کارت ورود به جلسه دانشگاه آزاد

نحوه توزیع کارت ورود به جلسه دانشگاه آزاد معاون اجرايي مركز آزمون دانشگاه آزاد با بيان اينكه آزمون سراسري سال 88 رشته‌هاي غيرپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي طي روزهاي 11 و12 تير ماه در 209 حوزه امتحاني داخل و 6 حوزه خارجي با رقابت 633 هزار داوطلب برگزار مي‌شود، گفت: توزيع كارت ورود به جلسه از امروز آغاز مي‌شود و تا سه‌شنبه ادامه دارد.

به گزارش ایسنا مهندس مهرادفرد، گفت: آزمون غير پزشكي علاوه بر داخل كشور، در شش حوزه امتحاني خارج در كشورهاي امارات، كويت، قطر، ژاپن و انگلستان برگزار مي‌شود.

رشد 5 درصدي ظرفيت پذيرش

وي با اشاره به ثبت‌نام بيش از 800 هزار داوطلب در6 هزار و551 رشته محل در آزمون سراسري، اظهار كرد: تعداد داوطلبين نسبت به سال گذشته 5 درصد رشد داشته است كه به همين ميزان نيز ظرفيت پذيرش افزايش يافته است.

وي با بيان اينكه نتايج نهايي آزمون نيمه اول شهريور ماه اعلام مي‌شود، در خصوص ظرفيت پذيرش در كنكور امسال، گفت: حدود 300 هزار نفر در اين كنكور پذيرفته مي‌شوند.

توزيع كارت بر اساس حرف اول نام خانوادگي و شماره شناسنامه

وي افزود: داوطلبين بايد براي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون اصل برگ اعتباري ثبت نام اينترنتي، شناسنامه و يا كارت شناسايي معتبر عكسدار به همراه داشته باشند.

تاريخ و محل توزيع كارت؛

حوزه خواهران

مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم (ص) واحد تهران مركز

- حرف «الف» از شماره شناسنامه يك تا 13605321 صبح روز يكشنبه هفتم تير

- حرف «الف» از شماره شناسنامه 13605322 تا آخر عصر روز يكشنبه هفتم تير

- حرف «ب» از شماره شناسنامه يك تا آخر صبح روز دوشنبه

- حروف «پ، ت، ث» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر روز دوشنبه هشتم تير

- حروف «ج، چ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «ح» از شماره شناسنامه يك تا 40755 صبح روز سه شنبه

- حرف «ح» از شماره شناسنامه 40756 تا آخر عصر روز سه شنبه نهم تير

دانشكده علوم پايه تهران شمال

- حرف «خ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف « د» از شماره شناسنامه يك تا 15710874 صبح يكشنبه

- حرف « د» از شماره شناسنامه 15710875 تا آخر و حرف « ذ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف « ر» از شماره شناسنامه يك تا 14116588 عصر روز يكشنبه هفتم تير

- حرف « ر» از شماره شناسنامه 14116589 تا آخر و حروف « ز، ژ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف « س» از شماره شناسنامه يك تا 1377 صبح روز دوشنبه

- حرف « س» از شماره شناسنامه 1378 تا آخر عصر روز دوشنبه 8 تير

- حرف « ش» از شماره شناسنامه يك تا 1270756370 صبح روز سه شنبه

- حرف « ش» از شماره شناسنامه 1270756371 تا آخر و حروف « ص، ض» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر روز سه شنبه نهم تير

دانشكده تربيت معلم مركز بهار تهران جنوب

- حروف «ط، ظ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «ع» از شماره شناسنامه يك تا 12954950 صبح روز يكشنبه

- حرف «ع» از شماره شناسنامه 12954951 تا آخر عصر روز يكشنبه هفتم تير

- حرف «غ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «ف» از شماره شناسنامه يك تا 13921241 صبح روز دوشنبه

- حرف «ف» از شماره شناسنامه 13921242 تا آخر و حرف « ق» از شماره شناسنامه يك تا 13450492 عصر روز دوشنبه هشتم تير

