بازارها، تیمچه های استان تهران

بازار بزرگ تهران که هنوز هم از اصلی ترين مراکز خريد تهران است از يادگارهای زمان فتحعليشاه قاجار می باشد. اين بازار مجموعه ای از دالان ها و كوچه های تو در تو با رديف دكان ها و راسته مغازه هايی است كه گويی تمامی ندارند و همين معماری سنتی و جالب است که آن را ممتاز از ساير بازارها نموده است. امروزه بخش هايی از بازار مانند بازار بين الحرمين، ديگر آن نقش پيشين را ندارند اما هنوز از نظر جنبه تجاری رونق بسيار دارند. مجموعه بازار تهران دارای بخش های مختلفی است که از آن جمله می توان به تيمچه علاءالدوله، تيمچه قيصريه، تيمچه مهديه، چهار سوق بزرگ، بازار امير، تيمچه امين اقدس، تيمچه صدراعظم، تيمچه كتاب فروشان و بازار بين الحرمين اشاره نمود.

تيمچه علاءالدوله تهران
اين بنا در ميانه قرن سيزدهم هجری قمری به وسيله شخصی به نام علاءالدوله ساخته شده است و از ويژگی های معماری تيمچه های بازاری ايران برخوردار است.

تيمچه قيصريه تهران
اين تيمچه در اوايل قرن سيزده هجری قمری و در زمان قاجاريه ساخته شده است. اين بنای معروف، شامل سقف عظيم دو پوششی است و يزدی بندی های محكمی دارد كه در بازار بزرگ و پس از بنای چهار سوق واقع شده است.

تيمچه مهديه تهران
اين تيمچه در اوايل قرن سيزدهم هجری قمری ساخته شده، دارای سقف بزرگ صدفی و يزدی بندی های محكم و عالی است.

چهار سوق بزرگ تهران
چهارسوق بزرگ، يكی از قديمی ترين بناهای تهران است كه در بازار اصلی شهر تهران و در اواسط قرن سيزده هجری قمری و پس از انتخاب اين شهر به پايتختی ايران، ساخته شد.

بازار امير تهران
اين بازار به همت و دستور ميرزاتقی خان اميركبير در قرن سيزده قمری پس از پايتختی تهران ساخته شد.

تيمچه امين اقدس تهران
اين بنا در قرن سيزده هجری قمری در عهد ناصرالدين شاه قاجار ساخته شد و به نام امين(امينه) اقدس، يكی از همسران معروف ناصرالدين شاه موسوم شد. اين تيمچه، شامل تيمچه عظيم، گنبد صدفی و يزدی بندی های محكم مزين به كاشی كاری است. بنای ياد شده در بازار تهران، پس از چهار سوق بزرگ قرار دارد.


تيمچه صدراعظم تهران

اين تيمچه در قرن سيزده هجری قمری به همت ميرزاعلی خان اتابک صدراعظم ايران ساخته شده است. تيمچه صدراعظم دارای پوشش عظيم صدفی با حجره های دو طبقه است.

تيمچه كتاب فروشان تهران
ساختمان تيمچه كتاب فروشان متعلق به قرن سيزده هجری قمری می باشد. پوشش بزرگ صدفی و يزدی بندی های آن چشم گير است.


بازار بين الحرمين تهران
اين بازار بين مسجد امام خمينی(شاه سابق) و مسجد جامع واقع شده و در زمان محمدشاه قاجار ساخته شده است. بازار بين الحرمين عرضه كننده نوشت افزار، كاغذ و مقوا است.


بازار شهر ری
بازار شهر ری که همانند ساير بازارهای ايران از بافتی سنتی برخوردار است از آثار دوران صفوی و قاجاريه می باشد. به دليل تخريب ها و دخل و تصرف هايی كه در طول زمان بر اين بازار وارد شده، باز شناسی بخش صفوی آن ناممكن می نمايد. در سال950 هـ . ق متولی وقت آستانه حضرت عبدالعظيم به دليل مشكل تهيه خواروبار زايرين، درخواستی را تقديم شاه طهماسب کرد كه در پاسخ به آن، شاه دستور ساختن 24 باب دكان را به سمت حرم داد. احداث اين دكان ها شروع شكل گيری بازار فعلی ری است كه ادامه آن به سمت شمال، در زمان ناصرالدين شاه و در چند نوبت انجام گرفت. مرحله اول شکل گيری بازار از چهار سوی كوچک كه بعد از حمام قرار داشته، به سمت شمال و تا ابتدای چهار سوی بزرگ می باشد. مرحله دوم آن به دستور امير كبير ساخته شده است كه شامل چهار سوی بزرگ و راسته كاروان سرای دو قلو می شود. مرحله سوم، ادامه ساخت بازار به سمت شمال بوده است.
مجموعه بازار شهر ری شامل يک راسته اصلی است كه به بازار حضرتی معروف است و جهت آن شمالی، جنوبی بوده و تا ورودی حضرت عبدالعظيم (ع) ادامه می يابد و راسته ديگری كه با راسته حضرتی در چهار سوی بزرگ تلاقی دارد، اين راسته از سمت باختر به راسته كاروان سرای دو قلو و از خاور به ميدانی كوچک می رسد. با اين كه بخش های مهمی از بازار شهر ری در ساليان اخير تخريب گشته است ولی بازار به عنوان نبض اقتصادی شهر ری و مهم ترين معبر دسترسی به حرم حضرت عبدالعظيم هم چنان به حيات خود ادامه می دهد و هر روز تعداد زيادی از زوار حضرت عبدالعطيم(ع) از زير طاق و چشمه های آن عبور می كنند. كسبه بازار شهر ری نيز اغلب به مشاغلی كه در ارتباط با نياز زوار است، مشغول می باشند. مجموعه بازار با شماره 1967 به ثبت رسيده است.


بازگشت به صفحه اصلیمطالب مشابه :


در تهران چه کالایی را از کجا بخریم؟

بیشتر بدانیم - در تهران چه کالایی را از کجا بخریم؟ بازار بزرگ سراي پارچه
بازارها، تیمچه های استان تهران

بازار بزرگ تهران که هنوز هم از اصلی ترين مراکز خريد تهران است از يادگارهای زمان فتحعليشاه
بازار بزرگ مبل تهران!

بازار بزرگ مبل تهران! سلام سلام به همگی!!! من که خوبم پس شماهام خوبین! اول می خوام از همه تون
بازار در تهران قدیم

بازار بزرگ تهران از جمله بازارهاي مهم ايران مي‌باشد كه در دو سده‌ي اخير نقش زيادي در
راهنما برای خرید عید از بازار بزرگ

یک خرید خوب - راهنما برای خرید عید از بازار بزرگ - چطوری با کمترین هزینه بهترینهارا بخریم؟
بازار

در برخی از بازارهای بزرگ، مانند بازار تهران، 52% واحدهای تجاری آن عمده‌فروش، 5% خرده‌فروش و 7
بورس انواع كالا در تهران

سامانه آموزشی - بورس انواع كالا در تهران - بازار بزرگ سراي پارچه فروشان و سه‌راه
برچسب :