سطح اشغال در قطعات مسکونی در شهر تهران

 

بر اساس ضوابط و مقررات شهر سازی ملاک عمل طرح جامع شهر

تهران ضوابط سطح اشغال در قطعات مسکونی بدین شرح است :

 

سطح اشغال در قطعات مسکونی معادل ۶۰ درصد مساحت زمین

طبق سند مالکیت مجاز است .

 

محل احداث بنا را در مطالب بعدی توضیح خواهم داد ، لیکن در

صورتیکه محل احداث بنا در شمال ملک باشد ، شرایط زیر در طراحی

بایستی رعایت شود :

 

۱ - پیشروی طولی ساختمان ، در املاک واقع در محدوده شهر تهران ،

60 درصد طول زمین قبل از اصلاحی ، مجاز می باشد .

 


2- به منظور هماهنگی با ساختمانهای مجاور و ارتفاء کیفی طراحی ،

 پیشروی طولی ساختمان حداکثر به میزان 2 متر مازاد بر 60% طول

 مجاز ، بلامانع می باشد .

 


تبصره 1- در صورتی که در ساختمان مجاور ،پخ 45 درجه رعایت شده

باشد ، اجرای پخ در ملک مورد تقاضا نیز الزامی و در سایر موارد رعایت

 پخ ضروری نمی باشد . در ضمن،حذف پخ های موجود املاک مجاور

هم ، ‌مشروط به توافق مالکین و اخذ مجوزهای لازم به صورت همزمان

، با رعایت مسائل فنی بلامانع می باشد .

 


تبصره 2- با توجه به حقوق همسایگی و رعایت منظر شهری و اصول

 معماری و شهرسازی ،‌در مواردی که زمین از شکل منظمی برخوردار

 نمی باشد ،‌ موضوع در شورای معماری منطقه مطرح و اتخاذ تصمیم

گردد .

 


3- احداث بنا بر اساس بند 2 وتبصره های آن به شرطی مقدور است

که 60 درصد مساحت زمین قبل از اصلاحی رعایت شود .

 


4- رعایت مفاد بند 3 برای اراضی و املاکی که مساحت آنها پس از

رعایت بر اصلاحی 200 مترمربع و کمتر باشد ،‌الزامی نیست .

 


تبصره - اگر اراضی و املاک کمتر از 200 مترمربع با یکدیگر تجمیع شده

 و مساحت حاصل از تجمیع ، بیش از 200 مترمربع باشد، ازمزایای

مندرج در بند 4 برخوردار می باشد .

 


5- شهرکها و مجموعه های مسکونی دارای مصوبات موردی از شمول

 بندهای فوق الذکر ، مستثنی می باشند.

  


مطالب مشابه :


سطح اشغال در قطعات مسکونی در شهر تهران

بر اساس ضوابط و مقررات شهر سازی ملاک عمل طرح شهر سازی شهرداری تهران و بافت فرسوده
ساخت‌وساز خارج از شعاع 14 كيلومتري شهر تهران ممنوع است

شد و در حال حاضر ملاک عمل شهرداری است و بر اساس این شهرداری تهران بزرگ در نظر دارد
ضوابط نورگیری و پاسیو یا حیاط خلوت

تا پنج طبقه ملاک عمل شهر سازی شهرداری تهران و بافت فرسوده کوچک تهران
ادامه ضوابط پارکینگ

و معماری شهرداری تهران و سایت شهرداری تهران به بین المللی ملاک عمل می
تشکیل کمیته تخصصی نما برای اولین‌بار در تاریخ شهرداری تهران

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران آن در سال جاری ملاک عمل قرار می‌گیرد و
ضوابط پارکینگ

ضوابط ملاک عمل موجود مطالبی را در ارتباط با ضوابط شهر سازی شهرداری تهران و بافت
نحوه احداث «خانه باغ» در پايتخت

مدیر کل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران عمل ، از نظر که ملاک عمل شهرداری بوده
ركود مسكن در تهران عميق‌تر مي‌شود؟یا با این خبر مسکن گران تر می شود؟

به موجب طرح تفصیلی ملاک عمل در شهر تهران داریم که شهرداری تهران مکلف است ظرف 9 ماه آنها
نمای زیبا و مناسب؛ شرط صدور پایان کار ساختمان

جدید مدیریت شهری این امر ملاک عمل قرار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
برچسب :