سایت تمامی سازمانهای آموزش و پرورش استانهای کشور و تعدادی سایت مرتبط با وزارت آموزش وپرورش

سایت های عمومي آموزش و پرورش :
وزارت آموزش و پرورش   
www.medu.ir

معاونت برنامه ريزي و منابع انساني   www.phr.medu.ir

معاونت آموزش و پرورش نظري و مهارتي   www.se.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل   www.arta.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان كردستان   www.kord.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان گيلان   www.guilan.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي   www.wa.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان سمنان   www.semnan.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان ايلام   www.ilam.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان   www.sb.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان چهار محال و بختياري   www.chb.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بويراحمد   www.kb.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان مازندران   www.mazand.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان كرمان   www.kerman.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان زنجان   www.zanjan.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان   www.golestan.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان   www.khouz.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان كرمانشاه   www.kermanshah.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر   www.bushehr.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان لرستان   www.lorestan.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان يزد   www.yazd.medu.ir

دفتر فناوري اطلاعات   www.it-office.medu.ir

دفتر بهبود كيفيت و راهبري استانداردها   www.standards.medu.ir

دفتر ارتقاء علمي منابع انساني   www.bstdhr.medu.ir

دفتر طرح و برنامه   
سازمان اسناد و مدارك ملي ايران   
www.irandoc.ac.ir

ستاد مركزي بزرگداشت مقام معلم   www.ptc.medu.ir

شبكه ملي مدارس ايران   www.roshd.ir

دفتر آموزش و پرورش نظري و پيش دانشگاهي   www.dinapi.medu.ir

دفتر آموزش و پرورش فني و حرفه اي   www.tve.medu.ir

دفترآموزش و پرورش كاردانش   
اداره كل سنجش و ارزشيابي تحصيلي   
www.aee.medu.ir

اداره كل مدارس عالي فني و حرفه اي   www.htve.medu.ir

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان   www.kanoonparvaresh.com

دفتربرنامه ريزي امورفرهنگي و مشاوره   www.cisc.medu.ir

ستاد مركزي جشنواره خوارزمي   www.kharazmi.medu.ir

سايت راهبردي سازمان آموزش و پرورش استان گيلان   www.giledu.ir

روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش استان مازندران   www.edumaz.ir

آموزش و پرورش ايران   www.edu.blogfa.com

مقالات آموزشي و پرورشي   www.edum.blogfa.com

سايت پيش دبستاني معاونت آموزش عمومي استان اردبيل   www.ard-ps.talif.net

پژوهشكده تعليم و تربيت استان سيستان و بلوچستان   www.iersb.ir

شوراي عالي انفورماتيك   www.shci.ir

سايت بزرگداشت هفته مقام معلم   www.medu.ir

دبيرستان تيز هوشان بوشهر   www.farzanegan.ir

پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی آموزش وپرورش   www.sce.ir

پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی آموزش و پرورش   www.sce.ir

اخبار روابط عمومي   www.prnews.blogfa.com

سايت شوراي عالي آموزش وپرورش   www.sce.ir

وبلاك برسش مهر4 استان كهكيلويه وبويراحمد   www.pm4yasuj.persianblog.com

سایت مرکزی شبکه رشد مدارس   www.roshd.ir

وبلاگ اطلاع رساني روابط عمومي آموزش و پرورش مازندران   www.edumazand.persianblog.com

اخبار مازندران   www.maz.blogfa.com

معاونت آموزش عمومي آموزش و پرورش بابل (مازندران )   www.ge.babolstan.com

پژوهشکده تعلیم و تربیت سازمان آموزش و پرورش استان ایلام   www.ilamier.com

مرکز تربیت معلم شهید رجایی ارومیه   www.rajaietbm.com

مرکز تربیت معلم طباطیا یی ارومیه   www.umtmt.com

مرکز تربیت معلم شهید مطهری خوی   motahari-ttc.com

مديريت آموزش و پرورش استثنايي مازندران   
www.specialedu.persianblog.com

سایت ÷یش دبستانی سازمان آموزش و÷رورش خوزستان   www.khou-ps.talif.net

پایگاه اینترنتی ارزشیابی کیفی- توصیفی   www.arzeshyabikaifi.persianblog.com

سايت آموزش پيش دبستاني سازمان آموزش وپرورش استان بوشهر   www.bpsl.ir

سايت سابق سازمان آموزش و پرورش استان يزد   www.yazdedu.org

جشنواره تولید محتوای الکترونیکی فنی و حرفه ای مبتنی بر رایانه   www.tvtelearning.com

