برترین صندوقهای سرمایه گذاری تا تاریخ 1392/12/16

سرمایه گذاری در "صندوق سرمایه گذاری" در شرایط زیر توصیه میشود:

 - در صورتیکه تازه وارد بازار بورس شده اید و سهام های مختلف را نمی شناسید.

یا حوصله بررسی شرکت های بورسی برای انتخاب بهترین سهام را ندارید

به مشاوران خبره دسترسی ندارید.

در این صورت احتمالا سود شما کمتر اما سرمایه شما محفوظ تر و شب ها با آرامش بیشتر به خواب خواهید رفت (هر چند هیچ چیز قابل پیش بینی نیست(.


در ادامه مطلب می توانید برترین و پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری به همراه برخی مشخصات دیگر آنها را ملاحظه نمایید.

 

نام صندوق*

ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV) (ریال)

درصد بازدهی

نسبت دوره برتر

ماه اخیر

سه ماه اخیر

شش ماه اخیر

سال اخیر

مشترک آسمان یکم

3,654,781

-0.4

-7.6

35.9

159.3

50.9

مشترک آرمان

3,080,866

-0.8

-7.6

35.5

145.5

56.1

توسعه صادرات

4,491,249

-2.4

-7

47.2

143.3

52.6

کارگزاری بانک ملی ایران

16,730,929

-2.2

-7.7

40.7

117.5

44.8

عقیق

5,086,392

-4.4

-5.5

39.4

147.3

54.8

بورسیران

14,041,066

-3.9

-10.4

28

126.9

53.3

سینا

7,014,385

-5

-6

44.8

162.5

55.7

سپهر اول صادرات

2,018,802

-2.4

-8.8

23.2

50.1

44.1

آگاه

18,536,930

-4.5

-8.2

32.4

142.9

51.5

کارگزاری بانک صادرات ایران

7,433,483

-0.5

0.4

30.9

93

42.7

بانک دی

2,388,062

-2.9

-8.4

28.9

94.3

46.4

امید توسعه

1,694,980

-3.2

-6.5

31.5

68.4

47

کاریزما

3,279,850

-4.4

-2.3

35.4

142.2

52.2

پیشرو

2,931,749

-5

-2.4

34.5

77

48.1

فیروزه

3,737,976

-0.6

3.3

28.9

86.7

49.1

 

اطلاعات فوق با استناد به داده های ارائه شده در سایت فیپیران محاسبه و ارائه شده است 

مطالب مرتبط:

اتفاقات بازار بورس امروز و پيشبيني بازار فردا

سهام داغ امروز

حمایتها و مقاومتهای نمادهای بورسی

پر بازده ترین صندوق سرمایه گذاری

آخرین اخبار بازار

 


مطالب مشابه :


فهرست صندوقهای سرمایه گذاری

2 صندوق سرمایه گذاری عقیق صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات ایران
برترین صندوقهای سرمایه گذاری تا تاریخ 1392/12/16

سرمایه گذاری در "صندوق سرمایه گذاری" در شرایط زیر کارگزاری بانک 40.7. 117.5. 44.8. عقیق. 5,086,392-4.4
صندوق در شیراز

مشاور سرمایه گذاری سبد گردانی در شیراز - صندوق در شیراز شرکت کارگزاری بانک صادرات
پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری تا 1392/09/15

فراسهم - پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری تا 1392/09/15 -
پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری تا 1392/09/12

عقیق. 13.3. 43.3. 93. 200.9. 7 کارگزاری بانک ملی برای دریافت اطلاعات کامل به وب سایت هر صندوق
برترین صندوقهای سرمایه گذاری تا تاریخ 1392/11/06

سرمایه گذاری در "صندوق سرمایه گذاری" در شرایط زیر توصیه عقیق. 5,384,275-8.3. کارگزاری بانک
برچسب :