روش فلورسانس پرتو يا آزمايش XRF

روش فلورسانس پرتو x (XRF) يا طيف سنجي پرتو x يکي از روشهاي آناليز عنصري است که امروزه از آن به طور وسيعي در صنعت و مراکز پژوهشي استفاده مي شود. اين روش به ويژه به خاطر سرعت زياد در شناسايي عنصري براي برخي از صنايع ضروري است. در اين روش پرتو x به نمونه مجهول تابيده و در اثر برانگيختگي اتمها باعث پديد آمدن پرتو x ثانويه مي شود سپس با تعيين طول موج يا انرژي پرتو ايکس ثانويه عنصر يا عنصرهاي مورد نظر را مي توان شناسايي کرد.
 

 اساس کار:
پرتو خروجي از لوله پديد آورنده پرتوx به نمونه مي تابد و در اثر بمباران، الکترونهاي موجود در مدار داخلي اتم خارج شده و جايگزيني اين الکترونها از مدارهاي بالايي، سبب پديد آمدن پرتو x يا همان پرتو مشخصه خواهد شد.
شکل اجزاي اين دستگاه در شکل 1 نشان داده شده است. پرتو x خروجي از نمونه که در حقيقت پرتو مشخصه عنصرهاي موجود در نمونه است پس از عبور از جمع کننده به سوي يک بلور هدايت مي شود.

 

Archive.0110.1.jpg

 

 اجزاي دستگاه XRF  :
لوله پديد آورنده پرتو x : دردستگاه هاي مختلف XRF ، از لوله هاي گوناگوني استفاده مي شود. تفاوت آنها در توان استفاده شده در لوله ، محل قرار گرفتن پنجره برليومي و نوع سرمايش مي باشد.
پنجره خروجي مي تواند در ديواره کناري و يا در انتهاي لوله قرار داشته باشد. در اين نوع لوله آند به صورت يک لايه نازک بر روي پنجره برليومي قرار دارد. نمونه اي از اين نوع لوله ، در شکل زير نشان داده شده است. جنس آند در دستگاه XRF به طول معمول فلز کرم، موليبدن، رنيم يا تنگستن است. وظيفه لوله پرتو x پديد آوردن پرتوي با شدت زياد براي برانگيختگي همه عنصر هاي موجود در نمونه مجهول است. به عبارت ديگر ، طيف پرتو خروجي از لوله ، بايد طول موج کمتري از لبه جذب عنصرهاي موجوددر نمونه مجهول داشته باشد
 

Archive.0110.2.jpg

 

منبع : iustge.blogfa.com     


مطالب مشابه :


طيف سنجي پراش پرتو ايکس (XRD) و طيف سنجي فلورسانس اشعه ايکس (XRF)

دنیای شیمی معدنی Inorganig chemistry - طيف سنجي پراش پرتو ايکس (XRD) و طيف سنجي فلورسانس اشعه ايکس (XRF
طيف سنجي پراش پرتو ايکس (XRD)

شیمی معدنی - طيف سنجي پراش پرتو ايکس (xrd) - این وبلاگ توسط مدرس دهقانی برای ترویج شیمی معدنی
طيف‌سنجي فلورسانس اشعه ايکس

شیمی محیط زیست واحد اصفهان (خوراسگان) - طيف‌سنجي فلورسانس اشعه ايکس - فضایی برای دانش و
طيف سنجي پراش پرتو ايکس (XRD)

وبلاگ تخصصی شیمی کاربردی ایران - طيف سنجي پراش پرتو ايکس (xrd) طيف‌سنجي فلورسانس اشعه
روش فلورسانس پرتو يا آزمايش XRF

روش فلورسانس پرتو x (XRF) يا طيف سنجي پرتو x يکي از روشهاي آناليز عنصري است که امروزه از آن به
شیمی تجزیه دستگاهی(تالیف christian)

كاربردهاي طيف سنجي جرمي در مطالعات كيفي و كمي طیف سنجی جذب اتمی ، نشر اتمی و فلورسانس
روش فلورسانس پرتو يا آزمايش XRF

روش فلورسانس پرتو x (XRF) يا طيف سنجي پرتو x يکي از روشهاي آناليز عنصري است که امروزه از آن به
برچسب :