چهار سخنراني علمي به زبان انگليسي در دانشگاه آزاد اسلامي ساري ارائه شد

براي اولين بار سمينار علمي زبان شناسي به زبان انگليسي توسط گروه زبان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي ساري در دانشكده علوم انساني اين واحد دانشگاهي برگزار شد.
در اين سمينار آموزشي كه جمعي از اساتيد و دانشجويان حضور داشتند دكتر بريماني به ارائه سخنراني با موضوع Immersion program  و دكتر بشير نژاد به ارائه سخنراني با موضوع Language & brain  پرداختند.

همچنين مختومي يكي از دانشجويان دانشگاه ، مقاله Language : death & birth  را ارائه نمود .
آخرين مقاله اين سمينار آموزشي توسط افشاري ديگر دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي ساري ارائه شد كه مقاله اي با عنوان Dialect & Accent بود
 با وجود آنكه كليه سخنراني هاي اين سمينارعلمي به زبان انگليسي صورت گرفت ولي استقبال دانشجويان از اين سمينار علمي بسيار چشمگير بود.

قابل ذكر است : در حال حاضر قريب 80 دانشجو در دوره كارشناسي ارشد زبان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي ساري مشغول تحصيل هستند


مطالب مشابه :


تاريخچه دانشگاه آزاد اسلامي واحد انار

سایت خبری دانشجویان دانشگاه آزاد انار - تاريخچه دانشگاه آزاد اسلامي واحد انار - شایعات و
حضور آقای علی اکبر امین و همای در دانشگاه

سایت خبری دانشجویان دانشگاه آزاد انار - حضور آقای علی اکبر امین و همای در دانشگاه - شایعات و
چهار سخنراني علمي به زبان انگليسي در دانشگاه آزاد اسلامي ساري ارائه شد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری - چهار سخنراني علمي به زبان انگليسي در دانشگاه آزاد اسلامي
یادواره شهدا

سایت خبری دانشجویان دانشگاه آزاد انار - یادواره شهدا - شایعات و اخبار دانشگاه
رقابت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ساري در مسابقات آشپزي

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری - رقابت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ساري در مسابقات آشپزي
ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری - ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد - - dasari - دانشگاه
بازدید مهندس محسن هاشمی از دانشگاه آزاد اسلامی انار

بازدید مهندس محسن هاشمی معاونت عمرانی دانشگاه آزاد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
برچسب :