نمونه سوال تمامی دروس هفتم


عـــربی
عربی 17 دیماه سوالات تکوینی درس چهاردهم آزمون عربی
سنجش یک مهرماه عربیآزمون ماهانه درس یک تا سه نوبت اول عربی -16 دیماه 92 
آزمون عربی آزمون تستیآزمون عربی 2
سوالات تستی-درس 1 تا 8 نمونه سوال فصل دوم -آذر92 نمونه سوال
سوالات عربیارزشیابی نوبت دوم نوبت اول و دوم
ده درس از درس 1 تا 20نمونه سوالپیـــام های آسمانی
نمونه سوال تشریحی _کامل کردنی-دروس 1 تا 8 هفتم  پیام های آسمان  آزمون تشخیصی با پاسخ
سوالات امتحانی درس 16 نمونه سوال درس 3-4 سوالات درس پنجم
سوالات امتحانی درس 13 سوالات امتحانی درس 14 سوالات امتحانی درس 15
سوالات امتحانی درس 10 سوالات امتحانی درس 11 سوالات امتحانی درس 12
سوال امتحانی درس 7 سوالات امتحانی درس 8 سوالات امتحانی درس 9
سوالات امتحانی درس چهارم
سوال امتحانی درس 6
سوالات امتحانی درس 1 سوالات امتحانی درس 2 سوالات امتحانی درس سوم
درس دومدرس سومدرس پنجم
قرآن
آزمون قرآن 

آزمون قرآنآزمون ترم اول نوبت اول دیماه 2 
نمونه سوال میان نوبت اول نمونه سوال 2 درس سوالات مهر ماه 92
آزمون قرآن امتحان قرآن تا صفحه37
ادبیات فارسی
تکلیف منزل درس سه(نخبگان) نمونه سوال املا فصل اول
نمونه سوال درس ۱و۲ آزمون فارسی تکلیف منزل درس ۴ ( نخبگان)
آزمون فارسی دستور - املا- انشا تاحکایت دعای مادر آزمون املا - مبحث 5 و 6 آزمون انشا- مبحث یک تا چهار
ادبیات فارسی انشا و نگارش-مهر92 آزمون املای کتبی
زبــــان انگلیسی
نمونه سوال درس 1و2
نمونه سوال درس 3و4
آزمون زبان انگلیسی (جدید)
آزمون درس 1تا 4 
آزمون زبان
آزمون دیماه 92
زبان انگلیسی 21 دیماه 92آزمون پیشنهادی نوبت اول-خراسان رضوی 1
آزمون پیشنهادی نوبت اول-خراسان رضوی 2
نمونه سوال تستی نمونه سوال دیماه 92  نمونه سوال 
نمونه سوال Sample listening test فلش کارت های زبان انگلیسی سنجش مهرماه زبان
آزمون زبان انگلیسی نمونه سوال- Reading and writing نمونه سوال Sample reading and writing test
زبان انگلیسی 92 آزمون زبان انگلیسی جملات مهم درکلاس درس انگلیسی
نمونه سوال listening از درس 1 تا 4 نمونه سوال Speaking از درس 1 تا 4نمونه سوال Reading and Writing از درس 1 تا 4
نمونه سوال

