رنگ موی قهوه ای را چگونه مشکی - شرابی کنیم؟ - هایلایت شرابی روی موی قهوه ای

هایلایت شرابی روی موی قهوه ای

هایلایت شرابی روی موی قهوه ای

برگزیده ها:

ی قهوه ای را چگونه مشکی

آکایران : رنگ مو ی ترکیبی مشکی و شرابی به این معنی است که کل موهای تان مشکی و فقط قسمت پایین موهای تان شرابی باشد. این نوع رنگ مو را به راحتی می توانید در منزل تان انجام دهید.

چگونه رنگ مو ی قهوه ای را مشکی - شرابی کنیم؟

بنا به گزارش برگزیده ها : سوال کاربر :

من موهامو قهوه ای کردم، چطوری کی تونم موهامو مشکی و نوک آن را شرابی کنم؟

 

پاسخ کارشناس آرایشی :

برای این کار بهتر است نوک موهای تان را دکلره قرمز کرده و داخل فویل بگذارید. در همین موقع کل موهای تان را مشکی کنید. بعد از رنگ گرفتن موهای تان، رنگ را شسته و برای نوک موهای تان که داخل فویل قرار داشتند از رنگ شرابی استفاده می کنیم.

 

 


,