از آب تا غله جهان و ايران , و 10 هزار هكتار انگور ديم دشمن زياري. water to world grain produc

،به نام خدا
قران كريم به رهبران دنيا توصيه مي فرمايد كه در زمين به تكبر راه نرويد كه هرگز زمين را نخواهي شكافت وهرگز به  بلندي كوهها نخواهي رسيد. سوره اسرا ايه 37

51734177156402103729.jpg04383126592469538280.jpg


77151711768679365268.jpg77151711768679365268.jpg38614293887332537389.jpg

 

 69104445226554971410.jpg

96879455822172112512.jpg

 

سيد محمود ميگويد،لغت سيد يعني سرور........وان كه از اولاد حضرت رسول پيامبراسلام (ص) به واسطه حضرت فاطمه است واينكه ما از سادات روستاي گويم 15 كيلومتري شمال غرب شيراز واقع گشته.،سادات گويم داري شجره نامه تائيد شده ميباشند،كه از اسامي اجداد وخاندان اين جمعي بيانگر و برگرفته از اسامي پيامبر ان در كتاب اسماني قران كريم و كتب انبياء و امامان ميباشد، كه اين هم خود يكي از  واقعيتي است كه دال بر شجره نامه انها مي باشد.سيد مي گويد باتوجه به اثار باستاني كه از( گبرها) كه منازل انها با ساروج 

در گويم،   ساخته شده است در دامنه تپه اي كه مرز كار خانه فجر سپاه مي باشد و  شركت ابفا در دامنه ان جند حاقه جاه براي اب اشاميدني مردم شيراز زده است دال بر ان است كه مردم گويم قبل از اسلام هم اجدادن خدا پرست بوده اند و گبر يا مجوس زرتشتي بوده اند كه در سورهاي البقره و الحج قران كريم يكتا پرستي اين دين كه داراي كتاب اسماني است يعني اوستا امده است كه در نوشته هاي اينجانب ايه هاي ان هم ذكر كرد ه ام لازم به توضيح است
كه زرتشت پيامبر از خاندان ابراهيمي نيست و من به عزيزان پيشتهاد ميكنم كه قران كريم را به فارسي كه زبان مادري ما است مطاله كنند هر كسي كه قران به زبان عربي ميخواند معني ان را هم ارام ارام براي مردم شنوده بخواند تا در رگ وپوست انان جا كند و همه بدانند كه خداوند ارشاد خود را  به زبان شيوا و روان به پيامبرانش وحي نموده
 ,  و خدا رحمت كند مشهدي ملا محمد عابدي گويمي كه تك تك سوره هاي قران را به فارس براي مردم تر جمه ميكرد و اين مرد از نيكان بود
 ودر سوره ابراهم گفته استكه ما براي هر قومي پيامبراني را به زبان ان قوم فرستاديم ومن از كساني كه قران را به زبان عربي ميخوانند و فارسي ترجمه نمي كنند گله دارم وبه نظراينجانب انها عربي انرا از ديدگاه خودشان ياد گرفته اند اما معني انهم درست نمي دانند. فارس زبانان دنيا  انتخاب دوم انها اين است كه به زبان فارس قران را مطالعه كنند و بخوانند واول پي ببردنند كه اصول تمام كتابهاي اسماني كه قران ان را ختم كرده است يكي است و دوم شرمنده نشود كه قران را بزبان مادري ميخوانند زيرا خداوند به ساده گي پيروانش را هدايت كرده است و مي كند و فكر ان كرده است كه همه انسها معلومات عاليه ندارند همجنانكه زندگي پيامبران اهل كتاب را از بدو تولدتا پايان مطالعه كنيدتا گفته هاي( سيد)براي شما بشيتر روشن شود. و اما  تمام موجودات زنده براي بقا به غذا نيازمندند. ودر قران  ايه هاي متعددي در رابطه خاك و اب و باران غلات و ميوه جات وغيره كه خداوند براي موجودات زنده از جمله انسان عنايت كرده است امده است.

سياه در خواب.jpg

 

گندم مي گويد هر سال 80 ميليون نفر به جمعيت جهان افزوده مي شود هر روز 220 هزار نفر به جمعيت كره زمين اضافه مي گردد. حدود 20 كشور جهان كه مجموع نيمي از جمعيت جهان را در خود جاي داده اند 1- چاه هاي آب رو به خشك شدن است . 2- در برخي از كشورهاي جهان كه از نظر كشاورزي پيشرفته ترند عملكرد برنج و گندم در هر هكتار كه براي چند دهه افزايش داشت رفته رفته به سطح ثابتي رسيده است . 3- گرماي كره زمين و تغيير اقليم مرتبا افزايش مي يابد و كشاورزي جهان را با خطر از هم گسيختگي مهيبي رو به رو مي كند. سه كشور عمده توليد كننده غله جهان يعني چين و هند و آمريكا جزء كشورهايي هستند كه در آنها سطح سفره هاي آب پيوسته پايين تر مي رود و آبخوان ها سال به سال تهي تر مي شوند و اين مسئله در بسياري از كشورهاي جهان از جمله خاوميانه صدق مي كند.دستگاه ذيل دستگاهي است كه ما براي ترويج كشت گندم وجو بصورت عميق كار در سالهاي 1365 تا 1370 در كميته كشاورزي جهاد سازندگي در فارس در شهرستانهاي ديم كار ترويج شد وبراي اراضي مسطح بسيار كابرد دارداين دستگاه در شهرستانهاي اقليد منطقه سده وممسني وشيراز وسپيدان كابرد داشت وحدود 300 الي 400 كيلو اختلاف با كشت سنتي مشاهده مي گرديد واكنون هم در بعضي نقاط فارس با اين دستگاه فعاليت دارند.