عـــلوم تجربی
نمونه سوالات فصل 11 

نمونه سوالات فصل 9- منابع انرژی  نمونه سوالات فصل 10- گرما و بهینه سازی انرژی (تکمیلی)نمونه سوالات فصل 10- گرما و بهینه سازی انرژی 
آزمون نوبت اول دی ماه 92 - نمونه 1 آزمون نوبت اول دی ماه 92 - نمونه 2 نمونه سوالات فصل 8   
سوالات بخش فیزیک نمونه سوال تستیسوالات فصل نهم 
سوالات فصل هفتم سوالات فصل هشتم سوالات فصل نهم 
نمونه سوال نوبت اول سوال با پاسخ فصل 8 سوال با پاسخ نوبت اول  
 فصل هشتم سوالات تستی فصل 8 نمونه سوالات 
آزمون آنلاین آزمون آنلاین-فصل دوم آزمون علوم(اداره کل استان اصفهان) 
علوم از فصل یک تا شش علوم دیماه 92 جواب علوم دیماه 92 
فصل چهارم-مواد پیرامون ما قسمت دوم فصل 3-اتم ها الفبای مواد علوم تجربی7 دیماه 92
سنجش علوم (فیزیک) مهرماه
سنجش یک مهرماه علوم(زیست)
فصل 4 -مواد پیرامون ما-قسمت اول
فصل سفر غذا و دستگاه گوارش
فصل تبادل با محیط دستگاه تنفس و دستگاه دفع ادرارسوالات علوم
فصل کار و انرژی و تبدیل انرژی
فصل گرما و مصرف بهینه انرژی
فصل منابع انرژی
فصل سفره سلامت
فصل سلول
فصل گردش خون و قلب
آزمون علوم بحث فیزیک و زیست آزمون علوم آزمون علوم 2
فصل 1و2و3 سوالات علوم بخش شیمی نمونه سوالات درس های یک و دو و سه
فصل سوم آزمون گروهی بخش اول نمونه سوال علوم تیز هوشان
بخش سوم -فصل 13 بخش سوم -فصل 14 بخش سوم -فصل 15
بخش اول -فصل 7 بخش سوم -فصل 11 بخش سوم -فصل 12
بخش اول -فصل 4 بخش اول -فصل 5 بخش اول -فصل 6
بخش اول -فصل 1 بخش اول -فصل 2 بخش اول -فصل 3
آزمون هفتگی فصل 1


مطالعات اجتماعی
بخش دوم سئوالات سوالات درس 13تا24
سوالات با پاسخ درس16 سوالات با پاسخ درس17 آزمون مطالعات اجتماعی  
سوالات با پاسخ درس13 سوالات با پاسخ درس14 سوالات با پاسخ درس15 
سئوالات درسی مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی آزمون از درس 1 تا 12 
تاریخ و جغرافیا و مدنی سوالات بخش اجتماعی همراه با جواب سوالات بخش تاریخ همراه با جواب
سوالات بخش جغرافی همراه با جواب درس های 1و2 درس 1 و 2و 3 و 4
نمونه سوالات ارزشیابی
کار و فناوری
سوالات فناوری آزمون مبانی رایانه و اینترنت سوالات درس کار و فناوری سال هفتمتفکر و سبک زندگی
امتحان دیماه 92

سوالات درس تفکر و سبک زندگی-ترم اول  سوالات درس تفکر و سبک زندگیسوالات 15 دیماه 92  


مطالب مشابه :


نمونه سوال تمامی دروس هفتم

نمونه سوال تشریحی _کامل کردنی-دروس 1 تا 8 هفتم پیام های آسمان آزمون تشخیصی با پاسخ
پاورپوینت های آموزش دروس هفتم

درس ضمائر عربی : درس اول عربی سال هفتم: درس دوم عربی سال هفتم: درس چهارم عربی سال هفتم
پاورپوینت های آموزش دروس هفتم

هفتــــم - پاورپوینت های آموزش دروس هفتم - نمونه سوالات و امتحانات مربوط به پایه ششم و هفتم
نمونه سوال فصل2ریاضی

دروس هفتم - نمونه سوال فصل2ریاضی - تقدیم به همه ی دخترو پسرهای درس خوان
پاورپوینت دروس عربی پایه ی هفتم متوسطه 1

.تمامی مطالب این وب اختصاصی می باشد کپی برداری با ذکر منبع مجاز است haftom.tk || هفتم
پاورپینت آموزشی دروس 17 و 18 مطالعات اجتماعی

هفتــــم - پاورپینت آموزشی دروس 17 و 18 مطالعات اجتماعی - نمونه سوالات و امتحانات مربوط به
دانلود پاورپوینت عربی هفتم درس دوم

دروس هفتم - دانلود پاورپوینت عربی هفتم درس دوم - سوالات دوره اول متوسطه - دروس هفتم
دانلود پاورپوینت درس فارسی هفتم

دروس هفتم - دانلود پاورپوینت درس فارسی هفتم - سوالات دوره اول متوسطه - دروس هفتم
گوگرد

دروس کلاس هـــــفتم - گوگرد - - دروس کلاس هـــــفتم اسید آمینه‌های سیستئین (به انگلیسی
برچسب :