آمار

آمار جمعيتي دهستان حصار خروان

شبكه اطلاع رساني استان قزوين، در گزارشي روند شكل گيري تقسيمات كنوني اين استان را رائه داده است. در اين گزارش، بخشي به شهرستان البرز كه دهستان حصارخروان نيز جزئي از آن است؛ پرداخته است.


متن كامل اين گزارش را در شبكه اطلاع رساني استان قزوين ببينيد.


جدول وضعیت جمعیت آبادیهای بخش محمدیه ـ شهرستان البرز
ردیف نام آبادی خانوار ۵۵ جمعیت ۵۵ خانوار ۶۵ جمعیت ۶۵ خانوار ۷۵ جمعیت 85 دهستان بخش شهرستان
۱ دیزج ۱۳ ۸۰ ۴۵ ۲۲۳ ۶۱ ۲۶۷ شریف آباد محمدیه البرز
۲ سازمان کشت صنعت شریف آباد ۰ ۰ ۱۱ ۵۴ ۱۸ ۸۷ شریف آباد محمدیه البرز
۳ شرکت بیدستان ۰ ۰ ۳ ۱۰ ۷ ۲۶ شریف آباد محمدیه البرز
۴ شریف آباد ۱۶۵ ۴۳۷ ۸۲۶ ۴۵۰۷ ۱۵۷۶ ۷۸۳۵ شریف آباد محمدیه البرز
۵ شرکت تورنگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ شریف آباد محمدیه البرز
۶ کارخانجات چینی بهداشتی مینا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ شریف آباد محمدیه البرز
۷ مزرعه حمیدآباد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ شریف آباد محمدیه البرز
۸ دامداری ایران چاو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ شریف آباد محمدیه البرز
۹ پلیس راه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ شریف آباد محمدیه البرز
۱۰ حصار خروان ۳۴۶ ۲۰۱۳ ۶۱۱ ۳۰۰۲ ۸۲۴ ۳۶۶۶ حصار خروان محمدیه البرز
۱۱ قز قلعه‌بزرگ ۲۹ ۱۳۳ ۲۴ ۱۲۰ ۱۲ ۳۳ حصار خروان محمدیه البرز
۱۲ کبریت میان ۴۰ ۲۲۹ ۵۲ ۲۵۷ ۳۵ ۱۳۸ حصار خروان محمدیه البرز
۱۳ ورس ۱۱۴ ۹۴۹ ۱۷۳ ۹۱۶ ۱۴۹ ۷۱۷ حصار خروان محمدیه البرز
۱۴ ولامدر ۴۵ ۲۴۲ ۶۲ ۳۲۴ ۸۰ ۲۲۴ حصار خروان محمدیه البرز
۱۵ باورس ۱۴۶ ۷۸۹ ۲۲۹ ۱۲۱۱ ۲۰۱ ۱۲۰۱ حصار خروان محمدیه البرز
۱۶ شترک ماخورین ۱۰۰ ۶۳۰ ۱۵۵ ۸۶۴ ۲۴۲ ۱۰۳۱ حصار خروان محمدیه البرز
۱۷ فرستنده تلویزیونی معلم کلايه ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ حصار خروان محمدیه البرز
۱۸ مزرعه‌زرجاب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ حصار خروان محمدیه البرز
۱۹ مزرعه شاه علمدار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ حصار خروان محمدیه البرز
۲۰ شرکت‌لامیران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ حصار خروان محمدیه البرز
۲۱ ایستگاه کهندژ ۷ ۲۳ ۵ ۳۲ ۰ ۰ حصار خروان محمدیه البرز
۲۲ شرکت نستله ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ حصار خروان محمدیه البرز
۲۳ شرکت سرو توشه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ حصار خروان محمدیه البرز
۲۴ شرکت دکستروز ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ حصار خروان محمدیه البرز
۲۵ مزرعه عباس آباد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ حصار خروان محمدیه البرز
۲۶ مزرعه ‌هلال‌رود ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ حصار خروان محمدیه البرز


مطالب مشابه :


سخنان اموزنده

مزرعه بالا - سخنان اموزنده - روستاهای جبل طراحی کمپایلر، قاسم*ثانی، جزوه*ی دانشگاه شریف.
صوره الشاعر حبیب مزرعه (الوسط)

خوزستان چه خبر؟ - صوره الشاعر حبیب مزرعه (الوسط) - " وبگاه خوزستان چه خبر حامـــی و امیــــن
اسامی روستاهای دهستان کندوله در بخش دینور

‌به مرکزیت روستای کندوله مشتمل بر 33 روستا، مزرعه و مکان پریان، 4 - شریف‌آباد، 5 - بزه رود
معلومات مختصر در باره فابریکه کود و برق مزار شریف

اقتصاد و مدیریت ، اداره و حسابداری - معلومات مختصر در باره فابریکه کود و برق مزار شریف - شرح و
آمار

كتابخانه مجازي حصار خروان - آمار - رساله‌هايي فرهنگي- بوم شناختي براي مردم شرق استان قزوين
اختصاصی : جاسم مزرعه با 9 رای موافق شهردار شادگان شد

خوزستان چه خبر؟ - اختصاصی : جاسم مزرعه با 9 رای موافق شهردار شادگان شد - " وبگاه خوزستان چه خبر
دیدارمدیرآموزش وپرورش شادگان وهیأت همراه باشهردار جدید جاسم مزرعه

خوزستان چه خبر ؛ حبیب حاجی زاده مدیرآموزش وپرورش درصدرهیأتی جهت تبریک انتصاب مهندس مزرعه
برچسب :