12298773575976385174.jpg

چالش هاي بين راه

 اولين چالش 

 در ژاپن كه اولين كشوري بود كه پيش از يك قرن افزايش مداوم باروري زمين را آغاز كردند اكنون 17 سال است كه عملكرد برنج هيچ افزايشي نداشته است در كره جنوبي و هم در ژاپن عملكرد پنج در هكتار ثابت و در جا مي زند . در چين كه عملكرد برنج در سالهاي گذشته افزايش داشت امروز همانند كره و ژاپن 5 تن در هكتار ثابت مانده است .

دومين چالش

 در فرانسه و آلمان و انگليس يعني سه كشور توليد كننده اصلي گندم اروپا ، بيش از يك دهه است كه عملكرد گندم افزايش نداشته است ، ساير كشورهاي جهان هم كم و بيش مشكلات گريبانگيرشان شده است از جمله خاورميانه.

سومين چالش

 كه كشاورزان جهان با آن در گيرند گرم شدن كره زمين و تغيير اقليم است ،  سوخت فسيلي بر ميزان دي اكسيد كربن جو مي افزايد ، دماي كره زمين بالا مي رود ، آب و هوا به هم مي زند و پيوسته در تغيير است. وضع مثل گذشته نيست ، آب و هوا تغيير پيدا كرده و يك درجه حرارت 17% عملكرد ذرت را كاهش داده است تمام روندهاي تهديد كننده و خطر ، منشاء انساني دارند . در سالهاي اخير ميزان ذخاير موجود غله در جهان تنها اندكي بيش از 70 روز بوده است قيمت غلات رو به افزايش است در سال 2008 دو برابر شده و كشورهاي صادركننده گندم مانند روسيه و آرژانتين كه هر دو صادر كننده هستند به علت گراني و مشكلات اقتصادي جلو صادرات گندم را گرفته اند .

ويتنام كه دومين صادر كننده برنج جهان است در سال 2008 صادرات برنج كشور خود را قطع كرده است . بسياري از كشورهاي وارد كننده غلات وحشت زده شده اند و به دنبال قراردادهاي طولاني مدت و يا خريد زمين در كشورهاي ديگر براي كشاورزي برنامه ريزي كرده اند . (همانند عربستان ، چين ، كره جنوبي)

حدود يك دهه گذشته ذخاير غله جهان حدود يك سوم كاهش يافته ، قيمت مواد غذايي در جهان تقريبا دو برابر شده و اقتصاددانان مي گويند ( غذا نفت جديد است و زمين طلاي جديد ) با افزايش قيمت جهاني غلات ، حدود سالهاي 2007 و 2008 تعداد گرسنگان جهان به بي سابقه ترنين سطح خود افزايش يافته است . در تايلند به علت گراني برنج كشاورزان مجبور شدند در شب مزارع خود را ديدباني دهند ، در مصر در صف يارانه هاي نان افرادي كشته شدند . در هائيتي فقر زده براي نان شورش و چند نفر كشته شدند در مكزيك براي گراني نان ذرت مردم به خيابان ريختند و چند نفر كشته شدند. و در بعضي از كشور هاي ديگر اين مشكلات مشابه هم است .

در گذشته آمريكايي ها سطح زير كشت محصولات زراعي را با توجه به عرضه و تقاضا و ذخاير بزرگ غله جهان برنامه ريزي مي كردند. و ظرفيت اضافي توليد براي حفظ ثبات بازارهاي جهاني غله به كار مي رفت و ذخاير بزرگ غله جهان كمبود محصول جهاني غله را خنثي مي كرد به ظور مثال آنگاه كه باران هاي موسمي هند به شدت نقصان يافت ، آمريكا يك پنجم گندم خود را به هند فرستاد و اين عمل جلو فاجعه گرسنگي را گرفت

. آنگاه كه دوران فراواني غذا آغاز شد جهان تنها 2.5 ميليارد نفر جميعت داشت ، امروز جهان 7 ميليارد جمعيت دارد از سال 1950 تا سال 2000 ميلادي قيمت جهاني غلات به شدت بالا رفته كه عمدتا ناشي از حوادث آب و هوايي است . مثلا خشكسالي شديد در روسيه و گرماي شديد در غرب مياني آمريكا . اما اين حوادث كوتاه بود و بعد از يكي دو سال به روال خود بر مي گشت . ليكن امروز تاثيرات اقليمي حرف ديگري مي زند امروز آمريكا مقدار زمين را طبق برنامه حفظ ذخاير خود كنار گذاشته اما اينها زمين هايي هستند كه فوق العاده فرسايش پذيرند. روزگاري كه زمين آماده اي وجود داشت كه مي شد در آن هنگام نياز سريعا به زير كشت بردند ديگر گذشته است با توجه به مشكلات اقتصادي و تغيير اقليم پيش بيني مي شود كه برخي از كشورهاي فقير وارد كننده غله اصلا نتوانند هيچ غله اي وارد كنند و شايد همين حالا شروع شده باشد كه ما مي دانيم شروع شده است .

