فرآیند طراحی درس روستا 2

"به نام خداوند بخشنده و مهربان"
 

فرآیند  طراحی درس روستا 2


الف – شناخت بستر طراحی
1)  شناخت موقعیت جغرافیایی و سیاسی روستا: طول و عرض جغرافیایی، نقشه سلسله مراتب (نقشه موقعیت در ایران، استان، شهرستان)
2) شناخت اقلیمی و طبیعی روستا:
 - اقلیمی: زاویه تابش خورشید نسبت به روستا، درجه حرارت، میانگین درجه حرارت، میزان بارندگی، میانگین بارندگی، بادهای غالب (مطلوب و نامطلوب )، درصد رطوبت
- طبیعی: توپوگرافی و شیب روستا و زمین مورد طراحی، پوشش گیاهی روستا
3 ) شناخت اقتصادی روستا: بررسی شغل اصلی مردم روستا، میانگین در آمد خانوارها و... معیار های طراحی بر اساس سطح درآمد مردم
4)  شناخت فرهنگی روستا: آداب و رسوم مرتبط با خانه ها، مذهب و تهیه پرسش نامه از چند خانواده روستایی
5) شناخت کالبدی روستا: جمع‌بندی بررسی نمونه‌های موردی مسکن

6) شناخت ضوابط، قوانین و استاندارد های مرتبط با طراحی مسکن و خانه‌ی روستایی  ( معماری زمینه‌گرا)


ب-  اصول طراحی
1)     جمع‌بندی اصول طراحی روستا 1
2)     اصول طراحی شغل انتخابی


توضیح مهم طراحی:

-         شناخت و تحلیل موارد یاد شده
-         عرصه سکونت و فعالیت در طرح پیشنهادی در عین ارتباط مطلوب، حریم خود را حفظ کنند.

-         خانه ای که طراحی می شود باید خوانایی و آرامش یک خانه‌ی روستایی را داشته باشد و خواسته‌ی مردم به عنوان مهم‌ترین معیار برای طراحی لحاظ گردد.


ج - طرح پیشنهادی
مراحل طراحی به شرح زیر است:
1) جمع بندی و تحلیل گرافیکی سایت مورد طراحی (زمین انتخابی برای طراحی مسکونی)
2) تعیین مساحت فضاهای مورد نیاز سکونت و شغل انتخابی بر پایه‌ی بررسی نمونه‌های موردی، استانداردها و دیگر موارد شناخت زمینه
3) لکه گذاری کلی پهنه‌ی سکونت و فعالیت در سایت (آلترناتیوهای مختلف) و انتخاب یک گزینه
4) دیاگرام ریز فضاهای سکونت و فعالیت
5) لکه گذاری ریز فضاها در سایت پلان و همزمان توجه به طرح سه بعدی کلی
6) تهیه نقشه‌های معماری شامل:
- سایت پلان پیشنهادی
- پلان
- نما و مقطع از جهات اصلی
- پرسپکتیو خارجی (دید پرنده و ناظر از نقاط مختلف) و پرسپکتیو داخلی

- جزئیات معماری (در صورت نیاز)


د-  تحویل نهایی
v     ارائه کار بر روی کاغذ A4  (فایل وورد) می‌باشد. اگر طرح‌ها دستی بود، اسکن شود و به فایل وورد اضافه شود.
v     به کیفیت و شفافیت فایل‌های اسکن شده توجه شود. به مقیاس نقشه‌ها و طرح‌ها دقت شود.
v     در پرسپکتیوها حتمن از پرسوناژهای انسانی و... استفاده شود.
v     کارهایی که حداقل قسمتی از آن قبلن کرکسیون نشده باشد قابل ارزیابی نخواهد بود.
v     برگه‌ی کرکسیون در انتهای دفترچه باشد.
v     دفترچه فنری شود.
v     CD فایل نهایی word و همچنین فایل اسکن کارهای دستی و نقشه‌ها و ... به‌همراه پروژه تحویل داده شود.
v     شیت 50*70 چکیده‌ی طرح (اختیاری)

v     ساخت ماکت طرح در مقیاس مناسب (فقط خانه‌ی روستایی) (اختیاری)


مطالب مشابه :


مراحل انجام پروژه نهایی در س روستا 1

درس روستا 92 - مراحل انجام پروژه نهایی در س روستا 1 - درس روستا 92
شرح خدمات پروژه نهایی روستا 2

درس روستا 92 - شرح خدمات پروژه نهایی روستا 2 - مرحله اول : مطالعات. الف - مطالعات پایه . ب
برنامه درس روستا 1

اولیه نسبت به روستاها پیدا کرده و اطلاعاتی در مورد چگونگی انجام پروژه درس روستا 1
نمرات نهایی درس روستا 1

درس روستا 92 - نمرات نهایی درس روستا 1 - درس روستا 92 » شرح خدمات پروژه نهایی روستا 2
فرآیند طراحی درس روستا 2

فرآیند طراحی درس روستا 2 جمع‌بندی اصول طراحی روستا 1 2) به‌همراه پروژه
سر فصل درس روستا 1

بری دریافت سرفصل درس روستا ایـنـجـا کلیک کنید. موضوعات مرتبط : تمارین و پروژه
سرانه های مصوب خدماتی

درس روستا 92 » شرح خدمات پروژه نهایی روستا 2 » مراحل انجام پروژه نهایی در س روستا 1
برچسب :