ساخت یونیت افزایش طول عمر گل های شاخه بریده تا ده برابر

چکیده

 

یکی از مهم­ترین مشکلات تولید کنندگان گل در ایران تلفات بسیار زیاد گل­ها پس از برداشت می­باشد و از آن­جا که تاکنون هیچ اقدام عملي برای کاهش این تلفات به صورت یک مجموعه انجام نشده است، این تفکر به وجود آمد که اگر بتوان با استفاده از مواد ارزان و در دسترس و امکانات موجود، طرحي برای مجموع گل­ها اجرا کرد، اقدام موثر و مفیدی خواهد بود.به این جهت در مجموعه عوامل در نظر گرفته شد برای هر فاکتور، علاوه بر مواد شیمیایی جدید از مواد طبیعی جدید نیز بهره برده شده است كه فاکتورهای در نظر گرفته شده عبارتند از سرما، عوامل میکربی، تغدیه و موادی که روند پیری را به تاخیر می­اندازند. کاهش PH در آزمایشات فراوان، منجر به پی بردن به تاثیر بعضی از ترکیبات گرديد که می­توانند با مکانیسم­های مختلف عمر گل را افزایش دهند.در آزمایشات ابتدایی بهترین دما برای این گل­ها تعیین شد و پس از آن برای بقیه فاکتورهای در نظر گرفته شده با انجام آزمایشات متعدد و شرایط خاص بهترین غلظت اتيلن مشخص شد. سپس میزان تاثیر این مواد به عنوان نتایج یک طرح کاملا تصادفی به وسیله آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار شامل اسید سیتریک + ساکارز + نیترات نقره، موثرترین محلول بوده است. هم­چنین مشخص شد که استفاده از موادی چون آبلیمو + قند + وایتکس، می­توانند تاثیر تقریبا مشابهی به بار آورند.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهند که اگر از محلول­های فوق با غلظت­های مشخص استفاده گردد، می­توان عمر گل­های شاخه بریده را بیش از ده برابر افزایش داد و آن را به عنوان یک محلول ارزان قیمت برای مجموعه­های خانگی استفاده نمود.

 

واژگان كليدي

مدیریت پس از برداشت، گل­های شاخه بریده

 

مقدمه

سرزمین ایران با داشتن آب و هوای خاص، از جمله مستعدترین مناطق پرورش گل و زادگاه ژنتیکی بسیاری از گل­هاي مشهور جهان است. سرمایه­گذاری ارزشمند به منظور تولید گل و گیاه از نظر اقتصادی در حدود پنجاه سال پیش در ایران آغاز گرديد. ایران، از نظر سطح زیر کشت گل، در رتبه 12 جهان قرار دارد. گل­های زیادی به منظور استفاده به عنوان گل شاخه بریده کشت می­شوند، اما بسیاری از گل­ها پس از برداشت نابود می­شوند و فقط 50% آن­ها که به دست مشتری می­رسند، البته با کیفیت نامطلوب كه تاکنون نیز هیچ طرح کاربردی در جهت افزایش ماندگاری گل­های شاخه بریده انجام نشده است.

در این پژوهش سعی شده است با استفاده مواد ارزان و قابل دسترس، شرایط مناسبي برای مجموعه گل­های شاخه بریده در  نظر گرفته شود.

روش کار

 

به منظور یافتن بهترین شرایط برای افزایش ماندگاری گل­های شاخه بریده، آزمایشی طراحی گردید. طرح آزمایش بر اساس در نظر گرفتن مهم­ترین عوامل موثر بر طول عمر گل­های شاخه بریده بوده است. در ابتدا عوامل موثر در چهار دسته کلی دمای مناسب، در دسترس بودن مواد غذایی کافی، عوامل بیماری­زا و مواد شیمیایی کنترل کننده روند پیری تقسیم­بندی شدند. سپس برای دستیابی به مناسب­ترین و موثرترین حالت هر یک از عوامل موثر، آزمایشات اولیه انجام گرفت. برای بررسی عوامل موثر، معمول­ترین گل­های شاخه بریده موجود در بازار شناسایی شدند و گل­هایی که دارای بیشترین بازار فروش بودند بدین شرح انتخاب گردیدند: 1- گلایول سفید 2- گلایول صورتی 3- مریم 4- رز 5- میخک 6- داوودی 7- پرنده بهشتی 8- ژربرا 9- آنتوریم 10- لیلیوم

از آن­جا که هدف از این تحقیق، یافتن بهترین شرایط مشترک برای مجموع گل­های شاخه بریده جهت افزایش طول عمر آن­ها می­باشد، در تمام آزمایشات بر نتایج مشترک بین گل­ها تکیه شده است.