تاريخ اين چنين مي گويد كه تمدن سومر و تمدن مايا دو نمونه از تمدن هاي اوليه بسياري هستند كه ظاهرا علت سقوطشان آن بود كه مسيري كه در كشاورزي پيش گرفته بودند از نظر زيست محيطي ناپايدار بود از جمله مديرت ضعيف ( شوري خاك و فرسايش خاك )

تازه ترين آمار سازمان ملل متحد بيانگر آن است كه جمعيت جهان تا سال 2050 ميلادي به  9.3 ميليارد نفر خواهد رسيد بنابراين بسياري از ما حتي برنامه ريزان اقتصادي ما نمي دانند كه وقتي جمعيتي ساليانه 3% رشد مي كند در نهايت( طي يك قرن 20برابر خواهد شدكه اين امار تصاعدي است ) و با توجه به دو برابر شدن مواد غذايي در دنيا ، براي غالب آمريكايي ها كه به طور متوسط 10% درآمد خود را صرف غذا مي كنند اين مسئله زياد مهم نيست اما براي مصرف كنندگاني كه 50 تا 70% درآمد خود را صرف غذا مي كنند دو الي سه برابر شدن قيمت مواد غذايي موضوع جدي است

. درآمد اندك و چند برابر شدن مواد غذايي گرسنگي مي آورد ، فقر مي آورد، بيكاري مي آورد به طور مثال در كشورهاي جهان سوم همانند شبه قاره هند هنوز گرسنگي وجود دارد . بخش عظيمي از آفريقا گرسنگي وجود دارد و آمار بيانگر آن است كه 48% كودكان از نظر فيزيكي و ذهني رشد نيافته هستند . جمهوري دموكراتيك كنگو مردم هر روز يك وعده غذا مي خورند در كشور نيجريه و پرو گرسنگي وجود دارد .

با شرح فوق كه هر سال 80 ميليون نفر به جمعيت جهان افزوده مي شود همچنين كه تعداد انسانها چند برابر مي شود ما براي آب بيشتري براي زندگي و تامين غذا نيازمنديم در نتيجه اندكي نيمي از مردم در كشورهاي زندگي مي كنند كه پيوسته منابع آب زير زميني خود را در اثر برداشت آب بيش از حد و نبود بارندگي كافي از دست داده اند ( در بسياري از دشت هاي ايران ) و بايد گفت
. امار سال 1971 ميلا دي يعني 43 سال قبل ايران داراي3700000 متريك تن گندم و 850000 تن جو و 1100000 تن برنج بوده است و توليد گندم در زمان حال 1393 با توجه به خشكسالهاي چند سال گذشته گندم ابي نزديك به 3 تن در هكتار و ديم  800 الي 900 كيلو گرم تخمين زده ميشود. سطح زير كشت گندم ابي در كشور حدود 2 ميليون 400 هزار  هكتار و گندم ديم حدود3/5 ميليون هكتار تخمين زده ميشود، كه همه ساله با توجه به مسائل اقتصادي و اب و خاك و كود و سم وغيره و تفكر اقتصادي مردم كه خطا هم در ان زياد است.
اكثر سطوح كشت بالا و پائين مي ايد و مي رود ودر بعضي از محصولات  همانند هندوانه در سال 1392 وخربزه شمام در سال1393 در شهرستانهاي جنوبي فارس حتي بسياري از كشاورزان مخارج كاشت و  داشت ان هم بيرون نمي اورند))دررابطه با امار كل گندم ابي كشور و تناج در هكتار در سال 1393 جاري امار تحت برسي دقيق تر ميباشد) روش محاسبه تو ليد گندم  1. گندمي كه به سيلو ميدهند2-گندمي كه به مرغداريها و غيره مي فروشند.صاحب نظران مي گويند،حدود 500 هزار كيلو در كل مملكت 3- مقداري كه براي بذر سال ايند نگهداري مينمايند، گندم ابي حدود 300 كيلو گرم در هكتار و ديم 100 كيلو در هكتار 4- مقداري هم كه در بسياري از روستاها براي پخت نان برميدارند، از طرفي كارشناسان و مسئو لان مراكز خدمات كه ان هم رو به تعطيلي است، هنگامي كه جا بجاه مي شوند،در دادن امار تسلط ندارندو اين است كه امارهاي واقعي بسيار دشوار است .
لازم به توضيح است كه با توجه به پراكنش بارندگي سالانه حدود 30 در صد اراضي زير كشت گندم ديم جو ديم همه ساله جراي حيوانات از جمله گوسفندو بز ميشود واين تا ان جا كه اينجانب به خاطر دارم در سالهاي گذشته همين بوده است،جز سال استثناي كه ان هم كم بوده است.
بين سالهاي 1375 الي 1386پرشهاي در توليد گندم داشته ايم. حدود 3/7 تن در هكتار . 
از سال 1386 نا سال 1393به علت كمبود بارند گي و  بعضي از مشكلات مديرتي و اقتصادي و خاكي سير نزولي داشته ايم،پيشبيني ميشودبه علت مسايل گوناگون عنوان شده سطح زير كشت سال جاري كمتر شود و ادامه هم خواهد داشت.

كشاورزان ميگويند از سال 1384  الي1392 به علت كمبود قيمت گندم كشاورزان رو به سطح بيشتر جو نمودنند كه از جمله مشكلات فني وجود علف هاي هرز و بعدا از جمله خود جو در مزارع گندم مشكل ساز شد گفته ميشود گل رز در مزارع گندم علف هرز بشمار مي ايد

مسايل و مشكلات كشاورزي ايران. در 15 بند.

1-خشكساليهاي 100سال گذشته ونبود پراكنش مفيد سالانه. بخصوص براي زراعت ديم و مراتع و جنگلها و بيابانها.
2-كمبود منابع ابي در كل كشور مشكلات شوري اب وتلخي اب وغيره در بسياري از نقاط.
3-فقر اراضي  زراعي كمبود مواد عالي زير يك در صد در كل مملكت. به عبارتي خسته و رنجور بودن اراضي.
4- برنگرداندن كاه كلش زراعي به خاك در طول صدها  سال و سوزاندن بقاياي زراعي كشاورزي براي كشت بعدي در صورتي كه در امريكاه و كانادا صدها سال است تمام اين بقايا تا عمق خاك زراعي مخلوط ميشود حال مقايسه كنيد وضعيت مواد عالي خاك مملكت ما وانها. از طرفي جند سال كوتاهي است كه در اين مملت از كشت حفاظتي سخن ميگويند عملكرد ان هم در ايند با هم جستجو خواهم كرد

