ارسال گزارش فعالیتهای مشاوران ناحیه 5 اصفهان-92-91

پیوست دارد دانلود attach.gif
TypHdr.png به نام خدا
رجب نام نهرى است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‏تر هركس یك روز از ماه رجب را روزه بگیرد خداوند از آن نهر به او می ‏نوشاند امام کاظم ع
شماره داخلی : 73725
ممیز : ۵۴۰
تاریخ : 1392/03/01

تاریخ مستند سازی:    1/ 3  /1392            کمیته بررسی دستورالعمل ها و بخشنامه های اداری ناحیه 5           سطوح اجرائی: مدیر
به واحدهای آموزشی ارسال گردد

موضوع : گزارش فعالیتهای مشاوران 

پس از حمد خدا و با درود وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و با احترام،ضمن تبریک میلاد سراسر نور مولود کعبه ،مولی الموحدین حضرت علی (ع)به پیوست فرم های گزارش  فعالیتهای مشاوران (دارای 7 عنوان) در سال تحصیلی 92-91ارسال می گردد.
مقتضی است باتوجه  به موارد ذیل نسبت به  تکمیل دقیق وارسال به موقع فرم ها اقدام گردد.
1-کلیه مدارس راهنمایی ومتوسطه (به استثنای مدارس بدون مشاور )ومدارس شاهد ابتدایی باید نسبت به تکمیل وارسال فرمها اقدام نمایند.
2-مدارس دارای چند مشاور با هماهنگی مشاوران واحد آموزشی ، تمامی اطلاعات وآما ر تجمیع ودر قالب یک فرم ارسال نمایند.
3-ازایجاد هرگونه تغییر در فرم (فرمت ،فونت ،قالب و...) خودداری گرددوفقط موارد درخواست شده تکمیل گردد.
4-ارسال گزارش فقط از طریق اتوماسیون اداری انجام گیرد.(گزارش در قالب سی دی یا فرمهای  کاغذی قابل پذیرش نمی باشد.) لازم به ذکر است  ابتدا فرمها خارج از اتوماسیون ذخیره شود وپس از تکمیل جهت ارسال، ضمیمه نامه در اتوماسیون گردد.
5-چنانچه مشاورمحترم در بیش ازیک واحدآموزشی فعالیت دارند  ،برای هر آموزشگاه گزارش جداگانه ای ارسال نمایند.
6-آخرین مهلت ارسال 19/03/1392  می باشد. 

 

داود جعفری
مدیرآموزش و پرورش ناحیه پنج
از طرف علی رنجبر


مطالب مشابه :


ارسال گزارش فعالیتهای مشاوران ناحیه 5 اصفهان-92-91

مشاوران ناحیه 5/پنج اصفهان. راهنمایی ومشاوره تحصیلی ،شغلی ،روانی رفتاری .
کسب مقام سوم مسابقات والیبال ناحیه 5 اصفهان

اتوماسیون اداری • سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان ناحیه 5
جشن عاطفه ها

اتوماسیون اداری ناحیه 5 اصفهان . بانک اطلاعات ناحیه 5 اصفهان . آزمون
یا فاطمه زهرا (س)

اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان. اتوماسیون اداری ناحیه 5. فیش حقوقی .
تکلیف تلفیقی فارسی-ریاضی -هنر

اتوماسیون اداری ناحیه 5 دبستان غیر دولتی پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان. یادداشت های یک
همدردی زیبای دانش آموزان با معلم

اتوماسیون اداری ناحیه 5 دبستان غیر دولتی پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان. یادداشت های یک
مــختصر و مـفید در مــورد دروغ و دروغ گــفتن

اتوماسیون اداری ناحیه 5 دبستان غیر دولتی پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان. یادداشت های یک
ارسال گزارش فعالیتهای مشاوران ناحیه 5 اصفهان-92-91

مشاوران ناحیه 5/پنج اصفهان. راهنمایی ومشاوره تحصیلی ،شغلی ،روانی رفتاری .
کسب مقام سوم مسابقات والیبال ناحیه 5 اصفهان

اتوماسیون اداری • سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان ناحیه 5
جشن عاطفه ها

اتوماسیون اداری ناحیه 5 اصفهان . بانک اطلاعات ناحیه 5 اصفهان . آزمون
برچسب :