- حرف « ق» از شماره شناسنامه 13450493 تا آخر و حرف « ك» از شماره شناسنامه يك تا 12351342 صبح روز سه شنبه

- حرف « ك» از شماره شناسنامه 12351343 تا آخر عصر روز سه شنبه نهم تير

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران مركز

- حروف « گ، ل» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف « م» از شماره شناسنامه يك تا 1377680 صبح روز يكشنبه

- حرف «م» از شماره شناسنامه 1377681 تا 13532413 عصر روز يكشنبه هفتم تير

- حرف «م» از شماره شناسنامه 13532414 تا 440130727 صبح روز دوشنبه

- حرف «م» از شماره شناسنامه 440130728 تا آخر و حرف « ن» از شماره شناسنامه يك تا 11500751 عصر روز دوشنبه هشتم تير

- حرف «م» از شماره شناسنامه 11500752 تا آخر و حرف « و» از شماره شناسنامه يك تا 3318 صبح روز سه شنبه

- حرف « و» از شماره شناسنامه 3319 تا آخر و حروف « ه، ي» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر روز سه شنبه نهم تير

حوزه برادران

دانشكده فني مهندسي تهران جنوب

- حرف «الف» از شماره شناسنامه يك تا 13427180 صبح روز يكشنبه

- حرف «الف» از شماره شناسنامه 13427181 تا آخر عصر روز يكشنبه هفتم تير

- حرف «ب» از شماره شناسنامه يك تا آخر صبح روز دوشنبه

- حروف «پ، ت، ث» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر روز دوشنبه هشتم تير

- حروف «ج،چ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «ح» از شماره شناسنامه يك تا 13423241 صبح روز سه شنبه

- حرف «ح» از شماره شناسنامه 13423242 تا آخر و حرف «خ» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر روز سه شنبه نهم تير

مجتمع دانشگاهي وليعصر (عج) تهران مركز

- حروف «د، ذ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «ر» از شماره شناسنامه يك تا 13513907 صبح روز يكشنبه

- حرف «ر» از شماره شناسنامه 13513908 تا آخر و حروف «ز، ژ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «س» از شماره شناسنامه يك تا 11440201 عصر روز يكشنبه هفتم تير

- حرف «س» از شماره شناسنامه 11440202 تا آخر و حرف «ش» از شماره شناسنامه يك تا 13862431 صبح روز دوشنبه

- حرف «ش» از شماره شناسنامه 13862432 تا آخر و حروف «ص، ض، ط» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر روز دوشنبه هشتم تير

- حروف «ظ،ع، غ» از شماره شناسنامه يك تا آخر صبح روز سه شنبه

- حروف «ف، ق» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر روز سه‌شنبه نهم تير

دانشكده علوم انساني تهران شمال

- حرف «ك» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «گ» از شماره شناسنامه 1 تا 13387723 صبح روز يكشنبه

- حرف «گ» از شماره شناسنامه 13387724 تا آخر، حرف «ل» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «م» از شماره شناسنامه يك تا 11016914 عصر روز يكشنبه هفتم تير

- حرف «م» از شماره شناسنامه 11016915 تا 14237342 صبح روز دوشنبه

- حرف «م» از شماره شناسنامه 14237343 تا آخر عصر روز دوشنبه هشتم تير

- حرف «ن» از شماره شناسنامه يك تا 1361014342 صبح روز سه شنبه

- حرف «ن» از شماره شناسنامه 1361014343 تا آخر و حروف «و،ه، ي» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر روز سه شنبه نهم تير

جزييات رفع نقص كارت ورود به جلسه

مهندس مهرادفر با اشاره به رفع نقص كارت كنكور، گفت: چنانچه داوطلبان پس از دريافت كارت ورود به جلسه مغايرتي در مندرجات آن از نظر مشخصات فردي، دين و زبان خارجي ملاحظه كردند، بايد بلافاصله به باجه رفع نقص همان حوزه مراجعه و پس از دريافت فرم رفع نقص نسبت به تكميل آن اقدام كنند.

