حقوق کار و اندیشه های نو حقوقی

به پاس احترام از روز جهاني كارگر اول ماه مي يازدهم ثورو روز تجليل از ياد بود مبارزه حق جويانة كارگران كه هميشه دست خوش تحولات سياسي و بازيچة سياست مداران هر عصري بوده، ولي تا هنوز در برخي از نقاط جهان گرة از مشكلات شان گشوده نشده. اين واقعيت است انكار ناپذير كه كارگران هميشه تحت شعار مترقي مآبانه- حمايت از طبقه كارگر، حكومت كارگران و ايجاد اشتغال- سياست مداران قرار داشته كه كارگران افغانستان نيز از اين قاعده خارج نبوده اند. متأسفانه در اين كشور، كارگران هنوز به آرزو هاي‌شان كه همان دريافت كار و به‌دست آوردن لقمة نان است، نرسيده است، و زمينة اشتغال هنوز براي اين طبقة ضعيف فراهم نشده. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

هر چند كه سال‌هاي جنگ ناشي از شعار هاي سوزان را فراموش نبايد كرد ولي در حال حاضر كه حكومت قانوني و پارلمان وجود دارد، لازم است تلاش شود كه از طرق راه حل‌هاي منطقي و ايجاد تغييرات مهم در قانون كار، مشكلات بي‌كاري حتي المقدر حل شود.

شك وجود ندارد كه كار و حقوق كار در جهان معاصر از اهميت زيادي برخودار اند، ولي اگر برمن خرده گرفته  نشود كه بگويم: « كار زير بناي زندگي و حيات بشري  است»، اشتباه نگفته ام. كارگري كه كار نداشته  باشد، زندگي براي او مفهوم ندارد. علاوه بر اين بالا بودن گراف جرايم، ناشي از بي‌كاري مي‌باشد. به همين دلايل بوده كه انديشمندان حقوق به مباحث حقوق كار پرداخته اند كه در افغانستان نيز از چند دهه به اين سو مقرراتي در امور حقوق كار ايجاد گرديده است.

به مناسبت روز جهاني كارگر و با احترام و اعتقاد به حقوق كارگران ، به مباحثي در ارتباط و با پديده هاي جديد حقوقي در حقوق كار مي‌پردازيم كه حتماً در جريان بحث مثال‌هاي از قانون كار ارائه خواهد شد و همچنين ذكر خواهد شد كه اين پديده هاي حقوقي در جهان معاصر تا چه ميزان در قانون كار افغانستان تأثير داشته است. علاوه بر اين اشارة به شموليت قانون كار خواهد شد كه آيا قانون كار، كارگر و كارفرمايي خارج از محدودة « اداره» را شامل مي‌شود يا فقط مربوط به تنظيم مناسبات « اداره» با كاركنان اداري است، كه در صورت اخير مناسبات بين كارگر و كارفرماي خارج از محدودة اداره و قرارداد هاي بين آنها مطابق كدام قانون قابل بررسي خواهد بود؟ با توجه به مطالب متذكره نخست به تعريف حقوق كار و بعد به ساير موارد مي‌پردازيم.

 

تعريف حقوق كار:

 


مطالب مشابه :


دستورالعمل شماره 15 (حق لباس)

(حق لباس) تبصره 1 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون ـ لباس كار دو تكه
جدول حداقل حقوق و مزاياي ضمن و پايان كار كارگران در سال 88

خ‌) حق لباس كار : دو دست لباس كار درسال . د‌) ساعت كارقانوني قانون کار ماده 1 الی 84
فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان

خسارت اخراج و مزاياي پايان كار. 7. حق همسر كه در اجراي وحق سنوات طبق قانون كار به ازاي هر
حقوق کار و اندیشه های نو حقوقی

زن در آن زمان حقوق شخصيه نداشت، مالك اموال و حتي لباس قانون كار قانون كار از داشتن حق
پرسش و پاسخ

مواردی از بخشنامه ها و ضوابط اجرایی مواد قانون نيز حق لباس به كار دارند و
حقوق کار و اندیشه های نو حقوقی

زن در آن زمان حقوق شخصيه نداشت، مالك اموال و حتي لباس قانون كار قانون كار از داشتن حق
سوالات رايج در خصوص بازرسي كار

1- سالانه چند دست لباس كار به كارگران مشمول قانون كار تعلق مي گيرد و بايد احقاق حق
تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 92 - (جزئیات افزایش 25 درصدی حداقل حقوق اداره کار)

ضمناً ضرايب مذكور ملاك تعيين مزد رتبه، مزاياي حق پست، مزاياي سختي كار قانون كار
شرايط دريافت حق اولاد و محا سبه آن در بخش خصوصي ودولتي

سابقه بيمه داشته باشد وحداكثر فرزنداني كه حق لباس و يا در طبق قانون كار به
مالیات حقوق و نحوه محاسبه آن

مزاياي نقدي مستمر عبارتند از، فوق العاده شغل ، حق لباس ، عيدي و قانون كار،از
برچسب :