توجه

برای انجام امور فارغ التحصیلی لازم است که اول نمرات به تایید برسند و در قسمت کارنامه ی کلی نمایش داده شوند. همچنین دانشجویان فارغ التحصیلی که در ترم آخر مهمان دانشگاه بوده اند لازم است بعد از ثبت نمرات در کارنامه کلی برای لغو مهمان بودنشان در  دانشگاه پیام نور کرمانشاه به کارشناس رشته مربوطه مراجعه نمایند.


مطالب مشابه :


توجه

کلاسهای دانشگاه پیام نور سایت مرکزی دانشگاه پیام سنقر وبلاگ دانشگاه پیام
توجه

دانشگاه پیام نور سایت مرکزی دانشگاه پیام نور مرکز سنقر وبلاگ دانشگاه پیام
میان ترم

دانشگاه پیام نور سایت مرکزی دانشگاه پیام نور مرکز سنقر وبلاگ دانشگاه پیام
توجه

در دانشگاه پیام نور سایت مرکزی دانشگاه پیام سنقر وبلاگ دانشگاه پیام
برچسب :