فراخوان مقاله برای همایش ملی مسکن ایرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

فراخوان مقاله برای همایش ملی مسکن ایرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز - اطلاع رسانی اخبار معماری و شهرسازی - انعکاس کارهای علمی صورت گرفته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز"> معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز - فراخوان مقاله برای همایش ملی مسکن ایرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

اطلاع رسانی اخبار معماری و شهرسازی - انعکاس کارهای علمی صورت گرفته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

فراخوان مقاله برای همایش ملی مسکن ایرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

فراخوان مقاله برای همایش ملی مسکن ایرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

http://94.74.157.28/art/files/pooster_file/r_1_110601054837.jpg

تاریخ شروع همایش : 1390/07/27
تاریخ خاتمه همایش : 1390/07/28
مهلت ثبت نام در همایش : 1390/05/15
مهلت ارسال چکیده مقالات : 1390/03/30
مهلت ارسال اصل مقالات : 1390/06/15
اعلام نتایج داوری مقالات : 1390/06/30


1024x768

الگوي تهيه چکیده  مقالات همایش ملی مسکن ایرانی:

اندازه صفحه  A4 و حاشيه‌هاي بالا، پايين، چپ، و راست هر صفحه به جزء صفحه اول به ترتيب برابر با  3-  5/2-  2- و 5/2 سانتي‌متر

 

 

 B نازنین 16 ( Bold)

 
عنوان مقاله

  

نام و نام خانوادگي نويسنده اول1، نام و نام خانوادگي نويسنده دوم2، نام و نام خانوادگي نويسنده سوم3

 

   Bنازنین 12 ( Bold)

 
1 رتبه علمي نويسنده در صورت تمايل، گروه آموزشي يا واحد سازماني مربوطه، نام سازمان

شهر، کشور      و یا رشته تحصیلی، مقطع، دانشگاه محل اخذ

آدرس پست الکترونيکي

 

2 رتبه علمي نويسنده در صورت تمايل، گروه آموزشي يا واحد سازماني مربوطه، نام سازمان

شهر، کشور      و یا رشته تحصیلی، مقطع، دانشگاه محل اخذ

 B نازنین 14 ( Bold)

 
آدرس پست الکترونيکي و......


 

 


چکیده :

متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 - متن با قلم B نازنین 12

متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 - متن با قلم B نازنین 12

متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 - متن با قلم B نازنین 12

متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 - متن با قلم B نازنین 12

متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 - متن با قلم B نازنین 12

متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 - متن با قلم B نازنین 12

متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 - متن با قلم B نازنین 12

متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 - متن با قلم B نازنین 12

متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 - متن با قلم B نازنین 12

متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 - متن با قلم B نازنین 12

متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 - متن با قلم B نازنین 12

متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 -  متن با قلم B نازنین 12 - متن با قلم B نازنین 12

 

 

B نازنین 13 ( Bold)

 
کلمات کلیدی :  با قلم B نازنین 12 ،   با قلم B نازنین 12 ،  با قلم B نازنین 12 ،   با قلمB نازنین 12 12

 

 

 

 

 

 

 محورها:

 

 

کارگروه یک-مسکن ایرانی-مبانی و مفاهیم.....................
                                                                                
                 روند پیدایش و شکل گیری
                      مفاهیم و تعاریف
                      مسکن ایرانی در بستر تاریخی و جغرافیایی
                      ذهنیت و عینیت خانه و مسکن ایرانی


کارگروه دو-مسکن ایرانی-فرایند طراحی........................................
                                                                                                      

                      شیوه ها و روش ها در فرایند طراحی مسکن ایرانی
                      عوامل اثرگذار در فرایند طراحی مسکن ایرانی
                      ماهیت فرم و فضا در فرایند طراحی مسکن ایرانی
                       نقش و نوع آموزش در فرایند طراحی مسکن ایرانی


کارگروه سه-مسکن ایرانی-زندگی ایرانی........................................ 
                                                                                                       

                     تحولات شیوه زندگی,تغییرات مسکن ایرانی
                     تاثیرات متقابل زندگی ایرانی و مسکن ایرانی  
                     فضا و هویت بخشی زندگی ایرنی
                    زندگی ایرانی,خانه ایرانی -بافت های تاریخی


کارگروه چهار-مسکن ایرانی-چالش ها و فرصت ها.........................
                                                                                                      

                   ارزیابی سیاست های تامین مسکن در ایران
                   رویکرد معاصر تولید مسکن ایرانی-فضای معماری
                   سیاست کوچک سازی مسکن ایرانی-فضای معماری
                   مسکن روستایی ایران در دوران معاصر
                   بافت های فرسوده-فرصت یا تهدید
http://94.74.157.28/art/files/pooster_file/r_1_110601054837.jpg

منبع: http://94.74.157.28/art/fa


مطالب مشابه :


محمدی: جذب کامل اعتبار اختصاص یافته به مسکن مناطق زلزله‌زده روستایی ارسباران

sungun سونگون سَسی - محمدی: جذب کامل اعتبار اختصاص یافته به مسکن مناطق زلزله‌زده روستایی
مشخصات آموزشگاه های زبان تبریز ومناطق

وبلاگ شخصی محمد رضا فهامی - مشخصات آموزشگاه های زبان تبریز ومناطق - سلامت- زبان انگلیسی -ورزش
فراخوان مقاله برای همایش ملی مسکن ایرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز - فراخوان مقاله برای همایش ملی مسکن ایرانی در دانشگاه
کاریکاتور...قیمت مسکن....حل مشکل مسکن!!!!

معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز حل مشکل مسکن!!!! مهدی محمدی-و این معماری خداوند
بهره برداری از مرکز تجارت جهانی فرش تبریز تا سه سال آینده

محمدی وعده داد: بهره برداری از مرکز تجارت جهانی فرش تبریز تا سه سال عمران و مسکن سازان
بخش‌های سوخته بازار تبریز افتتاح شد

به گزارش نصر نیوز، تراب محمدی افزود: سازمان عمران تبریز عمران و مسکن سازان
آگهی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388

"آگهی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 26 تبریز و روستای
برچسب :