جملات نغز روانشناسی

كار بزرگ وجود ندارد، به شرطي كه آن را به كارهاي كوچكتر تقسيم كنيم

·     كارتان را آغاز كنيد، توانايي انجامش بدنبال مي آيد

·   ي

·     هرگاه مشكلي را مطرح مي كنيد، براي رفع آن هم راه حلي پ  انسان همان مي شود كه اغلب به آن فكر مي كند

·     همواره بياد داشته باشيد آخرين كليد باقيمانده، شايد بازگشاينده قفل در باشد

·     تنها راهي كه به شكست مي انجامد، تلاش نكردن است

·     دشوارترين قدم، همان قدم اول است

·     عمر شما از زماني شروع مي شود كه اختيار سرنوشت خويش را در دست مي گيريد

·     آفتاب به گياهي حرارت مي دهد كه سر از خاك بيرون آورده باشد

·     وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد، بخاطر اين است كه شما چيز زيادي از آن نخواسته ايد

·     در انديشه آنچه كرده اي مباش، در انديشه آنچه نكرده اي باش

·     امروز، اولين روز از بقية عمر شماست

·     براي كسي كه آهسته و پيوسته مي رود، هيچ راهي دور نيست

·     اميد، درماني است كه شفا نمي دهد، ولي كمك مي كند تا درد را تحمل كنيم

·     آنچه شما درباره خود فكرمي كنيد، بسيار مهمتر از انديشه هايي است كه ديگران درباره شما دارند

·     هركس، آنچه را كه دلش خواست بگويد، آنچه را كه دلش نمي خواهد مي شنود

·     اگر هرروز راهت را عوض كني، هرگز به مقصد نخواهي رسيد

·     كساني كه نمي توانند فرصت كافي براي تفريح بيابند، دير يا زود وقت خود را صرف معالجه مي كنند

·     صاحب اراده، فقط پيش مرگ زانو مي زند، وآن هم در تمام عمر، بيش از يك مرتبه نيست

·     وقتي شخصي گمان كرد كه ديگر احتياجي به پيشرفت ندارد، بايد تابوت خود را آماده كند

·     كساني كه در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد

·     كسي كه در آفتاب زحمت كشيده، حق دارد در سايه استراحت كند

·     بهتر است دوباره سئوال كني، تا اينكه يكبار راه را اشتباه برويشنهاد كنيد


مطالب مشابه :


جملات ت زیبا

بهداشت روان - جملات ت زیبا - حفظ بهداشت روان درمدارس /
جملاتی آموزنده در قالب تراکت های بهداشت روان - پیام مشاور

گروه آموزشی مشاوران کوهدشت (گامک) - جملاتی آموزنده در قالب تراکت های بهداشت روان - پیام مشاور
جملات نغز روانشناسی

سلامت روان - جملات نغز شود مطالب های مشاوره ای .بهداشت روان ومطالب جالب ومورد نیاز دانش
جملات خواندنی: 50 راه برای برهم‌زدن بهداشت روان دیگران

دنیای روان‌شناسی - جملات خواندنی: 50 راه برای برهم‌زدن بهداشت روان دیگران - دانستني‌های
جملات خواندني: جملات زندگي...

دنیای روان‌شناسی - جملات خواندني: جملات زندگي - دانستني‌های روان‌شناسي و مشاوره براي همه
چند جمله ی زیبا

روان شناسی برای همه - چند جمله ی زیبا - روان شناسی برای همه بهداشت روان future team selfgrowth اشو
سخنان و گل واژه های تصویری زیبا از اندیشمندان

بهداشت روان - سخنان و گل واژه های تصویری زیبا از اندیشمندان جملات ماندگار از
برچسب :