تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

به گزارش روابط عمومي دانشگاه جامع علمي كاربردي ، كارت هاي ورود به جلسه براي كليه داوطلبان آزمون جامع وارزيابي حرفه اي  دوره هاي علمي كاربردي پودماني در صبح و بعدازظهر روز پنج ‌شنبه 11/7/87 در حوزه‌هاي توزيع كارت مندرج در جدول ذيل توزيع مي گردد. بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده، آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي كاربردي راس ساعت 9 صبح روز جمعه 12/7/87 در شهرستان محل توزيع كارت برگزار خواهد شد. محل حوزه امتحاني و ساير اطلاعات ديگر در برگ راهنمائي كه بهمراه كارت ورود به جلسه به داوطلب داده مي‌شود، مشخص خواهد شد.

محل‌ توزيع‌ كارت‌ آزمون

محل‌ يا شهرستان توزيع‌كارت‌ورودبه‌جلسه ‌كليه‌داوطلبان‌ آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي كاربردي بر مبناي استان محل تحصيل آنان به شرح ذيل مي باشد.

نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ آزمون

كارتهاي‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ در حوزه‌هاي‌ سراسر كشور در روز پنج ‌شنبه 11/7/87 از ساعت 8 صبح الي 12 و بعدازظهر از ساعت 14 الي 18 توزيع‌ مي‌گردد. لذا كليه‌ داوطلبان‌ شركت‌ كننده‌ در آزمون‌، لازم‌ است‌ در تاريخهاي‌‌تعيين‌‌شده‌ شخصاً براي‌ دريافت‌ كارت‌ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ به‌ حوزه‌ هاي‌ ذيربط‌ (حوزه‌هاي‌ مندرج‌ در جدول‌ ذيل) مراجعه‌ نمايند.

 

مدارك‌ مورد نياز براي‌ دريافت‌ كارت‌ آزمون‌

داوطلبان براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورودبه‌ جلسه‌ آزمون‌ لازم است شناسنامه‌ عكسدار يا كارت ملي و يا كارت‌ شناسايي‌ معتبر عكسدار كه‌ حاوي‌ مشخصات‌ فردي‌ داوطلب‌ باشد را به همراه داشته باشند و دو قطعه عكس 4 * 3 و تصوير (كپي) فيش بانكي به مبلغ 59500 ريال كه به حساب سيبا به شماره 2178699003006 به نام تمركز وجوه درآمد اختصاصي دانشگاه واريز شده است را به همراه داشته باشند.

تذكرهاي‌ مهم‌ :

1-كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ باارائه‌ شناسنامه‌ عكسدار و يا كارت ملي ويا هرنوع‌ كارت‌ شناسايي‌ معتبر عكسدار به‌ شخص‌ داوطلب‌ تسليم‌ خواهدشد .

2- درصورت مشاهده اختلاف در مشخصات مندرج در روي كارت ورود به جلسه آزمون از كارت ورودي فتوكپي تهيه و در فتوكپي دور مورد يا موارد مربوط را خط كشيده و صحيح آن را با خط خوانا و بدون قلم خوردگي با خودكار قرمز بالاي آن بنويسيد و فتوكپي مربوط را به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در حوزه توزيع كارت تحويل نماييد. بديهي است اين موارد پس از برگزاري آزمون در سازمان سنجش آموزش كشور با توجه به مدارك بررسي و اصلاح خواهدشد.

3- به داوطلبان توصيه مي‏شود كه مندرجات برگ راهنمائي را كه بهمراه كارت ورودي دريافت خواهند داشت، دقيقاً مطالعه نمايند و با توجه به شماره داوطلبي مندرج در كارت ورودي و بر اساس آدرس حوزه‏هاي امتحاني كه به ضميمه برگ راهنما به فرد داوطلب داده مي‏شود، حوزة امتحاني خود را شناسائي نمايند.

4- محل توزيع كارت با توجه به استان محل تحصيل داوطلبان و براساس جدول ذيل مي‌باشد.

5-داوطلبان براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر كارت ورودي، شناسنامه عكسدار يا كارت ملي و يا كارت شناسائي عكسدار معتبر، چند مداد سياه نرم پر رنگ، مداد پاكن، مدادتراش و سنجاق به همراه داشته باشند.

6- از آوردن وسائل اضافي به جلسه آزمون (بجز مدارك مندرج در بند 5 فوق) مانند كيف دستي، ساك دستي،كتاب، جزوه، تلفن همراه، ماشين حساب و پيجر اكيداً خودداري نمايند.

7-اين آزمون نمره منفي ندارد.

8-آزمون عملي رشته هاي گرافيك رايانه، سازايراني، سازجهاني، آواز ايراني و آواز جهاني در روزهاي يكشنبه مورخ 14/7/87 و دوشنبه 15/7/87 در مراكز آموزشي ذيربط برگزار مي گردد.