.امريكا در سال 1980 دهها هزار هكتار زير كشت مديرت حفاظتي داشت بنام no till farming and MINIMUM till in Agricalture كه تحقيقات در رابطه با معايب ومحاسن ان شروع كرده بودند كه اگر خدا توفيق دهدتاريخجه اي از ان خواهيم گفت. وبايد گفت كشورهاي كه بقاياي زراعت خود براي پس چر حيوانات استفاده مينمايند جايگاهي در مديرت اين كشاورزي ندارند و در خريد مشين الات هم سر مايه كذاري نكنند جز مسائل تحقيقاتي. يا كشاورزاني كه مديرت ان را دارند و اراضي انها محفوظ باشد از چراي حيوانات.

5- مشكلات تناوب زراعي و كاربرد علفكشها و باقي ماندن سموم براي كشت بعدي و به دنبال ان كمبود توليد در واحد سطح. و نبود رعايت ايش. سر در گومي كشاورزان وباغدارن از نحوه استفاده سموم وكودها. و سردر گمي  كشاورزان در تنوع كودها وبخصوص سموم كشاورزي كه به نظر اينجانب  اين تاجران ومغازه داران هستند كه مردم را هر طور كه بخواهند بي برنامه  هدايت ميكنند و مراكز خدمات هم از تنوع سموم وكاربرد انها چندان خبري ندارندوسئوال  اينجاست كه جرا ما نمي  توانيم با يكي دو كشور توليد كننده سموم قرار داد طولاني مدت ببنديم تا كشاورزان وباغداران از اسم سموم كيفيت وميزان مصرف و كاربرد اصولي ان اگاه وسر در گم نباشندودر اخر
بايد گفت چند در صد از كشاورزان و باغداران ما از دوره كارانس سموم اطلاع دارندكه جند روز بعد از سمپاشي ميتواني ميوه وسبزيجات درحدي كه سازنده ان گفته است كه انهم خود جاي بحث ديگري دارد مصرف كني،يا اگر علف كشي استفاده كردي  چه نوع كشت و جند مدت ديگر ميتواني كشت بعدي شروع كني. و اي دوست عزيز حتما خيار و سيب درختي وگوجه فرنگي براي خوردن پوست بگير كه مشكلات زياد در بر دارد و بفكر ويتامين پوستش نباش .
6- فقر اراضي كشاورزي در كل كشور بند 4و 5 وتسطيح نبودن بسياري از اراضي مملكت كه مشكلات ابياري براشت محصول وريزش محصول به هدر رفتن اب اضافي ونيروي گارگري وغيره به دنبال دارد
7-مشكلات كيفيت كود هاي شيميائي و دا مي و  كشاورزي

8-بالا بودن هزينه هاي كاشت داشت و برداشت
9-كوچك بودن اراضي زراعي
10-كافي نبودن سوخت كشاورزي و حتي مرغداريها 
11-كف شكني چاهاي عميق و نيمه عميق هر ساله
12-عدم نظارت مركز خدمتات كشاورزي كه ميتوان گفت رو به تعطيلي است، قطع ارتبات دولت و كشاورزان وباغداران.
13-سطح توليد محصولات كشاورزي از سال86 بخصوص گندم و جو و ذرت و غيره پائين امده است وافت محصول كاملا مشهود است.
42804950559447940837.jpg


14-در صد قابل ملاحظهاي از اب مصرفي كشاورزي به علت وجود  جوي هاي گلي يا خاكي از رودخانه و سر قنات و سرچشمه و تلنبه تا سر مزرعه يا از بين ميرود يا غذاي علفهاي هرز ميشود يا تبخير ميگردد يا به زمين فرو ميرود، واين امار در كل مملكت سر سام اور است.

15- كارشناس عزيز راه دوري نمخواهد رفت با ديد كارشناسي سري به شهرستانها ي فسا ، داراب، نيريز و جهرم ، ولار و لامرد و حتي مرودشت و اقليد و ديگر شهرستاي استان خارج از شمال كشوركه 25 استان است وبعضي از استانهاي شمال  مانند گرگان بزنيد و   سري هم به كشاورزان و باغداران مرتعداران و به جامعه تراكتورداران و كامبين داران كه سالهاي متمادي كاشته اندو بر برداشته اند بزنيد و اگر خانه كشاورزي در استان شما ودر استان فارس اقاي حاج سيد محمد جعفري كه از سال1364 به عنوان بازرس  و مسئول در بخش غلات كشور و هدايت وبرداشت غلات فارس و استانهاي هم جوار به ريز قوت ها ونارسايهاي زير ساختي را بخاطر دارند و صاحب نظرند و  برنامه ريزي كمبين داران اين استان و بسياري از استانهاي ديگر كشور هدايت و مشكلات مديرتي و فني كامبينداران را به روز برسي و جاره انديشي مي كند بزنيد. سابقه اين مرد بازنشسته از شركت سهامي زراعي تخت جمشيد تا امروز همه در راه  توليد وبرداشت غلا ت كشور بوده است وبا اقاي مهندس شريعتمدار همگام بوده است. و اكنون هم صاحب نظر و فعال است.

