منابع ارشد محیط زیست :

۱-آلودگی های محیط زیست (آب-هوا-خاک-رادیو اکتیو و ...)

-آلودگی محیط زیست-عرفان منش و افیونی -انتشارات ارکان اصفهان

-آلودگی محیط زیست-مینو دبیری-انتشارات اتحاد

مهندسی محیط زیست-مجید عباسپور-انتشارات دانشگاه آزاد

۲-شناخت و حمایت محیط زیست

شناخت محیط زیست-ترجمه وهاب زاده-انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

اکولوژی-اردکانی-انتشارات دانشگاه تهران

شالوده بوم شناسی-ترجمه میمندی نژاد-انتشارات دانشگاه تهران

۳-پارکداری و ارزیابی محیط زیست

طرح ریزی پارک های ملی(پارکداری)-هنریک مجنونیان-انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست

شالوده آمایش سرزمین-مجید مختوم-انتشارات دانشگاه تهران

ارزیابی اثرات زیست محیطی-مسعود منوری-انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست

۴-زبان تخصصی

زبان تخصصی برای دانشجویان محیط زیست-جعفر نوری-انتشارات دانشگاه آزاد

واژه نامه های آخر برخی کتاب ها از جمله کتاب شناخت محیط زیست یا مهندسی محیط زیست

فرهنگ دو سویه محیط زیست-منوری-انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست

۵-اکولوژی حیات وحش

این درس مجموعه ای است از درس های بوم شناسی مهره داران،اکولوژی عمومی،مبانی مدیریت حیات وحش،فنون مدیریت حیات وحش و زیست شناسی حفاظت

جغرافیای زیستی-نیشابوری-انتشارات سمت

بوم شناسی و مدیریت حیات وحش-ترجمه مصداقی-انتشارات دانشگاه امام رضا(ع)

مبانی محیط زیست-وهاب زاده-انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

مقدمه ای بر اکولوژی رفتار-ترجمه وهاب زاده -انتشارات جهاد دانشگاهی

اکولوژی عمومی-نیشابوری-انتشارات دانشگاه پیام نور

تنوع حیات-ترجمه وهاب زاده -انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

نمایه ها و کاربرد آنها در شناسایی پستانداران-خالق زاده بیگ-انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان

۶-بیولوژی حیوانات شکاری

جانور شناسی۲-بهرام کیابی-انتشارات دانشگاه پیام نور

راهنمای صحرایی پستانداران ایران-هوشنگ ضیایی-انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست

راهنمای صحرایی پرندگان ایران-جمشید منصوری-انتشارات ذهن آویز

پرنده شناسی-جمشید منصوری-انتشارات دانشگاه آزاد تنکابن

حیات وحش ایران-اسکندر فیروز-انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


مطالب مشابه :


هدیه ی جهاد دانشگاهی مشهد به بچه های آهید

هدیه ی جهاد دانشگاهی مشهد به بچه بعد از پایان کلاس زبان انگلیسی ماندند تا هدیه اشان را
برگزاری آزمون جذب مدرس زبان انگلیسی در تبریز

تدریس در مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی در روز جمعه مورخ زبان های خارجی جهاد
منابع درسی امتحان ارشد زراعت

كافي و همكاران، جهاد دانشگاهي مشهد قربانی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. بر زبان عمومي
منابع ارشد محیط زیست :

شناخت محیط زیست-ترجمه وهاب زاده-انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ۴-زبان تخصصی. زبان
مکالمه زبان انگلیسی؛ نمونه سوال و جواب

جهاد دانشگاهی مشهد رقم خوانده می شوند؛ مثلا این شماره تلفن در زبان انگلیسی خوانده
منابع آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

هستند ولی ضریب درس گرایش مورد نظر و درس زبان تخصصی ، ۳ جهاد دانشگاهی مشهد.
اولين همايش آموزش زبان فارسي و زبان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد

اولين همايش آموزش زبان فارسي و زبان دانشگاه فردوسي مشهد علمی جهاد دانشگاهی;
برچسب :