خواص فیزیکو شیمیائی شیر


1-اسیدیته شیر تازه ، در برابر کاغذ تورنسل حالت آمفوتریک دارد ، بدین معنی که تغییر رنگی در کاغذ تورنسل ایجاد نمی کند . اما در صورت تیتراسیون با یک ماده قلیائی نظیر هیدروکسید سدیم و در حضور معرف فنل فتالئین خاصیت اسیدی از خود نشان می دهد . این اسیدیته که به خاطر مشخص شدن توسط تیتراسیون به اسیدیته قابل تیتر معروف است اسیدیته طبیعی یا ظاهری نامیده می شود . اسیدیته قابل تیتر معمولا براساس درصد اسید لاکتیک بیان می شود . یکی از روش های متداول برای سنجش اسیدیته شیر ، روش درجه دورنیک  می باشد که نتیجه آن به صورت درجه درنیک ( D°) نشان داده می شود . مطابق تعریف هر درجه درنیک معادل 0/1 گرم اسید لاکتیک در یک لیتر شیر می باشد . اسیدیته طبیعی شیر گاو 13/0-16/0 درصد بر حسب اسید لاکتیک که معادل 13 تا16درجه درنیک می باشد . از روش های تورنرو سوکسله – هنکل نیز برای اندازه گیری اسیدیته شیر استفاده می شود    -2پتانسیل اکسیداسیون واحیا منظور از پتانسیل اکسیداسیون و احیا که باEHنشان داده می شود ، عبارتست از میزان واکنش های اکسیداسیون یا احیا که در یک محیط مایع صورت می گیرد . پتانسیل اکسیداسیون و احیا بر مبنای ولت بیان می گردد . شیر در هنگام دوشش عاری از اکسیژن می باشد . 3-pH Phشیر طبیعی و تازه در دمای 25 درجه سانتی گراد بین5/6 تا 7/6 می باشد.  PH  بالاتر از 7/6 در شیر تازه نشانگر عفونت غده پستانی و پایین تر بودن از5/6 نشان دهنده فساد باکتریایی ویا وجود کلسترم (آغوز) در شیر می باشد. 4-هدایت الکتریکی نمک های محلول در شیر به ویژه کلرید ها تا حدی یونیزه شده ودر اثر حرکت به اطراف ، جریان الکتریسیته را منتقل می کند . مقدار آن در شیر طبیعی ،در دمای25 بین 0040/0 /ohm cm 0/00501 می باشد یون های سدیم ، پتاسیم و کلر بیشترین نقش را در هدایت الکتریکی شیر دارند . ترش شدن شیر باعث افزایش هدایت الکتریکی شیر می شود که علت آن تولید یون های لاکتات می باشد . افزایش درصد چربی هدایت الکتریکی را کاهش داده چرا که گلبول های چربی مانع حرکت یون ها می شوند . بنابر این هدایت الکتریکی شیر کامل از شیر پس چرخ کمتر می باشد . قابلیت هدایت الکتریکی شیر به عنوان شاخصی برای پی بردن به وجود آب اضافی در شیر ،افزودن خنثی کننده ها به شیر ،تشخیص بیماری ورم پستان و همچنین کنترل تغلیظ مواد جامددر طی فرایند تبخیر ،مورد استفاده قرار می گیرد . 5-دانسیته دانسیته یک ماده عبارتند از وزن واحد حجم . دانسیته شیر کامل طبیعی در دمای16 درجه سانتی گراد به طور متوسط 032/1 می باشد .شیر از آب سنگین تر می باشد چرا که دانسیته شیر ازدانسیته تک تک اجزای آن ناشی می شود و تمامی مواد جامدشیر به جز چربی دارای دانسیته بالاتر از آب می باشند . 6-نقطه انجماد نقطه انجماد با ثبات ترین خصوصیت شیر است . نقطه انجماد شیر به خاطر وجود مواد جامدمحلول (لاکتوز و املاح) کمی پائین تر از آب است ومقدار عددی آن بین 512/0 – تا 550/0-درجه سانتی گراد قرار دارد . از آنجائی که نقطه انجماد آب صفر می باشد  افزودن آب به شیر نقطه انجماد را به صفر نزدیک می نماید بنابراین می توان به وجود آب اضافی درشیر پی برد.


مطالب مشابه :


روش های افزایش شیر مادران شیرده

:: پاپایا(خربزه درختی):: جوش صورت و بدن در طب سنتی:: درمان شوره سر در طب سنتی:: طب سنتی و روش های
روش های افزایش شیر مادران شیرده

روش های افزایش شیر مادران شیرده قبل از ورود به بحث اصلی، باید به این نکته توجه داشت که
روش های افزایش شیر مادران شیرده

روش های افزایش شیر مادران این دارو، علاوه بر افزایش شیر، در افزایش تراکم استخوانها
روش های افزایش قد

روش های افزایش بهتر است قبل نوشیدن شیر آن را شیرین نکنید و خالص میل نمایید.
تقلبات شیر

شیر و فرآورده های در شیر و روش های تشخیص می تواند به دلیل افزایش فرمالین به شیر
روش های افزایش قد برای بالغین

روش های افزایش قد برای منابع کلسیم: لبنیات مثل شیر ، ماست ، پنیر خامه و بستنی است .
روش سالم افزایش وزن برای لاغر ها

تحت نظر یک متخصص به ورزش که یکی از بهترین روش های افزایش وزن است بپردازید. مصرف شیر به خصوص
خواص فیزیکو شیمیائی شیر

شیر و فرآورده های آن یکی از روش های متداول برای سنجش این وبلاگ تنها برای افزایش سطح علمی
برچسب :