 وبراي اينكه در مشكلات زير ساختي بخش كشاورزي استان فارس بيشتر اگاه شويد و امار دقييفتري بدست بياوريد سري هم به برادر  ارجمند،جهادگر، جناب حاج طلعتي كه اكنون مشاور سازمان جهاد كشاورزي و اطاق بازركاني است كه از سال 1364 در راه مكانيزه سيون كشور و غلات استان  فارس وكشور تمام تجربيات را لمس كرده اندبزنيد
 ودر اخردر تهران  زحمت كشيد
ه سري هم به جناب مهندس  شريعتمدار برادر ارجمند جهاد گر و كشاورزي كه سالهاست در بخش كشاورزي اين مملكت استخواني خورد كرده اند و اكنون مشاور عالي وزارت جهاد كشاورزي است و  در پايان سري هم به جناب دكتر كلانتري بزنيد براي جمع بندي.وجعفري ميگويد، شغل پدري من،باغباني،وكشاورزي و دامپروري بود

واگر ميخواهيد كمي هم از مرحوم پدر اينجانب و ارادتش به امام علي ( ع)  و اولادش بدانيد از حضرت ایت اله العظمی مکارم شيرازي سوال بفرماييد و كتابي به نام ممسني(دشتي پر از نون وتشتي پر از خون) مربوط به نهضت فارس كه  تنها روستاي كه غارت نشد گويم بود چرا؟ در صفحه196 نويسنده  ان جناب  ملاگرگعلي صاذقي لطفا مطالعه فرماييد.  و از بزرگان عشاير قشقاي ومردم دشمن زياري وجاويد و همايجان و كمهر و  كاكان. سپيدان.و قصردشت و  امروز كه اول محرم است و كمي اين مطلب را ويرايش كردم يادم به دوره نوجوانيم افتاد كه شاعري كه ارادتش به امام حسين و اولادش بوده است اين جنين ميگويد
در جنب نهر القمه ديدم يكي شهيد، گفتم جرا جدا زشهيدان ديگر است.
گفتا خموش باش كه عباس نامدار، منظور او ادب به جناب برادر است .

و اگر ميخواهيد كمي هم از برادر بزرگم اقاي حاج سيد هدايت اله جعفري قاضي باز نشسته و وكيل دادگستري بدانيد از دادگستري كرمان و بندر عباس و دادگاه تجديد نظر فارس و اداره اوقاف فارس سئوال بفرمائيد؛كه ما هر سه خدمت گذار مردم بوده ايم وهستيم و 2سال هم در شهرستان اراك روستاهاي دور دست بنام سيركن منطقه قره كهريز كه زمستان 2 ساعت در برف راه ميرفتيم و در اخر هم روستاي نزديك به جاده سپاه دانش بودم و5 كلاس در يك كلاس با زحمت زياد تدريس و اداره ميكرديم.

و سال 1977 ميلاي تا 1985 ميلاي كه در امريكا بودم  كار ميكردم با رشتهاي مرتبط  و مدتي هم  در يكي از بزرگترين گاوداري شيري و گوشتي  منطقه كه تمام علوفه اين گاوداري در اراضي خودش توليد ميكرد به نام مزرعه (ديويد استال) stahlview farm  روستاي winnebago    نزديكي شهر راكفورد ،ايالت ايلينوز.   ودر طول اين همه سال 50 هزار تومان از اين مملكت  پول خارج كردم كه انهم مربوط به پدر و سهم خودم   بود و با پس اندازي هم در زمان جنگ به ايران باز گشتم ودو برادرم بنام سيد هادي و سيد مهرداد به مدت دو سال در تداركات تیپ 35 امام حسن مجتبی لشکر المهدی منطق اهواز وغرب در جبه وجنگ خدمت داشتند ،جرا برگشتم قسمت هر كسي خداوند طوري ورق مي زند . و اكثر بچه ها هم با پدر كار ميكردند از  سال 1366 تا 1370 مسئول زراعت ديم كميته جهاد سازندگي بودم واز سال 1370 تا 1385 عضو كميته هاي باغباني و زراعت وتحقيقات وزارت كشاورزي وجهادسازندگي و امور تحقيقات منابع طبيعي ومحيط زيست و وطرحهاي مشاركت مردمي،بنيانگذار طرح ابخيزداري بادم ديم منطقه دژ كرد وجمال بيگ وسده اقليدواگر برادران اداره ابخيزداري كه سابقه كمي دارند از اساس اين طرح سوالي دارند تشريف بياورند در اداره جنگل تا مدارك مستند در اختيارشان بگذارم بايد گفت

اگر خدمات حفظ و ذخيره رطوبت يعني شخم زدن انجام نشود همان طرحي كه امروز مردم درامدي هم دارند به شكست مواجه خواهد شد . و چند سالي عضو دفتر عمراني استانداري و بنيانگذار واگذاري حريم چاهاي اب اشاميدني شهري كه نماينده ان اقاي مهندس بهادري و روستاي اقاي سعادت اردكاني بود و  درمديرت وقت منابع طبيعي برادر  جهاد گر سيد محسن شاه اميريان كه اكنون كارشناس دادگستري است واز نيكان ميباشند و در حال حاظر برادر گرامي اقاي مهندس سليمي در ان جلسه ها  شركت ميكند واين مرد شريف كه رشته جنگل است در شناساي پوشش جنگلي مهارت دارد و صاحب نظر است. و گفته ميشود كه در اين تاريخ مردم بنارويه لارستان تانكر 1000 ليتري اب شور تصفيه شده كه شركت اب و فاضلاب از عمق 160 متري بيرون مي اورد به مبلغ 7000 تومان مي فروشدو چه كسي قدر ابهاي شيرين اين مملكت را ميداند.  بايد گفت.سالها كه  سرپرست ومدير در امور جنگلداري و جنگلكاري وتوليد نهال  و كارشناس مسئول بوده ام به خود اجازه ميدهم كه

بگويم كه زيست بوم اين كشور در حال تهديد ونابودي است،حدود 50 در صد مواد غذاي از خارج وارد ميكنيم امار مي گويد امسال هم  حدود 9 ميليون در كل گنم توليد داشته ايم وبا مشكلات فوق كه عنوان شده كه خيلي هم از قلم افتاده، مي توان تخمين زد كه اگر اين جنين باشد  در 30 الي 50 سال اينده كمبود اب همجنان گلوي اين سر زمين را بفشارد كه اكثر مواد غذاي همانند عمارات از خارج وارد كنيم و بسياري از مردم اين سر زمين به كشور هاي پر منابع مهاجرت ميكنند خواهد كرد.

