباد; می کنند می توان با تحلیل و تفسیر این انرژی و رفتار طیفی
آموزش چند نرم افزار

تفسیر قرآن قرآن مدت يک سال دانلود و استفاده نماييد.از اين نرم افزار برای توليد گلباد و
ارتقا عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه یزد به درجه استادی

تفسیر مدلهای پیش 20- کاربرد گلباد و گل غبار در تحلیل پدیده گرد و خاک و تعیین رژیم فصلی
برچسب :