نمونه سوالات چهارم ابتدایی


سوالات امتحانات مدارس سال چهارم

 آزمون در خانه کلیه دروس
آزمون علمی ناحیه 4 (جدید)


آزمون علمی-اردیبهشت 91 آزمون علمی ناحیه 4آزمون علمی آذرماه 92 ریــــــاضیات
آزمون دیماه 92
پیک آدینه شماره12 دیماه 92

آزمون 24 آذر
آدینه شماره 12
آدینه شماره 13
تکلیف هفته آخر آذرماه
پیک هفته- 5 و 6 دیماه
آدینه شماره 10
سوالات تستی
ریاضی تا صفحه50
ریاضی آذر ماه 92 
آدینه 20 آذرماه 92سوالات تستی دوره ای سوالات ریاضی همراه با علوم 
آدینه شماره 5 آدینه شماره 6آدینه شماره 7 
آدینه شماره 2آدینه شماره 3آدینه شماره 4 
آدینه شماره 11  ضربهای چند رقمی در چند رقمی  آدینه شماره 1
آزمون ریاضی 3 آذرآدینه آذرماه
نمونه سوالات 25 آذر 92 
آزمون ریاضی پایان آذرماهآزمون ریاضی پایان دی ماهآزمون ریاضی اردیبهشت ماه(کل کتاب)
کار در کلاس شماره 2 و 3 فعالیت پایان هفته شماره یک (1)فعالیت پایان هفته(آدینه) شماره 2
ریاضیریاضیریاضی خرداد ماه
آزمون ریاضی استرالیا-پایه سوم و چهارم ابتدایی(سال 89 )

 علــــــــوم تجربــــی
آزمون عملکردی- فصل جانوران بی مهره  آزمون بخش مخلوط ها

آزمون عملکردی - فصل پنج مخلوط ها  آزمون عملکردی فصل مخلوط ها2آزمون تا بی مهرگان 
آزمون علوم پایان دی ماهآزمون علوم اردیبهشت ماه(کل کتاب)آزمون عملکردی علوم
علوم خردادماهآزمون علوم فروردین ماهآزمون علوم پایان آذر ماه
  فارسی
آزمون بنویسیم(ادبیات)پایان آذرماهآزمون بنویسیم اردیبهشت ماه(کل کتاب)ارزشیابی فارسی درس 1و2و3و22
آزمون بنویسیم پایان دی ماهبنویسیمبنویسیم- انشاخردادماه  جغرافیا

آزمون جغرافیا آذرماه 92


آزمون جغرافی اردیبهشت ماه(کل کتاب)پرسش و پاسخ کلیه ی درس های بخوانیم-تعلیمات اجتماعی و علوم  آزمون ارزشیابی تستی تمام دروس-آبان ماه 92 
آزمون جغرافیا پایان آذر ماهآزمون جغرافیا پایان دی ماهآزمون جغرافی فروردین ماه
جغرافیجغرافی خردادماهتاریخ و مدنی خرداد ماه
  تاریخ و مدنی
آزمون تاریخ و مدنی
امتحان تاریخ ومدنی نوبت اول

آزمون تاریخ و مدنی پایان آذر ماه آزمون تاریخ و مدنی پایان دی ماه آزمون تاریخ و مدنی اردیبهشت ماه(کل کتاب)مطالب مشابه :


سوالات نهایی رشته های فنی به همراه پاسخ تشریحی

نمونه سئوالات درسی از ابتدایی تا دانلود سوالات ریاضی نمونه دولتی و تیزهوشان سال 89
دانلود نمونه سوالات امتحانات نهایی فیزیک 3 تجربی 82 تا 92

آموزش ، نمونه سوال ، تیزهوشان خرداد 89 شهریور 89 نمونه سوالات تیزهوشان ابتدایی.
نمونه سوالات مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان

نمونه سوالات مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان سئوالات کشور تیزهوشان(ششم ابتدایی)
نمونه سوالات درس ریاضی پنجم ابتدایی

نمونه سوالات درس ریاضی پنجم 89 سانتیمتر ریاضی پنجم ابتدایی نمونه سئوالات
نمونه سوالات چهارم ابتدایی

نمونه سئوالات درسی از ابتدایی تا نمونه دولتی و تیزهوشان . چهارم ابتدایی(سال 89)
نمونه سوالات امتحانی درپایه ی پنجم ابتدایی برای تمام دروس

بانک نمونه سئوالات ابتدایی. پایه پنجم 89: پنجم ابتدایی: مجموعه سئوالات تستی
سئوالات نمونه دولتی و ریاضی کانگورو !!

فایل کامل کتاب ریاضی چهارم ابتدایی:: نمونه نمونه سوال تیزهوشان نمونه سئوالات
نمونه سوال امتحانی سوم دبیرستان

نمونه سئوالات درسی از ابتدایی تا متوسطه ریاضی نمونه دولتی و تیزهوشان . 89)
سوالات تعلیمات اجتماعی

در اینجا برای شما نمونه سوالاتی در رابطه با پایه ی ششم ابتدایی سوالات علوم تیزهوشان.
سوالات هوش

سوالات و مفاهیم پایه ششم ابتدایی. اما سئوالات!! نمونه سوالات تیزهوشان ;
برچسب :