خطوط 8 و 9 مترو

  خط هشت متروی تهران از شمال بزرگراه اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان پونک آغاز شده و پس از طی مسیر شمالی جنوبی به سمت شرق متمایل شده و نهایتاً به میدان بسیج می‌رسد. خط نه متروی تهران از میدان پونک آغاز شده و پس از طی مسیر شرقی غربی به سمت جنوب متمایل شده و نهایتاً به میدان بسیج می‌رسد. خطوط هشت و نه در حال حاضر در دست مطالعه بوده و شورای عالی ترافیک احداث این خطوط را منوط به انجام«مطالعات جامع حمل و نقل ریلی تهران» نموده‌است.


مطالب مشابه :


نقشه خطوط راه آهن شهری تهران

متروی تهران - نقشه خطوط راه آهن شهری تهران - ساخت مترو و شرح
خطوط 8 و 9 مترو

ساخت مترو و شرح خطوط خط هشت متروی تهران از طراحي ايستگاه هاي مترو قطار نقشه خطوط
نقشه متروی تهران

برای مشاهده نقشه متروی تهران بر روی لینک زیر کلیک نمائید. متروی تهران, نقشه مترو, خطوط
خط6 مترو

ساخت مترو و شرح خطوط و به محدوده شمال غربی تهران هاي مترو قطار نقشه خطوط راه
خط4 مترو

ساخت مترو و شرح خطوط متروی تهران در حال بهره هاي مترو قطار نقشه خطوط راه
خط 7 مترو

ساخت مترو و شرح خطوط خط هفت متروی تهران از طراحي ايستگاه هاي مترو قطار نقشه خطوط
طراحي ايستگاه هاي مترو

متروی تهران ساخت مترو و شرح خطوط طراحي ايستگاه هاي مترو قطار نقشه خطوط راه آهن شهری
ساخت تونل

متروی تهران ساخت مترو و شرح خطوط طراحي ايستگاه هاي مترو قطار نقشه خطوط راه آهن شهری
دیدگاه اقتصادی

متروی تهران ساخت مترو و شرح خطوط طراحي ايستگاه هاي مترو قطار نقشه خطوط راه آهن شهری
بهره برداری از فاز نخست خط 6 مترو تا پایان سال آتی

خط 6 مترو تهران یکی از مهمترین خطوط شبکه مترو خواهد بود که از مجری خط 6 مترو تهران
برچسب :