چیستان

اندک اندک جمع مستان می رسد

خوشحالم می بینم وبلاگ بانزلانی روز به روز ، نه تنها جای خود را در بین همدیارانم باز کرده است ، بلکه مورد توجه بسیاری از کاربران در استان ، کشور عزیزمان ودوستانمان در خارج از کشور قرار گرفته است . در یک کلام اگر شما نباشید من نیز نیستم اینها همه مدیون همکاری شما عزیزان است نمی خواهم از کسی نام ببرم  ،آنچه عیان است چه حاجت به بیان است مطمئن باشید فراتر از این خواهد شد.

( فقط از خانمها یا دختر خانمهای همدیار گله مندم چرا ساکت نشسته اند؟ البته از خانمها ماندانا اسدی و ندا از ساوه ، مستانه مرادی،راحیل مرادی ، شیدا کاکی و لیلا ناصری کمال تشکر را دارم )

فعلا این دو مطلب را به نتیجه برسانیم 

۱. واژه ها را تکمیل کنیم البته روز به روز به حجم آن افزده می شود من آنها جمع کردم که یکدفعه منتشرش کنم در این خصوص حتما  بفرستید

۲ . چیستان ها یا همان مسئله که در شبهای زمستان آن زمان فکر ها را به خود مشغول کرد با آهنگ خاصی که بیشتر نظم بود تا نثر توسط راوی گفته شد و دیگرا می بایستی فکر می کردند و جواب می دادند و یکی از نقاط برجسته آن این بود اگر کسی می داند نبایستی به دیگرا بگوید تا همه روی آن فکر کند . مرد میدان این چیستان مرحوم خالو بگمراد بود روحش شاد یادش گرامی من در اولین فرست عکسی از او و بیوگرافی ایشان را منتشر می کنم هرچند قبلا مرحوم را معرفی کرده ام

۳. چنانچه از سرعت اینترنت خوبی برخوردار باشید من هر چند یک بار آواهایی از موسقی یا شعر خوانی بری شما می گذارم . در حال حاضر شعر خوانی مهندس خدامراد مرادی در وبلاگ فعال است اگر بلندگو یا همان اسپیر داشته باشید میتوانید گوش بدهید . اگر هم آهنگ خاصی که با هدف وبلاگ همخوانی داشته باشد مورد نظر شما باشد اطلاع بدهید در خدمتتان هستم منتشر می کنیم.....

خوب طبق معمول چند تا من می گویم تکمیل آن همه ی ما

خواهشمند است جواب چیستان را پیش خود نگهدارید تا بعدا بصورت یک مسابقه در بیاوریم

موفق باشید 

 شله کوله دم نیری     دو پا دیری    زهر نیری =؟
• دوانزه روسم چو هاوه جوشه وه    هاوه  کول اسب آسن پوشه وه =؟
• سه  پا دیری نقره ای   ژنیتی طلا تیری =؟
• میه  لری له  بان  بری     هرچه هلپری  نالوری=؟
• اسبه کی کرمخان    هلیه هیله ای ارا کمی دان=؟
• قلای دیرم پر له آو برج سرای سر       دوانزه منار دیری ، سی برج و پنج در =؟
• حسل مس کاکم بوس ،         لایق و گشت خان و گشت مجلس=؟
• سرو خواری کی پر بود =؟
• چن تیر خدنگ اعلای کارخانه     پیوستن و دور ستون یانه=؟
• قالای  قاله  قیولای  قیوله   سر بال  چرمی  بنبال  هیوله =؟
• چل تاق چل نیم تاق      چل پنجره چل  چو زاق=؟
• شش  برا    و     دو کلاو  =؟
• 
صوف سرنتاش  ناخین نگیری       شب  و روز  هاله  فکر یه خدا  یه  پیری
• یه  چو خوی  ژینی  وی شکل  و شیوه     شب  و روز  لیل و نهار ها بین  دت ، ژن     و بیوه=؟
• 
قلاچه  هنن دو  در لی  وازه     پری  له سوار آتش پروازه
• هر  و سواران  مچن  پی  قلا     للیان   موت    و    بلا =؟
• دشتی صاف ناوی نقشه     یا کار حواسه   یا کار علی بخشه =؟
• خشته  و چوار گوش  چفته  جور  گوچان     استاد  رمزه  و مورد اطمینان =؟
• 
سه  ستون  سوراخ دو اژدر له فوق     استادان سازه نش وه چن شادی و ذوق
• او  استادانه بی زر و مایه       قادر و قدرت ویش  قرار دایه =؟ 
• سگ هار چو قی دار گن گن وفر خیده خوار؟

بیست چوار برا برابر قد باریکو تاج وسر؟
• روی زردی له کنا مردی؟
• سیه س جور قیل سفید جور شیر کس نازانی جوانه یا پیر؟
• له زوی سه وزه له بازار سیه له مال قرمزه؟
• دیشتکی برشیای ناوکی خامه گله گلیکی پر یه گله جامه؟
• دو گا باز باز تشک تیاری گاوسن طلا توم مرواری؟
• دم چوین دم دیک چوین غذا پخته ناو دیگ چوین؟
• نه دس دیری نه پا چوته لای خوا؟
• هر پا وبیل سر تپه دو کت کر؟
 دونده دوان دایم له دوه     کانی جور مسکن او لیسکه خوره  

زرده پی او گرانه       هر کس جواو دا فره جوانه؟
• پله ی چوین دیوار گوشتین؟
• 
مه لی هات نیشته بان کرسی    عیسی له موسی پرسی
• ای مه له تیره یا برسی          وه ت ای مه له نه تیره نه برسی
• حه وال هیچ کس  ناپرسی ؟
• عابا وه کولی نه یزه و شانی لایق وه مجلس گشت دیوه خانی ؟
• مه لیک هات وه هوهو نا تار دیری نه پو?
• اندر هوا اندر زه وی  شش گله پا دو قوی ؟

