محاسبه برج طبع و کواکب

 

  طبع ها :

   در مباخث قبلی در مورد طبع ها و خواص آنها صحبت شد اما حال لازم است بدانیم که اشخاص دارای چه طبعی هستند البته به غیر از اشخاص "حروف" و "برج ها" نیز دارای طبیعت خاص خود میباشند که روش محاسبات آنها به شرح زیر است :

  برای محاسبه طبیعت نام شخص ابتدا نام وی را به ابجد کبیر محاسبه و عدد حاصله را بر تعداد طبیعت های موجود یعنی 4 قسمت می کنیم باقیمانده هر چه باشد طبیعت نام وی از جدول زیر بدست میاید (عدد 0 همان 4 میباشد)
 1 - آتشی   2 - بادی  3 - آبی  4 - خاکی

  همانطور که گفته شد حروف نیز هرکدام دارای طبیع میباشند که از طبع حروف نیز میتوان طبیعت نام شخص را بدست آورد بدین ترتیب که هر طبعی که در یک نام غالب بود یعنی تعداد حروفی که دارای طبع یکسان بودند بیش از نصف حروف نام مورد نظر باشند  طبع آن نام است(البته روش اول بیشتر توصیه میشود)

 مثال : محمد -> م=آتشی ح=خاکی م=آتشی د=خاکی همانطور که میبینید هیچطبعی غالب نیست پس از روش اول استفاده می نیم => محمد=92 تقسیم بر 4 میشود 0->4 طبع وی خاکی مسباشد.

   و اما طبیعت هر برج به صورت زیر میباشد:

حمل -------- آتشي
ثور --------- خاکي
جوزا -------- بادي
سرطان ------ آبي
اسد ---------- آتشي
سنبله -------- خاکي
ميزان ------- بادي
عقرب ------- آبي
قوس --------- آتشي
جدي -------- خاکي
دلو ---------- بادي
حوت -------- آبي

 

  کواکب :

   کواکب یا صور قلکی هفت گانه که به آنها کوکب مربی میگوییم در طالع بینی و علم اعداد جایگاه ویژه ای دارند همانگونه که میدانید ستاره شناسان و منجمین از وضعیت این کواکب اطلاعاتی را بدست می اورند. و اشخاصی که آینده شخص و اتفاقات زندگی وی را از طریق طالع بینی و سرکتاب بیان میکند از این اطلاعات و ... کمک می گیرد حال ما با روش بدست آوردن نام کوکب مطعلق به طالع یا برج فلکی آشنا میشویم.

   روش کار ساده است بدین ترتیب که نام شخص را به ابجد کبیر محاسبه کرده و سپس عدد بدست آمده را بر تعداد افلاک یعنی 7 قسمت می کنیم باقیمانده بیانگر نام کوکب یا سیاره شخص میباشد که به شرح زیر میباشد :

1-قمر
2-مريخ
3-عطارد
4-مشتري
5-زهره
6-زحل
7-شمس

   مثال : محمود=98 =>0->7 نام کوکب مربی "قمر".


مطالب مشابه :


فال و طالع بینی falgir

نمانند دعای جوشن کبیر و صغیر با خود وبلاگ سرکتاب. ساعت 13:28 موضوع فال و طالع بینی
دعا نویس-بررسی طالع به صورت حرفه ای- دعای محبت دعای رزق وروزی دعای حفاظت از بلایا دعای ابطال سحر دع

کسایی که میگن سرکتاب باز میکنیم کبیر |فضیلت و خواص صلوات طالع بینی امضاء روش
محاسبه برج طبع و کواکب

برای محاسبه طبیعت نام شخص ابتدا نام وی را به ابجد کبیر محاسبه و طالع بینی و سرکتاب
معجزات نادعلی

ذکرمعبود*دعا و مناجات* سرکتاب،طالع بینی،باطل السحر،بخت طریقه ختم نادعلی کبیر این است که .
«طالع‌بینی»

اما پرسشی که وجود دارد، این است که آیا نفوذِ باورهای خرافی و طالعبینی سرکتاب و کبیر
هشت گنج حاجات

سرکتاب،طالع بینی،باطل یاعلیُ یا کبیر یالطیفُ یاخبیریاغنیُ یاحمید و یه نکته
فهم عمومی از علم و تکنولوژی

گیری، سرکتاب بینی،علوم غربیه و صغیر و ۲۲ کارت تاروت کبیر و طالع بینی
نماز حضرت خضرنبی

سرکتاب،طالع بینی،باطل دیربی کبیر،مجربات خواص اسرار آیات قرآنی و چهل و یه نکته
شرح دعاي عظيم الشأن نور

ذکرمعبود*دعا و سرکتاب،طالع بینی،باطل فی کِبریاءِ کِبریائِکَ یا کَبیرُ.
ویرایش+ دعای صحیفه

سرکتاب،طالع بینی،باطل السحر وَ سُبْحانَهُ مِنْ کَبیرٍ ما اَقْدَمَهُ وَ سُبْحانَهُ مِنْ
برچسب :