معیار تعیین زمان ماندگاری، وجود و حضور علائم پژمردگی برای 20% از گل­ها و برگ­های موجود روی شاخه­های دارای گل آذین یا 20% از گلبرگ­ها و برگ­های یک گل در نظر گرفته شد.

برای تعیین دمای مناسب برای مجموع گل­ها، اقدام به انجام آزمایش­ها در سه تکرار، برای ده نمونه گل در سه تیمار دارای 1، 4 و 6 درجه سانتی­گراد گردید. بر اساس نتایج حاصل پس از 5 روز، بهترین دما برای افزایش ماندگاری C°4 تعیین گردید.

با توجه به اهميت ساكارز در به تعويق انداختن روند پيري، طی آزمایشات در سه تکرار با سه تیمار 2%، 3%، و 5% بهترین مقدار ساکارز برای 10 گل مورد آزمایش، برابر 3% تعیین گردید.

با توجه به اهميت نيترات نقره در كاهش روند پيري، برای تعیین بهترین و موثرترین مقدار ماده نیترات نقره بر افزایش ماندگاری مجموعه گل­های شاخه بریده، آزمایشی در سه تکرار با سه تیمار، با نیترات نقره با غلظت ppm15، ppm25  و ppm50 انجام گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، مناسب­ترین غلظت نیترات نقره برای افزایش ماندگاری گل­های شاخه بریده، برابر ppm25 تعیین گردید.

هم­چنين با توجه به اثر اسیدسیتریک در کاهش روند پیری، طی آزمایشات در سه تکرار، سه غلظت از اسیدسیتریک به میزان ppm100، ppm300 و ppm500 به عنوان تیمارهای آزمایش با یکدیگر مقایسه گردیدند كه بهترین غلظت برای اسیدسیریک جهت کاهش روند پیری و افزایش ماندگاری گل­های شاخه بریده برابر ppm300 تعیین گردید.

با توجه به نتایج حاصل، براي به دست آوردن تركيب شیمیایی که بتواند بیشترین زمان ماندگاری را برای گل­های شاخه بریده فراهم نماید، آزمایشی بدین شرح طراحی گردید.

در این آزمایش، یک تیمار شامل ساکارز 3% + اسیدسیتریک ppm300 + نیترات نقره ppm25 در نظر گرفته شد. برای مقایسه اثر نیترات کلسیم با نیترات نقره، تیمار دوم شامل شامل ساکارز 3% + اسیدسیتریک ppm300 + نیترات كلسيم ppm25 تعیین گردید. برای یافتن و معرفی یک ترکیب ساده ارزان و در دسترس که بتواند جایگزین ترکیبات شیميایی تیمارهای اول و دوم شود و برای همه استفاده­کنندگان و خریداران گل­های شاخه بریده قابل تهیه باشد، سه ماده دیگر شامل قند خوراکی، آبلیمو، و وایتکس (هیپوکلریت سدیم) معرفی شدند و مورد مقایسه قرار گرفتند، بنابراین دو تیمار دیگر به صورت تیمار شماره سه قند، 3% + آبلیمو 300 + هیپوکلریت سدیم 2% و تیمار شماره چهار، قند 5% + آبلیمو ppm500 + هیپوکلریت سدیم 12% به آزمایش اضافه گردیدند.

