اصلاح نژاددام

تعریف اصلاح نژاد

افزایش تقاضا برای گوشت قرمز، دامداران را به افزایش هر چه بیشتر تعداد دام ترغیب می کند. ولی به علت محدود بودن مراتع و تأمين نشدن نیاز غذایی دام ها، به ناچار باید بهره وری از هر واحد دام را افزایش داد.

برای افزایش بهره وری از هر دام، به مدیریتی پیشرفته با بهره گیری از فناوری های روز دنیا نیازمندیم.

حیواناتی که از یک گونه بوده و دارای صفات و خصوصیات مشابه هستند و می توانند صفات خود را به نسل بعد منقل كنند، در یک نژاد طبقه بندی می شوند.

به طور کلی می توان اصلاح نژاد را، ورود نژادهای با صفات مطلوب در گله، با هدف بهبود عملکرد و افزایش بهره وری اقتصادی دام نامید

اهداف عملیات اصلاح نژاد
انجام عملیات اصلاح نژاد در دام سبک، به همراه بهبود مدیریت تغذیه، جایگاه و بهداشت دام، می تواند باعث
    افزایش رشد و اضافه شدن وزن روزانه
    بالا بردن ضریب تبدیل مواد غذایی 
    افزایش مقدار و کیفیت چربی و پروتئین شیر
    بهبود کیفیت و مقدار تولید پشم و پوست
    کم کردن درصد چربی موجود در لاشه
    افزایش دو قلو یا چند قلو زایی در گله
    ایجاد اشتغال بیشتر و افزایش درآمد دامداران
    کمک به حفظ و احیاء مراتع
 و در مجموع باعث افزایش بازده تولید شود.

اهداف مراکز و ایستگاه های اصلاح نژادی دام در کشور

1-    مراکز و ایستگاه های اصلاح نژادی، به عنوان هسته های بارز ژنتیکی هستند. نقش نژادهای خالص، به عنوان اساس و شالودة عملیات اصلاح نژادی و ابزاری مهم در انجام امور پرورش -به صورت خالص و یا آمیخته- حائز اهمیت است.

2-    ایجاد بانک ژن و حفظ نژاد.

3-    تولید و توزیع مواد ژنتیکی شناسنامه دار، به گسترش ژن های مطلوب، بین توده نژادی مربوط منجر می شود. اين امر، علاوه بر کمک به حفظ منابع ژنتيكي، نقش مؤثری در افزایش تولیدات دامی (به ویژه توده های بومی) دارد.

4-    توسعة آموزش و ترویج. مراکز و ایستگاه های اصلاح نژادی، با تبادل اطلاعات فنی در بین گله داران، باعث افزایش سطح آگاهی و مهارت های علمی و عملی پرورش دهندگان و کارشناسان می شوند.

5-    پشتیبانی از طرح ها وپروژه های مختلف دام سبک و سنگین در مدیریت اموردام، مثل تلقیح مصنوعی و تأمين اسپرم در طرح ساماندهی.

6-    ایجاد بستر مناسب برای انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه ها و مراکز علمی، پایان نامه ها و ارائه مشاوره به مراکز علمی.

7-    محدودیت منابع تولید و ضرورت کاهش تعداد دام، توجه به سمت تولید عمودی و افزایش راندمان تولید (افزايش میانگین وزن لاشه) و همچنین ضرورت حفظ و احیاء ایستگاه های اصلاح نژادی را ضروري می كند. آسیب پذیر بودن تولید کنندگان بخش پرورش گوسفند و بز (از نظر اقتصادی و فرهنگی) و همچنین عدم توانایی ایشان در پرداخت هزینه های اصلاح نژادی، ضرورت حفظ و احیای ایستگاه های اصلاح نژاد را روشن تر می كند.

 


مطالب مشابه :


عوامل موثر بر مرگ و مير گوساله ها

پایگاه ارشد علوم دامی - عوامل موثر بر مرگ و مير گوساله ها - مطالب به روز و جامع علوم دامی
دانلود رايگان دفترچه سوالات كارشناسي ارشد علوم دامي 1391 + كليد سوالات

پایگاه ارشد علوم دامی - دانلود رايگان دفترچه سوالات كارشناسي ارشد علوم دامي 1391 + كليد سوالات
اصلاح نژاددام

رشته علوم دامی - ژنتیک و اصلاح نژاد دام - اصلاح نژاددام پایگاه ارشدعلوم دامی.
کارشناسی ارشد علوم دامی

رشته علوم دامی - ژنتیک و اصلاح نژاد دام - کارشناسی ارشد علوم دامی پایگاه ارشدعلوم دامی.
خوب بودن

رشته علوم دامی - ژنتیک و اصلاح نژاد دام - خوب بودن - رشته علوم دامی پایگاه ارشدعلوم دامی.
نرم افزارهای اصلاح نژاددام

رشته علوم دامی - ژنتیک و اصلاح نژاد دام - نرم افزارهای اصلاح نژاددام پایگاه ارشدعلوم دامی.
Professional Animal Science-مقالات علوم دامی تخصصی(ژورنال2012)-شماره(4)

رضانادعلی - علوم دامی تخصصی - Professional Animal Science-مقالات علوم دامی تخصصی(ژورنال2012)-شماره(4) - وبلاگ
نقش فیبردرجیره غذایی گاوهای شیری

رضانادعلی - علوم دامی تخصصی - نقش فیبردرجیره غذایی گاوهای شیری وبلاگ پایگاه ارشدعلوم دامی
فرآیند های فیزیولوژی تولید مثل در دام ها

رضانادعلی - علوم دامی تخصصی - فرآیند های فیزیولوژی تولید مثل در دام ها - وبلاگ مقالات وپژوهش
کاربردHACCP درعلوم دامی(فصل6 :HACCP وتولیدآبزیان)

رضانادعلی - علوم دامی تخصصی - کاربردhaccp درعلوم دامی(فصل6 : وبلاگ پایگاه ارشدعلوم دامی
برچسب :