راهنمای معلم پودمان 2- 3- 4- 5- 6 -7- 9- 11- 12

در این قسمت راهنمای معلم کتاب کارو فناوری پودمان ۲ تا ۱۲ را قرار می دم امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد .

۲ - کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

۳- جستجو و جمع آوری اطلاعات

۴- مستند سازی

۵- کسب و کار

۶-نقشه کشی

۷-کار با چوب

۹-پرورش و نگهداری گیاهان

۱۱-خوراک

۱۲ - راه اندازی بازارچه

 

  پودمان  ۸ - و ۱۰  هنوز آماده نشده


مطالب مشابه :


کتاب کاروفناوری هفتم به صورت پاورپوینت

حرفه وفن هریس - کتاب کاروفناوری هفتم به صورت پاورپوینت - کار وفناوری یزد (آقای حسنی )
کلیاتی در مورد درس کارو فناوری پایه ی هفتم

حرفه وفن هریس - کلیاتی در مورد درس کارو فناوری پایه ی هفتم - کار وفناوری یزد (آقای حسنی )
پوشه کار پیشنهادی برای کار وفناوری هفتم پودمان 1

حرفه وفن هریس - پوشه کار پیشنهادی برای کار وفناوری هفتم پودمان 1 - - حرفه وفن هریس
نحوه ارزشیابی کار و فناوری هفتم

حرفه وفن هریس - نحوه ارزشیابی کار و فناوری هفتم - کار وفناوری یزد (آقای حسنی ) هریسلی .
دانلود راهنماي معلم پودمان 1 كار وفناوري هفتم

حرفه وفن هریس - دانلود راهنماي معلم پودمان 1 كار وفناوري هفتم - کلبه ی کار وفناوری جوانرود .
نسخه دوم کتاب کار و فناوري هشتم

حرفه وفن هریس - نسخه دوم کتاب کار و فناوري هشتم - کار وفناوری یزد (آقای حسنی ) هریسلی .
فرم ارزشیابی کار و فناوری هشتم

حرفه وفن هریس - فرم ارزشیابی کار و فناوری هشتم - - حرفه وفن کار وفناوری یزد (آقای حسنی )
دانلود کتاب جدید حرفه وفن با نام جدید کار و فناوری

حرفه وفن هریس دانلود کتاب جدید حرفه وفن با نام جدید کار و فناوری - کلبه ی کار وفناوری
نمونه سوال حرفه وفن پایه سوم راهنمایی (طراح آقای بهروزی از هریس)

کار وفـنـــــــــــاوری هشتـــــرود94-93 (طراح آقای بهروزی از هریس) تاريخ :
راهنمای معلم پودمان 2- 3- 4- 5- 6 -7- 9- 11- 12

حرفه وفن هریس - راهنمای معلم پودمان 2- 3- 4- 5- 6 -7- 9- 11- 12 - کار وفناوری یزد (آقای حسنی ) هریسلی .
برچسب :