چهار تیمار، در شرایط یکسان و دمای 4 درجه سانتی­گراد با تیمار شاهد که فقط حاوی آب بود مقایسه شدند. برای آن­که نتایج این تحقیق به صورت کاربردی درآیند، طرح ساخت دستگاهی برای استفاده راحت و ساده از نتایج این پژوهش ارائه گردید و مدلی برای آن ساخته شد. این دستگاه مجموعه عوامل موثر شامل سرما، مواد ضد میکرب، مواد ضد پیری و کاهش دهنده PH را در کنار هم فراهم آورد كه بدون دخالت فرد برای همه قابل استفاده است. دمای مناسب به وسیله یک کیت سرمازا با حجم بسیار کم و قیمت مناسب به طور دقیق منظم گرديد. سرما، به آب مخزن منتقل مي­شود و در واقع آب و محلول­های مورد استفاده سرد می­گردند. هم­چنین از سرمای همین آب برای سرد کردن محیط استفاده می­شود. آب به وسیله یک شبکه رادیاتوری از لوله­های آلومینیومی که پشت محل قرار دادن گل­ها نصب شده است، تامین می­گردد. برای حفظ سرما، اطراف محیط با زرورق شفاف پوشانده می­شود. وظیفه چرخش مواد بر عهده یک پمپ کولری می­باشد.

انتقال آب به گل­ها به وسیله اسفنج­های فتيله­ای تامین می­شود که تا پایین­ترین حد آب موجود در مخزن را به گل­ها برساند. هنگامی که گل­ها با آرایش مناسب، درون اسفنج قرار گیرند، هیچ یک از این اجزا قابل مشاهده نمی­باشند.

 

نتیجه­گیری

 

برای آزمایش و مقایسه بررسی 4 محلول با فرمول­های مختلف، طرح آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا گردید. در این طرح 5 تیمار آزمایش عبارت بودند از:

تیمار A = ساکارز 3% + اسیدسیتریک ppm300 + نیترات نقره ppm25

تیمار B = ساکارز 3% + اسیدسیتریک ppm300 + نیترات كلسيم ppm25

تیمار C = قند، 3% + آبلیمو 300 + هیپوکلریت سدیم 3%

تیمار D = قند 5% + آبلیمو ppm500 + هیپوکلریت سدیم 12%

تیمار شاهد = آب معمولی

برای هر تیمار، 3 تکرار در نظر گرفته شد و برای هر یک از نمونه­هاي گل، طرح آزمایش به صورت جداگانه اجرا گردید.

 

 


مطالب مشابه :


خانواده کامليناسه

گياه ژربرا سه نوع گلبرگ بر بعد از رشد نشا به اندازه كافي، به محل اصلي فروش نشائ برگ
ساخت یونیت افزایش طول عمر گل های شاخه بریده تا ده برابر

فروش و تهیه سموم وادوات کشاورزی ومشاوره در امور باغی و زراعی وبانک نشا ومکانیزاسیون و طراحی
کاشت و تکثیر گلهای خانواده کاملیناسه

فروش جزوات ارشد گياه ژربرا سه نوع گلبرگ بر بعد از رشد نشا به اندازه كافي، به محل اصلي
واردات ارقام مختلف نشاء گل : آنتوریوم .آلسترمریا.ژربرا.رز استرلزیا

آلسترومریا.ژربرا. » 6 Jun 2012 ">اخذ مجوز گواهی صلاحیت و فروش از اداره آب و خاک برای نشا میخک
گزارش بازدید از گلخانه های هیدروپونیک و کشت خاکی پاکدشت , ورامین و چالش های موجود

از اساتید دانشگاه از گلخانه های هیدروپونیک و تولید نشاء از جمله ژربرا فروش از اداره آب
کاشت و تکثير گياهان زينتي

بطوري كه فروش 2 نظير انواع ميخک، ژربرا تعداد زيادي از بذرهاي گياهان زينتي نياز به نشا
جایگاه گلکاری در ایران

بطوری که فروش 2 نظیر انواع میخک، ژربرا تعداد زیادی از بذرهای گیاهان زینتی نیاز به نشا
کاشت و تکثير گياهان زينتي

طرح توجیهی، فروش طرح نظير انواع ميخک، ژربرا، رز و بذر کاري به دو روش مستقيم و نشا کاري
برچسب :