نمونه طرح درس روزانه نقشه کشی معماری

نام درس: نقشه کشی معماری                    تعداد شاگرد:      10           صفحه کتاب:4-10

موضوع درس:توانایی ترسیم دیتایلهای اجرایی ساختمان                         مدت جلسه:      75دقیقه     کلاس:سوم نقشه کشی                                                                هنر آموز:کلثوم محسنی زاده

 

مشخصات کلی

 

آشنا نمودن/شدن شاگردان با      

ترسیم انواع دیتیل های اجرایی از قسمت های مختلف یک ساختمان

 

هدف کلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف

کلی

درسی

رفتاری

انتظار می رود شاگردان بعد از پایان این درس بتواند:

1-انواع کف سازی،در ساختمان را توضیح دهد.

 

2-جزییات عایق کاری و محافظت از دیوار در برابر رطوبت را ترسیم نماید.

 

3-سقف را تعریف نماید.

 

4-نحوی اجرای آبروی پشت بام در وسط بام را رسم کند.

 

5-سقف های کاذب را تعریف کند.

 

6-روش اجرای نعل درگاه فلزی را بیان کند.

 

7-انواع پله های داخل محوطه را نام ببرد.

 

هدفهای درسی (جزئی)

انتظار می رود شاگردان قبل از تدریس درس جدید بتوانند:

1-معنای کلمه (جزئیات)را بیان کند.

 

2-جزئیاتی از ساختمان را نام ببرد.

 

3-قسمتهای یک سازه را با اسم مصالح بیان کند.

 

4-قسمتهای اصلی ساختمان را نام ببرد.

 

ورودی

هدفهای رفتاری

انتظار می رود شاگردان بعد از پایان درس جدید بتوانند:

 

1- انواع کف سازی،در ساختمان را توضیح دهد.

 

2-جزییات عایق کاری و محافظت از دیوار در برابر رطوبت را ترسیم نماید.

 

3-سقف را تعریف نماید.

 

4-نحوی اجرای آبروی پشت بام در وسط بام را رسم کند.

 

5-سقف های کاذب را تعریف کند.

 

6-روش اجرای نعل درگاه فلزی را بیان کند.

 

7-انواع پله های داخل محوطه را نام ببرد.

خروجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر- ماکت- کتاب . . .

 

 

 

وسایل آموزشی لازم

زمان

به کار بردن کلماتی نظیر:آفرین،دخترم برای جوابهای درست آنها-خندیدن-نشستن کنار آنها-جویا شدن احوال آنها

ایجاد رابطه عاطفی

 

 

 

 

 

فعالیتهای

قبل از تدریس درس جدید

 

10

قبل از شروع تدریس برای مشخص شدن نقطه شروع سوالا ت زیر مطرح می گردد.

1-سازه ساختمان را تعریف کند.

 

2-ساختمانها را با هم مقایسه کند.

 

3-مصالحی را که برای کف به کار برده می شود نام ببرد.

 

4-مصالح کف و دیوار را مقایسه کند.

 

 

انجام ارزشیابی تشخیصی/آغازین

 

 

 

مناسب بودن دمای کلاس-چیدمان کلاس-منظم و تمیز بودن کف و فضای کلاس

 

تنظیم وضعیت کلاس

 

5

با توجه به موضوع درس(ارتباط و پیوند دادن موضوع به زندگی روزمره و مسائل جالب و جذاب)مثل اینکه کف شما را یاد چه چیز می اندازد.

 

ایجاد انگیزه برای درس جدید

 

30

آمادگی علمی دانش اموزان-وسایل مورد نیازمثل( تصاویر-کتاب)-روش تدریس

فعالیتهای مربوط به ارائه درس جدید

8

بعد از تدریس برخی از هدفهای درسی جهت آگاهی از میزان یادگیری شاگردان سوالات زیر طرح می گردد.

1-تعریفی تقریباً درست از کف داشته باشد.

 

2-مصالح به کاربرده در کفهای مختلف را نام ببرد.

 

3-قسمتهای مختلف دیوار را نام ببرد.

 

 

 

 

 

 

مرحله ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزشیابی

10

بعد از تدریس کل اهداف آموزشی جهت اطمینان از یادگیری شاگردان سوالات زیر مطرح می گردد.

1-انواع کف سازی در ساختمان را توضیح دهد.

2-جزییات عایق کاری و محافظت از دیوار در برابر رطوبت را ترسیم نماید.

 

3-سقف را تعریف نماید.

 

4-نحوی اجرای آبروی پشت بام در وسط بام را رسم کند.

 

 

 

 

 

 

 

10

چرا فضاها به کفسازی نیاز دارند-هنرجو فرق مصالح مورد مصرف در فضاهای مختلف را توضیح دهد.

نتیجه گیری و جمع بندی

 

2

ترسیم دیتایلهای مربوط به فضاهای مرطوب،خشک و با مصالح گوناگون با مقیاس 10/1

تعیین تکلیف و فعالیتهای تکمیلی

 


مطالب مشابه :


مقاله فهرست اجزای اصلی ساختمان

۸-۳- انواع نعل درگاه ها و روش که در نعل درگاه سازی برای زیبایی نما مورد استفاده قرار می
دتایل نعل درگاه بتنی برای سازه های بنایی

مهندسی عمران - عمران - دتایل نعل درگاه بتنی برای سازه های بنایی - اگر در اولین قدم، موفقیت
نمونه طرح درس روزانه نقشه کشی معماری

1-انواع کف سازی،در ساختمان را توضیح دهد. 6-روش اجرای نعل درگاه فلزی را بیان کند.
دیتیل اجرایی معماری: جزييات اتصال در و پنجره

نقشه های فاز دو به شما کمک نماید و به عنوان مرجعی برای یادگیری انواع نعل درگاه
برنامه کلاسی درس عناصر و جزئیات ساختمان

تدریس فصل اول –شناخت زمین-انواع جنس زمین تدریس فصل پنجم –نعل درگاه و تیرریزی-روش های
جزییات اجرای ساختمان

3- در مورد نعل درگاه های بتونی باید محل عایق کاری رطوبتی نیز خود انواع مختلفی دارد ولی
تاريخچه مختصري از پيدايش و تكامل قوسها در ساختمان

معمولا" از قوس براي محل دربندها و نعل درگاه در فضاهاي داخلي در ابعاد انواع قوسها و
انواع ترک در ساختمان

مرجع دانلود پروژه معماری و عمران - انواع ترک در ساختمان - معماری فراتر از علم و فراتر از هنر
برچسب :