9- داوطلباني كه داراي معلوليت (نابينا، كم بينا و ناشنوا) مي‌باشند، مي بايست با ارائه معرفي نامه از سازمان بهزيستي و توانبخشي به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در محل توزيع كارت مراجعه نمايند.

‌واحد پاسخگويي‌غيرحضوري‌ سازمان سنجش آموزش كشور  همه‌روزه‌ ‌از ساعت‌8الي‌ 12 و از ساعت‌ 14‌الي‌ 16 آماده ‌پاسخگويي ‌به ‌سوالات‌ مي‌باشد. لذا داوطلبان‌ در صورت‌ نياز مي‌توانند با شماره ‌تلفنهاي‌ 99-88923595 به‌ طور مستقيم‌ با  روابط عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ نمايند.

جدول شهرستان و آدرس محل توزيع كارت و شهرستان محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي كاربردي براساس استان محل تحصيل داوطلبان

 

استان محل تحصيل

شهرستان محل توزيع كارت و برگزاري آزمون

آدرس محل توزيع كارت ورود به جلسه آزمون


        آذربايجان شرقي


تبريز


تبريز- انتهاي خيابان طالقاني- دانشگاه جامع علمي كاربردي

        آذربايجان غربی

ارومیه

ارومیه – بلوار امامت- جنب شرکت عمران آذربایجان غربی دانشگاه جامع علمي كاربردي


اردبيل


اردبيل


اردبيل- خيابان دانشگاه– خيابان 13 آبان- پلاك 48- دانشگاه جامع علمي كاربردي


اصفهان


اصفهان


اصفهان- خيابان نظر غربي- جنب خيابان خواجه پطرس- پلاك 374-دانشگاه جامع علمي كاربردي


بوشهر


بوشهر


بوشهر-خيابان بهمني– دانشگاه جامع علمي كاربردي
 

 

تهران
 

 

تهران


دانشگاه صنعتي اميركبير (حوزه خواهران): خيابان حافظ– روبروي خيابان سميه


دانشگاه علم وصنعت ايران(حوزه برادران): ميدان رسالت– خيابان هنگام– خيابان دانشگاه علم وصنعت ايران

چهارمحال وبختياري

شهركرد

شهركرد- بلوار آيت اله كاشاني غربي- بعداز چهارراه طالقاني- كوچه 72– پلاك 1 دانشگاه جامع                         علمي كاربردي

خراسان جنوبي
(بجز‌داوطلبان شهرستان نهبندان)

بيرجند

بيرجند- پاسداران- نبش پاسداران 26- دانشگاه جامع علمي كاربردي

خراسان جنوبي

نهبندان

نهبندان- انتهاي بلوار كشاورز- مركزآموزش               علمي كاربردي

خراسان رضوي

مشهد

مشهد- ميدان بيمارستان امام رضا(ع)- خيابان رازي- كوچه همت- پلاك 8- دانشگاه جامع علمي كاربردي

خوزستان

اهواز

اهواز- امانيه– خيابان مستعان- پلاك 20- دانشگاه جامع علمي كاربردي

زنجان

زنجان

زنجان– خيابان خرمشهر- خيابان سوم شعبان- پلاك 30- دانشگاه جامع  علمي كاربردي

سمنان

سمنان

سمنان– بلوار معلم- ميدان امام رضا(ع)- جنب كانون پرورشي كودكان ونوجوان- روبروي پايگاه انتقال خون - دانشگاه جامع علمي كاربردي


سيستان وبلوچستان


زاهدان


زاهدان- بزرگراه خليج فارس- جنب انبارجهاد نصر- دانشگاه جامع علميكاربردي

فارس وكهكيلويه و بويراحمد

شيراز


شيراز- بلوار فرهنگ شهر- ايستگاه 15- جنب مجتمع قضايي- انتهاي كوچه باغ سرو- سمت چپ- دانشگاه جامع علمي كاربردي

قزوين

قزوين

قزوين- شهرك مينودر- ميدان گلها- الهيه يكم - دانشگاه جامع علمي كاربردي

قم

قم


قم-45 متري صدوق- 20 متري كوكب–پلاك 219- دانشگاه جامع علمي كاربردي

كردستان

سنندج

سنندج- خيابان فلسطين- كوچه گلايول- پلاك 13- دانشگاه جامع علمي كاربردي

كرمان

كرمان

كرمان- بلوارجهاد- كوچه شماره 10- پلاك 126- دانشگاه جامع علمي كاربردي

كرمانشاه

كرمانشاه

كرمانشاه- بلوار شهيد دكتر بهشتي- روبروي سازمان اتوبوسراني- دانشگاه جامع علمي كاربردي

گلستان

 

گرگان

گرگان- ميدان سرخواجه– ساختمان ثامن– طبقه دوم- دانشگاه جامع علمي كاربردي

گيلان

رشت

رشت- خيابان سعدي– روبروي اداره كل ارشاد اسلامي- پلاك 180- دانشگاه جامع علمي كاربردي

