متن نامه درخواست تنخواه گردان

جناب آقای ….
مدیر محترم مالی

موضوع : درخواست تنخواه گردان
با سلام و احترام

احتراماً به استحضار می رساند نظر به اینکه اینجانب … مجری قرارداد شماره …. تحت عنوان ….. می باشم ، خواهشمند است   طبق بند ….( پ ) ….. ماده …..  قرارداد مذکور، مجوز لازم در مورد پرداخت مبلغ … ریال  به عنوان تنخواه به شماره حساب  …. نزد بانک / موسسه مالی، شعبه … را صادر فرمائید.
با تشکر و احترام …

مدیر محترم مالی
با سلام
احتراماً طبق بند ....... قرارداد ………… پرداخت تنخواه به مبلغ بلامانع است.

اعتبار مصوب کل طرح برابر با …. ریال می باشد.
توضیحات:
۱-    …………………….
۲-    …………………….
کارنشناس  کارشناس طرح

معاون محترم …..
با سلام، احتراماً طبق بررسی های بعمل آمده پرداخت تنخواه به مبلغ  ریال در وجه مجری طرح بلامانع است
مدیر…

معاونت محترم اداری و مالی
سلام، احتراماً دستور فرمایید مبلغ فوق الذکر به حساب مجری طرح به شماره  ………………………………. نزد بانک …….شعبه ………  پرداخت گردد.

=====

مدیر محترم اداره …..

با سلام

  احتراماً طبق بند……..ماده…………………قرارداد …………………………… پرداخت تنخواه به مبلغ…………………..ریال بلامانع است. اعتبار مصوب کل طرح برابر با …………………….. ریال می باشد.

توضیحات:

۱-  ………………………………………………………..

۲-  …………………………………………………………..

 

معاون محترم پژوهشی و فناوری

با سلام، احتراماً طبق بررسی های بعمل آمده پرداخت تنخواه به مبلغ …….. ریال در وجه مجری طرح بلامانع است

 

 

 

معاونت محترم اداری و مالی

سلام، احتراماً دستور فرمایید مبلغ فوق الذکر به حساب مجری طرح به شماره  ………………………………. نزد بانک پرداخت گردد.


مطالب مشابه :


متن نامه ی درخواست مطالبات

Communication - متن نامه ی درخواست مطالبات - communication science (به دليل فقدان خوابگاه)، و وام شهريه




آیین نگارش و نامه نگاری اداری

نمونه متن نامه درخواست و تقاضای افزایش حقوق پرسنل از مدیران درخواست وام یا مساعده حقوق




متن نامه های اداری و رسمی

متن نامه های اداری و ===== نحوه نوشتن درخواست وام مسکن و




متن نامه درخواست استیضاح وزیر علوم + اسامی نمایندگان

» روش عجیب اداره آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر درتعیین نیازمندان وام متن نامه درخواست




متن نامه درخواست تنخواه گردان

متن نامه درخواست تنخواه گردان. جناب آقای …. مدیر محترم مالی. موضوع : درخواست تنخواه




متن نامه ی درخواست مطالبات

Communication - متن نامه ی درخواست مطالبات - communication science (به دليل فقدان خوابگاه)، و وام شهريه




آیین نگارش و نامه نگاری اداری

نمونه متن نامه درخواست و تقاضای افزایش حقوق پرسنل از مدیران درخواست وام یا مساعده حقوق




متن نامه های اداری و رسمی

متن نامه های اداری و ===== نحوه نوشتن درخواست وام مسکن و




متن نامه درخواست استیضاح وزیر علوم + اسامی نمایندگان

متن نامه درخواست استیضاح وزیر علوم + اسامی




متن نامه درخواست تنخواه گردان

متن نامه درخواست تنخواه گردان. جناب آقای …. مدیر محترم مالی. موضوع : درخواست تنخواه




برچسب :