دوستي جند روز پيش مي گفت در اين تاريخ در كشور دبي واطراف نزديك به هزار دستگاه ابشيرين كن كه از دريا اب مگيرندبراي مثال   باغداري كوجك عمدتا ساخت كشور ايتاليا است بكار گرفته اندكه يكدستگاه 1/5 اينج ان حدود 25  ميليون تومان هزينه دارد و هر سال نزديك به 3 ميليون تومان هزينه تعميرات دارد كه در شهرستانهاي گرمسيري استان فارس از جمله حاجي اباد زرين دشت اب شور را از عمق 100 متري مي كشند وبراي مرغداري و مزارع كوجك انهم 2 الي 3  روز  در هفته و جندين ساعت از ان استفاده مينماييند. و هزينه شيرين كردن اب سرسام اور است حال بايد گفت 

از سازمان حفاظت محيط زيست كشور ومردم اين سر زمين سئوال كنيد جند تالاب  اين مملكت در اين تاريخ خشك شده است  جند شهر بزرگ همانند اصفهان تهران كرمان و  غيره دجار كم ابي  ميباشند.جه كسي قدر اين ابهاي شيرين
اين مملكت را مي داندوجه كسي ميتواند و با جه هزينه اي در ايند اب درياها و چاهاي شور را براي جمعيت اين مملكت مهيا وشيرين كند.  باز هم بايد گفت جه كسي قدر پوشش گياهي اين مملكت بخصوص گون زارهاي متنوع اين مملكت كه از نظر اب خيزداري بي نظير است وتمام روستايان و عشاير اين مملكت انها را مي شناسند كه از يك گونه ان كتيرا و جندين گونه ان عسل طبيعي وغيره يافت مي شود.

عكس ذيل مهندس جعفري است كه اشاره كرده به منطقه انگور كاري قبل از روستاي هريجان كه استعداد اين گونه انگور در اين منطقه در شرايط ديم بي نظيراست وهنوز هم جاي گسترش دارد شايان ذكر است اين مسير به طرف شهرستان ممسني يكي از زيبا ترين منطقه از نظر انگور كاري ديم  وهمجنان فاجعه اورتري منطقه از نظر ديم كاري كندم وجو از نظر ابخيزداري است كه دولت بايد كمك كند تمام ديمزارهاي اين منطقه به انگور كاري ديم با همين رقم بومي تبديل شود و كارخانه تبديل ابغوره وشيره وغيره سرمايه وبرنامه ريزي كنند.

80007818093243278263.jpg74587160138481231300.jpg91971324237198336788.jpg
The grape of fars in iran
و چه كسي قدر رقم انگور (سيسدانگ)  كه گويا به معني 300 دانه در يك خوشه مي باشد كه البته اين اغراق است  در منطقه كله سياه و دشمن زياري كه بعضي مردم محلي به ان (لر كش )ميگويد بخاطر اينكه انگور رو ميزي نيست وخداوند ان را براي شيره واب غوره وغيره وووودر منطقه ممسني  كه اينجانب و اقاي مهندس كرامت ا. لوي حيم  كارشناس ترو يج اداره كل كشاورزي كه كارشناسي صاحب نظر بود طرح برنامه دوم توسعه كشاورزي  استان فارس  در مديرت اقاي مهندس شريعتمدار  در رابطه با انگور ابي وديم  تهيه كرديم كه ان را روي سايت خواهم انداخت .وبه نتيجه رسيديم كه در سال 1370 شهرستان ممسني 10000 
هكتار  انگور ديم دارد كه 80 در صد ان رقم فوق  است و ان هم  بخاطر شاخه هايش وريشه هاي عميقش ابخيز دار خوبي است ودر دنيا از نظر پوست نازكي وميزان اب در دانه بي نظير است و بر اورد كردم كه از يك كيلو گرم غوره رقم   فوق  700 گرم  اب غوره بدست مي ايد و  ابغوره  ان كيلوي 2000  تا 2600 تومان فروش ميرود كه ابغوره اش بغش عظيمي از اين مملكت و عمارات  براي پخت وپز ومزه و به عبارتي چاشني مهيا ميسازد ودر طول 70 سال گذشته اين سطح زير كشت از خدمات دولتي محروم بوده است و مي باشد.  امار استان فارس در رابطه با انگور ابي وديم در سال 1370 اين جنين جمع پبندي شد.
 1-سطح زير كشت ابي 10000   هكتار ديم 29500 هكتار.
2-ميزان محصول به تن .ابي 78400تن در كل. ديم 93900  تن در كل.
3- ميزان عملكردابي 8000 كيلو گرم در هكتار و ديم3000 كيلو گرم در هكتار