لرستان

خرم آباد

خرم آباد- ميدان 22 بهمن– فاز يك– بعداز هنردهم– خيابان شهيد صحرايي- واحد دانشگاه- دانشگاه جامع

علمي كاربردي

مازندران(داوطلبان‌شهرستانهاي ساري- بابل- آمل-‌محمودآباد-قائمشهر)

آمل

آمل- خيابان طالب آملي- درياي 26- مركزآموزش علمي كاربردي

مازندران(داوطلبان شهرستانهاي كلاردشت- تنكابن– چالوس)

تنكابن

تنكابن- خيابان علامه- روبروي مركز بهداشت تنكابن- مركزآموزش علميكاربردي

مركزي

اراك

اراك- خيابان جهادسازندگي(هپكو)– روبروي اداره كل دادگستري- دانشگاه جامع علمي كاربردي

هرمزگان(بجزداوطلبان كيش)


بندرعباس

بندرعباس- خيابان دانشگاه– چهارراه دانشگاه- مجتمع آرمي– طبقه سوم واحد6 -دانشگاه جامع علمي كاربردي


هرمزگان

 

كيش

كيش- خيابان سنايي– خيابان مسجدامير- سمت راست- مركزآموزش علمي كاربردي

همدان

همدان

همدان- خيابان ميرزاده عشقي- ابتداي خيابان ديباج– دانشگاه جامع علمي كاربردي

يزد

يزد

يزد-بلوار دانشجو– بلوار حاج ابوالقاسم رشتي- مجتمع ادارات استان–ساختمان پارك علم و فناوري- دانشگاه جامع علمي كاربردي


مطالب مشابه :


ابلاغیه کارشناسان طرح پیشگیری و کاهش طلاق شهرستان اراک

ابلاغیه کارشناسان طرح پیشگیری و کاهش طلاق شهرستان اراک. شماره:2467/1/30. تاريخ:10/2/ ... فاطمه زاهدي رئيس محترم دانشگاه علمي و كاربردي بهزيستي استان مركزي.
مشخصات همکاران طرح در بهزیستی استان مرکزی

معاون محترم پشتيباني و منابع انساني بهزيستي استان مركزي. مسئول كميته ... مشاور جوان و رئيس محترم دانشگاه علمي و كاربردي بهزيستي استان مركزي. عضو كميته
لیست آدرس وب دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران

دانشگاه علم و صنعت اراك · http://www.iustarak.ac.ir ..... http://www.ea-uast.ac.ir · دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان چهارمحال و بختياری · http://www.chp-uast.ac. ir.
تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

12 مارس 2009 ... ... بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي- كاربردي ... بينا و ناشنوا) مي‌باشند، مي بايست با ارائه معرفي نامه از سازمان بهزيستي و توانبخشي به ... مركزي, اراك, اراك- ميدان شريعتي ـ دانشگاه اراك.
آغاز ثبت‌نام آزمون كارشناسي پیوسته و ناپیوسته ترمی علمي كاربردي

23 آوريل 2012 ... وي با اشاره به شرايط شركت در آزمون كارشناسي دوره ترمي دانشگاه علمي ..... دريافت فرم مخصوص معلولين به سازمان بهزيستي محل اقامت خود مراجعه و
164 تشکل دانشجویی خواستار اخراج موسوی از تربیت مدرس شدند

۵۲- بسیج دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی ۵۳- بسیج ... ۶۰- بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اراک ۶۱- بسیج ... ۶۲- بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی مرکز
معرفي كلان شهر اراك؛ساختار شهري

دانش و آرامش - معرفي كلان شهر اراك؛ساختار شهري - خانه اي امن براي ميزباني از فرزندان ... دانشگاه پیام نور اراک; دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی; آموزشکده علمی کاربردی شرکت ماشین سازی اراک; آموزشکده علمی کاربردی علوم بهزیستی; آموزشکده
2 اطلاعيه سازمان سنجش در رابطه با آزمونهاي دانشگاه جامع علمي - كاربردي

7 سپتامبر 2010 ... 2 اطلاعيه سازمان سنجش در رابطه با آزمونهاي دانشگاه جامع علمي - كاربردي ... مي بايست با ارائه معرفي نامه از سازمان بهزيستي و توانبخشي به نماينده سازمان ... 15 خرداد- ابتداي پل شهر صنعتي- مركز آموزش علمي- كاربردي جهاد كشاورزي اراك.
تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

به گزارش روابط عمومي دانشگاه جامع علمي كاربردي ، كارت هاي ورود به جلسه براي ... بهزيستي و توانبخشي به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در محل توزيع ... اراك- خيابان جهادسازندگي(هپكو)– روبروي اداره كل دادگستري- دانشگاه جامع علمي كاربردي.
شهر اراک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک; دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی; دانشگاه علمی کاربردی شرکت ماشین سازی اراک; دانشکده ی فنی مهندسی امیرکبیر; هنرستان فنی نام
برچسب :