وي افزود: اگر در كارت ورود به جلسه موردي به عنوان نقص عكس درج شده باشد داوطلب بايد سه قطعه عكس پشت نويسي شده 3 در 4 تمام رخ با زمينه روشن كه در سال جاري تهيه شده باشد را به انضمام رسيد مبلغ 3 هزار و 500 تومان به عنوان هزينه رفع نقص به حساب سيبا شماره0104480448008 بانك ملي ايران به متصدي رفع نقص تحويل دهد در غير اين صورت داوطلب حق شركت در آزمون را ندارد.

وي با اشاره به داوطلباني كه علاوه بر ثبت‌نام در آزمون غير پزشكي براي شركت در گزينش نظام پاره وقت كارت اعتباري مجدد تهيه كرده باشند، اظهار كرد: براي اين دسته از داوطلبان تنها يك كارت ورود به جلسه صادر شده كه در آن نيز رشته محلهاي انتخابي فرد هم در نظام پاره وقت درج شده است.

معاون اجرايي مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي با اعلام جدول زمان بندي برگزاري آزمون ، گفت: آزمون زير مجموعه‌هاي يك ، دو، چهار، شش الي نه مجموعه يك دفترچه راهنما صبح روز پنجشنبه، آزمون زير مجموعه‌هاي سه ، پنج و ده دفترچه راهنما عصر روز پنجشنبه ، آزمون مجموعه‌هاي سه و چهار علوم انساني صبح روز جمعه و آزمون مجموعه‌هاي علوم تجربي و كشاورزي و زبان خارجه و هنر، عصر روز جمعه برگزار مي‌شود.

آدرس حوزه‌هاي توزيع كارت ورود به جلسه

مجتمع دانشگاهي پيام اعظم (ص) تهران مركز: شهرك قدس، ميدان صنعت، بلوار فرحزادي، نرسيده به مجتمع تجاري ميلاد نور، ابتداي خيابان سيماي ايران.

دانشكده علوم پايه تهران شمال: شميران، ميدان قدس، ابتداي خيابان دربند، انتهاي كوچه مينا.

دانشكده تربيت معلم مركز بهار تهران جنوب: خيابان انقلاب، بعد از ميدان فردوسي، خيابان بهار جنوبي.

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران مركز: شهرك قدس، خيابان ايران زمين، روبروي اداره برق.

دانشكده فني مهندسي تهران جنوب: اتوبان آهنگ،‌دانشكده فني مهندسي.

مجتمع دانشگاهي وليعصر (عج) تهران مركز: ميدان امام حسين، خيابان دماوند، جنب بيمارستان بوعلي.

دانشكده علوم انساني تهران شمال: بزرگراه چمران، پل مديريت، بلوار دريا، خيابان شفق.


مطالب مشابه :


زمان توزیع کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

کارت ورود به جلسه دانشگاه آزاد ۹۲; گرفتن کارت کارشناسی ۹۲_۹۳; زمان توزیع کارت ورود به جلسه
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی وی با اشاره به آغاز رفع نقص کارت ورود به جلسه
کارت ورود به جلسه

قابل توجه شما دوستان عزیز. توزیع کارت ورود به جلسه آغاز شده و تا تاریخ 89/9/19 ادامه داره
کارت ورود به جلسه دانشگاه آزاد

معاون اجرايي مركز آزمون دانشگاه آزاد با بيان اينكه آزمون سراسري سال 88 رشته‌هاي غيرپزشكي
دریافت کارت ورود به جلسه

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشجویان می توانند برای دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ 03/10
دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد دولتی سال 93

دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم
آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

توزیع کارت ورود به جلسه کنکور سراسری دانشگاه آزاد از روز یکشنبه 11 تیرماه سالجاری به مدت ۴
تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

به گزارش خبرگزاري آنا توزیع کارت آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي بصورت اینترنتی از
امروز؛ آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد

رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی گفت: کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال
توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه آزمون‌ کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دانشگاه آزاد اسلامی توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه آزمون‌ کاردانی دانشگاه آزاد
برچسب :