حال بايد ديد كه در طول 23 سال بعد از تهيه ان طرح مدون كه پيش بيني هاي بسياري از اين مسايل در ان شده است چه اقداماتي در استان فارس صورت گرفته است.
شايان ذكر است كه در ديم كاري گونه هاي باغي جه انگور وچه بادام وچه انجير و چه سماق اگر هر سال در اخرين بارندگي سالانه در ان منطقه اطراف گونه هاي مذ كور شخم زده نشود و لايه موينه خاك اطراف نهال قطع نشود  رطوبت سالانه به سطح خاك امده وتبخير سرعت ميگيرد نهال در تابستان دچار تنش ميشود و در دراز مدت نهال خشك ميگردد  به عنوان كسي كه 45 سال خود را با انگور سپري كرده ام به مسئولان وزارت جهاد كشاورزي پيشنهاد ميدهم  1-اول به اين مردم سخت كوش وكم درامد براي شخم زدن و خريدگل گوگرد و جلو گيري از قارج سفيدك كمك مالي كنيد2- دوم وام زنجير ه اي بي بهره بدهيد3- سوم  فيلم اموزشي براي محصول ارگانيك يا طبيعي براي دنيا تهيه كنيد4- چهارم براي فراوردهاي جانبي از جمله شيره وشكلات طبيعي وغيره در ان منطقه ودر ايران برنامه ريزي كنيد پنجم اراضي ديم زارهاي كم بازده با شيب زياد در ان منطقه و  ديگر مناطق اين مملكت در ارتفاعات كه بارندگي بالاي 350 ميليمتر در سال است واز اب وهواي  وخاك مستعدي برخوردار است و  قابل ملا حظه  مي باشد   توسعه رقم انگور فوق برنامه ريزي و وامهاي بدون بهره بدهيد  6- با توجه به نوع اقليم و كمبود اب در بخش زيادي از اين سرزمين   در رابطه با ارقام انگور ابي براي مصارف داخلي و صادرات برنامه ريزي كنيد و در اخر  اين يارانه ها بايد به سمت اين برنامه ها رفت نه .............وبايد گفت سعي هر كس به قدر همت اوست

. و براستي بيش از 40 سال است كه رقم انگور تامپسون بي هسته thompson seed lees وارد ايران شده است اما يك خوشه انهم در بازار براي  نمو نه نمي بيني شايان ذكر است كه اين رقم يك نوع انگور رطبي دانه گوشتي hybrids بدون هسته است كه نوع دانه بلند، گوشتي كه كم هسته است كه با رطبي هاي ديگر فرق دارد. در اطراف شيراز بخصوص دوكوهك و گويم وقلات و كلستان به صورت پراكنده در باغات مشاهده  ميگردد وباز هم متاسفانه دانشگاهاي ما مثل كشورهاي پيشرفته ان را سلكسيون  يا انتخاب براي تكثير نكرده اند واگر ميخواهيد نمونه اي از ان ببينيد اگر عمري باقي باشد سال ديگر هماهنگ كنيد . واگر مي خواهيد تاريخجه انگور thompson را  در ايران بدانيد در ذيل عكس توضيحات.
وودر اخر چرا نمي شود اين اراضي شيب دار منطقه دشمن زياري شهرستان ممسني فارس را تبديل كرد به انگور سيسدانگ يا لركش يا شيرازي براي ابغوره كه در دنيا بي نظير است.چه كسي مسئول اين نوع ترويج در ايران است ايا اگر اين اراضي دراسرائيل هم بود همين گونه روي ان برنامه ريزي مي كردند.؟
77997581793090393197.jpg92458710896085771235.jpg

 از استادان دانشگاه كشاورزي شيراز سوال كنيد كه در ايستگاه سد درودزن اوردنند براي گشترش ولي........ ضمن پوزش كه بعضي از ان عزيزان اساتيدكه اينجانب را ميشناسند و ارادت هم خدمتشان دارم بايد عرض كنم در كتابهاي جاب شده  بنام روشهاي تكثير گياهان زينتي   كه در اين دانشگاه كه خود هم تحصيلات خارجي دارند سعي كرده اند با زحمات زياد دها    ساعت كار  واژها ي ايراني استفاده كنند كه با مطالب امروز دنيا هم انجنان هم خواني ندارد اما گله دارم كه جرا حتي قلمه اين انگور بي نظير كه از نظر صادرات در دنيا حرف اول مي زند ان را تكثير نكرده اند ودر اختيار مردم بكذارند چرا ايران نتواند انگور بي هسته و كم هسته به كشورهاي دنيا صادر كند. جرا دانشگاه با مراكز تحقيقات با هم كار نمكنند ،اينكه تغيرات ژنتيكي نمي خواست،تمام ارقام انگور به راحتي و با شيوه و تكنيكهاي مختلف امروزي درخاك معمولي  ميتوان با قلمه تكثير كرد و از انها سئوال كنيد اين دانشكده جند هكتار  اراضي زراعي دارد و باغبان كار كشته اي كه تا يك سال قبل در انجا بود حتي ميتوانست اين انگور بي نظير را تكثير كند ودر اختيار مردم بگذارد و در امد اندكي هم داشته باشد  و اين رقم  يعني thompson و to kay table كه بنام flame معروف است و بعضي از ارقامي كه در ايران وجود دارد از نظر تازه خوري و صادرات بي نظير است و از سال 1976 ميلاي اين دو رقم  فوق در امريكاه و در منطقه كاليفرنيا و بعضي  ايالات ديگرسطح زير كشت ان فابل ملاحظه ودر كل ايالات وحتي بعضي كشورهاي ديگر صادر ميگردد كه من شخصا اين دو رقم را در هندوستان  و دبي ديدم . در گذشته نتوانسته ايم.روي ان كار كنيم و قابل ذكر است كه اقاي بهرام زارعي در مشكان نيريز ايستگاهي جهت توليد نهال به صورت علمي از چند سال پيش راه اندازي كرده است كه رقم انگور flame  كه رنگ ان قرمز اتشي و شكل ان گرد  است از امريكاه اورده است و توزيع ميكند و اين رقم اكنون در سروستان فارس به توليد رسيده و تا ريخجه ان بعدا خواهم گفت و از ايشان پرسيدم چرا رقم  thompson توليد نمي كني  گفتند كسي متا سفانه ان را نمي شناسد يعني بعد از  از 40 سال كه در ايران وجود دارد. ودر كتاب modern fruit sicence كه در سال1979  در ميشگان ما ميخوانديم اين جنين ميگويد براي جوانان. The young people of to day Who will be the leader of The fruit industry  tomorrow
ايا اين هم براي جوانان مملكت ما صدق ميكند.     

