قطعه ای از یک کتاب

... یک روز از سرِ بی کاری به بچه های کلاس گفتم انشایی بنویسند با این عنوان که "فقر بهتر است یا عطر؟"

قافیه ساختن از سرگرمی هایم بود. چند نفری از بچه ها نوشتند "فقر". از بین علم و ثروت همیشه علم را انتخاب می کردند. نوشته بودند که "فقر" خوب است چون چشم و گوش آدم را باز می کند و او را بیدار نگه می دارد ولی عطر، آدم را بیهوش و مدهوش می کند." عادت کرده بودند مجیز فقر را بگویند چون نصیبشان شده بود.
فقط یکی از بچه ها نوشته بود "عطر". انشایش را هنوز هم دارم. جالب بود. نوشته بود "عطر حس های آدم را بیدار می کند که فقر آنها را خاموش کرده است"...!


برگرفته از کتاب "رویای تبت" | فریبا وفی


مطالب مشابه :


رویای تبت /وفی

کافه کتاب ترمه دانلود کتاب های رویای تبت
رویای تبت - فریبا وفی

بخشی از کتاب. بشقاب غذا را کنار کشید و هر دو دستش را روی میز به طرف من آورد . رویای تبت
دانلود کتاب های تن تن

دانلود کتاب تن تن در تبت. رویای من آشناشوید. (من باهمه لینکم)
ماه کامل می شود / فریبا وفی

» در " رویای تبت "نیز چنین بود . یادداشت هایی از کتاب دانلود رایگان کتاب های
معرفی و دانلود کتاب

مرجع دانلود کتاب رویای تبت: فریبا
قطعه ای از یک کتاب

دانلود کتاب الکترونیکی / رویای تبت کتاب رویای تبت از فریبا
قطعه ای از یک کتاب

قطعه ای از یک کتاب دانلود کتاب الکترونیکی / برگرفته از کتاب "رویای تبت"
انگار گفته بودی لیلی

بعد از خواندن رمان رویای تبت کتاب انگار گفته بودی دانلود رایگان کتاب
خرید کتاب

57-رویای تبت ,فریبا وفی86 58- سرزمین کف ,ایوان یفریموف77 59-غریبه ها وپسرک بومی ,احمد دانلود کتاب
معرفی رمان های مطرح و برتر ایرانی

دانلود معرفی رمان کامل 220 رمان قابل توجه نیز در ایام نزدیک به نمایشگاه بین المللی کتاب
برچسب :