دانلود روش تحقیق همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی+ پرسشنامه

«فهرست مطالب»

مقدمه

پیشینه های تحقیق

خلاصه تحقیق

« فصل اول»

بیان مسئله

هدف از تحقیق

فرضیه های تحقیق

«فصل دوم »

جامعة آماری

نمونه آماری

ابزار و وسائل تحقیق

«فصل سوم »

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری

«فصل چهارم »

بحث و نتیجه گیری

محدودیت و مشکلات اجرایی تحقیق

نمونه پرسشنامه


مقدمه :

در گذشته طرز فکری ازسوی برخی از دانشمندان و محققین عرضه شده بود که براساس آن قائل بودند بعضی از افراد ذاتاً جانی و منحرف بدنیا
می آیند در رأس این گروه « لوبروز» قرار داشت که پزشکی عالی مقام و محققی پرتلاش بود او در کتاب اساس جنایتکار به صراحت اعتراف کرده است که سرشت و خمیرة بعضی از انسانها جنایت نهفته است و چنین انسانی پس از ولادت و رشد دروضع وموقعیتی قرار می گیرد که نمی تواند جنایت نکند تحقیات دانشمندان دیگر خلاف آنرا ثابت کرده است ولی این نکته مورد تأیید همگان قرار گرفته است که برخی از کودکان فاسد و شرور و جانی بار
می آیند بدان خاطر که در محیطی ناسالم رشد و پرورش یافته اند و در این امر خانواده بیش ازدیگر مراکز اجتماعی در کودک نقش دارد . زیرا کودک در خانواده شاهد زشتی ها ، زیبایی ها ، محبت ها و خشونتها ، درگیریها و حتی مرگ و میرها ، خوردن و خفتن ، غم و شادی و تحت تأثیر القائات و تذکرات و امر و نهی والدین ودیگر اعضای خانواده است . این ملاحظات و مسموعات فکر و روان او را تشکیل میدهد انگیزه هایی سازنده و یا ویرانگر در او پدید می آورد و او را به رفتارهایی خاص ویژه وامیدارد خانواده آموزشگاه رفتار و کردار است پدر و مادر و بزرگترهای خانواده نخستین الگوهای رفتاری وملاک اولیه و اعتباری کودکان ونوجوانان هستند وهر گونه ابراز تمایل والدین مطالعه وکسب دانش و یاپرداختن به هنر و ورزش چه بسا ذوق فکری کودکان و نوجوانان را بیدار و شکوفا و بارور سازد . همانطور که هر گونه نکوهش و یا بی میلی پدران و مادران می تواند عامل کندی ایستی و یا پس رفتگی آنان را در زمینه های سرشتی فراهم آورد .


دانلود فایل

نوع فرمت: ورد - تعداد صفحه: 30


مطالب مشابه :


مهساسیدمرادپور- اصلاح تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها و روش تحقیق و پرسشنامه

1.تعریف افت تحصیلی: افت از نظرلغوی به معنای کمبود،کمی و کاست و نقصان است. ا فت تحصیلی نوعی
بررسی افت تحصیلی در مدارس راهنمایی تحصیلی

انجام پروژه های spss -مقاله-پایان نامه - بررسی افت تحصیلی در مدارس راهنمایی تحصیلی - پذیرش فصل 4
دانلود روش تحقیق همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی+ پرسشنامه

دانلود پروژه ها - دانلود روش تحقیق همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی+ پرسشنامه
فریما سلیمانی/پرسشنامه

روش تحقیق - فریما سلیمانی/پرسشنامه درگیرهای ذهنی دانشجویان نقشی در افت تحصیلی آنان
افت تحصیلی

افت تحصیلی. براي سنجش نگرش دبيران و دانش‌آموزان 2 نوع پرسشنامه ساخته شده
بررسی نقش خانواده در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

بررسی نقش خانواده در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع پرسشنامه کیفیت زندگی در
تاثیر ماهواره بر افت تحصیلی دانش آموزان شهرستان آبدانان

افت تحصیلی : که در این میان آن دسته از پرسشنامه هایی که در طول سال از ماهواره در یک هفته 10
اقدام پژوهی در زمینه افت تحصیلی

دلایل افت تحصیلی تغییرات شقایق شوقی مضاعف در من ایجاد میشد وبرای اثبات نتیجه پرسشنامه
برچسب :