چهار (اكوسيستمي ) كه غذاي ما و تمام مواد خام نياز ما به جز مواد معدني تامين مي كنند يعني جنگلها ، مراتع ، شيلات و زمين هاي كشاورزي به علت مديريت نادرست و ازدياد جمعيت بدون برنامه رو به نابودي است و اگر كشورها بدون برنامه ريزي با توجه به منابع طبيعي و درآمد خود بدون برنامه ريزي دراز مدت برنامه اي نداشته باشند ضرر خواهند كرد.

 اگر ان ترك شيرازي به دست آرد دل ما را       به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را 

گندم مي گويد .چرا مهندس جعفري .  از امار گله دارد.سر شماري سال 67 كشاورزي مي گويد مهندس سال 67 مسئول امار برداري يكي از شهرستان هاي استان فارس بود كه در كشاورزي هم حرف براي گقتن داشتو هنوز هم تا حدودي دارد. شماره حكم/ 4970/ 409 مورخه 10/5/1367 سازمان بر نامه بودجه استان فارس . جو ميگويد با تمام كلاسهاي اموزشي كه كذاشتيم وقتي امار برداري شد

. براساس دقت اماري،جعفري چند نمونه از همه نمنه ها را گرفت و به مناطق رفت و مجددا از همان خانوارهاي كه قبلا امار برداري شده بود امار برداري كرد . متاسفانه 80 در صد از  انهاي كه ايشان امار برداري مجدد كرد باداده هاي اماري قبلي همخواني نداشت،بطور نمونه قبلا گفته بودنند 3 هكتار زمين ابي دارم و بعد گفتند 2 هكتار . جعفري ميگويد وقتي بازرسان از تهران امدنند براي برسي اين امار ها و  سوال كردند از كم كيف نحوه اماربرداري

جعفري كفت متاسفانه اين ملت حرف راست بنا به مسائل گوناگون يا  كم  ميزنند يا اگر احساس كنند از هر نظر به نفع انها است تا جا داشته باشد به ان مي افزاييد واين بود كه سيد محمود از ان زمان دقتش در ارائه امار بالا رفت   و خدا را گواه ميگيرد كه از سال 66 الي 85 كه مدير بود و امروز كه كارشناس مسئول است و

در سال 85 بنا به دلايل مسائل اخلاقي و فني مديرتي از پست مديريت در اداره كل منابع طبيعي فارس( كناره گرفت) كه خدا را شكر مي كنم كه كنار رفتم و منافقان یزیدی را   هرگز خدا نخواهيد بخشيد تا ابد در اين دنيا ودر اخرت به عذاب الهي كرفتارند و خواهند شد وخداوند و سازمان بازرسی   کل کشور و رسانهای جهانی دست انها رو کرد.

. و سيد ميگويد هيج گونه اماري را نه كم كردم ونه زياد . وشما ميتوانيد از انهاي كه بامن كار كرده اند جه در مديرت چالوس وچه در تهران و چه در استان فارس كه كم هم نيستنند سوال بفرماييد . در اخر اين جنين مي گوييند
كه يكي از دعاياي پادشاهان هخامنشي اين بوده است كه اهورامزدا اين مملكت را از دروغ واز خشكسالي دور و در امان نگه دار وبراي انكه خسته نشوي ودرد دل شما هم باز نشود. اگر در تابستان خواستي در باغجه ات يا در گلدان كوچكت يا به فاميل ويا دوستانت تجويز كني با توجه به نوع اقليمت گلي بكار ( همانند

گل اطلسي ايراني و گل كوكب كوهي دوساله زيرا دور گل دهي انها در تابستان زياد و لذت خواهي برد ( و )  گل  اطلسي هلندي و شمعداني هلندي نكار زيرا به افتاب و گرما حساس است وپول خود را دور مي ريزي مهندس تخمين ميزند سالانه ميلون ها تومان در اين مملكت حتي شهرداريها به علت عدم شناخت تعيين گونه گياهي
 از اين راه ضرر مي بينند و جالب توجه است كه سال ديگر هم تكرار ميكنند .


مطالب مشابه :


لیست اسامی متخصصان صنایع غذایی درایران وجگونگی ارتباط باانها

بررسي پراكندگي كپكي گندمي شهرستان مشهد و آقاي دكتر روح عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز
هم‌ميهنان: در نوروزگان گام‌هاي شما گراميان را به ديار باستاني و خاطره انگيز كازرون گرامي ‌مي‌داريم‌.

دكتر هوف، معتقد است كه اين بنا آتشگاه ، آش رشته، آش گندمي، آش كارده كردان شيراز
از آب تا غله جهان و ايران , و 10 هزار هكتار انگور ديم دشمن زياري. water to world grain produc

گندمي كه به سيلو در پايان سري هم به جناب دكتر كلانتري شيراز بخصوص دوكوهك و گويم وقلات و
رمان رزا

_بله عمه جون،ولي اگه الان شما مريض بشين براي درمانش بايد برين دكتر تو شيراز. گندمي
فراز و فرودهاي چپ در كردستان و ايران

در حاليكه بعد از سقوط دولت دكتر مصدق و در تهران، شيراز، اصفهان گندمي بوده
برخي كانديداهاي احتمالي مطرح مجلس هشتم استان گیلان و استانهای کشور

دكتر نيک فر 17. بتول گندمي (حزب مشارکت) 18.ولي الله افخمي (کارگزاران) شيراز 1.حجت
برچسب :