شبكه اطلاع‌رساني مدارس بابل (مازندران)   www.babol.schoolnet.ir
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران   www.tehranedu.org

سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران   www.tehran-edu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان   www.isfahaneducation.com

سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي   www.eaedu.org

سازمان آموزش و پرورش استان خراسان   www.amoozeshvaparvarsh.com

سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان   www.hormozedu.sch.ir

سازمان آموزش و پرورش استان كرمانشاه   www.kermanshahsazmanedu.o-f.com

سازمان آموزش و پرورش استان سمنان   www.semnanedu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختياري   www.chbedu.org

سازمان آموزش و پرورش استان كردستان   www.kued.sch.ir


مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 ارومیه   www.urmiaedu2.org

سایت آموزش پیش دبستانی استان آذربایجان غربی   www.azg-ps.talif.net

وبلاگ مديريت نهضت سواد آموزي خراسان شمالي   www.nehzatkhn.persianblog.com

آموزشكده فني و حرفه اي دختران مهديه خوي   www.mahdiehcollege.com

پیش دبستانی و ابتدایی استان مازندران   www.mazanddabestan.com

شبكه اطلاع رساني مدارس بابل ( مازندران )   www.babol.schoolnet.ir

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان   www.sandough-zf.com & www.szf.ir

صندوق ذخیره فرهنگیان   www.szf.ir

صندوق ذخیره فرهنگیان   www.sandough-zf.com

صندوق ذخیره فرهنگیان   www.sandough-zf.com

صندوق ذخیره فرهنگیان   www.szf.ir

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان   www.szf.ir & www.sandough-zf.com

آموزش وپرورش ابتدايي پيش دبستاني استان كهگيلويه وبويراحمد   http://pishdabestani.kbedu.ir

مديريت آموزش وپرورش استثنايي استان كهگيلويه وبويراحمد   http://est.kbedu.ir/


سازمان آموزش و پرورش استثنایی   www.seo.medu.ir


سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي   www.khnedu.ir

مدرسه الكترونيكي سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي   elearning.khnedu.it

آزمونهاي مجازي سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي   quiz.khnedu.ir

نشريه الكترونيكي سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي   nashrieh.khnedu.ir

سایت مشاوره مرکزمشاوره و خدمات روان شناختی   
www.Fcchrz.com

subarwo.gifآذربایجان شرقی
subarwo.gifمطالب مشابه :

آدرس و معرفی دانشگاههای غیرانتفاعی یا غیردولتی سراسر کشور

دانشگاه غیرانتفاعی ارومیه mailto:[email protected] جدیدتر و مطالب بیشتر از صفحه نخست بر آدرس زیر کلیک
آمادگی و دبستان غیر دولتی صبا(طرح کار آفرینی)

ودبستان غیردولتی صبا آدرس : ارومیه ،خیابان مدارس غیرانتفاعی موظفندقبل ازتنظیم
لیست دانشگاههای غیرانتفاعی

غیرانتفاعی آفاق -ارومیه آدرس سایت رسمی ام: لیست مدارس آنلاین
سایت تمامی سازمانهای آموزش و پرورش استانهای کشور و تعدادی سایت مرتبط با وزارت آموزش وپرورش

دانشگاه غیرانتفاعی لیان شبكه ملي مدارس مرکز تربیت معلم شهید رجایی ارومیه
تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی

تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی آدرس سایت رسمی ارومیه
اعلام نتايج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد)و نمونه دولتی در سال91 سایر استانها

آدرس دانشگاههای آزاد دانشگاه غیرانتفاعی اعلام نتايج آزمون ورودی مدارس استعدادهای
آدرس سایت تمام دانشگاهها ی آزاد و دولتی سراسر کشور

شرایط مدارس نمونه و دانشگاه غیرانتفاعی لیان آدرس سایت تمام دانشگاهها ی آزاد و دولتی
برچسب :