تزئین سکه عید غدیر ۳

این سری سوم از تزئین سکه عید غدیر است که به عزیزان تقدیم میکنم البته از این تزئینات در مراسمهای دیگر هم میتوان استفاده کرد.

یک سری گل مصنوعی یا اگر قابل دسترس باشد گل طبیعی را آماده کرده و با مفتول سیمی (البته این شکل سیمهای مفتولی را آماده هم میفروشند.) آنها را به صورت ایستاده نگه دارید و یک طرف سیم مفتول را برای نگه داشتن سکه یا اسکناس آزاد بگذارید به این شکل:

تزئین سکه عید غدیر


مطالب مشابه :


تزئین سکه عید غدیر ۳

دکوراسیون - تزئینات و خانه داری - تزئین سکه عید غدیر ۳ تزیین شمعهای هفت سین 1393; کارت نوروزی (4)
تزئین سکه عید غدیر

دکوراسیون - تزئینات و خانه داری - تزئین سکه عید غدیر تزیین شمعهای هفت سین 1393; کارت نوروزی (4)
امامت امام زمان(عج)

آسمان با نور تو تزیین گردون زده است سکه عزت به نام • 43=عیدغدیر
برچسب :