متن آگهی استخدام پرستاران و بهورزان به این شرح است:

حسین مبارکی گفت: متقاضیان برای کسب اطلاعات لازم در خصوص مفاد آگهی های استخدامی به سایت های مذکور مراجعه کنند.
متن آگهی استخدام پرستاران و بهورزان به این شرح است:
 
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی با استعانت از درگاه خداوند متعال در نظردارد نسبت به  استخدام نیروی انسانی مورد نیاز از بین واجـدین شرایط در راستای اجرای قانون ارتقاء بهره وری كاركنان بالینی نظام سلامت در سطح دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور به صورت پیمانی در رشته های شغلی بهداشتی- درمانی درتاریخ 6/12/89 اقدام کند.
از واجدین شرایط درخواست می شود برای كسب اطلاعات بیشتر در خصوص مفاد آگهی های استخدامی ازتاریخ 10/11/89 به آدرس سایت دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور به شرح ذیل مراجعه کنند.

    دانشگاه علوم پزشکی اراک    http://www.arakmu.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی اردبیل    http://www.arums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی ارومیه    http://www.umsu.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی اصفهان    http://www.mui.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی اهواز    http://www.ajums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی ایلام    http://www.medilam.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی بابل    http://www.mubabol.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس    http://www.hums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی بوشهر    http://bpums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی بیرجند    http://www.bums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی تبریز    http://www.tbzmed.ac.ir

    دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه    http://www.mums.ac.ir
    دانشگاه علوم پزشکی تهران    http://www.tums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی جهرم    http://www.jums.ac.ir

    دانشکده علوم پزشکی جیرفت    http://www.jmu.ac.ir       دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی    http://www.nkums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی دزفول    http://www.dums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان    http://www.rums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی زابل    http://www.zbmu.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی زاهدان    http://www.zaums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی زنجان    http://www.zums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی سمنان    http://www.sem-ums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی سبزوار    http://www.medsab.ac.ir/

    دانشگاه علوم پزشکی شاهرود    http://www.shmu.ac.ir/

    دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد    http://www.skums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی    http://www.sbmu.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی شیراز    http://www.sums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی علوم توانبخشی و بهزیستی    http://www.uswr.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی فسا    http://www.fums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی قزوین    http://www.qums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی قم    http://www.muq.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی کاشان    http://www.kaums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی کردستان    http://www.muk.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی کرج    http://www.tums.ac.ir
    دانشگاه علوم پزشکی کرمان    http://www.kmu.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه    http://www.kums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی گناباد    http://www.gmu.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی گیلان    http://www.gums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی گلستان    http://www.goums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی لرستان    http://www.lums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی مازندران    http://www.mazums.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی مشهد    http://www.mums.ac.ir

    دانشکده علوم پزشکی نیشابور     http://www.mums.ac.ir
    دانشگاه علوم پزشکی همدان    http://www.umsha.ac.ir

    دانشگاه علوم پزشکی یاسوج    http://src.yums.ac.ir/

 دانشگاه علوم پزشکی یزد    http://www.ssu.ac.ir


مطالب مشابه :


جدول ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع ارشد گروه پزشكی

دفترچه سوالات و منابع كارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و اراك(5)-بندرعباس
فهرست نهایی مقالات پذیرفته شده برای پوستر (همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی)

دانشگاه پیام نور واحد مرکز علمی کاربردی بهزیستی بندرعباس بهزیستی،دانشگاه
خبرهای ادارات استان هرمزگان در میناب نیوز

بندرعباس خبر دانشگاه ازاد اداره بهزیستی شهرستان
‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

دانشگاه جامع علمی-کاربردى - ‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور - استان بندرعباس.
تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

دانشگاه جامع علمی می‌باشند، لازم است با ارایه معرفی­نامه از سازمان بهزیستی به بندرعباس.
استخدام بهزیستی بهارستان در تهران

استخدام فوری داغ داغ - استخدام بهزیستی بهارستان در تهران -
اطلاعیه شماره:(1)-تاريخ‌ ، محل و نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌

دانشگاه جامع علمی-کاربردى بندرعباس (859) بندرعباس (859)، ابوموسي (854) ، قشم (872)، بستك (862)
متن آگهی استخدام پرستاران و بهورزان به این شرح است:

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس http ://www.hums توانبخشی و بهزیستی http دانشگاه علوم پزشکی
برچسب :