کاوره لری له بن  مری  کاویژ کی  نالوری=؟

پادشاهی  بیو  ۷ کور  داشت ، اجاق کور   بیو=؟

بتیه وکول  تفنگ  وشانی        مجلس نشین گشت دیوه خانی =؟

گیسکه  تنزی   تره  خوارد   و کرده بان او برزیه =؟

بو عطر عبیر عجو  پاکه   سر  له گرمسیر   پا  له ایلاخه =؟

له مال نیتنه دشت    چیتنه قورستان مست

له او قورسانه چوتنه خاک یکی  و قرن     تو چون بزانی اوه مرد بیه یا زن =؟  

 ناوکه ی آوه دیشتکی کچک گله گلیکی ها له پای بنجک؟
نه لوت نه چه و نه دم دیری له گش چشتیک خور دیری؟
هر وقت تیت گشتی شاد کی؟
هر چی دیته پی ناویشی خوا برکت؟
له هر کو زانی در تی کسیش له بنی ناتی؟

 ته تیکه و تت ونی     چهار میک  و ورنی =؟

ژیر صاف وتت نیه  هفی سره و مارنیه

هیلکه کره  مر  نیه     گیاه خوره گاه  نیه=؟

ناوه کی پمه پرورده آوه     دیشته کی مفرق له چرم گاوه

وه ی ژنج مرده       بنده  وه   ژن ناباوه=؟

خنه هی خنه ، خنه کی زرده  صد ستون له بان یه ستون بنه =؟

مسئلم مسئلم  ماتیلا   مسئلم  دو پا یه پاتیلا

مسئلم له سنگ خارا    مسئلم  له مغز دارا=؟

سه ستون سوراخ دو  از در نفوق     استادان سازش با چند شادی زوق=؟

دالک یکی فرزند هزار     گشتی لوس  و کلاو  لار=؟

چرچی هاتگه  وی گل سو     هله له کی  دودس پای چو =؟

گرد و گردکان نیه      زرو و لیمو  نیه        شیر درنده نیه    شمشیر و برنده نیه =؟

ای دشتی که   پر له شک  زر    همش  قصری  گوان اکا =؟

سیس جور قیل  چرمه  جور شیر       کس نازانه  جوانه  یا پیر=؟

دیگ  چویی  دردیگ چوی    غذا کلیای  ناودیگ چوی =؟

گردکان سوز و  خیار  نیه    ترش و هنار  نیه =؟

دواری دیریم و هفده پایه      ده پایه ها ور خور    هفت پایه  له سایه=؟

سه خانه دیریم دوش و دوش     اولی چوه فروش  دومی آرد فروش    سومی ژاچه فروش=؟

هور کی حه لا کی     نقره ژنی  طلا کی =؟

حوسار سرت چه س =؟

هر رسی پشت بسی=؟

بانی صافه جور هسان      ژیر جور  پری قرآن=؟

رکاو  وشانم و پس و پیش    او هر وساگه  و جای  ویش=؟

 

 

 چیستانهای فوق با همکاری آقایان : علی فرامری ( از بیرقوند)محسن سلمانی ،حاج علی حسین مرادی ،قباد رضایی، علی پاشا کرمی ، عظیم احمدی ، علی کرمی ، غلامعلی کرمی تیمور مریدی . امین مرادی ، حیدر مرادی ، ظفر مرادی ، مستانه مرادی ، راحیل مرادی،شیدا و حیدر کاکی ، روضان مرادیان،حاجی فرهادی و  نعمت دشتبان و منوچهر اسماعیلی از بندار سنجابی تهیه شده است

 

لطفا فعلاْ جواب ندهید بلکه چیستان را بدن جواب بفرستید

موفق باشید

کر مور .....

این هم عکسی زیبا برای دسکتاب کامپیوتر شما نمای از منطقه در بهار آن را دانلود کنید

لینک دانلود


مطالب مشابه :


18- چیستان لکی

ویدئو کلیپ و موسیقی لری چیستان لکی. ترجمه . جواب. است با برگ هایی از دفتر
3- چی نه چی نه , چی که چی که (چیستان لری)

آموزش تزیین سطل و سبد با چی که چی که (چیستان لری) ترجمه. جواب.
چیستانهای آذری همراه با معنی و جواب

چیستانهای آذری همراه با معنی و جواب چیستان آذری همراه با لری همراه با جواب و
چیستان

خواهشمند است جواب چیستان را پیش خود • میه لری له بان چیستانهای فوق با
24- چی نه چی نه (چیستان)

فرهنگ،هنر،شعر ،داستان، تاريخ ، فیلم ، ویدئو کلیپ و موسیقی لری (چیستان) چی نه چی نه
چیستان و معمای خانواده

معما, چیستان با جواب [ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] چیستانهای لری همراه با جواب و
چیستان انسان و اعضای بدن انسان

چیستان انسان و اعضای چیستانهای کردی همراه با جواب و چیستانهای لری همراه با جواب و
چیستان و معماهای شهر ها و استانها

چیستان و معماهای شهر چیستانهای کردی همراه با جواب و چیستانهای لری همراه با جواب و
چیستان و معماهای آذری همراه با جواب و معنی(سری دوم)

چیستان و معماهای آذری همراه با جواب و معنی(سری دوم) چیستانهای لری همراه با جواب و
حکایتی زیبا

سخنان زیبا-چیستان-معما چیستانهای کردی همراه با جواب پیامکهای گویشی.آذری،لری
برچسب :